Chọn lọc 25 Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất Đai hay nhất

Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai Hay nhất như đề tài Thực tiễn công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính; bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơi địa phương;….

Ở bài viết này, vietbaocaothuctap.net chia sẻ với các bạn 25 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật đất đai hay nhất đã được chọn lọc bởi các giáo viên trường ĐH Luật Hà Nội.

Chọn lọc 25 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai Hay nhất

 1. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơi địa phương học viên công tác? Học viên chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục?
 2. Tại sao Luật Đất đai 2013 lại quy định căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải dựa trên cơ sở “Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện đã được phê duyệt”? Chỉ rõ quy định như vậy giải quyết được tồn tại, vướng mắc gì trong thực tiễn thời gian qua? Liên hệ với địa phương nơi học viên công tác?
 3. Hãy chỉ ra những vấn đề nổi cộm nhất hiện nay trong việc tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư nơi địa phương học viên công tác? Chỉ ra nguyên nhân của những nổi cộm đó và đề xuất giải pháp khắc phục?
 4. Vấn đề minh bạch, công khai và dân chủ trong việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơi địa phương học viên sinh sống và công tác được biểu hiện như thế nào? Chỉ rõ những vấn đề nổi cộm và đề xuất giải pháp khắc phục?
 5. Vấn đề chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nơi địa phương học viên sinh sống và công tác diễn ra như thế nào? Có gì nổi cộm? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục?

Ngoài Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai hay nhất ra, các bạn có thể

xem thêm: Chọn lọc 95 đề tài báo cáo thực tập luật hành chính hay nhất do trường ĐH Luật HCM chọn

 1. Anh hay chị nhận xét gì về giá đất do nhà nước quy định và giá đất thị trường trong trường hợp thu các nghĩa vụ tài chính từ người sử dụng đất cho ngân sách nhà nước và trong việc áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất? Hãy nêu các ví dụ cụ thể.
 2. Thực tiễn công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính nơi học viên công tác? Đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế, vướng mắc?
 3. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai
  Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai
 4. Thực tiễn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nơi học viên công tác? Đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế, vướng mắc?
 5. Hãy phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách bồi thường về đất nông nghiệp trong thời gian qua tại địa phương nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Lý giải vì sao trong thời gian qua người có đất nông nghiệp bị thu hồi thường khiếu nại về vấn đề bồi thường?
 6. Hãy phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách tái định cư trong thời gian qua nơi địa phương Anh (Chị) sinh sống và công tác? Lý giải vì sao trong thời gian qua người có đất bị thu hồi thường khiếu nại về vấn đề tái định cư?
 7. Hãy chỉ rõ những dạng tố cáo thường xảy ra trong lĩnh vực thu hồi đất nơi địa phương Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Theo Anh (Chị), đâu là nguyên nhân và cần có biện pháp hữu hiệu gì để hạn chế tình trạng đó?
 8. Thực trạng hiện nay người dân thường bất đồng và khiếu nại với các cơ quan chức năng về tình trạng thu hồi đất còn nhiều khuất tất, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Anh (Chị) hãy chỉ rõ những biểu hiện của những dạng sai phạm trong thu hồi đất mà người dân khiếu nại và cho biết những nhận định, đánh giá của mình về vấn đề đó?
 9. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai Anh (Chị) hãy chỉ rõ những tồn tại, bất cập và vướng mắc nổi cộm hiện nay trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất? Giải thích rõ nguyên nhân của những tồn tại, bất cập, vướng mắc đó và cho một số đề xuất khắc phục? Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách bồi thường trong thời gian qua tại địa phương nơi Anh (Chị) đang học tập và công tác?
 10. Hãy phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách tái định cư trong thời gian qua, Luật Đất đai 2013 ra đời có gì mới nhằm hạn chế, khắc phục những tồn tại, bất cập về chính sách tái định cư? Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách tái định cư trong thời gian qua tại địa phương nơi Anh (Chị) đang học tập và công tác?
 11. Phân tích các quy định hiện hành về vấn đề hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất? Anh (Chị) có nhận xét, đánh giá gì về việc thực thi chính sách hỗ trợ trong thời gian qua tại địa phương nơi Anh (Chị) đang học tập và công tác?
 12. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai
  Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai
 13. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập về giải quyết tranh chấp đất đai trong thực tế thời gian qua nơi địa phương học viên sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khắc phục.
 14. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp về các hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất nơi học viên sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục.
 15. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất nơi học viên sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
 16. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp về hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất nơi học viên sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
 17. Theo quan điểm của Anh (Chị), cần có biện pháp gì hữu hiệu để hạn chế tình trạng tồn đọng các án kiện về đất đai và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai trong thời gian tới tại địa phương Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác?
 18. Hãy chỉ ra những dạng tố cáo phổ biến và điển hình trong lĩnh vực đất đai xảy ra thời gian qua nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
 19. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và hạn chế trong quá trình giải quyết các khiếu nại trong lĩnh vực đất đai tại địa phương nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khác phục.
 20. Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và hạn chế trong quá trình giải quyết các tố cáo trong lĩnh vực đất đai tại địa phương nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khác phục.
 21. Đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác? Nêu giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất?
 22. Theo quan điểm của Anh (Chị), cần có biện pháp gì hữu hiệu để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tố cáo trong lĩnh vực đất đai thời gian tới? Liên hệ thực tế tại địa phương nơi Anh (Chị) sinh sống hoặc công tác?

Với 25 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Đất đai trên đây, vietbaocaothuctap.net mong rằng có thể hỗ trợ được đề tài cho các bạn đang phân vân, hoang mang trong quá trình khởi đầu tìm đề tài để viết bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Ngoài ra, nhóm vietbaocaothuctap.net còn hỗ trợ cho các bạn không có thời gian viết bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Dưới đây là một số dịch vụ miễn phí và có phí của mình nhằm hỗ trợ các bạn.

Liên hệ dịch vụ viết báo cáo thực tập

 • SĐT/ZALO 0973.287.149
 • GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

Dịch vụ viết báo cáo thực tập gồm có

(Tính phí hoặc không)

 1. Tư vấn chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật đất đai
 2. Hướng dẫn làm tiểu luận luật, chuyên đề, khóa luận, khóa luận tốt nghiệp ngành Luật đất đai
 3. Hỗ trợ Sinh viên Xin Số liệu, Dấu xác nhận Công ty cho các bạn sinh viên đang cần.
 4. Tư vấn các thức làm bài từ a-z từ lựa chọn đề tài, công ty, tư vấn làm đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, bản thảo lần 1 và lần 2, bài hoàn chỉnh
 5. Nhận chỉnh sửa luận văn, khóa luận tốt nghiệp ngành Luật đất đai,.. từ hình thức cho đến nội dung theo quy định của trường. khoa
 6. Hỗ trợ làm trọn vẹn khóa luận tốt nghiệp ngành Luật đất đai , chuyên đề , bctt,….từ a-z cho các bạn sinh viên
 7. Hỗ trợ tìm công ty xin số liệu làm bài, xin xác nhận của các công ty tại địa bàn miền nam(  Nha trang, Vũng Tàu,. Bình Dương, Đồng Nai, TP.,HCM, Tây Ninh, Long An,…..)
 8. Làm Slide power Point thuyết trình bảo vệ, phản biện bài khoá luận, luận văn, báo cáo
 1. em đang tìm hiểu và muốn viết khóa luận về đề tài : Hãy chỉ ra những tồn tại và bất cập về giải quyết tranh chấp đất đai trong thực tế thời gian qua và nêu đề xuất khắc phục .
  em muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em về đề tài này phải cần những nội dung gì và phải làm ra sao để có một bài viết tốt nhất, em xin căm ơn ạ

  • Chào em, với đề tài tốt nghiệp ngành luật đất đai này, em cần Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai như sau:
   – Công tác tiếp nhận và phân loại đơn thư
   – Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
   – Tổng hợp kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
   – Nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu nạo, tố cáo
   Sau đó đánh giá nhận xét và đưa ra kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Trả lời