Báo cáo thực tập ngành dược tại công ty sản xuất dược phẩm – ĐH Đại Nam

Dưới đây là Báo cáo thực tập ngành dược tại công ty sản xuất dược phẩm – ĐH Đại Nam dành cho các bạn sinh viên ngành Y Dược đang làm báo cáo tốt nghiệp, Báo cáo thực tập ngành dược tại công ty sản xuất dược phẩm – ĐH Đại Nam được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Báo cáo thực tập Tại công ty sản xuất dược phẩm- Đại học Đại Nam

1. Giới thiệu chung về công ty: Tên, địa chỉ; quá trình hình thành, phát triển; chức năng nhiệm vụ, quy mô tổ chức của công ty; Tổ chức, nhân sự; Sơ đồ Nhà máy; hồ sơ pháp lý của Công ty: Giấy chứng nhận đạt GMP, GLP, GSP
2. Giới thiệu các dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP của công ty.
3. Giới thiệu Kho GSP của Công ty: Bảo quản thuốc theo quy định GSP (trang thiết bị, bố trí sắp xếp các kho nguyên liệu, kho dược liệu, kho thành phẩm – nêu rõ mức độ tuân thủ)
4. Giới thiệu GLP của Công ty
5. Kể tên những văn bản Quy phạm pháp luật về dược mà công ty phải tuân thủ, các quy trình thao tác chuẩn đang thực hiện.
6. Nội dung thực tập tại các bộ phận của Công ty ( SV có thể thực tập tại 1 hoặc nhiều bộ phận khác nhau):
* Phân xưởng sản xuất: Kể tên trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất một số sản phẩm của công ty.
Trình bày một quy trình sản xuất thuốc mới nhất (kỹ thuật tiên tiến) của công ty mới đưa vào sản xuất, so sánh với lý thuyết đã được học?
* Phòng đảm bảo chất lượng (QA), Phòng nghiên cứu và phát triển ( R&D): Kiểm nghiệm, bảo đảm chất lượng thuốc (theo quy định GLP công ty đã triển khai ở mức nào)
* Kho: Bảo quản thuốc theo quy định GSP (bố trí sắp xếp các kho nguyên liệu, kho dược liệu, kho thành phẩm – nêu rõ mức độ tuân thủ)

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 
7. Tìm hiểu danh mục thuốc do Công ty sản xuất: số lượng, chủng loại Tìm hiểu thế mạnh của công ty, chiến lược kinh doanh sản xuất của công ty (mặt hàng, hướng sản xuất, xuất khẩu…) Kể tên các măt hàng công ty đã sản xuất trong năm vừa qua, sản phẩm nào là sản phẩm chiến lược, lý do?
* Phân loại thuốc do Công ty sản xuất theo tác dụng dược lý
8. Nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc (nguồn gốc xuất xứ của 1 số đại diện các loại nguyên liệu như kháng sinh…, phụ liệu như tá dược thuốc mỡ…, trong nước, ngoài nước)
9.Tìm hiểu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty: Hệ thống phân phối sản phẩm, hoạt động Marketing, các hình thức bán hàng…
10. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty những năm gần đây.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN: (Quy trình đăng ký cơ sở thực tập, đi thực tập, viết báo cáo, một số quy định chung):
1. Đăng ký cơ sở thực tập:
– Trước kỳ thực tập ( theo thời gian mà Trung tâm quy định) SV nhận :
+ Phiếu đăng ký cơ sở thực tập ( GVCN gửi bản mềm cho Sv tự in và khai đơn trước khi đăng ký Đơn vị thực tập) -Thời gian: từ 24-25/10/2018.
+ Giấy giới thiệu thực tập của nhà trường( GVCN phát vào hôm gặp mặt để nghe hướng dẫn thực tập ngày 25/11/2018).
Sinh viên đăng ký thực tập tại 1 trong những cơ sở sau: Nhà thuốc ( bao gồm cả nhà thuốc BV), Khoa dược (BV) , Công ty phân phối dược phẩm , Công ty SX dược phẩm GMP để lấy chữ ký xác nhận đồng ý nhận SV thực tập (ký tên và đóng dấu của lãnh đạo cơ sở) rồi nộp lại cho GVCN đúng thời gian quy định. Sinh viên chỉ chính thức đi thực tập khi GVCN xác nhận phiếu đăng ký hợp lệ và thỏa mãn quy định về số SV thực tập tại 1 cơ sở.
– Khi đến đơn vị thực tập để xin xác nhận vào phiếu đăng ký thực tập SV phải hỏi chủ Nhà thuốc cho xem : Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc còn thời hạn hay không mới xin đăng ký thực tập. Tránh tình trạng sinh viên đăng ký thực tập rồi, khi đi thực tập cũng không kiểm tra, photo giấy tờ pháp lý ngay, đến khi viết báo cáo mới phát hiện ra giấy tờ hết hạn hoặc không hợp lệ. Tất cả những trường hợp như trên sẽ không được chấm báo cáo thực tập và phải thực tập lại với khóa sau, nộp lệ phí thực tập lại 1.200.000đ về phòng Tài chính kế toán và thi tốt nghiệp với khóa sau.
2. Số lượng SV đăng ký thực tập cùng 1 cơ sở:
– SV chỉ thực tập chuyên sâu tại 1 cơ sở duy nhất, tùy ý lựa chọn giữa 1 trong những loại hình: Nhà thuốc ( bao gồm cả nhà thuốc BV), Khoa dược (BV) , Công ty phân phối dược phẩm, Công ty SX dược phẩm GMP và phải đảm bảo:
+ Nhà thuốc: không quá 2 SV tại 01 nhà thuốc
+ Khoa Dược bệnh viện : không quá 2 SV tại 1 Bệnh viện
+ Công ty phân phối dược phẩm: không quá 2 SV tại 1 Công ty
+ Công ty sản xuất dược phẩm GMP : không quá 04 SV tại 1 Công ty (với điều kiện công ty đó có nhiều dây chuyền SX và SV làm báo cáo về các dây chuyền khác nhau).
Thứ tự ưu tiên khi đăng ký thực tập cùng 1 địa điểm: căn cứ vào thời điểm SV nộp phiếu đăng ký cho GVCN. Ai đăng ký muộn khi cơ sở đã nhận đủ số lượng SV thực tập thì phải tự chủ động liên hệ, đăng ký thực tập tại cơ sở khác. GVCN bôi màu vào những trường hợp thực tập cùng 1 cơ sở trong DS để Trung tâm theo dõi phân công hướng dẫn.
GVCN là người nhận phiếu đăng ký và xác nhận SV nào được thực tập tại cơ sở đã đăng ký, SV nào phải chuyển đăng ký cơ sở thực tập khác. Vì thế khi đến xin xác nhận đăng ký thực tập tại đơn vị SV chủ động hỏi người xác nhận tại đơn vị thực tập xem đơn vị đó đã nhận mấy sinh viên xin thực tập ( cùng là SV của ĐH Đại Nam- LTTC khóa 5 và LTCĐ khóa 7) rồi, tránh hiện tượng đăng ký thừa so với số lượng được phép sẽ phải chuyển đơn vị thực tập khác.
Những sinh viên thực tập tại cùng 1 cơ sở sẽ được phân cho cùng 1 giáo viên hướng dẫn và 1 giáo viên chấm để có cơ sở kiểm soát việc giống báo cáo của nhau hay không.
3.Thời gian thực tập, nhiệm vụ của SV khi đi thực tập và viết báo cáo:
– Sinh viên đi thực tập trong khoảng thời gian cụ thể do Nhà trường yêu cầu (thường là 2 tháng, sẽ được GVCN thông báo cụ thể trước ngày thực tập).
– Sinh viên phải đọc kỹ Văn bản hướng dẫn trước khi đi thực tập, không hiểu chỗ nào cần trao đổi lại với giáo viên hướng dẫn ngay.
– Trong thời gian thực tập sinh viên phải đảm bảo tuân thủ quy định của cơ sở thực tập.
– Trong thời gian thực tập, sinh viên chủ động học hỏi, ghi chép, xin số liệu …để đồng thời vừa thực tập vừa viết báo cáo dưới sự hướng dẫn, chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn.
– Báo cáo phải theo trình tự, đầy đủ 10 nội dung và các ý của hướng dẫn. Không được bỏ qua phần nào, phần nào thiếu sẽ bị trừ điểm theo biểu điểm chấm. Ngôn từ diễn đạt trong báo cáo phải mang đúng phong cách Văn bản khoa học, các nội dung trình bày logic, chính xác, thể hiện được nhận thức sâu sắc của sinh viên về cơ sở thực tập.
– Báo cáo không được dùng toàn bộ lý thuyết để trả lời cho các nội dung yêu cầu. “Phải viết theo phương châm: trên cơ sở lý thuyết đã học (không viết ra trong báo cáo), cơ sở thực tập đã thực hiện những vấn đề trong lý thuyết như thế nào (viết ra trong báo cáo), cụ thể là gì (viết ra trong báo cáo)”. Nhà trường muốn đánh giá tính tự giác học tập của SV. Vì thế sinh viên nên viết báo cáo dưới dạng nhận thức, tiếp thu được vấn đề gì ở cơ sở thực tập thì viết cái đó, họ đã thực hiện như thế nào trong từng vấn đề , có ý nghĩa gì, đúng hay sai so với lý thuyết đã được học. Tránh sao chụp toàn bộ các văn bản (Chỉ nêu tên, số văn bản).
– Sinh viên phải thực hiện đúng những yêu cầu của giáo viên hướng dẫn như: cả nhóm cùng gặp Giáo viên hướng dẫn khi có yêu cầu để nghe hướng dẫn chung (thường là gặp ngay buổi sinh viên toàn khóa tập trung để nghe phổ biến về việc đi thực tâp); gửi bài cho GV để sửa (số lần sửa bài phụ thuộc vào chất lượng báo cáo của SV và do yêu cầu của GV hướng dẫn, tối thiểu là 2 lần)…. Sinh viên nào không liên hệ với giáo viên hướng dẫn, không gửi bài để giáo viên hướng dẫn sửa sẽ không được chấm báo cáo. Sinh viên đó phải đi thực tập và viết báo cáo lại cùng khóa sau, phải nộp lệ phí theo quy định của Nhà trường.
– Sinh viên phải nộp Báo cáo sau khi được GV hướng dẫn sửa lần cuối cùng về Văn phòng Trung tâm theo nhóm và đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên nộp muộn mà không có lý do chính đáng, không được sự cho phép của Lãnh đạo Trung tâm sẽ bị trừ điểm ( nộp chậm từ ngày 1 đến ngày 6 mỗi ngày bị trừ 0.5 điểm, nộp chậm sau 07 ngày không được chấm báo cáo và phải thực tập lại, nộp lệ phí thực tập lại theo quy định của Trường. )
4. Quy định về việc bài báo cáo có thể giống nhau:
4.1.Đối với báo cáo của các SV thực tập tại cùng 1 cơ sở:


Báo cáo được phép giống nhau về các thông tin chung, những hoạt động mang tính chất cố định, không thay đổi, chẳng hạn như: nhân sự, sơ đồ tổ chức, danh mục máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất…. Tuy nhiên các báo cáo này phải có những nét riêng khác biệt, ngôn ngữ trình bày trong báo cáo viết theo văn phong cá nhân. Việc sắp xếp các đề mục, đánh thứ tự, đặt tên đề mục, nội dung các vấn đề trình bày trong báo cáo phải do mỗi sinh viên tự học hỏi, nhận thức, ghi chép và viết lại thành báo cáo của mình. Sinh viên thực tập cùng cơ sở tuyệt đối không được sao chép báo cáo của nhau. Nếu báo cáo giống nhau quá 30% về diễn đạt, những lỗi sai giống nhau về kiến thức, về chính tả hoặc các dấu hiệu khác chứng tỏ coppy bài của nhau…sẽ bị chia điểm (2 bài giống nhau thì chia đôi, 3 bài giống nhau thì chia ba…)
4.2. Đối với các báo cáo thực tập tại các cơ sở thực tập khác nhau:
Sinh viên tuyệt đối không được sao chép thông tin trong báo cáo của bạn khác rồi thay tên đơn vị thực tập và một vài số liệu. Tất cả những trường hợp báo cáo giống nhau trên 30% về ngôn từ, diễn đạt, những lỗi sai giống nhau về kiến thức, về chính tả và những dấu hiệu khác chứng tỏ coppy bài của nhau …sẽ bị chia điểm (2 bài giống nhau thì chia đôi, 3 bài giống nhau thì chia ba…)
5. Quy định về phông chữ, cỡ chữ, số trang, mẫu bìa:
– Phông chữ Time New Roman, phần chữ in hoa sinh viên tự chọn cỡ chữ sao cho cân đối, đẹp mắt, phần nội dung báo cáo thống nhất cỡ chữ 13.5, giãn dòng 1.5 line.
MẪU BÌA BÁO CÁO THỰC TẬP


Trên đây là Báo cáo thực tập ngành dược tại công ty sản xuất dược phẩm – ĐH Đại Nam được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *