Báo cáo thực tập công tác văn thư, lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3

Báo cáo thực tập công tác văn thư, lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, Báo cáo thực tập công tác văn thư, lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề cương báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ tại trường đại học, Cao đẳng,

 • LỜI MỞ ĐẦU khóa luận công tác văn thư lưu trữ tại trường đại học
 • 1. Lý do chọn đề tài báo cáo thực tập
 • 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
 • 3. Phạm vị và đối tượng nghiên cứu
 • 4. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ  – LƯU TRỮ

 • I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
 • 1. Khái niệm về công tác văn thư
 • 2. Vai trò và ý nghĩa của công tác văn thư
 • 3. Yêu cầu của công tác văn thư
 • 4. Nội dung của công tác văn thư
 • 4.1 Công tác xây dựng và ban hành văn bản
 • 4.2 Công tác tổ chức và giải quyết văn bản
 • 4.2.1 Công tác tổ chức và giải quyết văn bản đến
 • 4.2.2 Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi
 • 4.2.3 Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản nội bộ
 • 4.2.4 Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản mật
 • 4.3 Công tác tổ chức quản lý và sử dụng con dấu
 • 4.4 Công tác lập hồ sơ và nộp hồ sơ
 • II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ
 • 1. Một số khái niệm
 • 2. Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ
 • 3. Chức năng của công tác lưu trữ
 • 4. Phân loại tài liệu lưu trữ
 • 4.1.Xác định giá trị của tài liệu lưu trữ
 • 4.2.Bổ sung tài liệu lưu trữ vào kho lưu trữ
 • 4.3. Thống kê tài liệu lưu trữ
 • 4.4. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
 • 4.5.Bảo quản tài liệu lưu trữ
 • 4.6. Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ
 • 5. Mối quan hệ công tác giữa văn thư và lưu trữ

Công tác văn thư lưu trữ tại trường đại học CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 

 • I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3
 • 1 Quá trình hình thành và phát triển Trường Cao đẳng nghề số 3
 • 2. Cơ cấu tổ chức của Nhà trường
 • Sơ đồ 1: cơ cấu tổ chức Trường cao đẳng nghề số 3-
 • 2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 3. Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực lưu lượng đào tạo của nhà trường
 • 3.1 Chức năng nhiệm vụ của Nhà trường.
 • 3.2 Lĩnh vực lưu lượng đào tạo.
 • 4. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo.
 • 4.1 Cơ sở vật chất
 • 4.2 Trang thiết bị dạy nghề
 • 5 Những thuận lợi khó khăn của Nhà trường
 • 5.1 Thuận lợi
 • 5.2 Khó khăn
 • 6.Kết quả hoạt động đào tạo dạy nghề của Nhà trường những năm gần đây
 • 6.1 Tình hình lao động của Nhà trường
 • 6.2 Kết quả hoạt động của Nhà trường trong những năm gần đây
 • 1. Cơ cấu tổ chức văn phòng tại trường Cao đẳng nghề số 3
 • 1.1 Sơ đồ 2: Cơ cấu về tổ chức văn phòng
 • 1.2 Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi loại nhân sự trong văn phòng
 • 2. Thực trạng công tác văn thư
 • 2.1 Bố trí và sắp xếp phòng làm việc của tổ văn thư
 • 2.2  Điều kiện làm việc của tổ văn thư
 • 2.3. Nhiệm vụ cụ thể của tổ văn thư
 • 2.3.1 Công tác quản lý và giải quyết văn bản đến
 • 2.3.2 Quy trình xử lý văn bản đến tại trường Cao đẳng nghề số 3-
 • 2.3.3 Công tác chuyển văn bản đi tại trường cao đẳng nghề số 3-
 • 3.2.4 Quy trình giải quyết văn bản đi
 • 2.5 Quản lý và sử dụng con dấu tại Trường
 • 2.6 Công tác lưu trữ giấy tờ, lập hồ sơ
 • 2.7  Sao lục và tiêu huỷ tài liệu
 • 3. Thực trạng công tác lưu trữ
 • 3.1 Phân loại tài liệu lưu trữ
 • 3.2 Xác định giá trị của tài liệu lưu trữ
 • 3.3 Bổ sung tài liệu vào các kho lưu trữ
 • 3.4 Thống kê tài liệu lưu trữ
 • 3.5 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
 • 3.6 Bảo quản tài liệu lưu trữ
 • 3.7 Tổ chức và sử dụng tài liệu lưu trữ
 • 4. Đánh giá nhận xét về công tác văn thư lưu trữ tại trường đại học
 • 4.1 Ưu điểm  công tác văn thư – lưu trữ
 • 4.2 Nhược điểm công tác văn thư – lưu trữ
 • 4.3 Nguyên nhân của ưu điểm của công tác văn thư – lưu trữ
 • 4.4 Nguyên nhân nhược điểm của công tác văn thư – lưu trữ

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ

 • 3.1.Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác văn thư – lưu trữ
 • 1.Điều kiện thực hiện các giải pháp
 • 2.Sự nỗ lực cố gắng của cán bộ nhân viên văn thư – lưu trữ
 • 3.Sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Giám Hiệu Nhà trường
 • 4.Sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành Nhà nước

KẾT LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU báo cáo thực tập công tác văn thư, lưu trữ tại trường Cao đẳng, đại học

1. Lý do chọn đề tài công tác văn thư lưu trữ tại trường đại học

Nền kinh tế thị trường ra đời là một bước ngoặt vô cùng to lớn và là một dấu mốc quan trọng của nền kinh tế loài người. Song song với sự hình thành và phát triển của nó là hàng loạt các quy luật kinh tế, nguyên tắc kinh tế. Cạnh tranh là một trong các quy luật cơ bản và tất yếu của nền kinh tế thị trường hiện nay.
Trong thời cuộc nhân loại đang đẩy mạnh quá trình quốc tế hoá thì cạnh tranh càng trở nên gay gắt, khốc liệt. Đặc biệt hiên nay khi mà Việt Nam đã gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO nên có rất nhiều cơ hội và thách thức. Tuy nhiên do sự non yếu về mặt kinh nghiệm và khoa học công nghệ so với các nước trên thế giới nên các cơ quan, đơn vị Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách.
Trường Cao đẳng nghề số 3là một đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ngành nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Để duy trì và phát triển bền vững, lâu dài thì điều bắt buộc đối với Nhà trường là phải thường xuyên, tích cực phát huy nội lực và tiềm lực sẵn có của đơn vị, biết tận dụng những cơ hội khách quan mang lại để tồn tại và đứng vững trên thị trường.
Đối với mọi cơ quan, đơn vị thì văn phòng luôn là trợ thủ đắc lực, là bộ mặt của cơ quan, là cánh tay phải của đơn vị, tổ chức. Tất cả mọi công việc của Trường sẽ giúp Ban Giám Hiệu Nhà trường quản lý điều hành có hiệu đều phải thông qua công tác văn phòng. Trong đó công tác văn thư – lưu trữ tài liệu là rất quan trọng. Đây là một trong những mắt xích quan trọng của bộ máy văn phòng, là khởi nguồn đem đến sự thành công của Nhà trường. Tổ chức tốt công tác văn thư – lưu trữ quả trong mọi hoạt động của Nhà trường cũng như phục vụ công tác tra cứu, bảo quản tài liệu của các phòng ban, đơn vị Nhà trường.
Mặt khác là một sinh viên của trường Đại học Dân Lập Hải Phòng được tham gia học tập, nghiên cứu tại trường 4 năm và một tháng được thực tập tại trường Cao đẳng nghề số 3, em rất quan tâm đến vấn đề văn thư – lưu trữ. Đó là nguồn cảm hứng và động lực thôi thúc em không ngừng học hỏi, tìm hiểu trong thời gian em thực tập tại trường. Từ những thực tế thu thập trong quá trình thực tập và được sự hướng dẫn nhiệt tình của Thạc Sỹ Trần Thị Ngà,vì vậy em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài : công tác văn thư lưu trữ tại trường đại học

Xem Thêm ==>  Báo cáo thực tập: hoạt động phát triển thẻ tại Agribank Chi nhánh Tân Bình

Bài báo cáo thực tập của em gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về công tác văn thư – lưu trữ
Chương 2: Thực trạng về công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

Bài khoá luận của em tâph trung nghiên cứu lý luận chung về công tác văn thư – lưu trữ đồng thời phân tích thực trạng công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3. Để thấy được những ưu điểm, nhược điểm của công tác lưu trữ – văn thư tại trường. Từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác văn thư – lưu trữ và tiếp tục hoàn thiện công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3

3. Phạm vị và đối tượng nghiên cứu

Bài khoá luận nghiên cứu về công tác văn thư lưu trữ tại trường đại học

4. Phương pháp nghiên cứu

Bài khoá luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau
– Phương pháp phân tích
– Phương pháp tổng hợp
– Phương pháp so sánh
– Phương pháp thống kê
– Phương pháp duy vật biện chứng


Báo cáo thực tập công tác văn thư, lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *