Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Thành Đông

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Thành Đông đây là một trong những nguồn tài liệu hữu ích mà các bạn sinh viên nên xem và tham khảo để nhanh chóng hoàn thành được bài làm báo cáo thực tập kế toán của mình nhé. Mình đã tiến hành triển khai nội dung như là thực hiện tốt quy trình của trường, các đề tài báo cáo thực tập kế toán,bố cục và nội dung cơ bản,hình thức và các quy định in ấn của bài báo cáo thực tập…

Chưa dừng lại ở đó, có phải bạn đang cần viết một bài báo cáo thực tập kế toán? Thật trùng hợp, hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với nhiều đề tài đa dạng điểm cao. Nếu như bạn đang thật sự gặp vấn đề trục trặc về phải hoàn thành một bài báo cáo thực tập thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói và hãy nhắn tin qua zalo : 0973.287.149 để được tư vấn báo giá nhanh nhất có thể nhé.

1. Thực hiện tốt quy trình của trường Đại Học Thành Đông

Trong quá trình thực tập sinh viên cần có sự chuẩn bị để thực hiện và hoàn thành báo cáo thực tập theo các bước sau:

 1. Chọn đơn vị thực tập: Sinh viên tự liên hệ cơ sở thực tập và gửi bản đăng ký đơn vị thực tập về văn phòng khoa. Đơn vị thực tập có thể là doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức tín dụng,…có tổ chức bộ máy kế toán, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở giao dịch,…
 2. Chọn đề tài: Sinh viên có thể chọn nội dung đề tài thực tập hoặc do giáo viên hướng dẫn định hướng phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo trong nhà trường. Ưu tiên các đề tài đăng ký về lĩnh vực kế toán, tài chính tại đơn vị thực tập.
 3. Viết đề cương: Sinh viên phải xây dựng đề cương nộp cho giáo viên hướng dẫn, làm căn cứ xây dựng kế hoạch thời gian hoàn thành đề tài.
 4. Thực hiện: Sinh viên viết báo cáo thực tập nộp cho giáo viên hướng dẫn sửa, trước khi nộp bản chính thức cho Phòng đào tạo. Trong quá trình thực tập sinh viên phải thường xuyên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn chi tiết.
 5. Nộp báo cáo thực tập: Kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp, sinh viên in ấn, đóng quyển và nộp báo cáo bản chính thức theo kế hoạch của Nhà trường.

XEM THÊM :Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

2.Các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Thành Đông

 1. Kế toán vốn bằng tiền tại siêu thị BIG
 2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Doanh nghiệp
 3. Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Thành Đôngkế toán hàng hoá tại Công ty thương mại
 4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp B
 5. Kế toán công nợ tại Doanh nghiệp thương mại
 6. Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp sản xuất
 7. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn
 8. Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại DNTN
 9. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
 10. Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Thành Đông phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty
 11. Kế toán thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân,…). 12 Kế toán vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần G,…
Cách làm báo cáo thực tập kế toán đại học thành công
Cách làm báo cáo thực tập kế toán đại học thành công

3.Bố Cục Và Nội Dung Cơ Bản Của Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

3.1.Kết Cấu

Một báo cáo thực tập tốt nghiệp cần có những trang (phần) chủ yếu và được trình bày theo thứ tự như sau:

 1. Trang bìa ngoài (xem mẫu kèm theo)
 2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa ngoài)
 3. Trang “Lời cảm ơn” (có chữ ký của sinh viên)
 4. Trang “Mục lục
 5. Trang “Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình
 6. Trang “Danh mục các cụm từ viết tắt
 7. Phần NỘI DUNG CHÍNH (bắt đầu đánh số trang từ phần này)
 8. Phụ lục (nếu có)
 9. Danh mục các tài liệu tham khảo;
 10. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
 11. Bản nhận xét của đơn vị sinh viên đến thực tập (có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực tập).

3.2.Phần Nội Dung Chính

Kết cấu của phần nội dung chính như sau:

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tế)
 6. Cấu trúc của chuyên đề gồm ba chương:
  • Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập.
  • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán phần hành ở đơn vị thực tập.
  • Chương 3: Nhận xét, giải pháp và kiến nghị

 XEM THÊM :60 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp:
  • Tên, địa chỉ doanh nghiệp.
  • Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển.
  • Quy mô hiện tại của doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, vừa hoặc nhỏ): nêu một vài số liệu về vốn, doanh thu, lợi nhuận, số lao động trong một vài năm gần đây,…
 • Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp:
  • Các lĩnh vực kinh
  • Các loại hàng hoá, dịch vụ chủ yếu mà hiện tại doanh nghiệp đang kinh doanh.
 • Công nghệ sản xuất của một số thành phẩm hoặc dịch vụ chủ yếu:
  • Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất (hoặc quy trình công việc của dịch vụ).

 

 • Trình bày nội dung cơ bản các bước công việc trong quy trình công nghệ.
 • Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp:
  • Hình thức tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp (chuyên môn hoá của các bộ phận).
  • Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp (bộ phận sản xuất chính, phụ, phụ trợ và mối quan hệ giữa chúng).
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp:
  • Sơ đồ phân cấp quản lý của doanh nghiệp.
  • Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý.
  • Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý.
 • Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
  • Mô hình tổ chức công tác kế toán
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Hình thức kế toán, tin học hóa công tác kế toán
  • Chế độ và chính sách kế toán áp dụng

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG KẾ TOÁN PHẦN HÀNH CỤ THỂ TẠI DOANH

NGHIỆP (Ví dụ: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty X)

 • Quy trình hạch toán phần hành (quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán).
 • Quy định, nguyên tắc kế toán về phần hành tại đơn vị thực tập (ví dụ đối tượng tập hợp chi phí, tính giá thành,….)
 • Tổ chức chứng từ kế toán phần hành
 • Tổ chức sổ kế toán chi tiết
 • Tổ chức sổ kế toán tổng hợp
 • Tổ chức báo cáo kế toán phần hành và phân tích (nếu có).

CHƯƠNG 3 – NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHẦN HÀNH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty

Trong thời gian thực tập tại công ty em có Nhận xét gì về công tác kế toán tại đơn vị thực tập với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề em được học tại trường.

3.2.Nhận xét về công tác kế toán phần hành tại công ty

Chỉ ra ưu điểm và hạn chế của công tác kế toán phần hành tại Công ty

3.3.Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty KẾT LUẬN

 

4.Hình Thức Và Các Quy Định In Ấn bài báo cáo thực tập

+ Bìa ngoài: Giấy cứng, khổ A4. Bìa trong in giấy A4 thường;

+ Đặt lề: trên 2 cm, dưới 2 cm, trái 3 cm, phải 2 cm;

+ Khổ chữ, kích cỡ chữ và cách trình bày:

Đánh máy trên một mặt giấy, font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13 của winword.

Giãn dòng 1,5 lines.

+ Số thứ tự trang:

Số thứ tự trang đặt góc bên phải của lề dưới.

Đánh số thứ tự trang phần nội dung chính của đề tài theo chữ số Ả Rập, các trang còn lại của đề tài đánh thứ tự theo chữ số La Mã.

+ Quy định đầu trang và cuối trang (Header and Footer):

Đầu trang (Header): Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Cuối trang (Footer): Sinh viên thực hiện:………….Trang (ở góc phải của trang giấy)…

+ Các chương, mục, tiểu mục:

Đầu đề các chương, mục, tiểu mục cần thống nhất quy cách, kiểu chữ, cỡ chữ, font chữ trong suốt báo cáo.

Đầu đề các chương nên để đầu các trang mới, dưới đầu đề để trống 2 dòng, để cách 2 dòng trước khi bắt đầu mục mới. Không nên để đầu đề các mục, tiểu mục ở cuối trang.

Các mục lớn của chương in kiểu chữ lớn và đậm hơn kiểu chữ bình thường.

Thứ tự các chương, mục, tiểu mục: đánh số của đề mục theo thứ tự chương và số thứ tự của đề mục cấp trên.

+ Viết tắt:

Thuật ngữ cần viết tắt được viết đầy đủ trong lần xuất hiện đầu tiên và ngay sau đó đặt ký hiệu viết tắt trong ngoặc đơn.

Không viết tắt ở phần mục lục và đầu đề các chương, mục, tiểu mục.

Không quá lạm dụng viết tắt và các thuật ngữ nước ngoài.

+ Minh hoạ:

Các hình ảnh minh hoạ được trình bày dưới các tiêu đề: “Hình”, “Đồ thị”, “Biểu đồ”, “Bản đồ”, “Bảng”.

Mỗi hình minh hoạ đều được đánh thứ tự riêng theo trình tự từ đầu đến cuối hoặc theo thứ tự của chương.

Các trục của đồ thị phải có tên và đơn vị đo.

Bản đổ cần chỉ rõ tỷ lệ và hướng bắc.

Tên bảng để phía trên bảng và được thống nhất về quy cách, kiểu chữ, font chữ, cỡ chữ trong suốt báo cáo.

Các bảng lớn có thể được phân ra các trang riêng.

Nếu bảng trình bày theo khổ ngang của giấy thì tên bảng là lề trái của trang.

Các chú giải được đặt ngay phía dưới bảng bằng chữ in nghiêng thường.

Trong bảng có thể sử dụng font chữ bé hơn font chữ quy định.

+ Trích dẫn tài liệu tham khảo:

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo phải nêu rõ xuất xứ và nhất quán, trích nguyên văn phải để trong ngoặc kép.

Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo thì trích dẫn như sau:

“Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành”, “tên sách, luận án hoặc báo cáo”, “nhà xuất bản”, “nơi xuất bản”, “năm xuất bản”.

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài của một cuốn sách,… thì trích dẫn như sau:

“Tên tác giả”, “tên bài báo”, “tên tạp chí”, “tên cơ quan phát hành”, “số tạp chí”, “số trang”.

Trên đây là toàn bộ cách làm báo cáo thực tập kế toán đại học thành đông hay nhất mà mình muốn chia sẻ và đồng thời liệt kê đến cho các bạn, nếu như quá trình nguồn tài liệu mình chia sẻ ở đây chưa đủ để làm bạn hài lòng thì liên hệ ngay đến dịch vụ viết báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo : 0973.287.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *