Cách giải bài báo cáo thực tập tình huống môn Quản trị chất lượng

Dưới đây là Cách giải bài báo cáo thực tập tình huống môn Quản trị chất lượng dành cho các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh đang làm báo cáo tốt nghiệp, Cách giải bài báo cáo thực tập tình huống môn Quản trị chất lượng được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Cách giải bài báo cáo thực tập tình huống môn Quản trị chất lượng ĐIỂM CAO

Hiện nay, có rất nhiều bài tập tình huống học phần quản trị chất lượng, nên Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp không thể  hướng dẫn chi tiết từng bài  tập  tình huống được. Tuy nhiên, việc giải bài tập tình huống có các  nguyên tắc cơ bản cần nắm rõ  khi  trả lời  bài  tập tình huống mà các bạn cần nhớ kỹ là:

 • về Chất lượng: luôn bắt đầu bằng giáo dục và sau cùng cũng kết thúc bằng giáo  dục,  vì  vậy một doanh nghiệp hiện nay không thể không quan tâm tới đào tạo con người. Nếu như quan điểm của một vị giám đốc không cần đào tạo con người là sai. Vì:
  • Con người là một yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống quản trị chất  lượng.  do đó con người cần Được đào tạo, được khuyến khích, tạo động lực, được động viên tinh thần và được đối xử trên tinh thần nhân văn.
 • Lý do phải đào tạo con người:
  • Con người là yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất tới chất  lượng, vì vậy doanh nghiệp cần có các chương trình đào  tạo con người nhằm nâng cao trình độ nhận thức về chất lượng;
  • Cần đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng  thực hành các hoạt động  trong hệ thống để phòng ngừa những sai lỗi khi tiến hành các công việc;

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 

  • Con người được đào tạo mới nhận thức  được  phần  trách nhiệm  đóng góp  của mình vì mục tiêu chung của doanh nghiệp;
  • Được đào tạo và được  tin tưởng, se giúp con người  có  khả năng  làm việc sáng tạo, hăng say và tinh thần làm việc thoải mái tăng năng suất công việc vì lợi ích chung của tổ chức.
  • Có được đào tạo và giáo dục, con người mới có ý thức trách nhiệm với  bản thân mình trước cộng đồng và cống hiến hết sức  mình  cho  mục  tiêu chung của tổ chức…
 • Muốn con người làm tốt công việc thì doanh nghiệp cần phải có sự tôn trọng con người. Nguyên tắc này là cách giải quyết vấn đề của mọi tình huống nghiên cứu có liên quan tới con người (công nhân,  nhân  viên,  người lao động khác trong doanh nghiệp).
 • Không thể chỉ phạt và phạt nặng công nhân để giải quyết vấn đề chất lượng và năng suất.
  • Khách hàng là  đối  tượng  phục  vụ  mà công ty cần thỏa mãn.  Muốn vậy,  công ty  cần phải thấu hiểu khách hàng bằng việc tổ chức nghiên cứu nhu  cầu khách hàng, nghiên cứu thị trường. Không thể chỉ căn cứ việc khách hàng không khiếu nại  mà khẳng định công ty đã thỏa mãn khách hàng 100%.
  • Muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm,  việc  đảm  bảo  chất  lượng  nguyên  liệu  đầu vào là rất quan trọng. Vì vậy, thủ tục mua nguyên liệu đầu vào tại các công ty được quy định chặt chẽ, nhất  là  các  nguyên  liệu chính của quá  trình sản xuất.  Do đó, việc một công ty nào  đó  không  có  thủ  tục  mua nguyên liệu là cách khó  đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

 • Việc xây dựng thủ tục, quy trình  quản  lý  theo  ISO  9001:2008, ngoài  6  quy trình bắt buộc thì việc tổ  chức  (Công ty, bệnh viện,  trường học, cơ  quan  nhà  nước…)  xây dựng bao nhiêu quy trình thì  tùy thuộc  vào:  độ  đồng đề  về  năng lực của đội  ngũ, tính chất phức tạp của công việc, mức  yêu cầu về  đảm bảo  chất  lượng sản  phẩm. Vì vậy, trong những tình huống cụ thể nếu có  câu hỏi  “có  cần thiết  phải  có quy trình giải quyết công việc không?”  thì  trả lời  là cần phải  tìm  hiểu thêm  thông tin để khẳng định có cần hay không.
 • Mức chất lượng đạt yêu cầu dưới 80% là  mức  chất  lượng  thấp,  mức  phế  phẩm 50% là không thể chấp nhận được.
 • Việc giải quyết khiếu nại cho khách hàng như thế nào là phù hợp thì  phải  xem lại chính sách của Công ty, các thủ tục và  những  cam  kết  của  Công ty (trong hợp  đồng) đối với khách hàng. Việc công ty  đền bù  gấp  đôi  hay  nhiều hơn mà khách hàng không đòi hỏi gì thêm cũng chưa chắc đã phù hợp.
 • Một việc xảy ra trong công ty có thể vi phạm  ít  nhất  một  nguyên  tắc  quản lý và cũng có thể nhiều hơn. Do đó cần phải nghiên cứu kỹ tình huống.

Trên đây là Cách giải bài báo cáo thực tập tình huống môn Quản trị chất lượng được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *