Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Dễ Dàng Đạt Điểm Cao

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Dễ Dàng Đạt Điểm Cao . Sau đây mình xin giới thiệu đến cho các bạn sinh viên cách viết một bài báo cáo thực tập dễ dàng đạt điểm cao . Các bạn sinh viên đang chuẩn bị viết một bài báo cáo thực tập thì hoàn toàn nên xem cách viết này nhé . Hãy cùng mình xem và theo dõi!

Ngoài ra, bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với nhiều đề tài đa dạng phong phú khác nhau. Nếu như bạn đang thật sự cần viết một bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo sđt : 0973.287.149để được tư vấn và báo giá nhé.

1.HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC

 • Hình thức trình bày
 • BCTTGK được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm), in hai mặt (2 trang trên 1 tờ giấy A4) bằng mực đen, riêng trang đầu của mỗi phần (trừ phần nội dung chính) phải bắt đầu ở trang bên phải; Cách Viết Báo Cáo Thực Tập
 • Lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,4 cm. Đối với trang bên phải: lề phải là 2 cm, lề trái là 3,5 cm. Đối với trang bên trái: lề trái là 2 cm, lề phải là 3,5 cm;
 • Dùng font chữ Unicode “Times New Roman”, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5 lines;
 • Dung lượng bài BCTTGK (được tính kể từ Lời mở đầu đến hết phần Kết luận) là từ 15 đến 25 trang;
 • Số thứ tự của trang đặt ở chính giữa, phía trên đầu trang giấy và bắt đầu đánh số trang từ Lời mở đầu đến hết phần Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục;
 • Các tiểu mục của bài được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 3.1.2.1. chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 3); Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Dễ Dàng Đạt Điểm Cao
 • Viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đề tài. Nếu BCTTGK có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu của công trình.
  • Cách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo
   • Tài liệu xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước
  • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ;
  • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ;
  • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành;
  • Riêng đối với các tài liệu tham khảo thu thập từ các trang Web, phải đầy đủ các thông tin về tài liệu như: địa chỉ trang Web, ngày tháng truy cập, tên bài, địa chỉ đường link… Danh sách các trang web được đưa xuống phần cuối của danh mục tài liệu tham khảo.
   • Thông tin về mỗi tài liệu tham khảo phải được sắp xếp theo thứ tự sau: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, Năm xuất bản, Tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), Nhà xuất bản/ Tên tạp chí, Nơi xuất bản (nếu có), Số (nếu có), trang ….- trang…
  • Đối với tài liệu tham khảo là Sách: Trịnh Thị Thu Hương, 2011, Giáo trìnhVận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội;
  • Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trên tạp chí: Nguyễn Văn A, 2011, Bàn vềchính sách cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số…..tháng…./2011, tr.55-60;
  • Nếu một tác giả có nhiều tài liệu cùng xuất bản trong một năm thì sẽ đặt thứ tự A, B, C vào sau năm xuất bản

Ví dụ:

 1. Trịnh Thị Thu Hương, 2011 A, Giáo trình Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
 2. Trịnh Thị Thu Hương, 2011 B, …………..
  • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo
 • Việc trích dẫn các tài liệu để làm luận cứ, luận chứng cho đề tài đòi hỏi phải chính xác, ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ của tài liệu. Nghiêm cấm việc sao chép;
 • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo được thực hiện theo hình thức ghi tên tác giả và năm xuất bản ngay sau nội dung đã tham khảo.

Xem Thêm Dịch Vụ :Viết Báo Cáo Thực Tập

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Dễ Dàng Đạt Điểm Cao
Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Dễ Dàng Đạt Điểm Cao

Ví dụ: “Vận tải đường biển là việc chuyên chở hàng hoá hay hành khách trong nước hoặc giữa nước này với nước khác bằng đường biển” (Trịnh Thị Thu Hương, 2011, tr.34).

Lưu ý:  Cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo dựa trên hệ thống trích nguồn của ĐHHarvard. Sinh viên có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

 • Bảng biểu, đồ thị, hình, sơ đồ
 • Bảng biểu, hình, đồ thị, sơ đồ… phải đánh số theo từng loại và bao gồm luôn cả thứ tự của chương.

Ví dụ: Hình 1.1, Hình 1.2,… (Trong đó số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1, số 1,2,… tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó).

Bảng 1.1., Bảng 1.2,… (Trong đó số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1, số 1,2,…tiếp theo là số thứ tự bảng trong chương đó).

 • Bảng biểu, hình, đồ thị…phải có tên, đơn vị tính, nguồn (tên, đơn vị tính ở phía trên, nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình, đồ thị…).
 • Số phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy.

Ví dụ: 1.025.845,26.

 • Không để bảng, biểu, đồ thị…bị chia cắt thành hai trang.

2. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG CHUYÊN MÔN

 • Đề tài báo cáo thực tập giữa khóa

Mục đích chủ yếu của Báo cáo thực tập giữa khóa là kiểm tra mức độ am hiểu, nắm bắt của sinh viên đối với tình hình kinh doanh hoặc quy trình nghiệp vụ tại doanh nghiệp ở 1 mảng kiến thức chuyên ngành. Đề tài BCTTGK phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo, cụ thể: vấn đề nghiên cứu có yếu tố quốc tế hoặc thuộc một học phần trong khối kiến thức của chương trình đào tạo.

 • Kết cấu của Báo cáo thực tập giữa khóa

Kết cấu thông thường của Báo cáo thực tập giữa khóa gồm 3 chương.

BÌA CHÍNH (giấy bìa cứng, không mùi)

BÌA PHỤ (giấy thường, nội dung tương tự như bìa chính)

NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA

MỤC LỤC (chỉ lấy đến mục 03 chữ số và ghi rõ số thứ tự trang)

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Cách Viết Báo Cáo Thực Tập

XEM THÊM :27 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập

1.2. Tóm tắt quá trình thực tập

Chương 2: TÌNH HÌNH/NGHIỆP VỤ/CÔNG TÁC … TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2.1. Mô tả tình hình/Phân tích nghiệp vụ …

2.2. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu/thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập hoặc có thể so sánh những điểm giống và khác so với lý thuyết

Chương 3: NHẬN ĐỊNH VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ

3.1. Bài học cho bản thân (về chuyên môn nghiệp vụ, về kỹ năng mềm, về định hướng nghề nghiệp…)

3.2. Một số đề xuất, góp ý cho đơn vị thực tập

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Sinh viên có thể đính kèm nhật ký thực tập, các hình ảnh ghi lại quá trình thực tập tại đơn vị, các tài liệu, chứng từ liên quan đến đề tài.

Trên đây là toàn bộ cách viết một bài báo cáo thực tập dễ dàng đạt điểm cao mà mình đã chia sẻ đầy đủ nội dung cũng như các bước cần phải có của một bài báo cáo. Nếu như nguồn tài liệu trên mình đã chia sẻ vẫn chưa thể giúp bạn hoàn thành bài báo cáo thực tập thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến dịch vụ viết báo cáo thực tập của chúng tôi và đồng thời hãy nhanh tay nhắn tin qua zalo sdt : 0973.287.149 để được hỗ trợ và tư vấn đầy đủ nhất có thể nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *