Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất

Đề tài viết chuyên đề thực tập: “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất” là một trong những đề tài thích hợp dành cho các bạn sinh viên đang thực tập tại công ty Nội Thất. Bởi vì, khi thực tập ở công ty nội thất các bạn sẽ dễ dàng nghiên cứu các vấn đề để viết bài như: Tổ chức hệ thống sổ kế toán, Hoạt động kinh doanh tại công ty, giá trị sản phẩm, công tác bán hàng, công tác thu chi nguyên vật liệu,… 

Như thế, các bạn mới có được thông tin, số liệu, chứng từ để viết bài chuyên đề thực tập ngành Kế Toán với đề tài: “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất“. Khi các bạn thu thập được tất cả tài liệu, thông tin để viết bài rồi thì sẽ tiến hành viết đề cương chuyên đề thực tập và dựa vào đó để triển khai viết một bài chuyên đề thực tập ngành Kế Toán hoàn chỉnh. 

Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất , mẫu đề tài này được kham khảo từ bài khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


 

Đề cương làm chuyên đề thực tập: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Tổ Chức Hạc Toán Nguyên Vật Liệu Trong Doanh Nghiệp:

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp

 • 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu
 • 1.1.2. Vị trí của nguyên vật liệu
 • 1.1.3. Phân loại và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu:
 • 1.1.4. Nguyên tắc đánh giá và cách đánh giá nguyên vật liệu

1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

 • 1.2.1. Chứng từ kế toán
 • 1.2.2. Sổ chi tiết nguyên vật liệu:
 • 1.2.3. Các phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

1.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.3.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật iệu theo phương pháp kê khai thường xuyên:

1.3.2. Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và ghi sổ kế toán

Chương 2: Thực Trạng Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất:

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Hải Âu

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
 • 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất- kinh doanh của công ty
 • 2.1.4. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của công ty

2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Hải Âu

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty

2.3. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Hải Âu

 • 2.3.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.2. Đặc điểm tính giá và luân chuyển nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.4. Chứng từ kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.5. Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.6. Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty

Chương 3: Hoàn Thiện Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất:

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu và phương hướng hoàn thiện tại Công ty

 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Nhược điểm
 • 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

 • 3.2.1. Hoàn thiện chứng từ sử dụng
 • 3.2.2. Hoàn thiện sổ sách sử dụng
 • 3.2.3. Hoàn thiện phương pháp tính giá xuất kho
 • 3.2.4. Hoàn thiện tài khoản sử dụng
 • 3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm kê NVL
 • 3.2.6. Điều kiện thực hiện các giải pháp

KẾT LUẬN.

 

 

 


Cách làm chuyên đề thực tập với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp:

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu

1.1.1.1. Khái niệm:

Nguyên vật liệu là đối tượng lao động đã được thay đổi do lao động có ích tác động vào nó. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động nhưng không phải bất cứ một đối tượng lao động nào cũng là nguyên vật liệu mà chỉ trong điều kiện đối tượng lao động mà do lao động làm ra thì mới hình thành nguyên vật liệu.

Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh giá trị nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo nên giá trị của sản phẩm dịch vụ tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì giá trị nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong giá trị sản phẩm.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết báo cáo thực tập , điểm cao 

1.1.1.2. Đặc điểm của nguyên vật liệu:

Về mặt hiện vật: Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, nguyên vật liệu chỉ tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh và khi tham gia vào quá trình sản xuất nguyên vật liệu được tiêu dùng toàn bộ.

Về mặt giá trị: Giá trị của nguyên vật liệu chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm mới được tạo ra.

1.1.2. Vị trí của nguyên vật liệu

            Quá trình sản xuất là sự kết hợp của ba yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Đối tượng lao động (Chủ yếu là nguyên vật liệu) một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được trong quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất để hình thành nên sản phẩm.

Việc cung cấp nguyên vật liệu có đầy đủ kịp thời hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Sản xuất sẽ không thể tiến hành được nếu như không có nguyên vật liệu. Nhưng khi đã có nguyên vật liệu rồi thì sản xuất có thuận lợi hay không lại phụ thuộc chất lượng nguyên vật liệu. Ngoài ra, việc tuân thủ các biện pháp kỹ thuật trong việc tạo ra sản phẩm cần phải hết sức chú ý đến chất lượng sản phẩm. Đó là yêu cầu quan trọng mà các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải quan tâm trong nền kinh tế thị trường. Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm, cho nên việc kiểm tra chi phí nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng tác động tới giá thành của sản phẩm và chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp sản xuất.

Sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường phải lấy thu nhập bù đắp chi phí và có lãi thì doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm cũng đồng nghĩa với việc giảm chi phí nguyên vật liệu một cách hợp lý. Như vậy, nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và sống còn của doanh nghiệp.

Mặt khác, xét về vốn thì nguyên vật liệu là thành phần quan trọng của vốn lưu động trong doanh nghiệp đặc biệt là vốn dự trữ. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn cần phải tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động và điều đó không thể tách rời việc dự trữ và sử dụng hợp lý nguyên vật liệu một cách tiết kiệm.

1.1.3. Phân loại và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu:

1.1.3.1. Phân loại

 1. Căn cứ vai trò và tác dụng của nguyênvật liệu trong sản xuất, nguyênvật liệu được chia thành các loại sau:

* Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những nguyên vật liệu sau quá trình gia công chế biến sẽ thành thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm (Bông cho nhà máy dệt, xi măng, sắt thép cho các công trình xây dựng cơ bản…). Ngoài ra, thuộc nguyên vật liệu chính còn bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài để tiếp tục chế biến.

*Vật liệu phụ: Là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất, được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, hình dáng, phục vụ hoạt động của các tư liệu hay phục vụ cho lao động của công nhân viên chức (Dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, xà phòng, giẻ lau…).

* Nhiên liệu, năng lượng: Là những thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh như than, củi, xăng dầu, hơi đốt khí đốt…

* Phụ tùng thay thế: Là những chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa và thay thế cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển.

* Vật liệu và thiết bị xây dựng: Cơ bản bao gồm các loại và thiết bị (Cẩu lắp, không cẩu lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ…) mà các doanh nghiệp mua nhằm đầu tư cho xây dựng cơ bản.

Theo cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được nội dung kinh tế cùng chức năng của từng loại nguyên vật liệu và từ đó có phương hướng và biện pháp quản lý thích hợp đối với từng loại nguyên vật liệu.

 1. Phân loại nguyênvật liệu theo nguồn hình thành

* Nguồn từ bên ngoài nhập vào: Chủ yếu là mua ngoài, liên doanh, tặng, biếu.

* Nguồn tự sản xuất:

Cách phân loại này có tác dụng làm căn cứ để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch mua và dự trữ nguyên vật liệu làm cơ sở xác định giá vốn thực tế của nguyên vật liệu.

1.1.3.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

Nền kinh tế quốc dân ngày càng phát triển khối lượng sản xuất công nghiệp đòi hỏi ngày càng nhiều chủng loại nguyên vật liệu. Đối với nước ta, nguyên vật liệu trong nước còn chưa đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất, một số loại nguyên vật liệu còn phải nhập của nước ngoài. Do đó, việc quản lý nguyên vật liệu phải hết sức tiết kiệm, chống lãng phí, đúng quy trình công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm tốt và có hiệu quả.

Muốn quản lý tốt nguyên vật liệu ta phải quản lý tốt trên các khâu: Thu mua, bảo quản, dự trữ  và sử dụng.

* Ở khâu thu mua:  Phải tổ chức quản lý quá trình thu mua nguyên vật liệu sao cho đủ về số lượng, đúng chủng loại, tốt về chất lượng, giá cả hợp lý, nhằm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, góp phần quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm.

* Ở khâu bảo quản: Phải bảo đảm theo đúng chế độ quy định tổ chức hệ thống kho hợp lý, để nguyên vật liệu không thất thoát, hư hỏng kém phẩm chất, ảnh hưởng đến chất liệu sản phẩm.

* Ở khâu dự trữ: Phải tạo điều kiện cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục, cần quan tâm quản lý tốt khâu dự trữ. Phải dự trữ nguyên vật liệu đúng mức tối đa, tối thiểu để không gây ứ đọng hoặc gây gián đoạn trong sản xuất.

* ở khâu sử dụng: Do chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất vì vậy cần sử dụng nguyên vật liệu đúng mức tiêu hao, đúng chủng loại, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm.

Do đó, công tác quản lý nguyên vật liệu là rất quan trọng nhưng trên thực tế có những doanh nghiệp vẫn để thất thoát một lượng nguyên vật liệu khá lớn do không quản lý tốt nguyên vật liệu ở các khâu, không xác định mức tiêu hao hoặc có xu hướng thực hiện không đúng. Chính vì thế cho nên luôn luôn phải cải tiến công tác quản lý nguyên vật liệu cho phù hợp với thực tế.

Xem Thêm ==>Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu, Phải Trả -Trường ĐH Bình Dương

1.1.4. Nguyên tắc đánh giá và cách đánh giá nguyên vật liệu

1.1.4.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu

Đánh giá nguyên vật liệu là thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của nguyên vật liệu theo những nguyên tắc nhất định đảm bảo yêu cầu trung thực khách quan.

Theo chuẩn mực 02, kế toán nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu phải phản ánh theo giá gốc (giá thực tế), có nghĩa là khi nhập kho phải tính toán và phản ánh theo giá thực tế, khi xuất kho cũng phải xác định giá thực tế xuất kho theo phương pháp quy định. Song do đặc điểm của nguyên vật liệu có nhiều loại, nhiều thứ thường xuyên biến động trong quá trình sản xuất kinh doanh và yêu cầu của công tác quản trị nguyên vật liệu phục vụ kịp thời cho việc cung cấp hàng ngày, tình hình biến động và số hiện có của nguyên vật liệu nên trong công tác kế toán quản trị nguyên vật liệu còn có thể đánh giá theo giá hạch toán tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Song dù đánh giá theo giá hạch toán, kế toán vẫn phải đảm bảo việc phản ánh tình hình nhập – xuất nguyên vật liệu trên các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp theo giá thực tế.

Khi viết một bài chuyên đề thực tập với đề tài: “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất” các bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và tâp trung viết bài nhưng có khá nhiều bạn bận rộn chuyện kinh doanh, chuyện gia đinh, có bạn sức khỏe không tốt không thể ngồi máy tín lâu, có bạn lại học song song hai bằng,… và nhiều lí do khác khiến cho không thể chuyên tâm viết bài chuyên đề thực tập ngành Kế Toán. 

Trên đây là mẫu Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *