Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Quy Trình Phục Vụ Tại Nhà Hàng ABC

 

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ

1.1. CƠ SỞ VỀ PHỤC VỤ SET MENU

 • 1.1.1. Khái niệm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.1.2. Đặc điểm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công tác phục vụ tiệc cưới
 • 1.1.4. Quy trình phục vụ tiệc cưới
 • 1.1.5. Chất lượng phục vụ tiệc cưới

1.2. CƠ SỞ VỀ PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI

 • 1.2.1. Khái niệm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công tác phục vụ tiệc cưới
 • 1.2.3. Quy trình phục vụ tiệc cưới

1.3. CƠ SỞ VỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ

 • 1.3.1. Khái niệm hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới
 • 1.3.2. Nội dung hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới
 • 1.3.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NHÀ HÀNG ABC

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của nhà hàng ABC
 • 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban
 • 2.1.4. Tình hình kinh doanh của nhà hàng trong 3 năm 2015 – 2017
 • 2.1.5. Nguồn lao động tại nhà hàng ABC
 • 2.1.6. Định hướng phát triển của nhà hàng trong tương lai

2.2. THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

 • 2.2.1 Quy trình phục vụ set menu
 • 2.2.1.1. Quy trình phục vụ set menu
 • 2.2.1.2. Số lượng, chất lượng các món ăn, đồ uống
 • 2.2.1.3. Hệ thống giá cả dịch vụ
 • 2.2.2. Quy trình phục vụ tiệc cưới
 • 2.2.2.1. Tổ chức cơ sở vật chất phục vụ tiệc cưới
 • 2.2.2.2. Quy trình phục vụ tiệc cưới

2.3. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng ABC

 • 3.1.1. Giải pháp 1
 • 3.1.2. Giải pháp 2
 • 3.1.3. Giải pháp 3
 • 3.1.4. Giải pháp 4
 • 3.1.5. Giải pháp 5

3.2. Một số kiến nghị

 • 3.2.1. Kiến nghị đối với nhà nước
 • 3.2.2. Kiến nghị đối với nhà hàng

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn Thiện Quy Trình Phục Vụ Tại Nhà Hàng ABC

Trên đây là mẫu đề cương làm báo cáo tốt nghiêp mình viết sơ lược chia sẻ đến các bạn tham khảo, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc trong quá trình làm báo cáo tốt nghiệp gặp phải khó khăn cần người hỗ trợ thì hãy liên hệ đến Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp bằng cách kết nối SĐT ZALO: 0909 232 620

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *