167 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Luật Đại Học Mở Hà Nôị

 Download miễn phí các đề tài báo cáo thực tập : 167 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Luật Đại Học Mở Hà Nôị dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu đề tài về 167 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Luật Đại Học Mở Hà Nôị được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


DANH MỤC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 1. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại địa phương
 2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
 3. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại địa phương
 4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại địa phương
 5. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng tại địa phương
 6. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ pháp lý tại địa phương
 7. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn vào công ty tại địa phương
 8. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp tại địa phương
 9. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về vốn của công ty cổ phần tại địa phương
 10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tăng giảm điều lệ vốn đối với công ty cổ phần tại địa phương
 11. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức quản lý công ty cổ phần tại địa phương
 12. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tách bạch giữa sở hữu và điều hành trong công ty cổ phần tại địa phương
 13. Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của cổ đông trong công ty cổ phần tại địa phương
 14. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn tại địa phương
 15. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý nội bộ trong công ty trách nhiệm hữu hạn tại địa phương
 16. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về công ty hợp danh tại địa phương
 17. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân tại địa phương
 18. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tập đoàn kinh tế nhà nước tại địa phương
 19. Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế pháp lý trong hoạt động của hợp tác xã tại địa phương
 20. Thực trạng tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương
 21. Thực tiễn kiểm soát các giao dịch tư lợi trong công ty tại địa phương
 22. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về mua bán doanh nghiệp tại địa phương
 23. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần tại địa phương
 24. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tại địa phương
 25. Thực tiễn hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương
 26. Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương
 27. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 28. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 29. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức của hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 30. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại địa phương
 31. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ viễn thông tại địa phương
 32. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chữ ký số
 33. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của thương nhân trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương
 34. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
 35. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tự vệ trong hoạt động thương mại
 36. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại tại địa phương
 37. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại giảm giá tại địa phương
 38. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo thương mại bị cấm tại địa phương
 39. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ logistics
 40. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại
 41. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp tại địa phương
 42. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng bán hàng đa cấp tại địa phương
 43. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức chế tài trong hoạt động thương mại tại địa phương
 44. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong thương mại
 45. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong thương mại
 46. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BOT
 47. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BCC
 48. Thực trạng thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương
 49. Thực tiễn kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại địa phương
 50. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 51. Các vấn đề phát sinh khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn xử lý các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại địa phương
 52. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 53. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 54. Các vấn đề phát sinh khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn xử lý các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
 55. Thực tiễn kiểm soát tập trung kinh tế bị cấm
 56. Thực tiễn kiểm soát hành vi thông đồng để một hoặc các bên của thỏa thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại địa phương
 57. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp tại địa phương
 58. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo thương mại tại địa phương
 59. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực khuyến mại tại địa phương
 60. Thực tiễn điều tra, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Cục quản lý cạnh tranh
 61. Khảo sát hiệu quả thực thi Luật cạnh tranh tại địa phương
 62. Thực tiễn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng tại văn phòng khiếu nại người tiêu dùng của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương
 63. Thực tiễn hòa giải tranh chấp thương mại tại địa phương
 64. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thỏa thuận trọng tài thương mại tại địa phương
 65. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài tại địa phương
 66. Thực trạng công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài tại địa phương
 67. Thực tiễn hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại địa phương
 68. Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án tại địa phương
 69. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thế chấp tài sản tại địa phương
 70. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về đặt cọc tài sản tại địa phương
 71. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về bảo lãnh tài sản tại địa phương
 72. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng vay tài sản tại địa phương
 73. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán nhà ở tại địa phương
 74. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng tặng cho nhà ở tại địa phương
 75. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương
 76. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng bảo hiểm tại địa phương
 77. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương
 78. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán hàng hóa tại địa phương
 79. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng gia công tại địa phương
 80. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng dịch vụ tại địa phương
 81. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thừa kế theo di chúc tại địa phương
 82. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thừa kế theo pháp luật tại địa phương
 83. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại địa phương
 84. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản tại địa phương
 85. Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp trong giải quyết phá sản tại địa phương
 86. Thực tiễn quản lý tài sản của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết phá sản tại địa phương
 87. Thực tiễn áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
 88. Thực tiễn áp dụng thủ tục thanh lý tài s ản trong giải quyết phá sản tại địa phương
 89. Thực tiễn thu hồi tài sản và phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp bị phá sản tại địa phương
 90. Thực tiễn về vai trò của Tòa án trong thủ tục phá sản tại địa phương
 91. Tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại địa phương
 92. Tình hình chấm dứt hợp đồng lao động tại địa phương
 93. Tình hình ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại địa phương
 94. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài tại địa phương
 95. Tình hình tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương
 96. Tình hình đình công và giải quyết đình công tại địa phương
 97. Tình hình kỷ luật sa thải người lao động tại địa phương
 98. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động tại địa phương
 99. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động tại địa phương
 100. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc hoặc tự nguyện tại địa phương
 101. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc tự nguyện tại địa phương
 102. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chế độ bảo hiểm hưu trí tại địa phương
 103. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chứng từ hóa đơn tại doanh nghiệp tại địa phương
 104. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thuế thu nhập tại địa phương
 105. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật chi ngân sách nhà nước cho mua sắm tài sản tại địa phương
 106. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật quản lý nợ công tại địa phương
 107. Thực trạng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại địa phương
 108. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về ưu đãi về thuế tại địa phương
 109. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại địa phương
 110. Thực trạng bất cập trong pháp luật thuế thu nhập tại địa phương
 111. Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế tại địa phương
 112. Thực trạng pháp luật quản lý nợ thuế tại địa phương
 113. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại địa phương
 114. Thực trạng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế tại địa phương
 115. Thực tiễn thủ tục hành chính thuế tại địa phương
 116. Thực tiễn hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương
 117. Thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng tại địa phương
 118. Thực trạng áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay ở ngân hàng thương mại tại địa phương
 119. Thực trạng quản lý và xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại địa phương
 120. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương
 121. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cho thuê tài chính tại địa phương
 122. Thực trạng điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng tại địa phương
 123. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại địa phương
 124. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ thanh toán tại địa phương
 125. Những vướng mắc phát sinh trong thực hiện pháp luật về ngoại hối tại địa phương
 126. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại tại địa phương

 1. Thực trạng giao dịch bảo đảm trong quan hệ tín dụng tại địa phương
 2. Thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm ở ngân hàng tại địa phương
 3. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án tại địa phương
 4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ở doanh nghiệp bảo hiểm tại địa phương
 5. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức giao đất, cho thuê đất tại địa phương
 6. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư được triển khai tại địa phương
 7. Thực trạng chính sách tài chính đối với đất đai tại địa phương
 8. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại địa phương
 9. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương
 10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nông nghiệp tại địa phương
 11. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa phương
 12. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền của tổ chức kinh tế sử dụng đất tại địa phương
 13. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại địa phương
 14. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương
 15. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại địa phương
 16. Thực trạng pháp luật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương
 17. Thực trạng giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của Tòa án tại địa phương
 18. Thực trạng giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương
 19. Tình hình tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại địa phương
 20. Thực trạng giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử đụng đất tại địa phương
 21. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả tại địa phương
 22. Thực trạng bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả tại địa phương
 23. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về nhãn hiệu tại địa phương
 24. Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu tại địa phương
 25. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sáng chế tại địa phương
 26. Thực trạng bảo hộ sáng chế tại địa phương
 27. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểu dáng công nghiệp tại địa phương
 28. Thực trạng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại địa phương
 29. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tên thương mại tại địa phương
 30. Thực trạng bảo hộ tên thương mại tại địa phương
 31. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chỉ dẫn địa lý tại địa phương
 32. Thực trạng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại địa phương
 33. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bí mật kinh doanh tại địa phương
 34. Thực trạng bảo hộ bí mật kinh doanh tại địa phương
 35. Thực trạng xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương
 36. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh dưới góc độ sở hữu trí tuệ tại địa phương
 37. Thực trạng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương
 38. Thực trạng đánh giá kết quả hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật môi trường tại địa phương
 39. Thực trạng đánh giá kết quả thực tiễn hoạt động phòng chống ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường tại địa phương
 40. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường tại khu công nghiệp hoặc khu chế xuất tại địa phương
 41. Thực trạng giải quyết tranh chấp về môi trường bằng Tòa án tại địa phương

Trên đây là mẫu đề tài báo cáo về 167 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Luật Đại Học Mở Hà Nôị được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *