10 Bài Mẫu Chuyên Đề Tốt Nghiệp Luật Hình Sự

Chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự dưới đây được mình chia sẽ hoàn toàn miễn phí để các bạn sinh viên chuyên ngành luật có thể tham khảo nhiều bài mẫu hay cho bài chuyên đề của mình thật tốt nhé

Hiện nay đa số các trường cao đẳng đại học đều sử dụng phần mềm để kiểm tra lỗi đạo văn nên tình trạng này khiến nhiều sinh viên hoang mang và bắt đầu thiếu tự tin hơn trong cách làm bài chuyên đề tốt nghiệp khoa luật hình sự của mình.

Nếu bạn đọc được bài viết này thì các bạn đừng lo về vấn đề này nữa nhé, thuê viết báo cáo tốt nghiệp sẽ hỗ trợ cho các bạn từ A – Z cho các bạn nhé. SĐT / ZALO : 0973287149


Chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự về xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

1. Mục đích nghiên cứu

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại VKSND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động thực hành quyền công tố của VKSND trong hoạt động xét xử vụ án hình sự ở nước ta.

– Đánh giá thực tiễn thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại VKSND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

– Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của VKSND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp luật hình sự

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Là công tác thực hành quyền công tố trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của VKSND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu công tác thực hành quyền công tố của VKSND cấp huyện trong giai đoạn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự theo quy định của BLTTHS về vấn đề này.

– Phạm vi về không gian: Nghiên cứu công tác thực hành quyền công tố của VKSND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

– Phạm vi về thời gian: Số liệu được sử dụng nghiên cứu được tổng hợp từ kết quả thống kê từ năm 2011-2017 và đến tháng 6 năm 2018..

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự

6.1. Ý nghĩa lý luận

Làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và pháp luật về thực hành quyền công tố của VKSND trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Nhận thức được những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém trong thực hành quyền công tố của VKSND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quyền công tố của VKSND cấp huyện trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hiện nay.

XEM THÊM : 20 Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp Luật Dân Sự + Bài Mẫu

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu còn là nguồn tài liệu tham khảo cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoạch định chính sách khi xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công tác thực hành quyền công tố của VKSND, là nguồn tư liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành kiểm
sát trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ liên quan đến vấn đề này.

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Chuyên đề thực tập luật về quyền công tố trong vụ án cướp tài sản

Bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự nghiên cứu các vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố trong các giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố, giai đoạn xét xử trong vụ án cướp tài sản (quy định tại Điều 133 BLHS năm 1999 và Điều 168 BLHS năm 2015) theo quy định của BLTTHS năm 2015 và thực tiễn về thực hành quyền công tố trong các giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố, giai đoạn xét xử trong vụ án cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian 05 năm (từ năm 2013 đến năm 2017). Tuy nhiên, trong giới hạn cho phép, chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự chỉ nghiên cứu thực hành quyền công tố trong vụ án cướp tài sản đến giai đoạn xét xử sơ thẩm; không nghiên cứu thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Bài mẫu tốt nghiệp luật hình sự nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm

Nghiên cứu đề tài này, tác giả hướng tới mục đích làm rõ thêm cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm trong vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiển tỉnh Ninh Thuận, từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà trong vụ án hình sự sơ thẩm ở Việt Nam.

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự về hoạt động nhầm lật đổ chính quyền

Mục đích nghiên cứu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp luật hình sự trên cơ sở việc là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự và các giải pháp nâng hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ở nước ta

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Bài mẫu tốt nghiệp tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
  • Chương 2: Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  • Chương 3: Các giải pháp bảo đảm định tội danh và quyết định hình phạt đúng đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI

Chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự
Chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự

Bài tốt nghiệp luật hình sự về tội buôn bán người

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán người.

Chương 2: Thực trạng định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội mua bán người tại tỉnh Lào Cai.

Chương 3: Yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật đối với tội mua bán người

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Chuyên đề thực tập luật hình sự về tội mua bán chất ma túy

Chương 1: Những vấn đề chung về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chương 2: Tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Chuyên đề mẫu tốt nghiệp về trộm cắp tài sản theo luật hình sự

Về nội dung, đề tài được nghiên cứu dưới góc độ của Luật hình sự và tố tụng hình sự.

XEM THÊM : 5 Bài Mẫu Chuyên Đề Tốt Nghiệp Luật Hôn Nhân Gia Đình

Về không gian, đề tài được nghiên cứu và khảo sát trong phạm vi huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Về thời gian, đề tài nghiên cứu số liệu thực tế từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội từ năm 2013 đến năm 2017

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Bài mẫu tốt nghiệp điều tra luật hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Nếu người vi phạm pháp luật có độ tuổi dưới 18 tuổi thì việc thi hành luật pháp sẽ được hình xử và xử lý như thế nào thì tham khảo ngay bài mẫu dưới đây để hiểu thêm pháp luật của nước ta về người dưới 18 tuổi nha

Bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp luật hình sự có nhiều chế độ và mức độ xử theo pháp luật hoàn toàn khác nhau giữa các tội phạm hành động cơ phạm tội như thế nào.

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Mẫu tốt nghiệp chuyên đề luật hình sự về tội đánh bạc

Có thể nói hành vi đánh bạc cũng là 1 hoạt động được liệt kê vào những tội được xem là phạm luật hình sự ở nước Việt Nam ta. Nhưng nếu vào dịp Tết khi mà cả gia đình, họ hàng quay quần, xum họp thì tổ chức chơi cho vui thì không là vấn đề gì nha. Nhưng nếu bạn đến sòng để đánh bạc ăn tiền thì sẽ phạm pháp nhé

LƯU Ý : TẢI BÀI MIỄN PHÍ NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI


Ngoài những đề tài mà trên bài mẫu mình chia sẻ thì còn nhiều đề tài hay khác hấp dẫn hơn nhiều nhé. Liên hệ zalo : 0973287149 để thuê viết báo cáo tốt nghiệp làm theo đề tài và đề cương có sẵn theo mẫu của các bạn nhé 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *