Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Kế Toán, Kinh Nghiệm, Bài Học Rút Ra

Bài viết dưới đây mình chia sẻ với các bạn sinh viên về Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Kế Toán, Kinh Nghiệm, Bài Học Rút Ra được mình tham khảo từ bạn sinh viên khóa trước có học lực giỏi chia sẻ. Các bạn sinh viên chuẩn bị đi thực tập tham khảo nhé. 

Hiện nay bên mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói hỗ trợ các bạn sinh viên bận học, bận đi làm chưa có thời gian hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình. Và có hỗ trợ xin dấu mộc công ty trọn gói cho các bạn. Liên hệ ngay sđt / zalo : 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ nhé


Giới thiệu về phòng kế toán trong báo cáo thực tập

Giới thiệu chung về phòng kế toán

Bộ phận kế toán của công ty thành lập năm 2006, ban đầu chỉ có một kế toán trưởng và một kế toán viên. Sau đó công ty mở rộng hoạt động thông qua việc tăng vốn đầu tư, phòng Kế toán đồng thời cũng bổ sung thêm ba người và có sự phân công chức năng, nhiệm vụ cho mỗi vị trí: Kế toán trưởng kiêm Kế toán tổng hợp, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán công nợ, Kế toán Tài Sản Cố Định, Thủ quỹ.

Phòng kế toán được trang bị hiện đại, đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công việc kế toán như: máy photocopy, máy fax, máy in, bàn làm việc, tủ để lưu trữ hồ sơ, văn phòng phẩm…

Với thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, xử lý tình huống nhanh chóng, hỗ trợ lẫn nhau trong côn tác hạch toán và giải quyết vấn đề nên hiệu suất làm việc của phòng kế toán được Ban lãnh đạo đánh giá cao.

Tổ chức công tác kế toán tại công ty

Tổ chức bộ máy kế toán, chức năng nhiệm vụ của kế toán viên

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

Chúng ta biết rằng, kế toán là một công cụ quan trọng trong những công cụ quản lý kinh tế. Kế toán thực hiện chức năng cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính xác có hệ thống cho các đối tượng sử dụng như nhà quản lý, cơ quan chức năng nhà nước, Ngân Hàng… việc tổ chức công tác kế toán phải theo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với DN.

Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung

Đây là mô hình có đặc điểm toàn bộ công việc xử lý thông tin trong doanh nghệp được thực hiện tập trung ở kế toán trưởng (kiêm kế toán tổng hợp). Doanh nghiệp chia ra thành các bộ phận kế toán khác nhau như: kế toán hàng tồn kho, kế toán TSCĐ, kế toán thanh toán công nợ, thủ quỹ để nhằm thực hiện việc thu thập, phân loại và chuyển chứng từ cùng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đến cuối kỳ kế toán sẽ tập hợp thông tinlaij cho kế toán trưởng (kiêm kế toán tổng hợp).

Theo đó, công tác kế toán diễn ra tập trung, thống nhất và chặt chẽ từ đó giúp đơn vị kiểm tra, chỉ đạo sản xuất kịp thời, chuyên môn hóa cán bộ, tạo điều kiện cho việc ứng dụng các phương thức tính toán hiện đại, hiệu quả

Với mô hình bộ máy kế toán như thế này, theo em nghĩ bộ máy kế toán của công ty là tốt, công ty đã chia nhiều bộ phận kế toán để quản lý từng phần hành riêng biệt, tuy nhiên việc kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp có thể làm cho công việc của kế toán trưởng hơi nhiều, có thể có thêm một kế toán tổng hợp để phụ giúp các công việc cho kế toán trưởng.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

 

Sơ đồ tổ chức phòng kế toán
Sơ đồ tổ chức phòng kế toán

(2) Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

Ghi chú: :Quan hệ chỉ đạo

Chức năng nhiệm vụ của kế toán viên

• Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp:

Là người tổ chức chỉ đạo mọi mặt công tác kế toán, tài chính trong toàn Công ty và phải chịu trách nhiệm trước Công ty về hoạt động của các nhân viên kế toán.

Kế toán trưởng có quyền đề xuất với Giám đốc về các quyết định tài chính phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

XEM THÊM ==> Đề cương kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh

Tổ chức, kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính, tổ chức quản lý chứng từ kế toán, quy định kế hoạch luân chuyển chứng từ, ghi chép sổ sách và lập báo cáo kế toán để cung cấp thông tin kịp thời cho Giám đốc trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chịu trách nhiệm cân đối tài khoản, kiểm tra và tổng hợp sổ cái, báo cáo quyết toán quý, năm

Kế toán trưởng có quyền đề xuất với Ban Giám đốc về việc lương, thưởng cho nhân viên kế toán.

Kế toán trưởng là người lập báo cáo thống kê để Giám đốc đưa ra quyết định trong kinh doanh.

• Kế toán hàng tồn kho:

Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn hàng hóa..

• Kế toán tài sản cố định:

Có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ tại Công ty. Đồng thời kế toán TSCĐ còn làm công tác tính và trích khấu hao hàng quý cho TSCĐ.

• Kế toán công nợ:

Kiểm tra chứng từ để thanh toán, theo dõi các khoản công nợ: Mua bán, tạm ứng, căn cứ vào giấy đề nghị thanh toán của các kế toán có liên quan.

Theo dõi công nợ của khách hàng, các khoản nợ phải trả. Thanh toán hợp đồng mua bán với khách hàng.

Thông báo kịp thời các khoản nợ còn tồn, thu các khoản nợ quá hạn, kiến nghị xử lý nợ khó đòi.

Lập ủy nhiệm chi theo yêu cầu thanh toán.

Lưu trữ, bảo quản các chứng từ có liên quan đến công nợ Mua – Bán, các khoản Phải thu – Phải trả.

Lập bảng kê tạm ứng lương cho cán bộ nhân viên, tính lương và các khoản trích theo lương, đóng bảo hiểm theo quy định.

Theo dõi bảng chấm công cho nhân viên trong công ty.

• Thủ quỹ:

Thu chi tiền mặt của công ty.

Kí duyệt phiếu thu, phiếu chi.

Bảo quản tiền mặt, ngân phiếu, chứng từ, kiểm tra và lập báo cáo quỹ hàng ngày (thực tế so với kế hoạch) để tránh thất thoát.

Theo dõi tình hình thu, chi theo đúng tiến bộ, chịu trách nhiệm về số thừa, thiếu vào cuối kỳ.

Kiểm kê quỹ định kỳ, báo cáo về tình hình tài chính mỗi quý.

Theo dõi tìn hình sử dụng văn phòng phẩm và lập báo cáo về chi phí văn phòng phẩm

Hình thức sổ kế toán

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Nhà Thông Minh căn cứ vào các công văn, quyết định, chỉ thị mới nhất của Bộ Tài Chính trên cơ sở tình hình thực tế tại Công ty để vận dụng một cách thích hợp hệ thống sổ sách theo quy định của chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp.

Công ty đã sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

Trình tự ghi chép

Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh.

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ.


Quy trình công việc sinh viên thực tập tại phòng kế toán

 Quy trình thực tập:

Công việc cụ thể:

Hiện tại em đang công tác tại phòng kế toán của doanh nghiệp, đảm nhiệm công việc của kế toán tổng hợp. Nội dung công việc của em bao gồm:

  • Nhận hóa đơn, chứng từ, từ bộ phận bán hàng.
  • Tập hợp chứng từ để làm báo cáo thuế hàng tháng, nộp tờ khai, nộp thuế tại kho bạc.
  • Chấm công và theo dõi bảng chấm công.
  • Nhập dữ liệu vào phần mềm.
  • Quy trình làm việc:
  • Quy trình luân chuyển chứng từ:
Quy trình luân chuyển chứng từ
Quy trình luân chuyển chứng từ

Bước 1: Sau khi tiến hành các thủ tục bán hàng cho khách hàng, kế toán – Phan Thanh Tùng lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn được lập làm 3 liên. Liên 1 được lưu tại phòng kế toán, liên 2 giao cho khách hàng và liên 3 chuyển đến thủ kho để tiến hành thủ tục xuất hàng và lưu liên 2 tại kho.

Bước 2: Tại phòng kế toán, sau khi xác định hàng hóa đã được chuyển giao cho khách hàng, tôi tiến hành ghi nhận bút toán tăng doanh thu hàng bán và các tài khoản liên quan. Cuối tháng tiến hành lập báo cáo hàng kỳ để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Và báo cáo lên kế toán trưởng – Trương Quang Ngọc..

Công việc tìm hiểu được về thực tế:

Công việc tìm hiểu được về thực tế sinh viên kế toán
Công việc tìm hiểu được về thực tế sinh viên kế toán

Giải thích quy trình lao động thực tế:

Bước 1: Các chứng từ gốc bao gồm:

– Hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra.
– Phiếu thu, phiếu chi.
– Phiếu nhập kho, xuất kho
– Giấy tạm ứng
– Giấy báo nợ, có của ngân hàng
– Bảng phân bổ chi phí lương
– Bảng phân bổ khấu hao
– Bảng phân bổ chi phí trả trước …vv
– Trước hết kế toán (Phan Thanh Tùng) phải kiểm tra kỹ chứng từ gốc về các thông tin: nội dung, mẫu biểu, chữ ký… đã chính xác hay chưa. Nếu có trường hợp sai sót thì phải tiến hành xử lý, điều chỉnh cho đúng với quy định. Sau khi kiểm tra các thông tin trên chứng từ đã chính xác, căn cứ vào chứng từ kế toán tiến hành định khoản và ghi sổ nhật ký chung.

XEM THÊM ==> Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả

Bước 2: Từ sổ nhật ký chung, phần mềm tự động kết xuất ra các sổ chi tiết, và các sổ cái. Khi nhập chứng từ vào sổ xong kế toán phải kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ nhật ký chung với sổ chi tiết và sổ cái xem số liệu đã khớp chưa. Nếu tổng số tiền bên nợ và bên trên sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ cái không khớp nhau thì kế toán phải kiểm tra lại để phát hiện sai sót kịp thời.(do kế toán Phan Thanh Tùng làm)

Bước 3: Cuối tháng, từ các số liệu trên sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ cái, kế toán tập hợp tất cả số liệu trong tháng để xác định doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác,chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác, chi phí hoạt động tài chính và xác định giá vốn hàng bán.

Bước 4: Sau khi đã tập hợp đầy đủ các số liệu về doanh thu, chi phí, và giá vốn trong tháng, kế toán tiến hành kết chuyển sang Tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh ( do Trương Quang Ngọc làm)

Bên nợ

• Kết chuyển giá vốn hàng bán
• Kết chuyển chi phí tài chính
• Kết chuyển chi phí bán hàng
• Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp
• Kết chuyển chi phí khác

Bên có

• Tổng số doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ
• Tổng số doanh thu thuần về hoạt động tài chính và hoạt động khác

Bước 5: Từ các sổ cái kế toán lập bảng cân đối phát sinh các tài khoản. Sau khi kiểm tra các số liệu trên bảng cân đối phát sinh đã khớp hoàn toàn kế toán lập bảng cân đối kế toán. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán, kế toán lập bảng xác định kết quả kinh doanh.(do Trương Quang Ngọc làm)

Bước 6: Dựa vào các số liệu trên bảng cân đối phát sinh và bảng cân đối kế toán đã có trên phần mềm, kế toán thực hiện xác đinh kết quả kinh doanh trong tháng. Cuối năm kế toán tổng hợp các số liệu kết quả hoạt động kinh doanh các tháng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong năm và lập báo cáo tài chính năm.

Lãi trước thuế = Tổng doanh thu – Tổng giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp > 0

Nếu lãi, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Kế toán ghi:

Nợ TK 4212

Có TK 3334

Lỗ = Tổng doanh thu – tổng giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp < 0.


Bài học kinh nghiệm rút ra sau khi thực tập Ngành kế toán

Bài học về xin thực tập

Kiến thức đơn thuần từ sách vở không thể hoàn toàn giúp chúng ta trong công việc. Để trở thành một nhân viên kế toán chuyên nghiệp, chúng ta cần phải có kinh nghiệm. Do đó đi thực tập là hình thức giúp cho sinh viên không bỡ ngỡ trước thực tế và có cơ hội làm quen với môi trường thực tế, cụ thể tại một cơ quan, đơn vị có chức năng phù hợp với định hướng đào tạo, để tìm kiếm kinh nghiệm và đặt nền tảng cho một công việc chính thức trong tương lai.

Kết quả thực tập ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và tốt nghiệp của sinh viên. Mặc dù đến khi chuẩn bị thực tập, chúng ta nhận được sự hỗ trợ của nhà trường, nhưng bản thân cũng phải tự thân vận động trong hành trình tìm kiếm chỗ thực tập của mình.

Chúng ta có thể viết thư đến Công ty mình quan tâm để xin thông tin, gặp để hỏi trực tiếp, liên hệ với phòng thương mại địa phương, đọc báo hay các ấn phẩm khác để tìm hiểu thêm về Công ty. Hoặc vận dụng những mối quan hệ quen biết của bản thân cũng như của gia đình để xin thực tập, chúng ta có thể gửi hồ sơ, công văn, đơn xin thực tập trực tiếp hoặc qua thư điện tử, gọi điện thoại liên hệ…

Tất cả sinh viên đều có cơ hội đi thực tập, quan trọng nhất là sự cố gắng và nỗ lực của mỗi người. Không nên có thái độ hời hợt, dựa dẫm hay coi đây là dịp nghỉ ngơi. Nhờ áp dụng những biện pháp trên mà em đã xin thực tập được ở Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương.

 Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán của Công ty

Phòng kế toán là nơi lưu trữ các tài liệu kế toán quan trọng của Công ty như các sổ kế toán, báo cáo tài chính… Và chúng được bảo quản một cách rất cẩn thận an toàn và rất ít khi những tài liệu này lọt được ra bên ngoài. Do đó việc thu thập thông tin để phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập của sinh viên là một điều không hề đơn giản. Để xin được số liệu tại đây trước hết chúng ta cần phải tạo được một mối quan hệ thân mật, gần gũi với các anh chị làm công tác kế toán tại phòng, đồng thời cũng phải biết chú ý, quan sát lắng nghe. Chúng ta chỉ thực sự xin những số liệu cần thiết, chứ không nên xin tất cả các tài liệu kế toán của Công ty.

Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán

Qua 03 tháng thực tập tại Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương đã cho em nhiều bài học quý báu về việc tổ chức nghiệp vụ kế toán đó là việc khi chúng ta tổ chức nghiệp vụ kế toán thì nó phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị (hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp…). Đồng thời nó cũng phải phù hợp với quy mô và đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị, phù hợp với số lượng và trình độ của người làm kế toán, cũng như trình độ tin học trong công tác tổ chức nghiệp vụ kế toán.

 Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn

Để giao tiếp và tổ chức phỏng vấn có hiệu quả chúng ta nên:

Tìm hiểu một chút thông tin chung nơi thực tập, cũng như phòng ban mình thực tập để không bỡ ngỡ trong giao tiếp và có những câu hỏi phù hợp, tất nhiên chúng ta tìm hiểu trong phạm vi kiến thức của mình, tìm hiểu những thông tin cơ bản thông qua cổng thông tin của đơn vị thực tập.

Tìm cho mình người có khả năng trả lời những câu hỏi, và hỗ trợ cho quá trình thực tập của mình. Hỏi về công việc, về Công ty và về mỗi lĩnh vực. Khám phá ra việc làm cách mà họ luôn đi lên trong sự nghiệp của họ, và những lời khuyên nào mà họ dành cho mình. Thiết lập mối quan hệ tốt với họ. Những người đó có thể hỗ trợ chúng ta trong một thời gian dài kể cả sau khi kết thúc quá trình thực tập tại đó.

Bên cạnh những câu hỏi đặt ra, thu thập thông tin là một chuyện, nhưng làm thế nào để thu thập thông tin hiệu quả là một vấn đề hoàn toàn khác và khó hơn nhiều. Một trong những điều chúng ta nên nhớ và luôn giữ trong suốt quá trình thực tập cũng như trong quá trình phỏng vấn là phải có một thái độ đúng mực, không quá “vồ vập” một ai đó trong phòng, nhưng cũng không được quá “thờ ơ”, ứng xử đúng mực sẽ giúp chúng ta tạo mối quan hệ tốt.

Xác định được thông tin cần thu thập, chuẩn bị trước bảng câu hỏi sau đó liên hệ trước thời gian để xin hẹn cuộc phỏng vấn người được phỏng vấn. Và các thông tin này trực tiếp liên quan đến các tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể cần thu thập đồng thời tế nhị và chuyên nghiệp trong cách đặt câu hỏi để đối tượng phỏng vấn không có cảm giác khó chịu.

Tập trung trao đổi các nội dung cần thu thập, sau khi một câu hỏi đã được trả lời thỏa đáng cần nhanh chóng chuyển sang câu hỏi kế tiếp, chú ý về mặt thời gian, tránh hỏi những câu hỏi lan man để không làm mất quá nhiều thời gian của người được phỏng vấn. Biết cách viết tóm lược kết quả phỏng vấn và đối chiếu với các nguồn dữ liệu khác.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn

Quá trình phỏng vấn sẽ thành công hay không còn tùy thuộc vào một số yếu tố khác ngoài câu hỏi phỏng vấn. Trong quá trình thực tập và thực hiện hai phỏng vấn tại Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương em rút ra được một số kinh nghiệm như sau:

XEM THÊM ==> Kế toán tiền mặt tại quỹ – Khái niệm, Chứng từ, tài khoản sử dụng

Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng danh sách các câu hỏi phỏng vấn về những vấn đề cần tìm hiểu. Trước khi thực hiện phỏng vấn chúng ta cần phải làm quen trước với người được phỏng vấn và phải tạo được thiện cảm tốt với họ. Khi bước vào cuộc phỏng vấn chúng ta nên xóa tan đi bầu không khí xa lạ, bằng việc hỏi han hoặc có những câu nói đùa thích hợp. Không nên vội vã đi vào chủ đề chính và ít chạm đến quan điểm cá nhân. Phải biết chú ý lắng nghe, ít nói về mình. Chú ý đến cử chỉ, nét mặt, điệu bộ của người được phỏng vấn. Giới hạn cuộc phỏng vấn trong phạm vi vừa đủ, dừng đúng lúc.

Với danh sách các câu hỏi chuẩn bị sẵn, nhưng chúng ta đừng quá lệ thuộc vào bảng câu hỏi cứng nhắc này. Hãy dựa vào những thông tin được trả lời để đặt những câu hỏi liên quan giúp mình tìm hiểu sâu hơn về kinh nghiệm làm việc của người được phỏng vấn. Không nên đặt những câu hỏi liên quan đến cuộc sống riêng tư của người được phỏng vấn, nói chuyện lan man, kéo dài cuộc phỏng vấn.

Giữ phong thái tự tin trong suốt cuộc phỏng vấn. Ngôn ngữ, văn phong sử dụng trong cuộc phỏng vấn phải đơn giản, dễ hiểu, gần gũi không quá trịnh trọng nhưng không suồn sã. Lường trước những tình huống có thể xảy ra để ứng phó nhanh.

Đừng nói quá nhiều trong cuộc phỏng vấn hãy để người được phỏng vấn trả lời càng nhiều càng tốt để có thể thu thập được nhiều thông tin của họ. Không nên nêu những câu hỏi làm cho người được phỏng vấn có cảm giác mình bị yêu cầu hơi quá. Tránh phát triển câu chuyện không tập trung vào chủ đề chính làm cho người tiếp chuyện có cảm giác nhàm chán. Không nên cướp lời người được phỏng vấn làm nhiễu thứ tự và luồng suy nghĩ của người đó. Và chúng ta phải tập trung ghi chép, tóm lược lại những thông tin phỏng vấn.

Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán

Sau khi kết thúc đợt thực tập tại Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương, em cũng như tất cả các bạn sinh viên đều mong muốn sau khi ra trường tìm được một chỗ làm ổn định phù hợp với năng lực của mình và làm đúng chuyên ngành mà mình được đào tạo.


 Bài viết trên đây mình vừa chia sẻ với các bạn sinh viên về Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Kế Toán, Kinh Nghiệm, Bài Học Rút Ra. Các bạn sinh viên tham khảo nhé. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình.

Những bạn có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập liên hệ zalo: 0973287149

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *