Top 10 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nhân Lực Điểm Cao

Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Những Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Nào Nhỉ?

Quản Trị Nguồn Nhân Lực hay còn được gọi là Quản trị nguồn nhân sự. Là một trong những lĩnh vực của ngành Quản trị kinh doanh. Được khá nhiều bạn trẻ ưu tiên chọn làm chủ đề viết báo cáo thực tập/ báo cáo tốt nghiệp. Thường các bạn sẽ chọn các dạng đề tài như Quản trị nguồn nhân sự cho một công ty nào đó. Nhưng giáo viên hướng dẫn thường sẽ muốn các bạn chọn đề tài nhỏ hơn để đi sâu vào phân tích.

Vì vậy các bạn sẽ chọn ngay các đề tài như Tuyển dụng nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự, Lương thưởng, Đãi ngộ,… Để viết bài, nhưng liệu có đề tài nào phù hợp với đơn vị thực tập, yêu cầu cẩu GVHD và dễ làm đạt điểm tốt không? Bài viết này chính là câu trả lời cho bạn. 

Ở bài viết này, Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn TOP 10 ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP. Tuy nhiên, sẽ có một vài bạn có nhu cầu chọn đề tài mới lạ vì thế, các bạn đừng ngần ngại mà hãy nhanh inb đến Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Admin. Vietbaocaothuctap.net luôn sẵn sàng tư vấn đề tài báo cáo thực tập cho các bạn miễn phí.

TOP 10 ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP 

 1. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và sự liên hệ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.
 2. Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty đầu tư ABC.
 3. Nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty ABC.
 4. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH ABC.
 5. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH ABC.
 6. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại Công ty ABC.
 7. Một số giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự của công ty ABC.
 8. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty công ty cổ phần ABC.
 9. Giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại Công ty ABC.
 10. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần ABC.

Top 3 Đề Cương Quản Trị Nhân Sự iết Báo Cáo Thực Tập

Bên trên Admin đã liệt kê ra TOP 10 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nhân Sự với các bạn.. Dưới đây, Vietbaocaothuctap.net sẽ chia sẻ đến các bạn TOP 3 ĐỀ CƯƠNG VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC. Sau bước chọn đề tài, thì GVHD sẽ yêu cầu các bạn tự viêt Đề cương chi tiết/ Đề cương sơ bộ với để tài đã chọn.

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp rất quan trọng. Bởi vì các bạn sẽ dựa vào đề cương để tiến hành phân tích và bám sát vào viết bài. Nếu đề cương chi tiết sai, thì bài viết các bạn sẽ dễ lạc đề, không tập trung được mục tiêu cần phân tích. Với 3 Mẫu đề cương viết báo cáo thực tập Quản trị nhân sự dưới đây, hy vọng các bạn sinh viên sẽ có thêm tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, các bạn sẽ cần dựa vào yêu cầu của GVHD để điều chỉnh đề cương cho hợp lí.

Nếu bạn nào có nhu cầu Thuê người viết báo cáo thực tập hoặc cần hỗ trợ đề cương. Thì hãy liên hệ đến Dịch vụ Viết thuê báo cáo thực tập của Admin. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên nghiệp, mỗi một bài viết Vietbaocaothuctap.net đều đạt đúng yêu cầu GVHD và nhà trường.

Sđt/ Zalo: 0973 287 149.

báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực Best4Team
Viết thuê báo cáo thực tập Quản trị nhân lực

Xem thêm bài viết khác:

 • Đề tài: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng
 • Sự Cần Thiết Của Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Công Tác Đào Tạo, Phát Triển Nguồn Lực Tại Công Ty Tnhh

Đề cương số 1: Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty 

Chương I. Cơ sở lí luận về Công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

1.1. Khái niệm, vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

 • 1.1.1.Khái niệm nguồn nhân lực
 • 1.1.2.Vai trò nguồn nhân lực
 • 1.1.3. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.4. Vai trò quản trị nguồn nhân lực

1.2. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

 • 1.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2 Mục tiêu, vai trò đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

1.2.2.1.Mục tiêu đào tạo và phát triển nhân lực

1.2.2.2.Vai trò đào tạo và phát triển nhân lực

 • 1.2.3.Tiến trình xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.3.1.Xác định nhu cầu đào tạo

1.2.3.2.Lập kế hoạch đào tạo

1.2.3.3.Thực hiện chương trình đào tạo

1.2.3.4.Đánh giá chương trình sau đào tạo

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

 • 1.3.1.Các yếu bên trong doanh nghiệp
 • 1.3.2.Các yếu bên ngoài doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH ABC

2.1. Khái quát về Công Ty TNHH ABC

 • 2.1.1. Thông tin chung
 • 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2.1.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban

 • 2.1.5. Thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp

2.1.5.1. Quy mô tài sản :

2.1.5.2. Quy mô nguồn vốn

2.1.5.3. Kết quả hoạt động kinh doanh:

 • 2.1.6. Tình hình nhân sự Công ty TNHH ABC

2.1.6.1. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động năm 2018-2020

2.1.6.2. Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn

2.1.6.3. Cơ cấu lao động theo giới tính

2.1.6.4. Cơ cấu lao động theo độ tuổi

2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty TNHH ABC

 • 2.2.1. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.2.2. Những quy định về công tác đào tạo và phát triển nhân lực của công ty
 • 2.2.3. Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH MV Liên Minh

2.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo

2.2.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo

2.2.3.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo

2.2.3.4. Triển khai thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực

2.2.3.5. Đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực

2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phất triển nhân lực của Công ty TNHH ABC

 • 2.3.1. Công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực
 • 3.3.2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.3.3. Công tác triển khai thực hiện đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.3.4. Công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực.

Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 

3.1. Các định hướng chung của công ty về công tác đào tạo và phát triển

 • 3.1.1. Mục tiêu đào tạo và phát triển nhân lực của công ty (2022-2025)
 • 3.1.2. Chiến lược nguồn nhân lực

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH 

 • 3.2.1. Đối với ban lãnh đạo Công ty
 • 3.2.2. Đối với hoạt động của phòng hành chính nhân sự

3.2.2.1. Hoàn thiện bộ máy vận hành của mình

4.2.2.2. Thực hiện đào tạo, nâng cao thêm kiến thức, kinh nghiệm về nhân sự cho các cán bộ ở ban hành chính nhân sự và cán bộ phòng đào tạo

3.2.2.3. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ nhân sự

3.2.2.4. Đào tạo thêm cho người mới trúng tuyển

3.2.2.5. Xây dựng cho bộ phận đào tạo những nguyên tắc, quy định riêng

 • 3.2.3. Hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển nhân lực

3.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo

3.2.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo

3.2.3.3. Xác định đối tượng đào tạo

3.2.3.4. Xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp, lựa chọn giáo viên đào tạo cho các học viên

3.2.3.5. Dự tính chi phí đào tạo

3.2.3.6. Tổ chức thực hiện đào tạo

3.2.3.7. Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo

Đề cương số 2: Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Bất Động Sản

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp

1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.

 • 1.1.1. Khái niệm
  • 1.1.1.1.Khái niệm về tuyển dụng.
  • 1.1.1.2. Khái niệm về tuyển mộ.
  • 1.1.1.3. Khái niệm về tuyển chọn.
 • 1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
  • 1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp
  • 1.1.2.2. Đối với lao động
  • 1.1.2.3. Đối với xã hội
 • 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự.
  • 1.1.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
  • 1.1.3.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp

1.2. Nội dung của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực

 • 1.2.1. Nguyên tác và căn cứ
  • 1.2.1.1 Các nguyên tắc của tuyển dụng.
  • 1.2.1.2. Căn cứ tuyển dụng
 • 1.2.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  • 1.2.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
  • 1.2.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.2.3. Các phương pháp tuyển dụng lao động.
 • 1.2.4. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  • 1.2.4.1. Chuẩn bị tuyển dụng
  • 1.2.4.2. Thông báo tuyển dụng
  • 1.2.4.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ
  • 1.2.4.4. Phỏng vấn sơ bộ
  • 1.2.4.5. Kiểm tra, trắc nghiệm.
  • 1.2.4.6. Phỏng vấn lần hai.
  • 1.2.4.7. Xác minh, điều tra
  • 1.2.4.8. Ra quyết định tuyển dụng
  • 1.2.4.9. Khám sức khỏe
  • 1.2.4.10. Bố trí công việc

Chương 2: Khát quát về công ty cổ phần đầu tư bất động sản

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

 • 2.2.1. Chức năng
 • 2.2.2. Nhiệm vụ

2.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

 • 2.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.3.2. Chức năng của các phòng ban

2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2018 – 2020)

Chương 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản

3.1.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản

 • 3.1.1. Vài nét về hoạt động nhân sự
  • 3.1.1.1 Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
  • 3.1.1.2. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
 • 3.1.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản
  • 3.1.2.1. Nhu cầu tuyển dụng
  • 3.1.3.1. Kế hoạch tuyển dụng của công ty
  • 3.1.2.3. Nguồn và phương pháp tuyển dụng
  • 3.1.2.4. Hình thức tuyển dụng
 • 3.1.3. Chi phí tuyển dụng
 • 3.1.4. Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty thông qua quy trình tuyển dụng nhân sự
  • 3.1.4.1. Xác định nhu cầu
  • 3.1.4.2. Tìm kiếm ứng viên
  • 3.1.4.3. Đánh giá lựa chọn
  • 3.1.4.4. Phỏng vấn ứng viên
  • 3.1.4.5. Quyết định tuyển dụng
  • 3.1.4.6. Hướng dẫn hội nhập
 • 3.1.5. Kết quả tuyển dụng trong 3 năm gần đây

3.2 Đánh giá công tác tuyển dụng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản

 • 3.2.1.Ưu điểm:
 • 3.2.2. Nhược điểm

Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản

4.1. Phương hướng kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản trong thời gian tới

 • 4.1.1. Phương hướng kinh doanh
 • 4.1.2. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian tới

4.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản

 • 4.2.1. Kiến nghị 1: Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tuyển dụng
 • 4.2.2. Kiến nghị 2: Cải tiến quy trình tuyển dụng
 • 4.2.3. Kiến nghị 3: Nâng cao năng lực làm quy trình tuyển dụng.

KẾT LUẬN

Đề cương số 3; Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Công Tác Trả Lương Và Thưởng Tại Công Ty

Chương 1: Giới thiệu về công ty

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

 • 1.2.1.Chức năng
 • 1.2.2.Nhiệm vụ

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

 • 1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • 1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Tóm tắt chương 1

Chương 2: Thực trạng hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty

2.1. Hoạt động tạo động lực về vật chất

 • 2.1.1 Các chính sách về tiền lương
 • 2.1.2. Các chính sách về phụ cấp và phúc lợi
 • 2.1.3. Các chính sách về tiền thưởng

2.2. Hoạt động tạo động lực về tinh thần

 • 2.2.1 Cơ hội thăng tiến
 • 2.2.2 Môi trường làm việc
 • 2.2.3 Bầu không khí tập thể
 • 2.2.4 Bố trí và sử dụng nhân lực
 • 2.2.5. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 2.2.6. Các chính sách về phúc lợi

2.3. Đánh giá về ưu điểm và hạn chế còn tồn tại

 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Tóm tắt chương 2

Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho nhân viên tại công ty

3.1. Hoàn thiện hoạt động trả lương và phụ cấp

3.2 Tăng các khoản phúc lợi và dịch vụ:

3.3. Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

KẾT LUẬN

Dịch vụ làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, Dịch vụ viết thuê báo cáo, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập Quản trị nhân sự, Đề cương viết báo cáo thực tập Quản trị nhân sự, Đề tài viết báo cáo thực tập điểm cao, Đề tài viết báo cáo thực tập Quản trị nhân sự, Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty, Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào taoaj và phát triển nguồn nhân lực tại công ty, Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác trả lương và thưởng tại công ty, Top 10 đề tài viết báo cáo thực tập quản trị nhân lực, Top 3 đề cương quản trị nhân sự viết báo cáo thực tập, Vết thuê báo cáo thực tập nhân sự, Viết thuê báo cáo thực tập nhân sự tại Hồ Chí Minh chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *