Hoạt Động Bán Hàng Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng

Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Hoạt Động Bán Hàng Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Hoạt Động Bán Hàng Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề cương báo cáo thực tập: HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh muốn có lợi nhuận cao và gây được ấn tượng tốt trên thị trường, trước hết họ phải tạo được uy tín của mình trên thị trường bằng việc nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hơn nữa phải quản lý tốt mọi khoản chi phí từ khâu mua hàng đến khâu bán hàng vì việc tiết kiệm các khoản chi phí sẽ làm giảm giá thành sản phẩm nên thu hút được khách hàng. Thực tế cho thấy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những biện pháp cụ thể để thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa và khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường thông qua các chỉ tiêu đạt được như thị phần, doanh số bán hàng năm, lợi nhuận hàng năm, mức tăng trưởng của doanh nghiệp,… Để thực hiện các mục tiêu nói trên, nhà quản trị bán hàng phải tiến hành các hoạt động tổ chức bán hàng hợp lý nhất để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong điều kiện nguồn lực cho phép của mình.

Trong quá trình hội nhập của đất nước, Công ty không tránh khỏi những khó khăn ban đầu, để khắc phục những khó khăn mắc phải cũng như để tiếp tục phát triển phù hợp với sự phát triển của đất nước thì ban quản lý của Công ty cần phải có nhiều biện pháp để làm thế nào sản phẩm của mình được khách hàng chấp nhận và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Nhận thấy là doanh nghiệp thương mại công tác bán hàng có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mình và cần được coi trọng. Việc hoàn thiện và nâng cao công tác bán hàng để tìm ra những phương pháp quản lý chi phí bán hàng, thu hút được nhiều khách hàng, tăng thị phần của doanh nghiệp việc mà bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào cũng mong muốn có được là điều rất quan trọng.

Thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, em đã chọn đề tài: Hoạt động bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng: Thực trạng và giải pháp

 1. Mục tiêu nghiên cứu
 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn bán hàng của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng, kết quả kinh doanh và hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc  đẩy bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Là các hoạt động bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng

Phạm vi nghiên cứu

Bài báo cáo nghiên cứu trong phạm vi hoạt động bán hàng, và đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính: Dữ liệu trong phương pháp nghiên cứu định tính là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu trước đây và các báo cáo tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng. Dữ liệu sau khi thu thập được sẽ phân tích thông qua phương pháp so sánh, mô tả hệ thống và khái quát hóa.

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Sử dụng nhằm mục đích để đo lường đánh giá các mức độ, kết quả của công tác bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng. Dữ liệu trong phương pháp nghiên cứu định lượng là dữ liệu sơ cấp được thu thập từ quan sát, thảo luận và đặc biệt là qua bảng khảo sát, thăm dò ý kiến

         5.cấu trúc chuyên đề

 • Chương 1: Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ

1.2.1. Chức năng

1.2.1. Nhiệm vụ

1.3. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty

1.3.2. Chức năng – Nhiệm vụ các phòng ban

1.4. Tình hình nhân sự của Công ty

1.5. Kết quả kinh doanh của Công ty

1.6. Định hướng phát triển

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty

2.1.1. Yếu tố môi trường vĩ mô

2.1..2. Yếu tố môi trường vi mô

2.1.3 Yếu tố nội bộ Công ty

2.2. Quy trình bán hàng tại công ty

2.2.1.Tìm kiếm khách hàng

2.2.2.Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

2.2.3.Tư vấn

2.2.4.Thương lượng

2.2.5.Thực hiện giao dịch

2.2.6.Kết thúc giao dịch

2.2.7.Duy trì và chăm sóc khách hàng

2.4. Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty

2.4.1 Những ưu điểm đạt được

2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng

KẾT LUẬN


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

1.1. Tổng quan về Công ty

Với mong muốn tạo ra một doanh nghiệp có sự phát triển cộng hưởng đa chiều và bền vững trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời tạo một văn hóa doanh nghiệp riêng biệt, sáng tạo phù hợp với nền kinh tế Việt Nam đang chuyển biến không ngừng trong giai đoạn kinh tế mới, Công Ty Cổ Phần Đầu tư & Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng đã được thành lập.

Là một doanh nghiệp trẻ, Phú Hưng Land tận dụng được những lợi thế nhất định trong việc xây dựng định hướng phát triển và cơ cấu mô hình phát triển kinh doanh phù hợp nhất dựa trên nền tảng kinh nghiệm trong ngành bất động sản và quản trị kinh doanh của các thành viên ban sáng lập và lãnh đạo công ty.

Không dàn trải nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh, gây khó kiểm soát và không đạt sự chu đáo nhất định trong việc tương tác, chăm sóc tốt các đối tác – khách hàng, Phú Hưng Land tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực khai thác và phân phối đất nền dự án. Không dừng lại đó, Phú Hưng Land còn chú trọng đầu tư vào mảng nghiên cứu và phân tích dự án, xu hướng tâm lý thị trường, giúp cho khách hàng luôn có sự yên tâm và thỏa mãn được những nhu cầu thiết thực nhất trong việc lựa chọn một nơi phù hợp nhất an cư hoặc kinh doanh từ những dự án, sản phẩm do Phú Hưng Land tư vấn.

Với tiêu chí hoạt động và phát triển, với Phú Hưng Land, lợi ích song phương cũng như đa phương với đối tác – khách hàng là yếu tố sống còn và tôn chỉ hoạt động của công ty trên con đường phát triển trong tương lai.

 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng được thành lập ngày 27 tháng 9 năm 2006, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304577536 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

(CTY CP ĐT & PT BĐS PHÚ HƯNG)

 Địa chỉ: 233 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (Tìm vị trí)

 Mã số thuế: 0314884046

 Người ĐDPL: Nguyễn Khánh Hòa

 Ngày hoạt động: 07/02/2015

 Giấy phép kinh doanh: 0314884046

 • Ngành nghề kinh doanh:
 • Giao dịch mua bán chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản
 • Môi giới bất động sản
 • Định giá bất động sản
 • Đấu giá bất động sản
 • Tư vấn bất động sản
 • Quảng cáo bất động sản
 • Quản lý bất động sản

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty

1.2.1. Chức năng

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng chuyên ký gửi mua bán nhà đất, cung cấp các dịch vụ môi giới mua bán, cho thuê, hỗ trợ cung cấp các tiện ích cần thiết, cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản cho các chủ sở hữu bất động sản lớn.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập , giá rẻ 

1.2.1. Nhiệm vụ

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng ra đời với mong muốn tạo một kênh thông tin hữu hiệu, nơi đáng tin cậy để các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể tiếp cận, thực hiện việc giao dịch bất động sản một cách nhanh chóng, an toàn. Đồng thời thúc đẩy tính chuyên nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa trên sàn giao dịch.

1.2.3. Định hướng phát triển

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về đầu tư – kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam. Liên kết, phát triển mạnh trong lĩnh vực đầu tư dự án, đầu tư tài chính. Đào tạo – xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, có trình độ chuyên môn giỏi, thích ứng nhanh nhạy thị trường và tâm huyết với nghề bất động sản.

Từng bước chuyển hóa cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ bất động sản theo một phong cách chuyên nghiệp nhất. Không ngừng sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, không ngừng cung cấp các giải pháp tối ưu, tạo sự thuận lợi tối đa cho khách hàng theo mô hình một cửa khép kín. Là cầu nối tin cậy, uy tín giữa người mua và người bán trong giao dịch bất bất động sản.

1.3. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty

1.3.2.Nhiệm vụ của các phòng ban.

 • Giám đốc: Điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty theo đúng pháp luật, tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các đối tác. Đào tạo nhân viên các kỹ năng chào hàng, bán hàng, phong thuỷ…
 • Phó giám đốc: lập kế hoạch theo giỏi, giám sát, kiểm tra các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty về thu chi. Hỗ trợ giám đốc theo dõi tình hình hoạt động hằng ngày của các phòng, xử lý các công việc ngoài phạm vi của trưởng phòng.
 • Phòng Marketing: bộ phận Marketing sẽ đảm nhiệm vai trò tuyên truyền hình ảnh công ty tới khách hàng cũng như các đối tác, hoàn chỉnh trang web của công ty, đẩy mạnh marketing online. Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh, bộ phận Market sẽ tìm thêm các khách hàng tiềm năng cho công ty, hỗ trợ các trang web đăng tin cũng như phần mềm đăng tin, gửi mail.
 • Phòng Đầu tư: Phòng đầu tư kết hợp với giám đốc sẽ tìm kiếm và khai thác các dự án có giá trị tiềm năng lớn. Ngoài các dự án lớn, phòng đầu tư sẽ tìm kiếm thêm các đối tác về mảnh cho thuê văn phòng, nhà đất, biệt thư…
 • Phòng Kinh doanh: phòng kinh doanh sẽ thực hiện các giao dịch bán hàng, tư vấn nhà đất. Phòng kinh doanh sẽ kết hợp với phòng Marketing trong việc đăng tin, gửi mail, tìm kiếm khách hàng mới.
 • Phòng Hành chính nhân sự: Phòng hành chính nhân sự là bộ phận đảm nhiệm việc tuyển dụng, phân bố nhân lực cho các phòng, tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên. Ngoài ra, bộ phận nhân sự sẽ quản lý công tác, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách.
 • Phòng Tài chính kế toán: Phòng tài chính kế toán sẽ quản lý mọi chi tiêu, thu nhập của công ty, bảo đảm vốn công ty, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Bộ phận tài chính, kế toán thông qua giám đốc phát tiền lương, tiền thưởng, hoa hồng theo đúng quy định của công ty cho nhân viên.

1.4. Tình hình nhân sự của Công ty

Bảng 1.1: Tình hình lao động năm 2018

 Yếu tố  Số lượng Tỉ lệ
Số lượng nhân viên 60  
Phân theo giới tính    
Nam 33 52.5%
Nữ 27 47.5%
Phân theo độ tuổi    
Từ 18 – 30 38 65%
Từ 31- 40 17 22.5%
Trên 40 5 12.5%
Phân theo trình độ chuyên môn    
Đại học và trên đại học 35 62.5%
Cao đẳng 15 29.2%
Trung cấp chuyên nghiệp 10 8.3%

 (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)

Hình 1.1: Cơ cấu lao động theo giới tính

 (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)

Số lượng lao động nam và nữ của Công ty chỉ chênh lệch ít, mặc dù đặc thù ngành bất động sản áp lực nhưng số lượng lao động nữ chiếm tỉ lệ gần ngang lao động nam cho thấy sức hút của ngành với nữ không hề nhỏ. Điều này đem lại lợi ích cho Công ty khi lao động nữ thường kiên nhẫn và biết lắng nghe khách hàng hơn lao động nam thuận lợi cho quá trình tiếp nhận và tư vấn cho khách hàng.

Công ty không có sự phân biệt giữa lao động nam và lao động nữ. Đảm bảo sự bình đẳng giữa các nhân viên, hướng nhân viên vào mục tiêu bán hàng.

Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi phản ánh:

Lực lượng lao động của Công ty đa số còn trẻ chiếm đến 65%, điều này đem lai cho Công ty những luồng gió mới, ý kiến sáng tạo, sự nhiệt huyết năng động của tuổi trẻ góp phần phát huy khả năng bán hàng đem về lợi nhuận cho Công ty.

Với tính chất Công việc cần nhiều lao động kinh nghiệm thế nhưng với độ tuổi trên 31 chiếm tỉ lệ không cao khoảng 35%. Vì vậy Công ty phải đẩy mạnh chương trình đạo tạo, hướng dẫn cho nhân viên mới một cách đầy đủ để có những đội ngũ nhân viên giỏi, đầy năng lực.

Hầu hết đội ngũ lao động của Công ty đều là lao động có trình độ, trong đó lao động có trình độ cao Đại học và trên đại học chiếm tỉ lệ lớn khoảng 62.5% đem lại nhiều thuận lợi cho sự phát triển của Công ty. Bên canh đó các cấp lãnh đạo hầu hết là những người đã từng làm việc nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản, am hiểu thị trường giúp Công ty có những chiến lược bán hàng hiệu quả.

1.5. Kết quả kinh doanh của Công ty

Bảng 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 năm gần nhất.

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2018/2017 2017/2016
Doanh Tỷ lệ Doanh thu tăng Tỷ lệ tăng %
thu tang tăng %
Tổng doanh thu 1260 1360 1540 100 7,93 180 13,23
Tổng chi phí 1243 1340 1515 97 6,4 175 11,2
Lợi nhuận 17 20 25 3 18 5 25

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)

Nhận xét:

Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty đạt tương đối cao. Cụ thể doanh thu năm 2018 đạt 1540 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với doanh thu đạt được năm 2017 (1360 tỷ đồng), tương ứng tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2017, năm 2017 doanh thu cũng tăng hơn 2016 100 tỷ đồng, đạt 7,93%. Doanh thu tăng trưởng hàng năm như vậy là điều đáng mừng cho công ty, trong năm 2017 và năm 2018 công ty đã mở rộng thêm một số chi nhánh ở Miền Đông, tình hình kinh doanh tại chi nhánh này tuy mới hoạt động nhưng mang lại doanh thu cao cho công ty.

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp

Tổng chi phí của Công ty năm 2018 là 1290 tỷ đồng tăng 97 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng tăng 11,2%. Sở dĩ tổng chi phí tăng lên trong năm 2018 là do Công ty chủ động đầu tư vận hành tổ chức bán hàng.. Đặc biệt, lần đầu tiên hệ thống ERP tích hợp với phần mềm IVEND – phần mềm chuyên cho ngành bất động sản tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Lợi nhuận của Công ty năm 2018 là 25 tỷ đồng tăng 5 tỷ đồng so với năm 2017 là 20 tỷ đồng, tương ứng tăng 25%. Lợi nhuận của Công ty năm 2018 đã tăng lên một cách nhanh chóng cho thấy quy mô sản xuất của công ty ngày càng mở rộng, tăng cường kinh doanh các mặt hàng cốt lõi  không chỉ lớn về số lượng mà còn đảm bảo chất lượng, ngày càng tạo được sự tín nhiệm không chỉ khách hàng trong nước mà cả ở nước ngoài.

Tình hình lợi nhuận cũng đã tăng theo doanh thu, tuy 2 năm qua chi phí để mở rộng thêm cửa hàng kinh doanh nhưng tình hình lợi nhuận vẫn tăng đều hàng năm, cho thấy công ty đang trên đà phát triển thuận lợi. Lợi nhuận đang tăng trưởng mang về cho công ty lợi nhuận, trong kinh doanh, để tiếp túc giữ vững thị phần của mình trên thị trường, công ty cần nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng và markting cũng như sử dụng lao động trong công ty, ngoài ra cần phải phân tích nhu cầu của khách hàng để có thể bắt kịp thị trường, đáp ứng kịp thời, đúng thời điểm nhu cầu của khách hàng hiện đại.

1.6. Định hướng phát triển

     Trong vận hội lớn của nền kinh tế hội nhập toàn cầu, Việt Nam như con thuyền giương buồm ra biển lớn, chào đón những làn sóng đầu tư từ nước ngoài, trước những thách thức đó, hàng loạt các khu đô thị, khu dân cư cao cấp và hiện đại,… đã không ngừng hình thành, phát triển để phần nào đáp ứng những nhu cầu của thị trường trong hiện tại và tương lai.

     Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng đã không ngừng hoàn thiện, cải tiến mình nhằm phát triển các dự án bất động sản vì mục tiêu an sinh xã hội, cũng như góp phần tạo dựng hình ảnh của đơn vị chủ đầu tư dự án đối với thị trường qua chính sách marketing chuyên nghiệp.

     Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng  là nơi tập hợp của những con người có tính tâm huyết, hoài bão, năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức từ thực tiễn cũng như qua các khóa huấn luyện chuyên nghiệp.

     Với đội ngũ cán bộ, nhân viên và chuyên viên trẻ, năng động và được đào tạo bài bản của mình, chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng sự chọn lựa hiệu quả nhất.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

2.1.Tình hình bán hàng tại công ty

2.1.1.Giới thiệu về dự án công ty:

 • Dự án Masteri Thảo Điền: Dự án khu dân cư cao cấp Masteri Thảo Điền đánh dấu sự ra mắt của Công ty CP Đầu tư Thảo Điền trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đây một dự án có quy mô lớn và có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển khu vực Phía Đông Thành Phố nói riêng và không gian chung của thành phố Hồ Chí Minh.
 • Dự án Him Lam Riverside 2: Sau sự thành công của dự án Him Lam Riverside giai đoạn 1, Him Lam đã bắt tay làm giai đoạn 2. Nắm bắt tâm lý thị trường, khách hàng muốn mua căn hộ thật đã hình thành chứ không còn mặn mà tới những căn hộ trên giấy nữa. Do đó Him Lam quyết định xây dựng xong toàn bộ phần thô và tiến hành hoàn thiện mới mở bán. Với lối kinh doanh như vậy, đến những đại gia trong ngành cũng không dám nghĩ tới.
 • Dự án Fortune Apartment: Tọa lạc ngay tại  mặt tiền đại lộ Phạm Văn Đồng, kết nối với hệ thống giao thông huyết mạch. Fortune Apartment là dự án căn hộ cao cấp sở hữu vị trí đắc địa tại phía Đông Bắc Sài Gòn. Bạn chỉ mất 15 phút vào đến sân bay Tân Sơn Nhất và các quận lân cận.
 • Dự án Him Lam Chợ Lớn: Tọa lạc trên khu đất rộng đất rộng 4,08 ha, Him Lam Chợ Lớn sở hữu một vị trí đắc địa và thuận lợi cho việc đi lại. Khu vực này, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư hiện đại, kết nối giao thông thuận tiện.
 • Dự án Topaz City: Căn hộ Topaz City có vị trí rất đẹp, với hai mặt tiền giáp với đường Cao Lỗ và đường Tạ Quang Bửu, đối diện căn hộ là Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (STU). Lợi thế của căn hộ Topaz City đó chính là khu liên hợp công viên – sinh thái – thể thao – dân cư rộng 16ha có bao gồm sân bóng đá, công viên cây xanh, hồ câu cá giải trí, đường bờ sông kéo dài hơn 1km…tạo nên một không gian sống vô cùng lý tưởng cho chủ căn hộ Topaz City.

 Dự án Soho Riverview: Căn hộ Soho Riverview khẳng định một thương hiệu mới. Là dự án kết hợp hoàn hảo giữa căn hộ cao cấp để bán, văn phòng hạng sang để cho thuê và trung tâm thương mại đạt chuẩn quốc tế. Soho Riverview có vị trí chiến lược trong đầu tư cũng như môi trường sống lý tưởng.

 • Dự án Sunrise City: Sunrise City được thiết kế theo phong cách Châu Á đương đại với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp với tiêu chuẩn Quốc Tế. Các khu tiện ích cho dân cư được bố trí trải đều nhằm mang lại sự tiện nghi và thoải mái nhất cho cư dân. Sunrise City gồm 12 tòa tháp với chiều cao từ 31-35 tầng. Với trục cửa ngõ vào khu Nam Sài Gòn và nối liền Trung tâm tài chính Thủ Thiêm.
 • Dự án Tropic Garden: Tropic Garden có thiết kế mang đường nét phương Tây, hài hòa cùng kiến trúc của khu biệt thự Thảo Điền nổi tiếng. 5 Block Tropic Garden được thiết kế và bố trí cân đối, hợp lý. Mỗi block đều có hướng nhìn ra sông Sài Gòn và khuôn viên cây xanh thoáng mát.

2.1.2.Tình hình hoạt động của công ty

 • Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng nhìn chung tương đối tốt. Mặc dù thị trường BĐS cuối năm 2018 có chựng lại nhưng vẫn đảm bảo nguồn doanh thu của mình cho đến nay.
 • Dự án đã phát triển: 72
 • Hợp đồng đã ký: 456
 • Doanh thu đạt được: 1540 tỷ.

2.1.3.Các đối tác của công ty

 • Công ty là đối tác chiến lược với nhiều chủ đầu tư lớn trên thị trường:

+   Công ty CP Đức Khải: Dự án Era Town tại Quận 7.

+   Công ty CP Himlam: Dự án Himlam Riverside tại Quận 7, Dự án Hyco4 tại Quận Bình Thạnh, Dự án Himlam chợ lớn tại Quận 5

+   Công ty Đất Xanh Group: Dự án Sunview3 tại Quận Gò Vấp, Dự án Căn hộ 4S Riverside tại Quận Thủ Đức

+   Công Ty  TNHH TMDV – XD DANH KHÔI: Dự án Căn hộ Khang Gia Quận Gò Vấp.

+   Công ty Novaland Group: Dự án Căn hộ Sunrise City tại Quận 7, Dự án Căn hộ Prince tại Quận Phú Nhuận

Và nhiều đối tác chiến lược khác…

2.1.4. Đặc điểm về thị trường và khách hàng của công ty:

 • Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng có một thị trường rất phong phú, hiện tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng đang phân phối rất nhiều dự án mà các dự án gồm nhiều loại BĐS khác nhau như:

+     Đất nền : Liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập

+     Căn hộ:Căn hộ cấp thấp, căn hộ trung cấp, căn hộ cao cấp

+    Về cho thuê Công ty cũng có một thị trường rất phong phú: Cho thuê nhà phố, cho thuê căn hộ, cho thuê biệt thự, cho thuê văn phòng, mặt bằng.

 • Khách hàng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng rất đa dạng, Có rất nhiều dạng khách hàng như: Giáo viên, công nhân viên chức, giám đốc, bác sĩ, kỹ sư, nhà kinh doanh BĐS, nhà kinh doanh chứng khoán, các nhà buôn bán ….    Chính sự đa dạng này đã giúp cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng có thể kinh doanh được nhiều sản phẩm khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Và đây cũng chính là thế lực và điểm mạnh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng.

2.2. Quy trình bán hàng tại công ty

Hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng trải qua 7 giai đoạn

2.2.1.Tìm kiếm khách hàng

Bảng 2.3: Phân khúc khách hàng của Công ty trong năm 2018

Nhóm

khách hàng

 

Đặc điểm

 

Mong muốn

 

Tỉ lệ

 

Khách hàng độc thân

– Tự lập thành công sớm trong độ tuổi từ 25-32.

– Lương khoảng 15-20 triệu VNĐ/tháng

– Không gian sống riêng, đi sớm về khuya dễ dàng, được tự do tụ tập bạn bè.

– Thường chọn căn hộ có diện tích nhỏ xinh xắn, tiện đi làm.

 

 5%

 

 

 

Khách hàng đã lập gia đình

– Vợ chồng gần ngũ tuần, có con tuổi trưởng thành, hoặc đang đi học, đi làm ở các thành phố lớn mua nhà để dành cho con.

– Thường cân nhắc kĩ lượng, ra quyết định chậm, nhưng khả năng tài chính cao, sẵn sàng trả giá cao đối với những sản phẩm uy tín, an toàn.

– Môi trường sống yên tĩnh, an toàn.

– Uy tín của chủ đầu tư.

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

Khách hàng có thu nhập cao

– Gia đình làm ăn khấm khá, sau một thời gian dành dụm muốn đổi nhà cao cấp hơn.

– Những gia đình này đa phần đã từng mua nhà, họ hiểu rõ về sản phẩm.

– Đa phần chọn diện tích nhà lớn, gần trung tâm, khu cao cấp, nhiều tiện ích, môi trường trong xanh.

– Ít nhạy cảm về giá nhưng chỉ trả giá cao cho những căn nhà gần sông, không gian xung quanh lý tưởng, giao thông thuận tiện, phong thủy hợp với mình.

 

 

 

 

 

18%

 

 

Khách hàng là vợ chồng trẻ

– Vợ chồng trẻ dành dụm mua căn hộ đầu tiên cho cuộc sống riêng.

– Mong muốn ngôi nhà là nơi đem lại cảm giác ấm áp tràn ngập yêu thương đôi lứa.

– Thường chọn nhà có diện tích nhỏ hơn 80m2, có thể xa trung tâm, giá khoảng vài trăm triệu đồng.

– Giá và phương thức thanh toán là mối quan tâm hàng đầu.

 

 

 

10%

 

Khách hàng kinh doanh địa ốc

– Giới chuyên tìm hiểu về khả năng sinh lời của địa ốc.

– Mua nhà với mục đích bán lại.

– Tiềm năng của khu nhà.

– Khả năng bán lại nhanh chóng sản phẩm đã mua.

 

 

 52%

 ( Nguồn: Phòng kinh doanh)

 Có thể nhận thấy trong năm 2018, nhóm khách hàng kinh doanh địa ốc chiếm tỉ lệ nhiều nhất (chiếm 52%) trong doanh số bán hàng của Công ty. Đây là những khách hàng có đầu óc kinh doanh, phản ứng nhanh với tình hình thị trường bất động sản và thường có tài chính lớn. Điều này cho thấy những sản phẩm của Công ty có sức hút lớn đối với nhóm khách hàng này về vị trí, tiềm năng tương lai.

 Còn lại là nhóm khách hàng mua nhà với mục đích để an cư, trong nhóm này, khách hàng có thu nhập cao chiếm nhiều nhất với 18%. Tuy nhiên tỉ lệ chênh lệch giữa các đối tượng khách hàng trong nhóm này không cao. Thấp nhất là nhóm khách hàng độc thân chiếm 5% trong doanh số bán hàng của Công ty. Mặc dù Công ty đã có những chính sách cũng như những ưu đãi cho những đối tượng mua nhà để ở nhưng doanh số bán hàng ở những khách hàng này vẫn chưa cao.

Xem Thêm ==> Tình hình tài chính côn ty thiết bị An Phú

  • Các kênh khai thác khách hàng tiềm năng.
  • Qua quan hệ cá nhân giới thiệu
  • Tìm trên báo mua bán, rao vặt, trang web
  • Từ khách hàng đến văn phòng môi giới tìm hiểu
  • Từ khách hàng quan tâm đến quảng cáo bất động sản tìm đến
  • Nguồn khai thác từ các kênh tiếp thị của Công ty, văn phòng môi giới, hội chợ, phát tờ rơi, thư tiếp thị trực tiếp.
  • Sau khi đã hiểu rõ phân khúc khách hàng và các kênh khai thác khách hàng, Công ty thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng:
  • Liên hệ với những khách hàng đã giao dịch trước đây, tư vấn, giới thiệu cho họ những sản phẩm mới của Công ty, lượng khách hàng này có mối quen biết rộng nên tỉ lệ họ mua thêm sản phẩm hoặc giới thiệu bạn bè người quen mua là khá cao.
  • Phát tờ rơi: Đây có thề nói là biện pháp hữu hiệu và ít tốn chi phí nhất. Địa điểm phát tập trung vào những cao ốc, chung cư, căn hộ, biệt thự cao cấp như Phú Mỹ Hưng, An Phú- An Khánh, Thảo Điền, Thanh Đa… Phát ở những cuộc triển lãm, hội chợ nơi có những khách hàng tiềm năng như triễn làm ô tô, nhà đất…
  • Đăng tin: Tập trung đăng tin ở các website về mua bán, những diễn dàn nhiều người tham gia như: batdongsan.com.vn, muabannhadat.com.vn, muaban.net, rongbay.com, vatgia.com, webtretho.vn, otosaigon.com bên cạnh đó đăng trên những trang tin tức, tờ báo thu hút nhiều người đọc như Vnexpress.net, báo Tuổi Trẻ…
  • Liên kết với chủ đầu tư, ngân hàng, những bên thứ ba để tìm kiếm khách hàng hiệu quả.

 

 •  

Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Hoạt Động Bán Hàng Và Phát Triển Bất Động Sản Phú Hưng được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *