30 Đề tài báo cáo thực tập tại Nhà hàng khách sạn, ĐIỂM CAO!!!

Đề tài báo cáo thực tập tại Nhà hàng khách sạn dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Đề tài báo cáo thực tập tại Nhà hàng khách sạn, mẫu cơ sơ lý luận này được kham khảo từ bài khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


30 Đề tài viết báo cáo thực tập tại nhà hàng khách sạn

Đề tài báo cáo thực tập ở bộ phận Nhà hàng thuộc ngành Nhà Hàng Khách sạn.

Dưới đây là 10 Đề tài báo cáo thực tập ở bộ phận Nhà hàng thuộc ngành Nhà hàng khách sạn. Vietbaocaothuctap chia sẻ đến các bạn, nếu bạn có nhu cầu triển khai viết đề cương chi tiết/ đề cương sơ bộ. Hãy liên hệ đến Dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net

 1. Nâng cao quy trình phục vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn ABC.
 2. Hoàn thiện quy trình phục vụ ăn uống cho khách tại nhà hàng khách sạn ABC.
 3. Thực trạng về nghiệp vụ phục vụ bàn tại khách sạn ABC.
 4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ bàn tại nhà hàng ABC – Khách sạn XYZ.
 5. Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý bộ phận bàn tại nhà hàng khách sạn ABC.
 6. Quy trình phục vụ điểm tâm sáng cho khách quốc tế theo đoàn tại khách sạn ABC.
 7. Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn ABC.
 8. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại nhà hàng khách sạn ABC.
 9. Nghiên cứu qui trình quản lý bếp nhằm nâng cao chất lượng nhà hàng ABC.
 10. Biện pháp thu hút khách trong kinh doanh tiệc tại nhà hàng ABC.

Đề tài báo cáo thực tập ở bộ phận Buồng Phòng thuộc ngành Nhà hàng khách sạn.

Dưới đây là 9 Đề tài báo cáo thực tập ở bộ phận Buồng Phòng thuộc ngành Nhà hàng khách sạn. Viebaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên đang thực tập hoặc công tác tại bộ phận buồng phòng. 

 1. Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng tại khách sạn ABC.
 2. Hoàn thiện qui trình phục vụ buồng trong khách sạn ABC.
 3. Hoàn thiện quy trình vệ sinh buồng ngủ của khách nội địa mới trả phòng tại khách sạn River Beach Resort.
 4. Quy trình phục vụ buồng tại khách sạn Ánh Mỹ đối với khách nội địa.
 5. Qui trình phục vụ buồng VIP tại khách sạn ABC.
 6. Thực trạng chất lượng phục vụ buồng trong kinh doanh khách sạn ABC.
 7. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ bộ phận buồng phòng khách sạn ABC.
 8. Hoàn thiện quy trình tiếp nhận yêu cầu đặt phòng đối với khách đoàn nội địa tại khách sạn ABC.
 9. Hoàn thiện chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng tại khách sạn ABC.

Đề tài báo cáo thực tập ở bộ phận Lễ Tân thuộc ngành Nhà Hàng Khách Sạn.

Dưới đây là 11 Đề tài báo cáo thực tập ở bộ phận Lễ Tân, Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn. Đề tài dưới đây phù hợp với các bạn đang thực tập tại bộ phận Lễ Tân. 

 1. Nghiệp vụ lễ tân khách sạn tại khách sạn ABC.
 2. Thực trạng và hoạt động của bộ phận Lễ Tân khách sạn ABC.
 3. Một số biện pháp để nâng cao công tác quản lý của bộ phận lễ tân tại khách sạn ABC.
 4. Hoàn thiện quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn ABC.
 5. Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hoạt động của nhân viên lễ tân tại khách sạn ABC.
 6. Hoàn thiện chất lượng dịch vụ của bộ phận lễ tân tại Khách sạn ABC.
 7. Quy trình thanh toán và tiễn khách tại khách sạn ABC.
 8. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận Lễ tân khách sạn ABC.
 9. Hoàn thiện quy trình phục vụ khách lưu trú tại bộ phận lễ tân của khách sạn ABC.
 10. Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lễ tân khách sạn ABC.
 11. Đánh giá quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn ABC.

Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập tại bộ phận Buồng Phòng tại Khách sạn

Đề tài báo cáo thực tập tại Nhà hàng khách sạn

 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chất lượng dịch vụ buồng trong kinh doanh khách sạn

1.1.Một số lý luận về kinh doanh khách sạn.

 • 1.1.1.Khái niệm cơ bản về kinh doanh khách sạn.
 • 1.1.2.Dịch vụ trong khách sạn.
 • 1.1.3.Đặc điểm của kinh doanh khách sạn:
 • 1.1.4.Ý nghĩa của kinh doanh khách sạn:

1.2. Khái niệm về chất lượng dịch vụ

 • 1.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ

1.3 Khái niệm và đặc điểm về chất lượng dịch vụ buồng

 • 1.3.1 Khái niệm và đặc điểm bộ phận buồng (housekeeping)
  • 1.3.1.1 Khái niệm về bộ phận buồng
  • 1.3.1.2 Đặc điểm hoạt động phục vụ buồng
 • 1.3.2 Khái niệm về chất lượng dịch vụ buồng
 • 1.3.3 Đặc điểm của chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng

1.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ buồng

 • 1.4.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật
 • 1.4.2 Chất lượng đội ngũ lao động
 • 1.4.3 Quy trình phục vụ
 • 1.4.4 Hệ thống giám sát kiểm tra chất lượng phục vụ
 • 1.4.5 Giá cả của dịch vụ
 • 1.4.6 Một số yếu tố khác

1.5 Các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ buồng

 • 1.5.1 Đánh giá thông qua các chỉ tiêu kinh doanh
 • 1.5.2 Thông qua điều tra khảo sát
 • 1.5.3 Phương pháp “người khách hàng bí ẩn”

Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ buồng tại khách sạn Kỳ Hòa

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết báo cáo thực tập , điểm cao 

2.1.Tổng quan về Khách sạn Kỳ Hòa

 • 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn
  • 2.1.2.1.Chức năng
  • 2.1.2.2.Nhiệm vụ
 • 2.1.3.Cơ cấu tổ chức khách sạn
  • 2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Khách sạn Kỳ Hòa
  • 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 2.1.4.Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn Kỳ Hòa
  • 2.1.4.1.Sảnh đón tiếp
  • 2.1.4.2.Buồng
  • 2.1.4.3.Nhà hàng, bar
  • 2.1.4.4.Bếp
 • 2.1.4.Tình hình lao động ở khách sạn
 • 2.1.5.. Sản phẩm về phòng ngủ
 • 2.1.6 Một số kết quả hoạt động chủ yếu của bộ phận phòng của Khách sạn

2.2. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Kỳ Hòa

 • 2.2.1. Thực trạng chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Kỳ Hòa
  • 2.2.1.1. Cơ sở vật chất
  • 2.2.1.2. Đội ngũ lao động
  • 2.2.1.3. Sơ đồ tổ chức
  • 2.2.1.4. Chức trách nhiệm vụ của từng chức danh bộ phận buồng.
  • 2.2.1.5.Đặc điểm về lao động ở bộ phận buồng
  • 2.2.1.6.Mối quan hệ giữa bộ phận buồng với các bộ phận khác trong khách sạn.
  • 2.2.1.8. Quy trình phục vụ buồng
  • 2.2.1.8. Hệ thống kiểm soát tiêu chuẩn dịch vụ
 • 2.2.2. Đánh giá hoạt động dịch vụ buồng của khách sạn thông qua ý kiến của khách hàng.
  • 2.2.2.1. Sự đa dạng của dịch vụ trong khách sạn.
  • 2.2.2.2 Đội ngũ nhân viên phục vụ buồng trong khách sạn.
  • 2.2.2.3. Trang thiết bị tiện nghi trong phòng ngủ tại khách sạn.

2.3. Nhận xét chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Kỳ Hòa

 • 2.3.1. Điểm mạnh
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại
  • 2.3.2.1. Hạn chế
  • 2.3.2.2. Nguyên nhân tồn tại

Tóm tắt chương 2

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Kỳ Hòa

3.1. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của khách sạn

 • 3.1.1. Mục tiêu
 • 3.1.2. Phương hướng

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Kỳ Hòa trong thời gian tới

 • Xem Thêm ==>Báo Cáo Thực Tập Tại Khách Sạn Ở Bộ Phận Lễ Tân, ĐIỂM CAO!
 • 3.2.1. Về cơ sở vật chất, sản phẩm phục vụ
  • 3.2.1.1. Cơ sở giải pháp
  • 3.2.1.2. Nội dung
  • 3.2.1.3. Tổ chức, thực hiện
 • 3.2.2. Về đội ngũ nguồn nhân lực
  • 3.2.2.1. Cơ sở giải pháp
  • 3.2.2.2. Nội dung
  • 3.2.2.3. Tổ chức thực hiện
 • 3.2.3. Về công tác quản lý, đào tạo huấn luyện nhân viên
  • 3.2.3.1. Cơ sở giải pháp
  • 3.2.3.2. Nội dung
  • 3.2.3.3. Tổ chức thực hiện
 • 3.2.4. Về kỹ năng xử lý than phiền cho nhân viên và nhà quản trị
  • 3.2.4.1. Cơ sở giải pháp
  • 3.2.4.2. Nội dung
  • 3.2.4.3. Tổ chức, thực hiện
 • 3.2.5. Về công tác quản lý chất lượng phục vụ
  • 3.2.5.1. Cơ sở giải pháp
  • 3.2.5.2. Nội dung
  • 3.2.5.3. Tổ chức, thực hiện
 • 3.2.6. Về xây dựng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ cho bộ phận Housekeeping
  • 3.2.6.1. Cơ sở giải pháp
  • 3.2.6.2. Nội dung
  • 3.2.6.3. Tổ chức, thực hiện

3.3. Các kiến nghị

 • 3.3.1. Kiến nghị lãnh đạo
 • 3.3.2. Kiến nghị đơn vị đào tạo

Trên đây là mẫu Đề tài báo cáo thực tập tại Nhà hàng khách sạn được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *