Top 3 đề cương báo cáo thực tập tín dụng tại ngân hàng, ĐIỂM CAO

Vietbaocaothuctap.net đã Tổng hợp 3 đề cương báo cáo thực tập tín dụng tại Ngân hàng dành cho các bạn sinh viên Tài chính ngân hàng. Do lần đầu viết báo cáo thực tập nên các bạn sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm viết bài cũng như xây dựng một Đề cương viết báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng sao cho chi tiết nhất.

Bài viết này, Vietbaocaothucap.netchia sẻ đến các bạn sinh viên một số mẫu đề cương chi tiết để tham khảo viết bài. Tuy nhiên, các bạn cũng cần điều chỉnh lại bởi vì, mỗi một trường đại học sẽ có một quy định và yêu cầu riêng về bố cục, cấu trúc với bài báo cáo thực tập. 

Ngoài ra, thì mình cũng có chia sẻ rất nhiều đề tài viết báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng. Cũng như có nhiều bài hướng dẫn viết lời mở đầu báo cáo. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tại Website: Vietbaocaothuctap.net nhé!

Đề cương 1: Hoạt động kinh doanh và chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần

Chuơng 1: Ngân hàng thương mại và chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.

 • 1.1.Những hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.
 • 1.2 Khái quát về ngân hàng thương mại.
 • 1.3 Nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại.
 • 2.1. Nghiệp vụ huy động vốn
 • 2.2. Nghiệp vụ có.
 • 2.3. Nghiệp vụ trung gian.
 1. Vai trò của ngân hàng thương mại.
 • 3.1. Vai trò tập trung vốn của nền kinh tế.
 • 3.2.Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán.
 • 3.3. Chức năng tạo ra tiền ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hai cấp.
 1. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.
 2. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.
 3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.
 4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng.
 • 3.1. Chỉ tiêu định tính.
 • 3.2. Chỉ tiêu định lượng
 • 3.3. Chỉ tiêu rủi ro tín dụng
 1. Các nhân tố ảnh huởng đến chất lượng tín dụng

4.1. Các nhân tố khách quan

4.2. Các nhân tố chủ quan

Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam

 • Vài nét về ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.
 • Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
 • Tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.
 • Tình hình kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

3.1. Tình hình chung.

3.2. Cơ cấu lao động của ngân hàng.

 • Những kết quả đạt được về hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 2 năm 2007, 2008 và Quý III/2009.
 • Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
 • Tình hình huy động vốn.
 • Thực trạng sử dụng vốn tín dụng
 • Thực trạng một số tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng
 • Đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

4.1. Những tồn tại, hạn chế của chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

4.2. Nguyên nhân về tồn tại, hạn chế của chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam.

 • Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
 • Định hướng phát triển của ngân hàng
 • Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng
 • Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.
 • Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế quá nợ.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
 • Chiến luợc con nguời, nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực.
 • Các giải pháp hỗ trợ.

4.1. Về phía nhà nước.

4.2. Về phía ngân hàng.

III. Một số kiến nghị

 1. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.
 2. Đối với ngân hàng Nhà nuớc.

KẾT LUẬN

Xem thêm: Đánh giá huy động vốn tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng qua các chỉ tiêu nào?

Đề cương số 2: Đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng XYZ

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiền về rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

1.1. Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng

 • 1.1.1. Tín dụng ngân hàng
 • 1.1.2. Rủi ro tín dụng ngân hàng

1.2. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng

1.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng

 • 1.3.1. Nguyên nhân khách quan
 • 1.3.2. Nguyên nhân chủ quan
 • 1.3.3. Nguyên nhân do năng lực quản trị ngân hàng

1.4. Các biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

 • 1.4.1. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý kết hợp hài hoà giữa mục tiêu mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng
 • 1.4.2. Hoàn thiện kỹ thuật thẩm định các nhu cầu tín dụng
 • 1.4.3. Thực hiện một cách khoa học và đồng bộ quy trình cho vay
 • 1.4.4. Tham gia bảo hiểm tín dụng
 • 1.4.5. Phân tán, chia sẻ rủi ro tín dụng
 • 1.4.6. Tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng
 • 1.4.7. Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ tín dụng
 • 1.4.8. Phân tán rủi ro thông qua thị trường bán nợ và các hợp đồng tín dụng phái sinh
 • 1.4.9. Xử lý nợ có hiệu quả

Chương 2: Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Chánh

2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Chánh

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng
 • 2.1.2. Mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng
 • 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Chánh

 • 2.2.1. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
 • 2.2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng
 • 2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu về rủi ro tín dụng

2.3. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Chánh

 • 2.3.1. Nguyên nhân chủ quan
 • 2.3.2. Nguyên nhân khách quan

2.4. Đánh giá chung về rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Chánh

 • 2.4.1. Những kết quả đạt được
 • 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân

Chương 3: Giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Chánh

3.1. Định hướng phát triển tín dụng của ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Chánh

3.2. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Chánh

3.3. Kiến nghị

 • 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
 • 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
 • 3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

KẾT LUẬN

Xem thêm: 170+ Đề tài luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng, ĐIỂM CAO 2022

Đề cương số 3: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng DAC

Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động tín dụng

1.1.Hoạt động HĐV

 • 1.1.1.HĐV qua tài khoản tiền gửi thanh toán
 • 1.1.2.HĐV qua tài khoản tiền gửi cá nhân
 • 1.1.3.HĐV qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm
  • 1.1.3.1.Tiết kiệm không kỳ hạn
  • 1.1.3.2.Tiết kiệm có kỳ hạn
  • 1.1.3.3.Các loại tiết kiệm khác
 • 1.1.4.Kỳ phiếu NH
 • 1.1.5.Trái phiếu NH

1.2.Hoạt động tín dụng

 • 1.2.1.Khái niệm tín dụng
 • 1.2.2.Các hình thức tín dụng
  • 1.2.2.1.Theo thời hạn cho vay
  • 1.2.2.2.Theo mục đích của tín dụng
  • 1.2.2.3.Theo mức độ tín nhiệm của KH
  • 1.2.2.4.Theo phương thức cho vay
 • 1.2.3.Đối tượng cho vay
 • 1.2.4.Nguyên tắc vay vốn
 • 1.2.5.Điều kiện vay vốn
 • 1.2.6.Lãi suất cho vay

1.3.Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng

 • 1.3.1.Vốn huy động / Tổng nguồn vốn
 • 1.3.2.Dư nợ / Tổng nguồn vốn
 • 1.3.3.Dư nợ / Tổng vốn huy động
 • 1.3.4.Nợ quá hạn / Dư nợ

Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng CỦA NHTM CP VIETBANK – PGD Vạn Hạnh

2.1.Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển

 • 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2.Những hoạt động cụ thể của NHTM CP Vietbank – PGD Vạn Hạnh
  • 2.1.2.1.Huy động vốn
  • 2.1.2.2.Nghiệp vụ cho vay
 • 2.1.3.Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban
  • 2.1.3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức
  • 2.1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

2.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM CP Vietbank – PGD Vạn Hạnh

 • 2.2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh (2009 – 2010)
  • 2.2.1.1.Thu nhập
  • 2.2.1.2.Chi phí
  • 2.2.1.3.Lợi nhuận
 • 2.2.2.Thuận lợi và khó khăn của NHTM CP Vietbank – PGD Vạn Hạnh
  • 2.2.2.1.Thuận lợi
  • 2.2.2.2.Khó khăn

2.3.Định hướng hoạt động của NHTM CP Vietbank – PGD Vạn Hạnh

2.4.Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của NHTM CP Vietbank – PGD Vạn Hạnh

 • 2.4.1.Phân tích tình hình HĐV của NHTM CP Vietbank – PGD Vạn Hạnh
  • 2.4.1.1.Tình hình nguồn vốn
  • 2.4.1.2.Phân tích tình hình HĐV
 • 2.4.2.Phân tích tình hình sử dụng vốn của NHTM CP Vietbank – PGD Vạn Hạnh
  • 2.4.2.1.Phân tích doanh số cho vay
  • 2.4.2.2.Phân tích doanh số thu nợ
  • 2.4.2.3.Phân tích tình hình dư nợ
  • 2.4.2.4.Tình hình nợ quá hạn

2.5.Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM CP Vietbank – PGD Vạn Hạnh

 • 2.5.1.Vốn huy động
 • 2.5.2.Doanh số cho vay
 • 2.5.3.Doanh số thu nợ
 • 2.5.4.Dư nợ cuối kỳ
 • 2.5.5.Nợ quá hạn
 • 2.5.6.Vốn huy động / Tổng nguồn vốn
 • 2.5.7.Dư nợ / Tổng nguồn vốn
 • 2.5.8.Dư nợ / Vốn huy động
 • 2.5.9.Nợ quá hạn / Dư nợ
 • 2.5.10.Tổng nguồn vốn

2.6.Hiệu quả hoạt động tín dụng trong nội bộ NH Vietbank

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHTM CP VIETBANK – PGD Vạn Hạnh

3.1.Giải pháp

 • 3.1.1.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả HĐV
  • 3.1.1.1.Chính sách lãi suất
  • 3.1.1.2.Đào tạo đội ngũ nhân sự
  • 3.1.1.3.Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho KH
  • 3.1.1.4.Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ
  • 3.1.1.5.Đẩy mạnh công tác marketing của NH
 • 3.1.2.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng
  • 3.1.2.1.Xây dựng chính sách cho vay có hiệu quả
  • 3.1.2.2.Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
  • 3.1.2.3.Hoàn thiện quy trình tín dụng
  • 3.1.2.4.Tăng cường kiểm soát nợ và hạn chế nợ quá hạn
 • 3.1.3.Một số biện pháp hạn chế nợ quá hạn

3.2.Kiến nghị

 • 3.2.1.Kiến nghị đối với Nhà nước
 • 3.2.2.Kiến nghị đối với NHNN
 • 3.2.3.Kiến nghị đối với CN Vietbank – Vạn Hạnh

Xem thêm: Báo cáo: Phân tích và định giá thế chấp tại Ngân hàng thương mại

KẾT LUẬN

Hiện tại, bên mình có nhận Viết thuê báo cáo thực tập hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thành bài viết. Bạn nào có nhu cầu thuê viết hoặc gặp khó khắn rắc rối với bài báo cáo thực tập. Hãy liên hệ ngay đến Zalo: 0973 287 149 để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *