200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự

Danh sách 200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự được Vietbaocaothuctap.net chia sẻ với các bạn sinh viên ngành Luật đang chuẩn bị làm bài tiểu luận tham khảo. Tuy nhiên giáo viên các bạn có thể sẽ là người ra đề cho các bạn. Bài viết dưới đây mình chia sẻ để các bạn tham khảo nhé 

Thì ngoài chia sẻ và đăng bài mẫu cho các bạn, thì mình còn viết thuê báo cáo thực tập, khóa luận, thạc sĩ….và có cả dịch vụ viết thuê tiểu luận , các bạn sinh viên có nhu cầu liên hệ mình qua sđt / zalo: 0973287149


Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

21. Thực trạng giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn ở giai đoạn sơ thẩm, định hướng hoàn thiện
22. Thủ tục tranh tụng của đương sự tại phiên tòa sơ thẩm – thực trạng và giải pháp
23. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án nhân dân cấp phúc thẩm.
24. Chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của VKS trong tố tụng dân sự và định hướng hoàn thiện
25. Thực trạng công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
26. Thực trạng công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.
27. Thủ tục không công nhận tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
28. Thực trạng giải quyết việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong tố tụng dân sự.
29. Thực trạng giải quyết vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài trong giai đoạn sơ thẩm, giải pháp hoàn thiện
30. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong tố tụng dân sự.
31. Thực trạng giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm và định hướng hoàn thiện.
32. Thực trạng giải quyết vụ án theo thủ tục tái thẩm và định hướng hoàn thiện
33. Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
34. Thực trạng hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc và định hướng hoàn thiện.
35. Trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)
36. Hạn chế phân chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
37. Đăng ký giao dịch bảo đảm theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
38. Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật Việt Nam – Thực trạng và định hướng hoàn thiện.
39. Thế chấp tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
40. Đặt cọc theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
41. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
42. Phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện
43. Điều khoản sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.

XEM THÊM ==> Nội dung pháp luật về chi thường xuyên ngân sách nhà nước

44. Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
45. Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
46. Bồi thường thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
47. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
48. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
49. Tuyên bố cá nhân chết (hoặc mất tích) và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân chết (hoặc mất tích) theo quy định pháp luật.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)
50. Quy định về pháp nhân trong Bộ luật dân sự (BLDS) 2015.
51. Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn.
52. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu.
53. Thực trạng kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm giữ trái pháp luật theo quy định của BLDS 2015 và định hướng hoàn thiện.
54. Thực trạng vi phạm cơ bản hợp đồng trong pháp luật Việt Nam và định hướng hoàn thiện.
55. Thực trạng hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và định hướng hoàn thiện.
56. Pháp luật về giao dịch đối với tài sản hình thành trong tương lai, thực trạng và định hướng hoàn thiện.
57. Thời hiệu khởi kiện theo quy định của BLDS 2015.
58. Kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm giữ trái pháp luật theo quy định của BLDS 2015.
59. Thời điểm giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
60. Vi phạm cơ bản hợp đồng và chế tài pháp lý do vi phạm cơ bản hợp đồng trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
61. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
62. Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
63. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
64. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thức luật định và xử lý hậu
quả pháp lý khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thức luật định
65. Trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự Việt Nam
66. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)
67. Thủ tục thi hành án dân sự và thực trạng thi hành án dân sự tại địa phương hiện nay.
68. Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự đối với tài sản là tiền và những khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự hiện nay.
69. Xác minh điều kiện thi hành án dân sự và thời hạn thi hành án dân sự.
70. Quyền, nghĩa vụ của các đương sự và thực tiễn việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong thi hành án dân sự hiện nay.
71. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự các cấp, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn của chấp hành viên trong thi hành án dân sự.

200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự
200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự

72. Thi hành quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời và thực trạng việc áp dụng hiện nay.
73. Khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự, thực trạng và giải pháp hiện nay.
74. Thực trạng vi phạm cơ bản hợp đồng trong pháp luật Việt Nam và định hướng hoàn thiện.
75. Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự, thực trạng và định hướng hoàn thiện.
76. Pháp luật về xác định điều kiện thi hành án dân sự, thực trạng và định hướng hoàn thiện.
77. Xử lý tài sản thế chấp và định hướng hoàn thiện pháp luật
78. Quyền truy đòi tài sản là quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)


Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

194. Quy định về Tội phạm theo Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và kiến nghị hoàn thiện.
195. Các giai đoạn thực hiện tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn áp dụng.
196. Đồng phạm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn áp dụng.
197. Hình phạt và hệ thống hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn áp dụng.
198. “Hình phạt tử hình” theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm
2017, những điểm mới và kiến nghị.
199. Sự khác nhau giữa hình phạt tù có thời hạn và tù chung thân theo quy định của BLHS
2015, những khó khăn, thuận lợi khi áp dụng vào thực tiễn.
200. Quyết định hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và thực tiễn áp dụng.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)

XEM THÊM ==> Báo cáo thực tập tư vấn thành lập doanh nghiệp tại công ty Luật

201. Các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: những bất cập và kiến nghị hoàn thiện.
202. Các nguyên tắc xử lý đối với người dươi 18 tuổi phạm tội theo quy định Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và kiến nghị hoàn thiện.
203. Các biện pháp xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi theo qu định tại Bộ luật hình
sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và thực tiễn áp dụng.
204. Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam.
205. Hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.
206. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, những điểm mới theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
207. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
208. Tội vô ý làm chết người theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)
209. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
210. Tội hiếp dâm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
211. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
212. Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
213. “Tội làm nhục người khác” theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
214. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
215. Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
216. Tội cướp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm
2017, lý luận và thực tiễn.
217. “Tội cướp giật tài sản” theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)

218. “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
219. Tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm
2017, lý luận và thực tiễn.
220. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
221. Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
222. Tội buôn lậu theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
223. Tội trốn thuế theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
224. Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động
ngân hàng theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
225. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)
226. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
227. Tội vi phạm về cạnh tranh theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
228. Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
229. Tội vi phạm hoạt động bán đấu giá tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
230. Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
231. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
232. Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
233. Tội sản xuất trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
234. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
235. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)

236. Tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
237. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
238. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
239. Tội tổ chức đua xe trái phép theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
240. Tội gây rối trật tự công cộng theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.

XEM THÊM ==> Thực Trạng Pháp Luật Việt Nam Về Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn

241. Tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
242. Tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
243. Tội tham ô tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
244. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn.
245. Nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp.
246. Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự, lý luận và thực tiễn áp dụng.
247. Nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự, lý luận và thực tiễn áp dụng.
248. Nguyên tắc giám đốc việc xét xử trong tố tụng hình sự, lý luận và thực tiễn áp dụng.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)
249. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong tố tụng hình sự, lý luận và thực tiễn áp dụng.
250. Nguyên tắc Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong tố tụng hình sự, lý luận và thực tiễn áp dụng.
251. Nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự, lý luận và thực tiễn áp dụng.
252. Nguyên tắc Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm trong tố tụng hình sự, lý luận và thực tiễn áp dụng.
253. Giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn theo quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.
254. Giới hạn xét xử của Tòa án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
255. Chức năng xét xử trong tố tụng hình sự
256. Biện pháp ngăn chặn bắt người trong tố tụng hình sự
257. Biện pháp bảo lĩnh trong tố tụng hình sự

258. Biện pháp ngăn chặn đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong tố tụng hình sự
259. Quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự
260. Đình chỉ vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra.
261. Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự.
262. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự.(200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự)
263. Thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự.
264. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự Việt Nam.
265. Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam.
266. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm từ thực tiễn
267. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
268. Viện kiểm sát – Cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn truy tố
269. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc khiếu nại tố cáo của viện kiểm sát nhân dân.
270. “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn


Trên đây là bài viết mình chia sẻ với các bạn về 200+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Dân Sự . Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình nhé. Những bạn có nhu cầu liên hệ zalo : 0973287149

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *