Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã

 Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp về Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


 Đề cương báo cáo thực tập: NHẬT KÝ THỰC TẬP  NGÀNH LUẬT TẠI UBND XÃ

Nội dung ghi chép nhật ký: 

Tuần Công việc & Nhiệm vụ Việc đã thực hiện Kinh nghiệm
Tuần 1

Ngày từ

– Trình bày và gửi giấy thực tập tại Văn phòng và được tiếp xúc với Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang

– Nhận được chỉ đạo về công tác tại bộ phận tư pháp và giúp việc cho bộ phận tư pháp của phường.

– Gặp được người hướng dẫn trực tiếp tại UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, trao đổi các hoạt động của bộ phận và được người hướng dẫn thực tập chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tư pháp trong thực tế.

– Sắp xếp thực tập tại bộ phận tư pháp giúp việc cho công chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp của đơn vị

– Làm quen với các cán bộ, công chức và thời gian, địa điểm làm việc của UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

– Đọc tài liệu, tìm hiểu lịch sử thành lập UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

– Học tập thái độ đối xử hòa nhã, tôn trọng người hướng dẫn và các cán bộ, công chức tại đơn vị.

– Học hỏi được chức năng, nhiệm vụ của UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang trong quá trình thực hiện hoạt động trên thực tế.

Tuần 2

Ngày từ

– Được người hướng dẫn thực tập hướng dẫn công tác của bộ phận một cửa về: tư pháp, hộ tịch hộ khẩu và địa chính của UBND phường

– Học tập chức năng, nhiệm vụ của bộ phận một cửa và giúp đỡ một số việc theo yêu cầu của người hướng dẫn

– Thích nghi với môi trường làm việc, tạo thiện cảm với các anh/chị, cô/bác làm việc tại bộ phận một cửa: hộ tịch, tư pháp, địa chính….

– Hiểu rõ quy định , nội quy làm việc của bộ phận một cửa và các quy định trong việc tiến hành thực hiện các nhiệm vụ của người hướng dẫn giao cho

– Tiếp xúc với công dân tới bộ phận một cửa làm việc. Tiếp xúc với tất cả mọi người cần phải có thái độ hòa nhã, ân cần
Tuần 3

Ngày từ

– Tham gia các hoạt động và tiến hành nghiên cứu về vấn đề hộ tích – Học và nắm vững quy định về quản lý đất đai trên địa bàn phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Nắm vững cách thức hoạt động của hoạt động địa chính trên địa bàn phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông qua các quy chế…
Tuần 4

Ngày từ

Tham gia các hoạt động của bộ phận một cửa trong hoạt động QLNN về hoạt động chứng thực.

– tế – Chú trọng việc tập trung, học tập kinh nghiệm đảm bảo tính nghiêm túc, chính xác trong quá trình làm việc.
Tuần 5

ngày

– Giúp việc cho cán bộ hướng dẫn trong công tác hằng ngày

– Tiến hành nghiên cứu và đề xuất với người hướng dẫn đề tài báo cáo thực tập cuối khóa

Tăng cường kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc với người hướng dẫn và các anh chị.

Rèn luyện và tiếp thu kinh nghiệm đã học hỏi được giữa cá nhân và người hướng dẫn trong thực tế.

Tuần 6

ngày

– Tham gia hoạt động của Bộ phận một cửa

– Sắp xếp hồ sơ cho các anh/chị của bộ phận

– Kết quả nghiên cứu đảm bảo cho việc viết khóa luận của sinh viên

– Hình thành được phương pháp nghiên cứu khoa học

Tuần 7

Ngày

– Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và phác thảo hướng nghiên cứu về đề tài của bản thân

Viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Định hướng được nghiên cứu và hoàn thiện được tài liệu để viết đề tài và báo cáo thực tập tốt nghiệp

– viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Rèn luyện tiếp thu kỹ năng về hòa giải tranh chấp đất đai tại đơn vị thực tập
Tuần 8

ngày

– Tham gia hoạt động của đơn vị thực tập

– Viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Giúp việc theo yêu cầu của người hướng dẫn

– Biết được các hoạt động của UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang

– Hoàn thiện Nhật ký thực tập

– Thu thập tài liệu

– Học tập được kỹ năng của người hướng dẫn

– Phối hợp nhịp nhàng với hoạt động của UBND các cấp và báo cáo kết quả thực hiện cho người hướng dẫn

– Đưa ra câu hỏi và đề xuất đề nghị người hướng dẫn giải đáp thắc mắc

Tuần 9

Ngày từ

– Đưa ra những câu hỏi và đề nghị người hướng dẫn giải đáp

– Đề xuất người hướng dẫn đưa ra những tài liệu và được phô tô tài liệu

– Viết và chỉnh sửa, đưa nhật ký cho người hướng dẫn chỉ rõ những điểm cần sửa chữa

 Thực tiễn những khó khăn, vướng mắc về HGTC đất đai – Kỹ năng hòa giải của hòa giải viên
Tuần 10

Ngày từ

– Chỉnh sửa Nhật ký và báo cáo thực tập

– Hoàn thiện báo cáo và Nhật ký thực tập

– Kết thúc thực tâp

– Hoạt động chức năng và nhiệm vụ của UBND và bộ phận một của của UBND

– Hoạt động của hòa giải viên


Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *