Đề tài: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng

Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng. Là đề tài viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Nhân Sự dễ làm. Với các bạn sinh viên chuẩn bị viết báo cáo. Các bạn sinh viên đang thực tập hoặc công tác tại công ty xây dựng, dễ dàng nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành. 

Trong quá trình làm việc tại công ty, các bạn sẽ nắm rõ hơn về tổ chức nhân sự, tình hình kinh doanh công ty. Cơ cấu công ty, kế hoạch kinh doanh của công ty,… Khi đã có đầy đủ thông tin dữ liệu, việc tiếp theo các bạn cân làm là xây dựng đề cương viết báo cáo thực tập.

Dưới đây là đề cương mẫu viết báo cáo thực tập ngành Quản trị nhân sự. Với đề tài: “Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng”. Mà vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn, nếu bạn nào có nhu cầu triển khai đề tài này hoặc đề tài khác. 

Hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149

Đề cương viết báo cáo thực tập: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Xây Dựng

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự

 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.2.4. Tình hình nhân sự trong giai đoạn 2018 – 2020

1.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018 – 2020

1.4. Vai trò của công tác đánh giá kết quả công việc của nhân viên đối với sự phát triển của Công ty

Chương 2: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

2.1. Quy trình đánh giá kết quả công việc của nhân viên tại Công Ty TNHH Thương Mại – Xây Dựng

 • 2.1.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả công việc
 • 2.1.2. Triển khai thực hiện đánh giá kết quả công việc
 • 2.1.3. Sử dụng kết quả đánh giá công việc

2.2. Nhận xét quy trình đánh giá kết quả công việc của nhân viên tại công ty

 • 2.2.1. Điểm mạnh
 • 2.2.2. Điểm yếu và nguyên nhân 

Chương 3: Một Số Đề Xuất Cải Thiện Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

3.1. Triển vọng đối với việc phát triển hoạt động đánh giá kết quả công việc của Công ty TNHH Thương mại – xây dựng

 • 3.1.1. Cơ hội
 • 3.1.2. Thách thức

3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển công tác đánh giá kết quả công việc của
Công ty xây dựng

 • 3.2.1. Mục tiêu
 • 3.2.2. Định hướng

3.3. Một số đề xuất nhằm cải thiện công tác đánh giá kết quả công việc của Công ty

 • 3.3.1. Cải thiện chu kỳ đánh giá kết quả công việc
 • 3.3.2. Điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá công việc
 • 3.3.3. Hỗ trợ đào tạo thêm cho người đánh giá công việc

Xem thêm bài viết liên quan:

Dịch vụ viết báo cáo thực tập quản trị nhân sự
Dịch vụ viết báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Cách làm báo cáo thực tập ngành Quản Trị Nhân Sự với đề tài: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên tại Công Ty

1. Lý do chọn đề tài: “Quy trình đánh giá kết quả công việc nhân viên tại công ty”

Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang từng bước tham gia tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế, xu hướng toàn cầu hoá với đặc trưng nền kinh tế trí tuệ. Khoa học công nghệ phát triển mạnh, vì vậy nhân lực nói chung đã trở thành một trong những nguồn lực không thể thiếu được trong mỗi Công ty. Và quản trị nhân lực đã và đang là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động quản lý của mọi tổ chức, doanh nghiệp. Trong số những hoạt động đó, đánh giá kết quả công việc được coi là một trong những công tác quản lý nguồn nhân lực quan trọng và được thực hiện trong tất cả các tổ chức.

Công tác này không chỉ phục vụ nhiều mục tiêu quản trị nhân lực mà còn trực tiếp cải thiện hiệu quả thực hiện công việc của người lao động. Việc đánh giá được thực hiện một cách hệ thống, rõ ràng, chính xác sẽ giúp cho tổ chức đạt được kết quả kinh doanh cao. Giúp nhà quản lý có căn cứ để đưa ra được các quyết định, chính sách nhân sự đúng đắn. Đồng thời có được đội ngũ lao động nhiệt tình, tận tâm hết lòng với công việc và muốn gắn bó lâu dài với tổ chức.

Tuy nhiên, đôi lúc công tác này vẫn có thể dẫn đến những mâu thuẫn trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp, giữa lãnh đạo với người lao động. Giữa những người lao động với nhau, gây tâm lý chán nản, không làm việc, hoặc làm việc một cách chống chế và kết thúc là sự ra đi của những nhân viên giỏi.

Vì những lý do trên, sinh viên quyết định lựa chọn đề tài “Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

Đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc

Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc. Là đề tài viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh dễ làm đối với các bạn sinh viên chuẩn bị làm báo cáo thực tập.

Nếu các bạn vẫn còn do dự không biết chọn đề tài viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh thì có thể tham khảo đề tài này. Với đề tài: “Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phân May Mặc”, các bạn sẽ dễ dàng thu thập thông tin viết bài như: Tổ chức kinh doanh của công ty, giá trị sản phẩm. Thị trường kinh doanh công ty, công tác truyền thông công ty,.. 

Các bạn đang thực tập tại doanh nghiệp may mặc khi thu thập đủ thông tin rồi sẽ tiến hành viết đề cương báo cáo thực tập với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phân May Mặc. Dưới đây, là một đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp Quản Trị Kinh Doanh với đề tài trên. 

Đề cương viết báo cáo thực tập ngành QTKD với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc

Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Công Ty Cổ Phần May Mặc

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

 • 1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty 
 • 1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty cổ phần may     

1.2. Địa vị pháp lý và nhiệm vụ kinh doanh

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

1.4. Các nguồn lực chủ yếu

 • 1.4.1. Cơ sở hạ tầng
 • 1.4.2. Máy móc thiết bị
 • 1.4.3. Nguồn nhân lực

1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm

Chương 2: Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc

2.1. Đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của công ty cổ phần may mặc

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty

 • 2.2.1. Các yếu tố bên ngoài
 • 2.2.2. Các yêu tổ bên trong

2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may mặc

 • 2.3.1. Về chỉ tiêu lợi nhuận
 • 2.3.2. Về chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
 • 2.3.3. Về chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động

2.4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may mặc

Chương 3: Nhận Xét Và Kết Luận

3.1. Nhận xét chung

3.2. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

3.3. Một số đề xuất cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Xem thêm bài viết liên quan:

 

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngành QTKD
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngành QTKD

Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Vietbaocaothuctap.net

Để hoàn thiện bài báo cáo thực tập với đề tài: “Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc“. Ngoài việc phải thu thập thông tin dữ liệu làm bài, thì các bạn cần có thêm những kỹ năng khác. Ví như kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản,.. để trình bày bài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh của mình đúng với yêu cầu GVHD đưa ra.

Một bài báo cáo thực tập với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Mặc. Hoặc đề tài khác, các bạn phải đầu tư nhiều thời gian, công sức. Nhưng, có một số bạn vì một vài lí do nào đó không thể hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh. 

Nên đã có nhu cầu Thuê Người Viết Báo Cáo Thực Tập tại Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh tại vietbaocaothuctap.net. Để được tư vấn về giá cả và làm bài các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149 

Cách làm báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phân May Mặc

 1. Lí do chọn đề tài

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến những sự thay đổi lớn trong quá trình hội nhập với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, kinh tế Việt Nam chuyển dần sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song song với đó, cũng làm phát sinh nhiều yêu cầu và thách thức mới cho các công ty, đòi hỏi các công ty phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.

Để hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý công ty thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yêu của công ty nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lại và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng công ty.

Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần may, em đã lựa chọn đề tài “Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Đề tài: Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty

Đề tài:”Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty” là một đề tài viết báo cáo thực tập phù hợp với sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh – lĩnh vực Bán Hàng. Phù hợp với các bạn sinh viên đang công tác hoặc thực tập tại công ty.

Vì các bạn có thể nắm rõ lĩnh vực nghiên cứu, tình hình hoạt động của công ty, giá trị sản phẩm công ty, thị trường kinh doanh của công ty, … để có thể phục vụ cho việc viết bài báo cáo thực tập với đề tài: “Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty”

Khi đã có đầy đủ số liệu thông tin thì các bạn cần phải xây dựng đề cương viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Bán Hàng, dưới đây là mẫu đề cương viết báo cáo thực tập với đề tài: “Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty” mà Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các ban tham khảo:

Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập với đề tài: Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty

Chương 1. Giới thiệu Công ty CPTĐ đầu tư và phát triển G6 và thị trường môi giới bất động sản tại Việt Nam.

 1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Giới thiệu về công ty

1.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược

1.1.3. Tình hình nguồn lực

Cơ cấu tổ chức (trong đó trình bày rõ ai, bộ phận nào phụ trách và tham gia vào hđ td)

1.2.  Thị trường bất động sản tại Hà Nội

1.2.1. Tình hình cạnh tranh (cũng ảnh hưởng tới việc thu hút nhân sự giỏi)

12.2. Đặc điểm hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn Hà Nội

Chương 2: Thực trạng hoạt động tuyển dụng lực lượng bán hàng của Công ty CPTĐ đầu tư và phát triển G6

2.1.  Hoạt động tuyển dụng của …

2.1.1. Quy trình tuyển dụng lực lượng bán hàng của công ty

2.1.2. Lên kế hoạch tuyển dụng lực lượng bán hàng

2.1.3.Thu hút và tuyển chọn LLBH

2.1.4. Đánh giá và lựa chọn LLBH

2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động TD….

2.2.1. Đánh giá từ phía nhà tuyển dụng

(khai thác dữ liệu PV sâu lãnh đạo phòng ban cty)

2.2.2. Đánh giá từ phía người được tuyển dụng

– Tìm hiểu đánh giá của họ về đầy đủ các bước trong quy trình td: nguồn tuyển dụng biết đến là nguồn nào? Thông tin td ra sao? Thu hút ko? Quy trình thế nào? Đánh giá td công bằng hay ko?…..

Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng lực lượng bán hàng của Công ty

3.1.Lên kế hoạch tuyển chọn

3.1.1 Đánh giá nhu cầu của nhân sự bán hàng

3.1.2. Phân tích công việc và quyết định các tiêu chí tuyển chọn

3.1.3. Lập chiến lược tuyển chọn

3.2. Thu hút và tuyển chọn lực lượng bán hàng

3.2.1. Mục tiêu của việc thu hút và tuyển chọn nhân viên bán hàng

3.2.2. Các nguồn tuyển chọn nhân viên bán hàng

3.4. Đánh giá và lựa chọn nhân viên bán hàng

3.4.1. Sử dụng các kỹ thuật đánh giá

3.4.2. Đánh giá và lựa chọn cuối cùng

Tuyển dụng lực lượng bán hàng
Tuyển dụng lực lượng bán hàng

Xem thêm bài viết khác:

Cách làm báo cáo thực tập với đề tài: Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty

Theo thống kê khảo sát thị trường (của ai, năm nào) hiện nay cho thấy, sự gia tăng về nhu cầu sở hữu nhà ở trên thị trường đang ngày càng lớn, trong khi thực tế quỹ đất ở các trung tâm thành phố lớn lại đang dần thu hẹp, điều này khiến cho các căn hộ chung cư có diện tích vừa và nhỏ trở nên phổ biến và được ưa chuộng hàng đầu trên thị trường. Nhận thấy được nguồn cầu lớn, các nhà đầu tư đã khởi động xây dựng hàng loạt các dự án chung cư để đáp ứng nhu cầu. Trong thời gian này, hàng loạt các công ty môi giới, sàn bất động sản lớn nhỏ thành lập và ngày càng cạnh tranh khốc liệt để tranh giành nhau miếng bánh lợi nhuận. Đã có rất nhiều các công ty có bước tiến đột phá, thành công và trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu khi đưa ra quyết định mua của khách hàng, nhưng cũng có không ít những doanh nghiệp không trụ được và tuyên bố rút lui.

Đối với nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực khác sự thành công của một doanh nghiệp dựa vào các yếu tố như: thương hiệu, sản phẩm, chiến lược marketing là hơn cả. Nhưng đối với lĩnh vực môi giới bất động sản có thể nói yếu tố quan trọng nhất để tạo lên sự thành công là ở con người, là ở đội ngũ nhân viên, lực lượng bán hàng. Nhân viên bán hàng là bộ mặt của doanh nghiệp, họ là những người trực tiếp tiếp xúc, trực tiếp tư vấn, bán hàng cho khách hàng. Lực lượng bán hàng là liên kết giữa công ty và khách hàng của mình và là chìa khóa để phát triển kinh doanh và đem lại lợi nhuận.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngành Quản Trị Bán Hàng tại Vietbaocaothuctap.net

Bởi vì quá bận rộn với công việc kinh doanh, chuyện gia đình, có bạn lại học song song 2 bằng, và nhiều lí do khác khiến quá trình viết bài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Bán Hàng vời đề tài: “Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty” của các bạn sinh viên bị gián đoạn. 

Vì vậy, Vietbaocaothuctap.net đã có Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Thực Tập nhằm hỗ trợ các bạn hoàn thiện tốt bài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Bán Hàng của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ tư vấn đề tài khác các bạn liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149

Họ là người xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. Họ cũng là người cung cấp thêm các giá trị cho khách hàng trong suốt quá trình mua và sau mua. Hoạt động bán hàng sẽ cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bán hàng ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của doanh nghiệp (dẫn nguồn cho nhận định). Lực lượng bán hàng thực sự quan trọng, các doanh nghiệp cần có đội ngũ bán hàng giỏi, ưu tú để có thể phát triển lâu dài trong tương lai. Để có được đội ngũ bán hàng giỏi buộc các doanh nghiệp phải đề ra chiến lược tuyển dụng cụ thể có hiệu quả cao.

Tuy nhiên, như đã nói ở, nhu cầu căn hộ tăng mạnh, trên thị trường thì ngày càng cạnh tranh gay gắt đòi hỏi đội ngũ nhân sự đông đảo và chuyên nghiệp. Hiện nay đội ngũ bán hàng của công ty còn gặp nhiều vấn đề, số lượng  nhân sự chưa ổn định, đầu vào nhân sự không đều, lệch nhau nhiều về trình độ, kinh nghiệm bán hàng. Nhận thức khâu tuyển chọn nhân viên bán hàng có nhiều mặt hạn chế, chưa có chiến lược rõ ràng, vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Tuyển dụng lực lượng bán hàng căn hộ chung cư cho Công ty CPTĐ đầu tư và phát triển G6” – sửa tên đề tài cho đúng như ở trên nhằm tìm ra những mặt tốt và mặt yếu trong hoạt động …. Từ đó tạo bàn đạp đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng lực lượng bán hàng của doanh nghiệp

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh ĐH Nguyễn Tất Thành

Thân chào các bạn sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Nguyễn Tất Thành!

Khi làm bài báo cáo thực tập ngành Quản trị kinh doanh mỗi trường sẽ có những mẹo làm bài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh hướng dẫn dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị viết bài, để hoàn thiện một bài báo cáo thực tập các bạn cần phải đầu tư thời gian và công sức vào bài viết. 

Ngành Quản Trị Kinh Doanh là một trong những ngành hot nhất từ trước đến nay, vì vậy từ bước chọn đề tài, chọn nơi thực tập, mảng thực tập đã khiến các bạn phải tốn kha khá thời gian. Còn có, các bạn phải chọn đúng đề tài đúng chuyên ngành nghiên cứu, nắm rõ kiến thức chuyên ngành để khi viết nội dung tránh lạc đề khiến bài viết bị giáo viên chấm rớt. 

Thêm vào đấy, các bạn khi đã hoàn thiện nội dung bài thì phải cần có thêm kỹ năng tin học tốt, kỹ năng soạn thảo văn bản và canh chỉnh hình thức bài,chia bố cục sao cho đúng với qui định mà nhà trường đưa ra. Vì vậy, ở bài viết này Luận Văn Luật chia sẻ đến các bạn một số Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

AQui Định Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh:

1. Đối tượng:

Áp dụng bắt buộc cho tất cả sinh viên thuộc ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị Nguồn nhân lực.

2. Mục đích:

 • o Để gắn liền lý luận với thực tiễn, nhà trường với xã hội.
 • o Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với tình hình thực tế của doanh nghiệp để vận dụng kiến thức đã học vào một (hoặc một số) nội dung liên quan đến công tác quản trị, qua đó nâng cao các kỹ năng chuyên môn đã được trang bị trong nhà trường.
 • o Bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, rèn luyện khả năng xử lý tình huống.
 • o Làm quen với môi trường làm việc về quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp để sau khi tốt nghiệp có khả năng thích nghi với công việc thực tế.

3. Yêu cầu Đối với sinh viên:

 • o Tìm hiểu thực tiễn về những nội dung đã học và những vấn đề có liên quan tại đơn vị.
 • o Nhận xét và đánh giá về thực tiễn.
 • o Có mặt đầy đủ các buổi hướng dẫn theo lịch gặp của khoa.
 • o Hoàn thành báo cáo thực tập theo đúng thời hạn qui định.
 • o Ngoài ra, trong thời gian thực tập, sinh viên phải tuân thủ qui định thực tập như sau:

• Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và nội quy của đơn vị thực tập.

• Chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn của cơ quan thực tập, chuyên viên hướng dẫn thực tập và giảng viên hướng dẫn.

• Không được tự ý thay đổi đơn vị thực tập nếu chưa có sự đồng ý của đơn vị thực tập và khoa

4. Phạm vi thực tập:

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các loại hình doanh nghiệp sau:

 • o Doanh nghiệp sản xuất
 • o Doanh nghiệp thương mại
 • o Doanh nghiệp dịch vụ, đầu tư…

Lưu ý: Đối với các loại hình doanh nghiệp khác, sinh viên cần hỏi ý kiến và được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.

B. Tổ Chức Hướng Dẫn Thực Tập Tốt Nghiệp: 

 • 1. Đăng ký thực tập: Đăng ký online theo đúng mã học phần khoa qui định
 • 2. Tập huấn chung: Căn cứ vào DS đăng ký online chính thức (đã hoàn thành học phí), sinh viên căn cứ lịch tập huấn của khoa để tham gia lịch tập huấn đầy đủ. Tại buổi tập huấn sẽ điểm danh và sinh viên sẽ nộp đề tài cụ thể cho Tổ bộ môn.
 • 3. Lịch gặp chi tiết sẽ do Tổ bộ môn thông báo trong buổi tập huấn
 • 4. Sinh viên có thể liên hệ với giảng viên hướng dẫn qua điện thoại, email, website (theo qui định của giảng viên hướng dẫn).

Một số bài viết tham khảo:

C. Qui Trình Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp:

1. Bước 1: Lựa chọn đề tài: Sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất đồng thời phải phù hợp với thực tế đơn vị thực tập và phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn

2. Bước 2: Viết Phần mở đầu

 • o Lý do chọn đề tài
 • o Mục tiêu
 • o Phương pháp
 • o Đối tượng
 • o Phạm vi
 • o Kết cấu của báo cáo thực tập

3. Bước 3: Viết Đề cương chi tiết và chỉnh sửa theo góp ý của giảng viên hướng dẫn (Theo hướng dẫn dưới đây)

3.1 Chương 1: Tổng Quan về đơn vị thực tập

 • 3.1.1 Giới thiệu sơ lược về Công ty (Lịch sử hình thành, Tên, địa chỉ, SĐT, Website, Đại diện pháp lý, Sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi, Sản phẩm dịch vụ, thị trường…….)
 • 3.1.2 Cơ cấu tổ chức
 • 3.1.3 Giới thiệu Phòng/ban hoặc bộ phận Sinh viên thực tập
 • 3.1.4 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của vị trí sinh viên thực tập

 Tóm tắc phần 1

3.2 Chương 2: Phân tích thực trạng ….tại ….

 • 3.2.1 Phân tích thực trạng về……
 • 3.2.2 Phân tích thực trạng về……

 Tóm tắt phần 2

3.3 Chương 3: Kết Quả Thực Tập

 • 3.3.1 Mô tả 01 ngày làm việc điển hình của sinh viên đi thực tập
 • 3.3.2 Bài học của bản thân về (Rút ra từ phần Phân tích thực trạng)
 • 3.3.3 Định hướng công việc của bản thân sau khi tốt nghiệp

 Tóm tắt phần 3

 • 3.4 Kết luận
 • 3.5 Tài liệu tham khảo

4. Bước 4: Hoàn chỉnh, in báo cáo thực tập tốt nghiệp.

 •  Báo cáo thực tập chỉ làm 01 cuốn đóng gáy bìa mềm. Màu xanh dương dùng cho bậc Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh, Màu xanh lá cây dùng cho bậc Cao đẳng ngành Thư ký văn phòng, Màu hồng dùng cho bậc Đại học ngành Quản trị kinh doanh
 • Báo cáo thực tập phải có nhận xét của đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh (đã có nhận xét, đóng dấu) tại văn phòng khoa.

Lưu ý: sinh viên phải hoàn thành đúng thời gian qui định.

D. Đánh Giá Kết Quả:

Báo cáo thực tập được đánh giá thông qua chấm điểm nội dung, hình thức trình bày và thái độ của sinh viên. Cụ thể các nội dung đánh giá như sau (thang điểm 10):

 1. Thái độ, tiến độ công việc trong quá trình thực hiện. (1 điểm)
 2. Hình thức trình bày Theo đúng hướng dẫn, hành văn rõ ràng, mạch lạc, không sai lỗi chính tả. (1 điểm)
 3. Nội dung trình bày: (8 điểm)

Nếu các bạn bận rộn với công việc, có vấn đề về sức khỏe hoặc một vài lí do cá nhân khác không thể hoàn thiện bài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh thì Dịch Vụ Nhận Viết Báo Cáo Thực Tập Thuê của Vietbaocaothuctap.net là một trong những giải pháp tốt nhất dành cho bạn. 

Với kinh nghiệm nhiều năm hoàn thiện hơn 2000 bài báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên nói chung và sinh viên trường Nguyễn Tất Thành nói riêng thì đội ngũ Vietbaocaothuctap.net đã được rất nhiều các bạn sinh viên khóa trước phản hồi về kết quả bài báo cáo thực tập được giáo viên đánh giá và chấm điểm tốt. Vietbaocaothuctap.net hoạt động dựa trên 4 tiêu chí đó là “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – TRÁCH NHIỆM – GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG ” vì vậy, các bạn có thể an tâm tin tưởng lựa chọn Dịch Vụ Làm Báo Cáo Thực Tập Trọn Gói bên mình. 

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ bên mình hoặc tư vấn đề tài hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149

Đề tài: Công Tác Tổ Chức Bán Hàng Của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

Đề tài báo cáo thực tập: Công Tác Tổ Chức Bán Hàng Của Công Ty … là một trong những đề tài báo cáo thực tập phổ biến được khá nhiều bạn sinh viên chọn để làm đề tài báo cáo tốt nghiệp, theo đánh giá của vietbaocaothuctap.net với đề tài này thì được giáo viên đánh giá cao. Tuy nhiên, đề tài này sẽ phù hợp cho những bạn làm báo cáo thực tập tại công ty có nhân viên bán hàng lớn. Sản phẩm kinh doanh có hệ thống phân phối, có đại lí, có cửa hàng, có chương trình mở rộng thị trường phát triển thị trường. 

Hiện nay baocaothuctap.net có hướng dẫn cho các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập tổ chức bán hàng tại công ty nhưng, để bài làm được điểm cao thì các bạn cần nắm rõ các kiên thức về công ty, lực lượng bán hàng chưa kể đến là phải phân tích rõ ràng, mạch lạc và trình bày đúng quy định của nhà trường. 

Vậy nên nếu bạn sinh viên nào có nhu cầu Thuê Người Viết Báo Cáo Thực Tập với đề tài Tổ Chức Bán Hàng Tại Công Ty thì hãy liên hệ mình qua SĐT ZALO: 0973 287 419

Dưới đây là một số nội dung mẫu mình làm về đề tài báo cáo thực tập: Công Tác Tổ Chức Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

Đề cương làm báo cáo thực tập: Công Tác Tổ Chức Bán Hàng Của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG

1.1. Khái niệm về tổ chức bán hàng

1.2. Vai trò của tổ chức bán hàng

1.3. Xây dựng mục tiêu bán hàng

1.3. Các hình thức của tổ chức hoạt động bán hàng

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bán hàng

 • 1.4.1. Ảnh hưởng từ môi trường vi mô
 • 1.4.2. Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô
 • 1.4.3. Ảnh hưởng từ môi trường nội bộ

1.5 Hoạch định chiến lược bán hàng

1.6. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

CHƯƠNG II: THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai
 • 2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 2.1.4. Sản phẩm chủ lực
 • 2.1.5. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Nhựa Đồng Nai trong 3 năm (2017-2019)

2.2. Thực tế về công tác tổ chức bán hàng của Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

 • 2.2.1. Các hoạt động công tác tổ chức bán hàng của công ty
 • 2.2.1.1. Sản phẩm kinh doanh của Công ty
 • 2.2.1.2. Nguồn cung ứng của Công ty
 • 2.2.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm
 • 2.2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.2.2. Kết quả hoạt động tổ chức bán hàng
 • 2.2.2.1. Kết quả hoạt động bán hàng theo khu vực
 • 2.2.2.2. Bán hàng theo sản phẩm
 • 2.2.3. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ sản phẩm
 • 2.2.4. Công tác tổ chức bán hàng của Công ty
 • 2.2.4.1. Công tác tổ chức mạng lưới bán hàng
 • 2.2.4.2. Công tác tổ chức lực lượng bán hàng
 • 2.2.4.3 Bán hàng trực tiếp
 • 2.2.4.4 Hệ thống bán hàng thông qua đại lý
 • 2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức bán hàng của Công ty
 • 2.2.5.1. Nhân tố bên trong ảnh hưởng đến công tác tổ chức bán hàng
 • 2.2.5.2. Các loại sản phẩm và đặc điểm
 • 2.2.5.3. Nhãn hiệu sản phẩm
 • 2.2.5.4. Thị trường mục tiêu
 • 2.2.5.5. Chính sách giá
 • 2.2.5.6. Các hình thức xúc tiến bán hàng
 • 2.2.6. Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến công tác tổ chức bán hàng
 • 2.2.7. Đánh giá chung về công tác tổ chức bán hàng

A. Ưu điểm

B. Những hạn chế

CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

3.1. Hướng phát triển Công ty trong thời gian tới

3.2. Nhận xét

 • 3.2.1 Những mặt đã đạt được
 • 3.2.2 Những mặt chưa đạt được
 • 3.3 Đề xuất- Kiến nghị

KẾT LUẬN

Xem thêm:

Cách làm báo cáo thực tập: Công Tác Tổ Chức Bán Hàng Của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

• LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay phải đối mặt với đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới. Ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các họt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường ấy trong tình hình dịch bệnh. Đặc biệt trong nền kinh tế hiện nay hoạt động bán hàng có vai trò rất lớn là vấn đề quan tâm và đáng chú trọng hơn cả và ngày càng trở nên quan trọng . Bán hàng tuy không phải là vấn đề mới mẻ nhưng nó luôn mang tính chất thời sự, bởi vì thị trường hàng hóa luôn có những thay đổi không ngừng.

Trong quá trình thực tập tại Công Ty Nhựa Đồng Nai là một sinh viên thực tập em nhận thấy hoạt động bán hàng là khâu thiết yếu có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công Ty, để khắc phục những thiếu sót và nâng cao hiệu quả kinh doanh , đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng đòi hỏi phải có sự thúc đẩy hoạt động bán hàng của Công Ty.

Xuất phát từ thực tế tại vị trí thực tập em đã rất thích và ấn tượng với hoạt động bán hàng của Công Ty, nên em sẽ chọn đề tài “ Tìm hiểu về công tác tổ chức bán hàng của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai” để làm bài báo cáo tốt nghiệp và bên cạnh đó em sẽ đóng góp một số ý kiến đề xuất và kiến nghị của mình để giúp Công Ty phát triển hơn.

Đề tài công tác tổ chức bán hàng tại công ty là một trong những đề tài rất hay mà mình kiến nghị các bạn sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh lựa chọn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ngoài ra, các bạn có thể chọn các đề tài như Quản trị bán hàng, lực lượng bán hàng, quy trình bán hàng,..

Với những đề tài trên thì các bạn có thể tham khảo thêm tại website: Vietbaocaothuctap.net và ngoài ra, các bạ có thể xem thêm tại các trang website khác như:

 • Tailieumau.vn
 • Baocaothuctap.net
 • Hotrothuctap.net
 • Thuctaptotnghiep.net

Để bài làm được đạt điểm cao thì thời gian các bạn đầu tư sẽ rất nhiều và kỹ năng tin học tốt tuy nhiên, có  nhiều bạn khá bận rộn; chưa đủ tự tin; giáo viên khó; công ty không đủ số liệu; chưa có công ty thực tập,… thì các bạn hãy sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập của mình nhé. 

Báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Vận Tải, 9 ĐIỂM

Hôm nay mình gợi ý cho các bạn một số nội dung cơ bản làm báo cáo thực tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Vận Tải, cơ bản thì cấu trúc cảu bài cũng giống như các bài khác mình đã từng viết qua các bạn có thể xem lại bài cũ. Tuy nhiên, với dịch vụ kinh doanh công ty vận tải các bạn cần phải tìm hiểu dịch vụ này như: sản phẩm của công ty là gì? Vận tải đường bộ ? Vận tải hàng hóa? Hay giao hàng nhanh?..

Giá của dịch vụ cũng là một yếu tố các bạn cần nắm rõ để viết giỏi về marketing, ngoài ra thì các thông tin như đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác,.. là những vấn đề các bạn cần phải trình bày trong kế hoạch marketing của bài viết. 

Kế hoạch nhân sự của công ty vận tải cũng có những đặc điểm riêng so với các công ty khác ví dụ như công ty vận tải sẽ có nhiều tài xế, trong khi công ty khác có nhiều nhân viên kinh doanh văn phòng. Ngoài ra, có nhiều vấn đề khác như kế hoạch về tài chính, dự phòng các rủi ro, … nhìn chung, để hoàn thiện bài báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty vận tải các bạn cần phải nắm rõ, hiểu về loại hình kinh doanh này. Nếu như bạn đang công tác ở công ty vận tải lại càng tốt hơn tuy nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện nội dung bài báo cáo đôi khi các bạn cũng cần sự hỗ trợ từ dịch vụ như vietbaocaothuctap.net. Vậy, các bạn hãy sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Admin để an tâm hơn về chất lượng bài viết, tiến độ nộp bài, điểm số cao, có nhiều thời gian hơn để làm việc khác. Tuy nhiên, các bạn nào có thời gian có thời gian thì hãy tự mình thực hiện thật tốt bài viết nhé!

Sau đây, Admin gửi đến các bạn nội dung cơ bản làm bài báo cáo thực tập với đề tài Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Vận Tải, các bạn tham khảo tiếp nhé!

Báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Vận Tải, 9 ĐIỂM

1. Tính cấp thiết của báo cáo:

Hiện nay, giao nhận và vận tải hàng hóa là yêu cầu tất yếu của trao đổi, mua bán hàng hóa, nó là một khâu không thể thiếu được trong quá trình lưu thông, nhằm đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách an toàn và đảm bảo nhất. Trong kinh doanh ngoại thương, giao nhận và vận tải hàng hóa càng có vai trò quan trọng, nó ảnh hưởng tới phạm vi mặt hàng, khối lượng và kim ngạch buôn bán của các quốc gia, cũng như của các doanh nghiệp. Trước kia, giao nhận có thể do người kinh doanh xuất nhập khẩu, nhà vận tải tiến hành. Khi vận tải và buôn bán quốc tế phát triển, đòi hỏi sự phân công lao động và chuyên môn hóa trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận tải, giao nhận. Kết quả là giao nhận tách khỏi xuất nhập khẩu và vận tải, sinh ra các tổ chức giao nhận chuyên nghiệp, phục vụ vận tải và buôn bán quốc tế. Các tổ chức này hình thành dưới dạng các hãng, công ty.

Đối với Việt Nam hiện nay, trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, cùng với sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại quốc tế, việc phát triển các hoạt động giao nhận vận tải quốc tế có một ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần làm cho kinh tế đất nước phát triển nhanh mạnh hòa nhịp cùng xu thế phát triển của thời đại.

Năm bắt đươc tình hình đó, năm 2017 công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy được thành lập với mục tiêu giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Trải qua được 3 năm thành lập và phát triển, nay công ty đã một phần nào đó khẳng định được vị trí của mình. Tuy nhiên, nền công nghệ càng ngày càng phát triển, các công ty mới thành lập đều trang bị cho mình một đội ngũ nhân lực và nền công nghệ giao nhận hiện đại hơn. Chính vì vậy, trong các năm gần đây Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy không những cạnh tranh với các công ty cũ mà phải công ty mới thành lập.

Chính vì có nhiều bất cập trong công ty, nay tôi xin chọn đề tại xây dựng dự án kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhằm tìm hiểu thị trường và phân tích các bất cập trong công ty một cách cụ thể, nhằm đưa ra chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới cho công ty.

2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

– Tìm hiểu, phân tích, đưa ra các bất cập trong công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy những năm qua. Từ đó lên chiến lược kinh doanh dịch vụ công ty thời gian tới.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu : công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng giao nhận

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh

1.1.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng

Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào kinh doanh quốc tế ngày càng đông đảo, hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập mỗi năm. Gắn liền với sự tăng lên này là nhu cầu về vận tải, chuyển giao hàng hóa và các tài liệu thương mại cũng tăng theo. Với ưu thế về thời gian, độ an toàn và các điều kiện bảo quản hàng hóa, dịch vụ giao nhận hàng hóa ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để gửi gắm hàng hóa của mình. Đồng thời với nhu cầu tăng thì sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ giao nhận hàng hóa cũng ngày càng gay gắt và khốc liệt, các doanh nghiệp phải đau đầu hơn để giải bài toán cạnh tranh của mình. Để có thể tồn tại và tăng trưởng một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa trên thị trường này.

Khách hàng sử dụng dịch vụ giao nhận hàng hóa chủ yếu là các doanh nghiệp nhằm phục vụ hoạt động vận chuyển trong kinh doanh. Các khách hàng doanh nghiệp cũng phải tham gia vào cuộc cạnh tranh trong ngành mình, đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ nhiều phía, nhất là sau khi mở cửa hội nhập. Do đó càng ngày họ càng có nhu cầu cao hơn về việc giảm giá cước và tăng chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa do giá cước ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh và chất lượng dịch vụ thì ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của họ.

Yêu cầu của người sử dụng dịch vụ giao nhận hàng hóa ngày càng cao và đa dạng, do đó các doanh nghiệp muốn thỏa mãn được mong đợi của khách hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh cần có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng, giảm chi phí dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

1.1.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng

– Dịch vụ giao nhận hàng hóa ấn định thời gian chính xác cao, tốc độ cao. Đối với dịch vụ giao nhận hàng hóa, việc đảm bảo thời gian chuyển giao hàng hóa là chỉ tiêu quan trọng số một, chỉ tiêu thời gian toàn trình chuyển phát tới từng khu vực của dịch vụ được công bố trước. Vì vậy chất lượng dịch vụ nằm ở tính chính xác và nhanh chóng, khả năng đảm bảo nhanh chóng và chính xác là điều kiện để duy trì khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

– Dịch vụ giao nhận hàng hóa có chi phí cao và độ an toàn cao. Dịch vụ giao nhận hàng hóa là dịch vụ vận tải đòi hỏi chất lượng cao, do đó dòi hỏi chi phí cho quá trình khai thác và vận chuyển cũng rất lớn (phương tiện vận chuyển chủ yếu bằng đường hàng không). Doanh nghiệp cần phải có một nguồn lực tài chính tốt thì mới cung cấp được các sản phẩm chất lượng đảm bảo, năng lực cạnh tranh tốt, đồng thời cạnh tranh qua giá cũng rất quan trọng.

– Dịch vụ giao nhận hàng hóa đòi hỏi cơ sở vật chất phải được trang bị hiện đại và hoàn chỉnh. Cơ sở vật chất càng đầy đủ và hiện đại thì sản phẩm dịch vụ càng đảm bảo chất lượng ổn định và năng suất cung ứng cao, năng lực cạnh tranh được nâng cao. Đồng thời khách hàng có thể thông qua biểu hiện cơ sở vật chất hiện đại để đánh giá về tiềm lực và uy tín của doanh nghiệp để lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ.

1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng

Nền công nghệ càng ngày càng phát triển, các công ty mới thành lập đều trang bị cho mình một đội ngũ nhân lực và nền công nghệ giao nhận hiện đại hơn. Chính vì vậy, trong các năm gần đây Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy không những cạnh tranh với các công ty cũ mà phải công ty mới thành lập.

Chính vì có nhiều bất cập trong công ty, nay tôi xin chọn đề tại xây dựng dự án kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhằm tìm hiểu thị trường và phân tích các bất cập trong công ty một cách cụ thể, nhằm đưa ra chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới cho công ty.

1.1.4. Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh

Chính sách kinh tế được điều chỉnh thông thoáng hơn sau khi hội nhập giúp hoạt động kinh doanh giao thương được dễ dàng, các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu giảm được thời gian thực hiện các thủ tục kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế, giảm chi phí hành chính, có môi trường rộng mở hơn và thuận lợi hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Tiếp cận được với thị trường thế giới, doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu có cơ hội được tiếp cận với các tập đoàn lớn, các công ty quốc tế để lôi kéo họ trở thành khách hàng lớn của mình. Khách hàng lớn cho dịch vụ giao nhận hàng hóa tăng lên, đầu tư cơ sở hạ tầng được cải thiện giúp cho năng lực vận tải phát triển, các công ty giao nhận hàng hóa có cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh ra quốc tế, tìm kiếm cơ hội khách hàng tiềm năng hơn, đem lại khả năng cạnh tranh tương lai lớn hơn.

Nói chung, Việt Nam gia nhập WTO đem lại nhiều cơ hội rộng mở cho các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và khai thác các cơ hội phát triển tại thị trường tiềm năng này.

1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy là trở thành Công ty Kho vận phục vụ toàn Thế giới.

Sứ mệnh của Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy – Excellence. Simply Delivered. – chính là kim chỉ nam của chúng tôi.

Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy muốn kết nối và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người. Và Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy thực hiện việc đó bằng cách tập trung hoàn toàn vào khách hàng và làm việc xuất sắc mỗi ngày.

Trở thành Công ty Kho vận phục vụ toàn Thế giới không chỉ đơn thuần là hiện diện trên toàn cầu ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tầm nhìn này cũng vượt xa khả năng chuyên biệt của chúng tôi là mang đến những giải pháp kho vận đa dạng.

Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy muốn trở thành công ty kho vận mà mọi người luôn hướng tới, dù là cho nhu cầu vận chuyển hay cơ hội nghề nghiệp và đầu tư, và là hình mẫu toàn cầu về kinh doanh có trách nhiệm.

Xem thêm bài viết: 

1.3. Các sản phẩm của doanh nghiệp

1.3.1. Các dịch vụ giao nhận bằng đường hàng không và đường biển

 • Tư vấn làm chứng từ xuất, nhập.
 • Lưu kho hàng hóa ( ngắn hạn và dài hạn).
 • Xếp dỡ , lưu kho và kiểm điếm.
 • Đóng gói, đóng thùng, dán nhãn mác.
 • Làm hàng đặc biệt, quá khổ, quá tải, hàng dể vỡ, hàng giá trị cao.
 • Làm hàng nguy hiểm.

1.3.2 Làm thủ tục hải quan, chứng từ và bảo hiểm

1.3.3 Vận tải đa phương thức

 • Dịch vụ từ cửa đến cửa cho hàng nội địa trong nước và hàng đến từ các nước trên thế giới.
 • Phân chia và giao hàng đến cho người sử dụng cuối cùng.

1.3.4 Gom hàng lẻ và phân phối

 • Dịch vụ phân phối hàng
 • Chia lẻ và phân phối hàng dự án
 • Gom hàng đi tất cả các nước trên thế giới
 • 1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp

Kết nối trên toàn tổ chức

Nhân sự của Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy sở hữu một kho tri thức, chuyên môn và năng lực khổng lồ. Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy nỗ lực làm việc hết mình để tìm ra những cách thức mới giúp tận dụng kho báu vô giá này và chia sẻ tài sản đó với tất cả các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Phát triển trong phân khúc thị trường mới

Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy đang mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ở các thị trường và phân khúc tăng trưởng nhanh, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi và thị trường thương mại điện tử sôi động của thế giới. Hướng đến năm 2025, mục tiêu của Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy là mở rộng các dịch vụ kho vận của mình và khai thác triệt để các cơ hội này.

Kết nối mọi người, cải thiện cuộc sống

Thông qua hoạt động kết nối mọi người, Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống. Như bạn thấy, thương mại và thịnh vượng có một mối liên kết vô cùng mật thiết. Thương mại toàn cầu phụ thuộc vào kho vận, điều đó có nghĩa là Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy, với tư cách là một công ty về kho vận, có thể mang đến giá trị thực sự cho xã hội.

Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy không chỉ mang đến các kiện hàng và đảm bảo giao nhận đúng giờ: chúng tôi mang đến sự thịnh vượng, sức khỏe, Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy thúc đẩy phát triển và mang đến niềm vui. Công ty TNHH Sản xuất và vận tải Ngọc Huy kết nối mọi người, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ mỗi ngày.

 • 1.5. Các yếu tố quyết định thành công

Việc triển khai chiến lược kinh doanh đảm bảo các nguồn lực cho thực hiện kế hoạch kinh doanh; xây dựng cơ cấu tổ chức gắn với việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, cùng các hoạt động điều chỉnh, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Doanh nghiệp chuẩn bị các phương án, kế hoạch đối phó với những sự cố bất ngờ có thể xảy ra, để nhanh chóng quyết định thông qua một chiến lược thay thế nhanh, sẵn sàng đáp ứng với tình hình mới.

Cách làm bài báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Vận Tải

Trên đây là một số nội dung cơ bản gợi ý cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập với đề tài Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Vận Tải, trong quá trình thực hiện đề tài hãy liên hệ với Admin qua SĐT ZALO: 0973 287 149 để được hỗ trợ nhiệt tình hơn nhé

 

Báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Mỹ Phẩm, ĐIỂM CAO

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm là một đề tài được các bạn sinh viên nữ lựa chọn làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp cho nên, khá dễ dàng bị trùng lặp trong lớp về ý tưởng viết bài. Rõ ràng là các bạn nữ khi chọn kinh doanh sẽ nghĩ ngay đến mỹ phẩm, quần áo, ăn uống tuy nhiên, ý tưởng đề tài báo cáo thực tập các bạn trùng nhau nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau thì sẽ không có việc gì xảy ra cả.

Nhà trường cho phép cùng đề tài nhưng không cho phép bài viết bị trùng nội dung, vậy cho nên đề tài xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm là đề tài các bạn nên lựa chọn cho bài viết báo cáo thực tập. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn một số nội dung cơ bản cho bài viết này nếu bạn nào có nhu cầu hoàn thiện bài báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm thì hãy liên lạc với Admin qua SĐT ZALO: 0973 287 149

Báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Mỹ Phẩm

Nền kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO đã có những bước phát triển lớn và đạt được nhiều thành tựu nhất định. Kinh tế phát triển,thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện,nhu cầu chăm sóc bản thân cũng được nâng cao.Mối quan tâm của cả hai giới tới ngoại hình ngày càng lớn do đó mỹ phẩm dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc. Không những thế,ngày nay nó đã trở thành một loại hình sản phẩm không thể thiếu được với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi,tầng lớp khác nhau. Ảnh hưởng của nó không chỉ dừng lại ở khía cạnh thẩm mỹ mà còn qua đó gián tiếp tác động đến nhiều khía cạnh khác nữa.Đó là một mặt hàng tiềm năng và cần được khai thác một cách đúng hướng và hiệu quả.Theo nhận xét của các chuyên gia, thị trường mỹ phẩm Việt Nam được nhìn nhận như một thị trường phát triển nhanh và sẽ còn phát triển mạnh trong những năm tiếp theo.Bên cạnh những thuận lợi không thể không nói đến những thách thức đặt ra.Thị trường luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động bất lợi đến giá cả sản phẩm nói chung và trong đó có cả dòng mỹ phẩm.

Đặc biệt riêng với loại sản phẩm mỹ phẩm còn có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe của người tiêu dùng.

CHƯƠNG 1: Tổng quan đè tài báo cáo thực tập” Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Mỹ Phẩm”

 • 1.1. Lý do hình thành ý tưởng xây dựng kế hoạch kinh doanh

Ngày nay, làm đẹp không còn là một điều xa lạ đối với mọi phụ nữ. Trong bối cảnh bận rộn, làm đẹp như là một cách giúp phụ nữ lấy lại tự tin, bản lĩnh trong công việc, cuộc sống. Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì hiện nay nhu cầu làm trắng da của chị em phụ nữ chiếm đến 70%.

Hiện nay, với chất lượng cuộc sống ngày càng cao, xu hướng chung của các cửa  hàng mỹ phẩm và phụ nữ làm đẹp là quay về với thiên nhiên. Các công ty mỹ phẩm đang tích cực xây dựng cho mình những thương hiệu an toàn, chất lượng, đặc biệt là tận dụng các thành phần làm đẹp có sẵn trong tự nhiên như: tinh dầu thảo mộc, trái cây, sữa, dưa leo, nghệ, tảo biển, lô hội, mật ong,…để sản xuất ra nhiều loại mỹ phẩm làm đẹp chất lượng.

Ở nhiều quốc gia châu Âu, cũng như các nước phát triển trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm hữu cơ có mức tăng bình quân trung bình 20%, có nước tăng đến 50% mỗi năm.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, mức chi của người tiêu dùng Việt Nam trong những năm gần đây cho mỹ phẩm chỉ 4USD/người/năm, trong khi Thái Lan là 20USD/người/năm.tiềm năng này cộng với xu hướng sử dụng mỹ phẩm thiên nhiên đã khiến thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục sôi độngkhi các nhãn hiệu Kanebo, Ohui, Whoo, The Body shop, The Faceshop, Shiseido,.. đều đã có mặt tại Việt Nam

 • 1.2. Động cơ kinh doanh

Sau khi gia nhập WTO thì nên kinh tế phát triển hơn nên nhu cầu của con người ngày càng tăng cao, thỏa mãn được mong muốn: “ăn no, mặc ấm” của con người nên họ sẽ chú ý hơn về vẻ đẹp dừng ở ăn no mặc ấm mà đòi hỏi phải đẹp, bắt mắt, thu hút người nhìn.

Hiện nay nhu cầu chăm sóc bản thân của mọi người tăng cao. Mối quan tâm của mọi người đến ngoại hình ngày càng lớn. Do đó, mỹ phẩm dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc

Mỹ phẩm đã trở thành một loại hình sản phẩm không thể thiếu được với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, tầng lớp khác nhau.

Đây là mặt hàng có nhiều tiềm năng. Khi mặt bằng kinh tế xã hội khá hơn, người ta bắt đầu chú ý đến sắc đẹp nhiều hơn. Vì vậy, mỹ phẩm trở thành một lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng ở Việt Nam.

Thị trường mỹ phẩm đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ.

Với vị trí tại 151 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh.Thuận lợi đường 2 chiều của xe máy, nhiều người đi lại, gần chợ, gần các trường đại học lớn, các công ty lớn.

Dự án kinh doanh Shop mỹ phẩm Diễm Trang với Slogan “Da trắng má hồng”là dự án tâm huyết đầu tay của tôi.

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh hộ gia đình

Tên cửa hàng: Shop mỹ phẩm Diễm Trang

Chủ đầu tư: Diễm Trang

 • 1.3. Mục tiêu của cửa hàng:

Sứ mệnh:

Mang đến cho người dân Việt Nam giải pháp làm đẹp lâu dài, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.Giải quyết các vấn đề nan giải trong làm đẹp thường gặp như:

– Làm sao để trị nám, tàn nhang, đồi mồi tận gốc ?

– Làm sao để loại bỏ mụn, sẹo rỗ, sẹo thâm do mụn ?

– Làm sao để sở hữu làn da trắng hồng và mịn màng nhanh chóng ?

– Làm sao để xóa nếp nhăn và quầng thâm quanh vùng mắt ?

– Làm sao để giúp chị em phụ nữ trẻ lại 10 tuổi ?

– Làm sao để bảo vệ làn da an toàn trước môi trường và ánh nắng ngày càng phức tạp ?

Tầm nhìn:

Chúng tôi, đang mang đến cho mọi người giải pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả, giải quyết triệt để các vấn đề nan giải mà khách hàng và giới chuyên môn trong ngành da liễu và thẩm mỹ quan tâm.

Định hướng:

Đến năm 2017, phấn đấu giúp cho toàn bộ người dân Việt Nam được biết đến và tin dùng các sản phẩm mang thương hiệu Oriflame – Dòng mỹ phẩm chuyên sâu.

Đề cương viết báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Mỹ Phẩm

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do hình thành ý tưởng

1.2. Động cơ kinh doanh

1.3. Mục tiêu của cửa hàng:

1.4. Địa điểm và cơ sở hạ tầng dự kiến của doanh nghiệp

 • 1.4.1. Địa điểm:
 • 1.4.2. Cơ sở hạ tầng dự kiến:

1.5. Định vị sản phẩm

CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MAREKTING

2.1. Phân tích thị trường

 • 2.1.1. Khách hàng:
 • 2.1.2. Nhà cung cấp:
 • 2.1.3. Nhu cầu thị trường:
 • 2.1.4. Xu hướng của thị trường:
 • 2.1.5. Thị trường mục tiêu:
 • 2.1.6. Đối thủ cạnh tranh:

2.2. Hoạt động marketing mix

 • 2.2.1. Mô tả chi tiết sản phẩm cửa hàng
 • 2.2.2. Chính sách giá bán
 • 2.2.3. Chiến lược về phân phối
 • 2.2.4. Chiến lược về chiêu thị

2.3. Hình thức pháp lý của cửa hàng:

2.4. Ma trận SWOT:

CHƯƠNG 3:  KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 • 3.1. Kế hoạch tài chính
 • 3.2. Mức khấu hao:
 • 3.3. Doanh thu dự kiến:
 • 3.4. Lợi nhuận dự kiến:
 • 3.5. Kế hoạch trả nợ vay:

3.7. Đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh

 • 3.7.1. Hiện giá thu nhập thuần
 • 3.7.2. Thời gian hoàn vốn:

3.8. Khả năng sinh lời nội bộ (IRR)

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

 • 4.1. Cơ cấu tổ chức của cửa hàng:
 • 4.2. Kế hoạch tuyển dụng và sử dụng nhân sự:

CHƯƠNG 5: RỦI RO

 • 5.1. Những rùi ro có thể xảy ra:
 • 5.2. Giải pháp khắc phục:
 • 5.3. Kế hoạch rút lui khỏi thị trường:

Những nội bên trên mình chỉ giới thiệu sơ qua về kế hoạch kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm, các bạn có thể tham khảo những nội dung trên nhé. Bài chỉ mang tính chất tham khảo nên các bạn đừng copy vào bài viết hết nha để tránh bị trùng lặp bài viết nè. Nếu bạn nào gặp phải khó khăn khi viết bài,kỹ năng viết bài bị hạn chế hoặc vì lí do khác không hoàn thiện bài báo cáo thực tập kịp thời thì hãy sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập của bên mình nhé! 

Tóm tắt sơ lược dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net:

 • Chi phí sinh viên
 • Bài làm không lo bị trùng lặp. 
 • Làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm với các bạn.
 • Đúng thời gian, đúng tiến độ bài viết.
 • Cam kết đậu 100%
 • Có thể làm việc trực tiệp hoặc làm việc qua online. 

Cách thức liên hệ: SĐT ZALO: 0973 287 149 – Mr Thủy

Báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Khách Sạn Mini

Xây dựng kế hoạch kinh doanh khách sạn là một đề tài báo cáo thực tập ít được các bạn sinh viên lựa chọn tuy nhiên, một số sinh viên cũng đi thực tập hoặc đang công tác ở khách sạn nào đó nên các bạn sẽ chọn đề tài này để làm báo cáo. Theo Admin đây không hẳn là một đề tài quá khó, nó khá bình thường tuy nhiên, để tìm bài tham khảo bài báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh khách sạn mini mẫu trên internet rất ít. Vì thế mà Vietbaocaothuctap.net ở bài viết này muốn gửi đến các bạn sinh viên một đề cương mẫu làm báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Khách Sạn Mini. 

Dưới đây chỉ là nội dung mang tính chất tham khảo, nếu bạn sinh viên nào có nhu cầu viết bài hoàn chỉnh thì hãy liên hệ Admin qua SĐT ZALO: 0973 287 149 để được tư vấn sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập nhé!

Báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Khách Sạn Mini

 • Tính cấp thiết của báo cáo:

Trong những năm qua ngành du lịch nước ta đã có bước phát triển khá mạnh mẽ về cơ sở vật chất kỷ thuật phục vụ du khách rộng khắp trên các vùng miền đất nước. Theo đó một loạt các cơ sở lưu trú du lịch gồm các khách sạn được xây dựng theo các tiêu chuẩn sao, biệt thự, căn hộ, làng du lịch và các nhà nghỉ, nhà khách đã mọc lên với đầy đủ các loại tiện nghi, dịch vụ khác nhau có thể đáp ứng được mọi nhu cầu đa dạng, phong phú của khách trong và ngoài nước.

Hệ thống khách sạn và cơ sơ lưu trú Việt Nam trong những năm gần đây phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô, hình thức sở hữu và chất lượng dịch vụ. Việt Nam hiện có khoảng 6.000 khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, tổng số gần 123 nghìn buồng, phòng, trong đó có 2575 khách sạn được xếp hạng sao, 80% số khách sạn hiện tập trung tại một số trung tâm du lịch lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế….

Mỗi khách sạn phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nỗ lực tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư tạo sản phẩm cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp từng thị trường mục tiêu, tìm giản pháp mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, xây dựng đội ngũ lao động, quản lý chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp cần có chính sách thu hút các bộ quản lý nghiệp vụ giỏi và có chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kể cận lâu dài. Trong đó đặc biệt là việc cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ trong khách sạn. Bởi vì khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng nhiều hơn bất kỳ một yếu tố nào khác

Song song với việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng quy mô hệ thống khách sạn du lịch, vấn đề chất lượng dịch vụ phải được quan tâm hàng đầu. Xuất phát từ những suy nghĩ, em đã chọn đề tài “Xây dựng kế hoạch kinh doanh khách sạn MINI”.

 • Mục đích nghiên cứu của báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh:

Tìm hiểu thị trường motel và đưa ra kế hoạch thành lập khách sạn Mini.

 • Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu : Thị trường khách sạn mini tại TP.HCM và các tỉnh lân cận

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng khách sạn

Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Khách Sạn Mini

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 • 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh

1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng

1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng

1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng

1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh

 • 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 1.5 Các yếu tố quyết định thành công

CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING

2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp

 • 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
 • 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
 • 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
 • 2.1.2.3 Định vị thị trường
 • 2.1.3 Mục tiêu marketing
 • 2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
 • 2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.4.2 Chiến lược giá
 • 2.1.4.3 Chiến lược phân phối
 • 2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
 • 2.1.5 Ngân quỹ Marketing

2.2 Nội dung kế hoạch Marketing

 • 2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
 • 2.2.2 Phân tích môi trường
 • 2.2.2.1 Phân tích thị trường
 • 2.2.2.2 Phân tích SWOT
 • 2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
 • 2.2.3 Chiến lược Marketing
 • 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
 • 2.2.3.2 Định vị thị trường
 • 2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
 • 2.2.3.4 Chiến lược giá
 • 2.2.3.5 Chiến lược phân phối
 • 2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp

 • 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
 • 3.1.1.1 Doanh thu
 • 3.1.1.2 Chi phí
 • 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
 • 3.1.1.4 Lợi nhuận
 • 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
 • 3.1.3 Các báo cáo tài chính
 • 3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
 • 3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần

3.2 Nội dung kế hoạch tài chính

CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự

4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự

 • 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
 • 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
 • 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt

CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO

Cách làm báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Khách Sạn Mini, ĐẠT ĐIỂM CAO!

Xem thêm:

Cách Làm Đồ Án QTKD Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh – Trường HUFI

Đồ án tốt nghiệp ngành QTKD của trường ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM được đánh giá là 1 trong những đồ án khó so với những trường còn lại bởi lẽ, sinh viên trường thường bị giáo viên áp đặt đề tài hoặc các bạn chọn những đề tài thực sự mới lạ, Tuy nhiên, các bạn lại được chọn một trong ba cấu trúc bài làm vấn đề này trường khác không có.

Trong quá trình viết thuê đồ án tốt nghiệp của Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập cũng có một số bạn sinh viên có nhu cầu thuê người viết thuê đồ án thì các bạn sinh viên trường Đh Công Nghiệp TPHCM có yêu cầu khó hơn và giáo viên chấm khó hơn và qua đây, ở bài viết này mình chia sẻ đến các bạn một số thông tin, hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm.

Có lẽ, các bạn có bài viết này rồi nhưng mình vẫn muốn giới thiệu đến các bạn dịch vụ viết thuê đồ án tốt nghiệp của mình bởi vì, trong số chúng ta đôi lúc cũng bận rộn công việc hoặc gặp những đề tài quá khó thì Dịch Vụ Viết Thuê Đồ Án Tốt Nghiệp mà chúng ta nên cân nhắc đến

Cách Làm Đồ Án Tốt Nghiệp QTKD Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh – Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM

Ý tưởng kinh doanh: Trình bày cơ sở hình thành ý tưởng kinh doanh, những điều kiện cơ bản cũng như tính cần thiết của kinh doanh dự kiến. Quan tâm đến các câu hỏi đánh giá tính hợp lý của ý tưởng (Có thị trường dành cho ý tưởng kinh doanh của bạn hay không? Ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi (tạo lợi nhuận) về mặt tài chính hay không? Bạn có đủ năng lực thực hiện hay không? Ý tưởng kinh doanh của bạn có thể phát triển xa hơn nữa được hay không?)

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh: Đề cập đến lý do và những mục tiêu chính của sinh viên khi xây dựng bản kế hoạch kinh doanh để triển khai ý tưởng kinh doanh trên.

Ý nghĩa của kế hoạch kinh doanh: Đề cập những đóng góp của kế hoạch này với chủ thể đầu tư, và các nhóm lợi ích kinh tế, xã hội khác (Nếu có)

Phương pháp thực hiện: Nêu sơ lược về phương pháp tiến hành thu thập thông tin, công cụ xử lý thông tin để hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.

Giới thiệu kết cấu bản kế hoạch kinh doanh: Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bản kế hoạch được cấu trúc gồm 3 chương

CHƯƠNG 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH …. TẠI CÔNG TI ….

 • Mục tiêu kinh doanh

(Thị trường, thị phần, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,…) Yêu cầu thỏa mãn quy tắc SMART (Specific – Mesurable – Agreeable – Realistic – Timely)

1.2  Sản phẩm/ dịch vụ cung cấp

 • 1.2.1    Lý luận về sản phẩm/ dịch vụ (Khái niệm, đặc tính, yêu cầu)
 • 1.2.2    Mô tả sản phẩm/ dịch vụ (của kế hoạch)

1.3  Phân tích môi trường hoạt động

 • 1.3.1    Lý luận về phân tích môi trường (Nêu vắn tắt các nhóm yếu tố cần xem xét)
 • 1.3.2    Phân tích môi trường liên quan đến kế hoạch kinh doanh

Yêu cầu SV chỉ đề cập trực tiếp đến việc xây dựng ma trận các nhân tố bên ngoài, bên trong có sử dụng vào bài.

 • 1.3.3    Xây dựng bảng ma trận SWOT
 • 1.3.4.  Yêu cầu ngắn gọn và lấy cơ sở từ

(nếu có như quyết định thành lập doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh…). Ví dụ: nếu liên quan đến ngành thực phẩm cần có những chứng nhận, chứng chỉ nào, doanh nghiệp theo hình thức cổ phần, tư nhân… giải thích được vì sao chọn loại hình doanh nghiệp như vậy.

1.4 Phân tích địa điểm

 • 1.4.1    Lý luận về phân tích địa điểm (tính cần thiết, yêu cầu)
 • 1.4.2    Xây dựng các phương án chọn địa điểm
 • (bảng mô tả địa điểm –phụ lục)
 • 1.4.3    Đánh giá các phương án chọn địa điểm. Lý giải vì sao chọn địa điểm như vậy

1.5.      Xây dựng kế hoạch kinh doanh và marketing 

 • 1.5.1Phân tích cạnh tranh
 • 1.5.2    Phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu, định vị thị trường SV có thể dùng ma trận hình ảnh cạnh tranh/Định vị sản phẩm: Lựa chọn cách thức định vị sao cho SP/DV của mình tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh

1.5.3    Phân tích khách h marketing (4P/7P)

1.6       Kế hoạch nhân sự

 • 1.6.1    Lý luận về quản trị nhân lực (khái niệm, tính cần thiết, chức năng)
 • 1.6.2    Cơ cấu tổ chức (Xây dựng bản mô tả công việc cho từng nhóm vị trí)
 • 1.6.3    Kế hoạch tuyển dụng (nguồn, phương pháp tuyển dụng, bảng câu hỏi đánh giá …)
 • 1.6.4    Kế hoạch đào tạo
 • 1.6.5    Quản lý nhân sự (theo mục tiêu, giám sát, ca, KPI , BSC…)

1.7       Kế hoạch tài chính

 • 1.7.1    Lý luận về kế hoạch tài chính (Khái niệm, tính cần thiết, nội dung cơ bản)
 • 1.7.2    Xây dựng kế hoạch tài chính
 • 1.7.2.1 Xác định khoản mục chi phí đầu tư
 • 1.7.2.2 Dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận
 • 1.7.3    Đánh giá tính khả thi tài chính của kế hoạch kinh doanh
 • 1.7.4    Cơ sở huy động vốn cho kế hoạch kinh doanh

1.8 Dự báo rủi ro

 • 1.8.1    Rủi ro tài chính
 • 1.8.2    Rủi ro môi trường hoạt động
 • 1.8.3    Rủi ro về công nghệ

CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH…. (cụ thể)

2.1 Tổng kết hạng mục công việc và nguồn lực

Yêu cầu hình thành bảng các công việc cần làm, thời gian và lao động cần bố trí, chi phí cần cung cấp, mối quan hệ của các công việc (trên cơ sở phân tích chương 1)

2.2 Quản lý tiến độ dự án

 • Yêu cầu sử dụng các công cụ quản lý dự án bổ trợ để hình thành sơ đồ liên kết công việc, biểu đồ Gannt,… của kế hoạch này
 • Nêu lên được những hạng mục nào có thể điều chuyển kéo dài với mục tiêu hạn chế làm kế hoạch bị trễ tiến độ

2.3 Đề xuất phương án dự phòng (Nếu có)

CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT

3.1 Đánh giá chung kế hoạch kinh doanh

 • 3.1.1    Đóng góp của kế hoạch với doanh nghiệp
 • 3.1.2    Thuận lợi
 • 3.1.2    Khó khăn

3.2 Đề xuất phương án ứng phó rủi ro

KẾT LUẬN

Xem thêm:

Đề cương viết báo cáo thực tập: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thương hiệu của SP.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 • 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.4. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài báo cáo thực tập
 • 1.6. Bố cục bài báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Một số khái niệm

 • 2.1.1. Thương hiệu
 • 2.1.2. Các khái niệm liên quan đến hình ảnh thương hiệu

2.2. Các công trình nghiên cứu trước đây

 • 2.2.1. Một số nghiên cứu trong nước
 • 2.2.2. Một số nghiên cứu trên thế giới

2.3. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu

 • 2.3.1. Nhận biết thương hiệu
 • 2.3.2. Liên tưởng thương hiệu
 • 2.3.3. Sự vượt trội thương hiệu
 • 2.3.4. Sự hấp dẫn thương hiệu
 • 2.3.5. Cộng hưởng thương hiệu
 • 2.3.6. Trách nhiệm cộng đồng của thương hiệu

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.1. Quy trình nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu

 • 3.3.1. Nghiên cứu định tính
 • 3.3.2. Xây dựng thang đo
 • 3.3.3. Phương pháp lấy mẫu
 • 3.3.4. Nghiên cứu định lượng

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu

 • 4.1.1. Nhận biết thương hiệu
 • 4.1.2. Liên tưởng thương hiệu
 • 4.1.3. Sự vượt trội thương hiệu
 • 4.1.4. Sự hấp dẫn thương hiệu
 • 4.1.5. Sự cộng hưởng thương hiệu
 • 4.1.6. Trách nhiệm xã hội

4.2. Phân tích độ tin cậy thang đo (CRONBACH’S ALPHA) 

 • 4.2.1. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) nhân tố Nhận biết thương hiệu
 • 4.2.2. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Liên tưởng thương hiệu
 • 4.2.3. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự vượt trội thương hiệu
 • 4.2.4. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự hấp dẫn thương hiệu
 • 4.2.5. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự cộng hưởng thương hiệu
 • 4.2.6. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Trách nhiệm xã hội

4.3. Phân tích nhân tố (EFA) 

4.3. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 

 • 4.3.1. Mô hình nghiên cứu

4.4. Phân tích hồi quy và kiểm định mô hình

 • 4.4.1. Phân tích hồi quy
 • 4.4.2. Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy bội
 • 4.4.3. Kiểm định độ phù hợp của mô hình

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. KẾT LUẬN

5.2. KIẾN NGHỊ

5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Cấu trúc bài đồ án tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh của trường ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM đã được mình nếu lại ở bên trên, các bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án trên để thực hiện đề tài và tùy vào đề tài các bạn có mà chọn một phương án phù hợp nhất. Tuy nhiên, để hoàn thiện bài đồ án tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh của trường HUFI thì các bạn phải trải qua khoảng thời gian khó khăn cũng như đầu tư nghiêm túc vào bài làm bởi, giáo viên của trường này được đánh giá là quá khó so với các trường. Khiến rất nhiều bạn sinh viên đuối sức nên đã tìm đến sự hỗ trợ từ mình. 

Mình chúc các bạn hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp của bản thân, nếu gặp phải khó khăn gì thì các bạn hãy kết nối đến SĐT ZALO: 0973 287 149 để nhận được sự hỗ trợ tốt hơn nhé.

Báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt, Cà Phê BUZZ

Các dạng đề tài báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh mình đã liệt kê rất nhiều trên website, các bạn có thể truy cập vào để tham khảo. Rất nhiều đề tài mình chia sẻ như nhà hàng, khách sạn, cửa hàng,… được các bạn sinh viên đón đọc và mình cũng nhập được nhiều đóng góp, ý kiến, phản hồi từ các bạn cũng như có những bạn đã sử dụng dịch vụ viết bài của mình đạt được kết quả tốt dựa theo những bài viết đấy. Ở bài viết này, mình lại tiếp tục gửi đến các bạn sinh viên một dạng báo cáo thực tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt, Cà Phê BUZZ

Báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt, Cà Phê BUZZ

Bài báo cáo thực tập này mình viết dựa theo quy định cấu trúc đề cương của trường Đại Học Mở Hà Nội, các bạn sinh viên của trường khác có thể điều chỉnh lại theo yêu càu của trường các bạn nhé!

Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài báo cáo thực tập: Xây dựng kế hoạch kinh doanh bánh ngọt

 •  Giới thiệu ý tưởng

Sinh ra và lớn lên trên đất Sài Thành, được nhìn thấy cảnh Sài Gòn thay ra đổi thịt, đời sống của người dân Việt Nam nói chung đặc biệt là người Sài Gòn ngày càng được nâng cao. Nhu cầu về thưởng thức ẩm thực phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng được nhu cầu của người dân đặc biệt là các bạn trẻ tôi đã tìm hiểu và nhận thấy rằng thị trường café bánh ngọt vô cùng tiềm năng, mang lại thu nhập để phục vụ nhu cầu cá nhân , bên cạnh cũng mang lại kinh nghiệm kinh doanh cho cá nhân tôi cũng như thành viên trong gia đình.Xuất phát từ ý tưởng đó nên tôi đã quyết định mở quán café bánh ngọt nhằm đáp ứng được nhu cầu về thư giãn và ẩm thực trong điều kiện mức sống ngày càng cao. Quán của tôi sẽ được ra đời với cái tên”BUZZ”.

Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại như ngày nay, nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao, thu nhập của người dân cũng ngày càng tăng lên, nhu cầu của mỗi người cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn, đặc biệt là trong vấn đề thực phẩm không chỉ có chất lượng sản phẩm tốt còn mang lại cho người dùng một phong cách tiêu dùng mới lạ.

Đã khi nào bạn mong muốn có một khoảng thời gian dành cho riêng mình để thư giãn, để làm những việc mình yêu thích, để xua tan những mệt mỏi ngày thường? Bạn muốn nghe nhạc, xem phim, tán gẫu với bạn bè hay đặc biệt hơn là ngồi trong một quán nào đó vừa thưởng thức những chiếc bánh ngọt ngon tuyệt cùng với những loại đồ uống mát lạnh khác.

Nắm bắt được nhu cầu đó, tôi quyết định xây dựng dự án đầu tư kế hoạch kinh doanhCửa hàng bánh ngọt – café BUZZ” nhằm phục vụ cho những người yêu thích bánh ngọt và không gian trẻ trung nhưng yên tĩnh. Mặc dù số lượng đối thủ cạnh tranh trên địa bàn không ít nhưng cửa hàng sẽ tạo ra cho mình sự khác biệt về sự phong phú của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Khách hàng không chỉ ghé cửa hàng mua vội vàng một chiếc bánh mà còn có thể dừng chân nhâm nhi miếng bánh ngọt, thưởng thức tách cà phê…hay đặt mua các loại bánh cho các dịp đặc biệt hoặc mua dành tặng cho người thân bạn bè.

1.1.1 Nguồn gốc ý tưởng kế hoạch kinh doanh bánh ngọt

Từ xưa tới nay, nhu cầu được giao tiếp, kết bạn đã tồn tại và ngày càng có xu hướng mở rộng. Ngày nay, với mức sống của con người ngày một cải thiện, những đáp ứng cho nhu cầu về mặt tinh thần ngày càng tốt hơn, được trú trọng hơn.

Trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam, uống cafe không còn đơn thuần là một nhu cầu giải khát mà người ta còn mong muốn tìm kiếm một cái gì đó xa hơn thế như vừa nhâm nhi café vừa thưởng thức bánh ngọt

Trên thị trường cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng, các loại hình và số lượng quán cafe ngày càng trở nên đa dạng, phong phú và linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy, để lựa chọn cho mình một hướng đi riêng và để thành công được không phải là vấn đề đơn giản.

Với tuổi trẻ và sự mạnh dạn, với ưu thế của người trong cuộc chúng tôi nhận thấy 1 nhu cầu rất lớn và rất quan trọng của giới trẻ: nhu cầu giao lưu, gặp gỡ và kết bạn; mối quan tâm lớn nhất là tình bạn – tình yêu. Chính vì lẽ đó chúng tôi đã quyết định chọn dự án mở quán café bánh ngọt với sự lựa chọn một đối tượng khách hàng nhất định là giới trẻ. Chính sự lựa chọn này cũng là một sự thử thách vì đã thu hẹp đối tượng khách hàng. Song, chúng tôi muốn biến chính nhược điểm này thành điểm nhấn, tạo sự khác biệt cho quán của mình.

1.1.2. Cơ sở thực hiện

Đầu tư vào quán cà phê bánh ngọt dựa trên kiến thức quản lí kinh doanh vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh có khả năng quản lí tốt. Chủ đầu tư thực hiện phát thảo kế hoạch đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư đến đầu tư vào triển khai kinh doanh. Còn về quản lí là người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lí nhà hàng hai năm nên có thể đảm nhiệm tốt công việc quản lí.

Về nhân sự quán có mời về làm việc nhân viên pha chế giỏi và trong gia đính có truyền thống làm bánh ngọt bấy lâu nay có thể làm khách hàng hài lòng khi thưởng thức đồ uống tại cà phê cũng như thưởng thức bánh. Nhân viên phục vụ nhiệt tình ân cần chu đáo năng động tuổi đời từ mười tám đến hai mươi tuổi. Với đội ngũ nhân sự tốt cà phê BUZZ sẽ  nhanh chóng lấy lòng được nhiều khách hàng kể cả khách hàng khó tính. Về tài chính thì quán có sẵn tiền mặt không cần vay vậy nên chủ động được nguồn tài chính. Quán cà phê BUZZ tọa lạc tại đường Đinh Bộ Lĩnh phường 25, quận Bình Thạnh. Mặt bằng quán được thuê với giá ưu đãi vì có người quen cho thuê.

1.2. Tầm nhín và sứ mệnh

Café BUZZ mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt với mức giá hợp lý Thực phẩm an toàn, vệ sinh, giàu dinh dưỡng và cân bằng dinh dưỡng.

Tạo cho khách hàng 1 môi trường thoải mái để trò chuyện và thư giãn, các món uống ngon lạ, hấp dẫn.

Bảo đảm các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các dịch vụ hẹn hò, lãng mạn, tỏ tình cho giới trẻ.

Hiện nay vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối của xã hội. Vì vậy cửa hàng luôn chú trọng đến sức khỏe của khách hàng. Cung cấp các loại bánh ngon miệng nhưng sạch sẽ, an toàn, chất lượng để đáp ứng được nhu cầu ăn ngon nhưng vẫn giữ được sức khỏe cho mọi người.

Thỏa mãn đam mê làm bánh, tích lũy vốn để mở rộng quy mô. Độc lập trong công việc kinh doanh, tự chủ về tài chính. Phục vụ nhu cầu ăn uống của mọi người.Tạo việc có thu nhập ổn định cho nhân viên bán hàng

Xem thêm: 

1.3. Sản phẩm kinh doanh

Sản phẩm chủ yếu sẽ là các loại bánh ngọt và một vài loại bánh mặn cùng mới các loại thức uống phổ biến như café, trà, smoothies…

Khách hàng có thể đến mua mang đi hoặc ngồi dùng tại chỗ kết hợp với làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè.

Ngoài ra, cửa hàng sẽ nhận order bánh cho các dịp đặc biệt hay hội thảo….

Mức giá sẽ dao động từ 25.000đ – 59.000đ cho các loại thức uống và bánh có sẵn.

Đề cương báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt, Cà Phê BUZZ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1      Giới thiệu ý tưởng.

 • 1.1.1 Nguồn gốc ý tưởng.
 • 1.1.2. Cơ sở thực hiện.

1.2. Tầm nhín và sứ mệnh.

1.3. Sản phẩm kinh doanh.

1.4. Mục tiêu kinh doanh.

CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING.

2.1. Tổng quan kế hoạch marketing.

2.2. Phân tích môi trường.

 • 2.2.1.Nghiên cứu thị trường
 • 2.2.2. Phân tích SWOT
 • 2.2.3. Phân tích rủi ro từ môi trường bên ngoài

2.3      Chiến lược Marketing.

 • 2.3.1      Thị trường mục tiêu.
 • 2.3.2      Định vị thị trường.
 • 2.3.3      Chiến lược sản phẩm.
 • 2.3.4      Chiến lược giá
 • 2.3.5      Chiến lược phân phối
 • 2.3.6      Chiến lược xúc tiến bán.

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.

3.1. Tóm tắt tổng quan.

3.2. Năng lực cạnh tranh.

3.3. Báo cáo tài chính dự kiến.

 • 3.3.1. Nguồn vốn.
 • 3.3.2. Dự tính chi phí sản xuất và hoạt động
 • 3.3.3. Dự báo doanh thu.
 • 3.3.4. Đánh giá hiệu quả tài chính.
 • 3.3.5. Thời gian hoàn vốn(PP).

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ.

4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự.

4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự.

 • 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự.
 • 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức.
 • 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt và trả lương

CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO.

 • 5.1 Rủi ro về thời tiết
 • 5.2 Rủi ro về canh tranh
 • 5.3 Rủi ro biến động về giá cả thị trường.
 • 5.4 Bán không hết trong ngày.

Cách làm báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Bánh Ngọt, Cà Phê ĐIỂM CAO!

Đề tài xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng bánh ngọt, cà phê BUZZ mình có nói rất nhiều bài viết ở website: vietbaocaothuctap.net các bạn có thể truy cập để xem nhé, đề tài xây dựng quán cà phê, bánh ngọt cũng là một đề tài mới lạ dễ viết thiết nghĩ các bạn nên chọn những dạng đề tài này. Một số lưu ý nữa là khi các bạn viết bài nên viết đúng yêu cầu, làm đúng hạn, tập trung hoàn chỉnh cả hình thức và nột dung bài viết đúng với yêu cầu cảu nhà trường thì sẽ được điểm cao hơn nhé.

Nếu bạn nào có nhu cần người Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập do không có đủ thời gian để viết bài thì hãy liên hệ Admin qua SĐT ZALO: 0973 287 149 để được hỗ trợ nhé, với hơn 10 năm kinh nghiệm viết bài Admin cam kết với các bạn bài làm đủ điểm đậu với các bạn sinh viên.