Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị [ Đề Tài + Bài Mẫu ] TẢI FREE

Tiểu Luận Trung Cấp Chính trị là một trong những đề tài khi ngồi trên ghế nhà trường đã được các chuyên viên truyền đạt đến sinh viên của mình cũng như vào các bài tiểu luận để sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu. Vì vậy, bài viết sau đây sẽ trình bày đến bạn một số các đề tài tiểu luận trung cấp chính trị cùng một số bài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị hay nhất hiện nay.

Nếu bạn gặp khó khăn khi hoàn thành 1 bài tiểu luận thì đừng ngần ngại nhắn tin ngay cho viết thuê báo cáo tốt nghiệp nhé để được hỗ trợ zalo : 0973287149


ĐÔI NÉT VỀ TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

Trung cấp lý luận chính trị là cấp bậc đào tạo lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, trang bị cơ bản về lý thuyết, thực tiễn trong việc điều hành hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mac Lênin cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh. Cũng như, tìm hiểu về chủ trương, đường lối của đảng và chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao về nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, Quản lý và vận dụng vào thực tiễn.

Đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức. Ở cấp ủy viên có chủ tịch, Phó chủ tịch hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp.

Ngoài ra trung cấp chính trị còn cần có những tiêu chuẩn riêng về cơ sở lý luận chính trị trong quá trình đối tượng được học tập.

Vì vậy, các bài tiểu luận trung cấp chính trị luôn là một trong những đề tài để đánh giá năng lực của sinh viên và cán bộ theo học chuyên ngành.


DANH SÁCH 50 ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

Dưới đây là tổng hợp danh sách các đề tài tiểu luận trung cấp chính trị được tìm kiếm cũng như được tìm hiểu nhiều nhất hiện nay trên mạng xã hội. Các đề tài đều vây quanh các vấn đề về chính trị nước nhà cũng như bàn luận về quá trình hình thành chính trị trong thời gian qua.

 • Tiểu luận nghiên cứu thực tế cuối khóa chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Giáo trình kinh tế chính trị Mac Lênin.
 • Nghiên cứu thực tế cuối khóa chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính chủ nghĩa Mác-Lênin.
 • Lý luận chung về quản lý nhà nước về kinh tế
 • Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng.
 • Vận dụng quan điểm gắn liền lý luận với thực tiễn của Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lý luận chính trị.
 • đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Một số vấn đề định hướng giá trị chính trị xã hội cho sinh viên hiện nay
 • Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp cơ sở hiện nay thực trạng và giải pháp lãnh đạo, quản lý tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn. Những vấn đề lý luận về làm phát.
 • Văn hóa chính trị ở Việt Nam
 • Tìm hiểu hệ thống chính trị ở Việt Nam
 • Quan điểm của đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 • Mối quan hệ giữa chính trị và con người trong thời kỳ đổi mới
 • Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm vào nên kinh tế Việt Nam trước và sau những năm đổi mới.
 • Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, hành chính
 • Những yêu cầu và kỹ năng cơ bản trong quá trình giảng dạy các môn lý luận chính trị ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
 • Hoàn thiện quản lý tài chính phục vụ công tác đào tạo của học viện chính trị khu vực
 • đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Thực hiện văn hóa ứng xử nơi công sở của giảng viên
 • Một số các giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên tại trường đại học
 • Bản lĩnh chính trị, tư tưởng Nguyễn ái quốc trong giai đoạn 1930 đến 1938, ý nghĩa đối với việc giáo dục bản lĩnh chính trị cho sinh viên sư phạm.
 • Hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng trong giảng dạy môn học thể chế chính trị và một số các vấn đề quản lý nhà nước Hoa Kỳ.
 • Sự cần thiết và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chuyên đề tác phẩm Hồ Chí Minh cho sinh viên ngành giáo dục chính trị ở các trường đại học
 • Hiệu quả và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường đại học
 • Những bước thăng trầm trong mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam trên lĩnh vực an ninh chính trị.
 • Các xu hướng chính trị trong đó tranh dành độc lập của bà Lan
 • đề tài tiểu luận mẫu trung cấp chính trị: Sông ba giao lộ chính trị, văn hóa, kinh tế đặc thù.
 • Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở Được phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam.
 • Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta
 • Chất lượng lao động ngành dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế
 • Tín dụng nhà nước ở Việt Nam
 • Quá trình nhận thức của đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Một số các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của học sinh Trung học phổ thông hiện nay
 • Một số các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục triết học theo chuyên đề ở học viện chính trị hiện nay
 • Xác định tính chất chính trị, xã hội của chiến tranh trong giai đoạn hiện nay.
 • đề tài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị: Xác định các chức năng và nhiệm vụ châu việc đào tạo cán bộ trung cấp lý luận chính trị
 • Tiểu luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với công tác chăm lo, bồi dưỡng và đào tạo thế hệ trẻ.
 • Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong lý luận chính trị.
 • Tìm hiểu đôi nét về đồng chí Trần Phú và luận cương tháng mười của ông.
 • Vân dụng học thuyết mác vào cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô trước đây.
 • Đánh giá thực trạng và nâng cao giải pháp vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
 • Lênin nói: sự phát triển của cuộc đấu tranh của các mặt đối lập. Từ luận điểm trên làm rõ cơ sở hạ tầng.
 • Thực trạng dạy học các môn lý luận chính trị khảo sát ở trường đại học cần Thơ, đại học đồng tháp và đại học An Giang.

Trên đây là top 50+ các đề tài tiểu luận trung cấp chính trị được trình bày nhiều nhất hiện nay. Nội dung của các đề tài được các tác giả trình bày một cách sâu sắc và cụ thể nhất về chủ đề trung cấp chính trị. Làm rõ các mối quan hệ cũng như nội dung chính về trung cấp chính trị.

XEM THÊM ==> 10 Bài Mẫu Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam


BÀI MẪU TIỂU LUẬN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Quan điểm của đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đây là một trong những bài tiểu luận có nội dung sâu sắc nhất về quan điểm của đảng trong việc xây dựng phát triển con người và văn hóa để đất nước phát triển ngày một bền vững. Vì vậy, thông qua bài tiểu luận lần này, tác giả đã trình bày những nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày việc cơ sở lý luận.

Trước tiên, tác giả trình bày một số các khái niệm tổng thể về đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương hai:Trình bày về thực trạng thực hiện văn hóa công sở tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn.

Tại đây, Tác giả giới thiệu khái quát về đặc điểm trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn. Trình bày về kết quả đạt được trong những năm gần qua của trung tâm nông nghiệp huyện Quan Sơn thông qua bài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị. Từ đó, ta thấy được những mặt hạn chế về những mục tiêu cơ quan xây dựng tổ chức đâu vì tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp Quan Sơn. Tác giả còn trình bày những nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế trên cũng như đề ra một số các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa công sở trong trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn.

Cuối cùng, tác giả tóm tắt nội dung chính trong việc tổ chức cán bộ và những quy chế ban hành để nâng cao hiệu lực trong công tác thực thi cơ sở hành chính sự nghiệp tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn. Đây cũng là phần kết luận mà tác giả đưa ra cho bài tiểu luận.

Có thể nói, đây là một trong những bài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị xuất sắc nhất.


 Bài mẫu 2:Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp cơ sở hiện nay. Thực trạng và giải pháp lãnh đạo, quản lý tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn.

Sau khi được thực tiễn nghiên cứu về phong cách lãnh đạo tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn. Tác giả trình bày một số các nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận.

Trình bày một số các khái niệm về phong cách lãnh đạo, phân loại phong cách lãnh đạo cũng như các đặc điểm trong công tác lãnh đạo và quản lý ở các cấp cơ sở. Trình bày những yêu cầu đặt ra về phong cách lãnh đạo và quản lý tiểu luận mẫu trung cấp chính trị .Tác giả còn phân tích sâu sắc về biểu hiện đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp cơ sở. Tác giả còn trình bày một số các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Chương hai: tác giả trình bày công tác thực hiện lãnh đạo của cán bộ, quản lý tại trung tâm dịch vụ huyện Quan Sơn.

Trước tiên, tác giả trình bày đặc điểm và tình hình trung tâm dịch vụ huyện Quan Sơn. Trình bày thực trạng công tác vấn đề cán bộ, quản lý tại trung tâm nông nghiệp huyện Quan Sơn. Từ đó, đưa ra những ưu điểm trong phong cách lãnh đạo cũng như những tồn tại hạn chế chưa nắm bắt kịp thời trong việc lãnh đạo cán bộ ở trung tâm nông nghiệp huyện Quan Sơn. Trình bày các nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế.

Chương ba: tác giả đưa ra một số các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, quản lý.

Dựa trên những cơ sở thực tiễn đã tìm hiểu và trình bày. Tác giả trình bày một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ cũng như quản lý tại trung tâm nông nghiệp huyện Quan Sơn. Cuối cùng, tác giả trình bày một số các kiến nghị và đưa ra kết luận chính cho bài tiểu luận.

Đây là một trong những bài tiểu luận trung cấp chính trị thực tiễn nhất hiện nay. Sau quá trình tìm hiểu thực tế tại trung tâm nông nghiệp huyện Quan Sơn, tới chợ đúc kết được trong vấn đề lý luận chính trị quản lý lãnh đạo tại nơi đây.


Bài mẫu 3: Hồ Chí Minh với công tác chăm lo, bồi dưỡng và đào tạo thế hệ trẻ.

Có thể nói, đây là một trong những nội dung khá hay trong đề tài tiểu luận trung cấp chính trị mà tác giả đã trình bày. Nội dung chính trong bài tiểu luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Tại đây, tác giả trình bày về các lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên. Trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh bồi dưỡng và giáo dục cho thế hệ trẻ cũng như các phương pháp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tác giả trình bày về đạo đức lối sống của giới trẻ hiện nay thông qua mẫutiểu luận trung cấp chính trị.

Chương hai: tác giả trình bày về đào đức và lối sống của giới trẻ hiện nay.

Để liên hệ thực tế với giới trẻ hiện nay, tất cả đưa ra những thực trạng trong đạo đức và lối sống của giới trẻ hiện nay cũng như những nguyên nhân hình thành nên những mặt ưu điểm với lối sống hiện đại của giới trẻ hiện nay cũng như những mặt khuyết điểm trong lối sống của giới trẻ hiện nay. Sau đó, trình bày một số các giải pháp để hạn chế những khuyết điểm.

Chương ba: trình bày cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của giới trẻ hiện nay.

Bằng cách đưa ra các ví dụ cụ thể trong việc thực hiện các kế hoạch vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của giới trẻ hiện nay. Tác giả đã làm rõ được vấn đề thực hiện đường lối của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính là phần kết luận.

Với nội dung chi tiết và ngắn gọn. Tác giả đã trình bày thành công bài tiểu luận trung cấp chính trị về chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.


Bài mẫu 4: Thực trạng dạy học ở các môn lý luận chính trị khảo sát ở trường đại học cần Thơ, đại học đồng tháp và đại học An Giang.

Sau quá trình tìm hiểu về công tác giảng dạy trong các môn học lý luận chính trị tại các trường đại học ở các tỉnh miền Tây. Tác giả đã trình bày một số các quan điểm trong quá trình giảng dạy của các diễn viên trong bài tiểu luận như sau:

Chương một: tác giả trình bày về sự cần thiết nghiên cứu đề tài.

Tại đây tác giả trình bày trong việc chuyển vậy môn học lý luận chính trị ở các trường đại học trong nước cũng như ở các trường đại học ở các tỉnh đồng bằng sông củ long là vấn đề cấp bách. Vì vậy, Tác giả trình bày chắc giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như một số thực trạng trong việc giảng dạy tiểu luận môn trung cấp chính trị ở các trường đại học tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long.

Chương hai: tác giả trình bày phương pháp nghiên cứu.

Trong khuôn khổ của đề tài, tác giả trình bày về phương pháp nghiên cứu thực hiện xử lý bằng phần mềm trên những cơ sở dữ liệu và xử lý hệ thống chuyên nghiệp linh hoạt để trình bày kết quả quá trình nghiên cứu.

Chương ba: tác giả trình bày kết quả nghiên cứu.

Cụ thể qua những số liệu và phương thức cũng như xử lý số liệu. Tác giả trình bày về các vấn đề khi nói đến thái độ học tập của các bạn sinh viên trong tù lý luận chính trị cũng như so sánh việc thích, không thích cho môn lý luận chính trị trong trường đại học. Trình bày một số mặt hạn chế sau khi phân tích xử lý số liệu trong quá trình giảng dạy.

Chương bốn: trình bày một số các kiến nghị và đưa ra kết luận chính cho bài tiểu luận.

Quá trình thực hiện nghiên cứu để đánh giá và phân tích quá trình giảng dạy môn lý luận chính trị tại các trường đại học. Tác giả đã dựa trên những lý luận về chính trị thực tiễn để trình bày về một số các kiến nghị đối với nhà trường trong việc giảng dạy môn lý luận chính trị cũng như tóm tắt nội dung chính và kết luận cho bài tiểu luận.

Đây là một trong những bài tiểu luận trung cấp chính trị đáng tham khảo.


 Bài mẫu 5:Lý luận về lạm phát.

Khi nói về các lý luận trung cấp chính trị, một trong những chủ đề nó cầm nhất chính là lạm phát. Để Ứng dụng lý luận trong việc vận hành của đảng và nhà nước để giải quyết các vấn đề lạm phát trong chính trị. Tác giả đã trình bày bàitiểu luận trung cấp chính trị như sau:

Chương một: những vấn đề cơ bản lý luận về lạm phát.

Trình bày khái niệm về lạm phát. Trình bày khái niệm là pháp trong điều kiện hiện nay cũng như các loại hình lạm phát. Trình bày nguyên nhân dẫn đến lạm phát cũng như hậu quả sau khi lạm phát.

Chương Hai: trình bày làm sát với tăng trưởng kinh tế trong thực tiễn kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

Ở chương hai, tác giả trình bày tình hình lạm phát trong kinh tế vào giai đoạn 1976 đến 1980, Trình bày ở giai đoạn 1981 đến 1988 Và giai đoạn 1988 đến 1995. Không qua ba giai đoạn trên, tác giả tổng kết được quá trình làm phát qua từng năm. Từ đó đưa ra đánh giá về sự lạm phát kinh tế ở Việt Nam. Cuối cùng, tác giả đưa ra một suất các kiến nghị để phòng chống lạm pháp dựa trên các lý luận chính trị. Và kết luận cho bài tiểu luận.

Với nội dung cô động, tác giả đã trình bày bài tiểu luận trung cấp chính trị khá hay.

Tiểu luận mẫu trung cấp chính trị

 Bài mẫu 6:Tiểu luận: tìm hiểu hệ thống chính trị.

Đây là một trong những bài tiểu luận tìm hiểu về hệ thống chính trị ở Việt Nam trong những thời kỳ đã qua và hiện nay. Nội dung chính tác giả trình bày như sau:

Chương Một: trình bày tổng quan về chính trị.

Tại đây, tác giả đưa ra các khái niệm và quan điểm của tiểu luận môn trung cấp chính trị trước Mác và quan điểm chính trị của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trình bày các cấu chính trị cũng như các quan hệ giữa các yếu tố hình thành nên chính trị.

Chương hai: tác giả trình bày hệ thống chính trị.

Tại đây, tác giả trình bày nội dung chính trong quan điểm về hệ thống chính trị. Trình bày về kết cấu hệ thống chính trị cũng như đảng chính trị. Trình bày về nhà nước và các tổ chức liên minh cũng như liên kết đại diện cho các lực lượng khác nhau trong xã hội. Trình bày chức năng của hệ thống chính trị và giới thiệu một số các mô hình chính trị trên thế giới hiện nay. Qua đó, tác giả trình bày các mối quan hệ quyền lực giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị.

Chương ba: tác giả trình bày hệ thống chính trị ở Việt Nam.

Làm rõ cho luận điểm trên, tác giả trình bày kết cấu hệ thống chính trị ở Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó, tác giả đưa ra phần kết luận chính cho bài tiểu luận.

Đây là một trong những bài tiểu luận trung cấp chính trị . Tác giả trình bày thành công bài tiểu luận của mình khi truyền đạt đến các nội dung về tìm hiểu hệ thống chính trị trên thế giới.


 Bài mẫu 7: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong công tác tìm hiểu và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tác giả trình bày những vấn đề Được nghiên cứu và tìm hiểu trong chương trình trung cấp lý luận chính trị, hành chính thông qua bài tiểu luận như sau:

Chương một: tác giả trình bày cơ sở lý luận.

Chủ thể tác giả trình bày về vị trí công tác tư tưởng cũng như vai trò của công tác tư tưởng.

Chương 2 : tác giả trình bày thực trạng vấn đề nghiên cứu.

Để làm rõ vấn đề nghiên cứu của bài mẫutiểu luận trung cấp chính trị, tác giả trình bày đặc điểm và tình hình xã Vĩnh Thạnh, tự khánh Hòa. Trình bày thực trạng các vấn đề nghiên cứu cũng như cái thành tựu đạt được và nguyên nhân đạt được. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số cách hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế.

Chương ba: tác giả trình bày một số các giải pháp.

Tới đây, tác giả trình bày một số các giải pháp cũng như đưa ra một số các kiến nghị, đề suất để giải quyết các vấn đề còn hạn chế và vướng mắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Cuối cùng là tóm tắt nội dung chính và đưa ra phần kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài tiểu luận trung cấp chính trị mà bạn không thể bỏ lỡ.


Bài mẫu 8: Văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay

Đây là một trong những bài tiểu luận được trình bày theo nhóm. Để làm rõ vấn đề văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay dựa vào cơ sở trung cấp chính trị. Tác giả trình bày nội dung chính trong bài tiểu luận như sau:

Chương một: ta trình bày về cơ sở lý luận.

Tại đây, tác giả đưa ra một số các khái niệm về văn hóa, chính trị và văn hóa chính trị.

Chương hai: tác giả trình bày một số nét tiêu biểu về văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay.

XEM THÊM ==> 10 Bài Mẫu Chuyên Đề Tốt Nghiệp Luật Hình Sự

Tác giả trình bày về cấu trúc văn hóa chính trị ở Việt Nam cũng như đặc điểm và vai trò chính trị thể hiện trong sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Trình bày một số các vấn đề trong phương pháp giáo dục, nâng cao văn hóa chính trị ở nước ta hiện nay. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và đưa ra phần kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị đáng để bạn tham khảo nhất. Tác giả trình bày thành công và những nội dung trong việc triển khai về các văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay.


 Bài mẫu 9: Tình hình công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ trường trung cấp nghề Nga Sơn.

Qua quá trình thực hiện tìm hiểu và nghiên cứu về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ trường trung cấp nghề Nga Sơn. Tác giả trình bày bài tiểu luận như sau:

 Phần một: mở đầu.

Trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài. Trình bày phương pháp nghiên cứu cũng như kết cấu tiểu luận.

Phần hai: trình bày nội dung về cơ sở lý luận thực tiễn trong giáo dục chính trị. Trình bày những quan điểm của mác và Ăngghen cũng như Lênin. Trình bày quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng ta trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ.Tới chợ trình bày về tình hình công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ trường trung cấp nghề Nga Sơn. Về đặc điểm tình hình của đảng bộ huyện Nga Sơn cũng như tình hình trường trung cấp nghề Nga Sơn. Tác giả trình bày nhận thức về vai trò cũng như chất lượng đảng viên và đội ngũ đảng viên. Trình bày tính tất yếu không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ và đánh giá chất lượng đội ngũ.

Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số các khuyết điểm tồn tại và nguyên nhân để rút ra kinh nghiệm hạn chế khuyết điểm. Cuối cùng, tác giả trình bày một số các phương hướng và giải pháp trong việc đào tạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ trường trung cấp nghề Nga Sơn. Cuối cùng là một số các kiến nghị và kết luận cho bài tiểu luận.

Có thể nói, đây là một trong những bài tiểu luận trung cấp chính trị xuất sắc nhất hiện nay. Tác giả đã nêu rõ về những vấn đề nội dung trong việc đào tạo cán bộ tại trung cấp nghề.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

LƯU Ý : NHẮN TIN ZALO : 0973287149 ĐỂ MÌNH GỬI BÀI FULL HOÀN CHỈNH MIỄN PHÍ TRONG 10s NHÉ


Nhắn tin cho nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp để được hỗ trợ ngay bài tiểu luận mẫu trung cấp chính trị hay nhất nhé, gọi ngay hotline / zalo : 0973287149để biết thêm chi tiết giá và quy trình làm bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *