Lời Cảm Ơn Hay Nhất Trong Viết Báo Cáo Thực Tập

 Download miễn phí Lời Cảm Ơn Hay Nhất Trong Viết Báo Cáo Thực Tập dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu Lời Cảm Ơn Hay Nhất Trong Viết Báo Cáo Thực Tập được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Tham Khảo: 5 Lời Cảm Ơn Hay Nhất Trong Viết Báo Cáo Thực Tập.

  • LỜI CẢM ƠN

Trước hết con xin cảm ơn ba mẹ người đã sinh thành, nuôi nấng và dạy dỗ, chăm lo cho con về vật chất lẫn tinh thần để con có thể trưởng thành và theo đuổi con đường học tập của mình.

Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh và quý thầy cô khoa Kế Toán – Tài Chính Ngân Hàng đã hết lòng truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Thanh Khương người đã tận tình hướng dẫn, góp ý, bổ sung những thiếu sót của em trong suốt quá trình hoàn thành báo cáo thực tập.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc, đặc biệt là các anh chị phòng Quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đông Á TP. Hồ Chí Minh – PGD Thủ Đức đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn và truyền đạt cho em những kinh nghiệm  thực tế bổ ích, giúp em làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này.

Do thời gian thực tập và kiến thức thực tiễn của em còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được tiếp thu những ý kiến đánh giá và nhận xét chân tình của quý thầy cô và các anh chị trong ngân hàng để em có thể rút ra những kinh nghiệm cho bản thân trong công việc sau này.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ 

Lời cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cùng toàn thể anh chị trong ngân hàng TMCP Đông Á TP. Hồ Chí Minh – PGD Thủ Đức sức khỏe và thành công. Chúc cho ngân hàng ngày càng phát triển hơn và sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

  • LỜI CẢM ƠN

Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các thầy cô trong khoa du lịch học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. §Æc biÖt, em xin được gửi lời cảm ơn  s©u s¾c nhÊt tíi ThÇy gi¸o h­íng dÉn đã rÊt  tận tình chỉ bảo và giúp đỡ vµ cung cÊp cho em nh÷ng ph­¬ng ph¸p lµm viÖc cã hiÖu qu¶ nhÊt trong suốt quá trình chuÈn bÞ, thùc hiÖn vµ hoµn thµnh  khoá luận tốt nghiệp nµy.

  • ång thêi em xin cảm ơn tới gia ®×nh ®· lu«n lu«n bªn c¹nh ®éng viªn gióp ®ì em trong suèt kho¶ng thêi gian qua.

Cuối cùng t«i xin chân thành cảm ơn toµn thÓ c¸c bạn đã luôn nhiÖt t×nh tham gia gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ cïng t«i trao ®æi ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn.

  • LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt chương trình đào tạo trong trường với phương châm “Học điđôi với hành, mỗi sinh viên khi ra trường cần phải chuẩn bị cho mình vốn kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng. Thời gian thực tập là giai đoạn cần thiết đối với mỗi sinh viên trong trường nhằm hệ thống lại toàn bộ chương trình đã học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm khoa Luật, Viện Đại Học Mở Hà Nội em được phân công thực tập tại Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Hạ với đề tài: “Tình hình tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại địa phương”.

Với tấm lòng biết ơn vô hạn, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Luật đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường.

Em xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ – huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ hướng dẫn Lê Văn Hiệp  người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình, chỉ bảo em trong quá trình thực tập của mình.

Do trình độ và thời gian thực tập có hạn, vì vậy báo cáo của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn bè để báo cáo tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh và sâu sắc hơn.

Em xin chân thành cảm ơn./.

Phong Dụ Hạ, ngày …. Tháng ……năm ………

Sinh viên

 

  • LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thiện đồ án này đầu tiên tôi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo khoa Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Vinh, toàn thể các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy trang bị cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

            Đặc biệt tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn Th.S Lê Văn Tấn đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp các tài liệu, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

            Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ và nhân viên Doanh nghiệp tư nhân Tin học Thương mại Dũng Diệu đã tạo điều kiện giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình cho tôi trong quá trình tìm hiểu thực hành tại Doanh nghiệp. Trong thời gian làm việc thực hành tại Doanh nghiệp, tôi không những học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích về lập trình, phần cứng và các hệ thống mạng giúp ích cho công việc hoàn thành đồ án mà còn học được tinh thần làm việc, thái độ làm việc trong môi trường thực tế      

            Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, cha mẹ, bạn bè vì đã luôn là nguồn động viên to lớn, giúp đỡ con vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập, và làm việc.

            Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất cả nổ lực của bản thân nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy cô nhận được sự cảm thông và nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!

  • LỜI CẢM ƠN

Trước tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới các thầy cô giáo
trong trường Đại học Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công Nghệ Thông Tin, bộ môn Kỹ Thuật Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Quách Xuân Trưởng, thầy đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình làm đề tài. Trong thời gian làm việc với thầy, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Sau cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã động viên, đóng góp ý kiến và giúp đỡ trong quá trình học tâp, nghiên cứu và hoàn thành đề tài thực tập của mình.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2019

Người viế

  • LỜI CẢM ƠN!

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Đại Nam đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức cơ bản về chuyên môn trong suốt quá trình học tập tại trường.

Từ đáy lòng mình em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô Hà Thị Kim Tuyến kính mến, đã tận tình hướng dẫn về lĩnh vực chuyên môn và cách viết báo cáo cho chúng em. Em đã học được ở cô thái độ làm việc nghiêm túc, cũng như chỉ bảo về kinh nghiệm thực tế sống. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới toàn thể anh chị cán bộ Dược sỹ tại khoa Dược Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ dạy cho e trong suốt thời gian thực tập tại Bệnh viện.

Mặc dù đang là nhân viên tại Bệnh viện nhưng em ít có cơ hội để tìm hiểu sâu và đầy đủ các hoạt động của Bệnh viện, đợt thực tập này đã giúp em được tiếp xúc với nhiều khoa phòng, tìm hiểu thêm về mô hình tổ chức Bệnh viện tuyến huyện, nắm được các văn bản và cách tra cứu cần thiết phục vụ cho công việc. Đồng thời em được áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới về công tác dược trong Bệnh viện như: quản lý mua bán, cấp phát, sử dụng thuốc, công tác đấu thầu thuốc, công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc…

Đúng với câu: “Lương y như từ mẫu” chúng ta phải làm việc đúng với đạo đức, đúng với lương tâm và có trách nhiệm với người bệnh. Luôn luôn bình tĩnh để xử lý các tình huống một cách chính xác nhất. Từ đó giúp em nắm vững hơn những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn để sau khi ra trường, dù công tác ở bất kỳ vị trí nào, em cũng đủ tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong thời gian thực tập, em còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những sai xót. Vì vậy, kính mong nhận được sử chỉ dạy, giúp đỡ của thầy cô và các cán bộ dược sỹ tại Bệnh viện để em hoàn thành tốt hơn bài báo cáo của mình, cũng như sau này khi bước vào nghề em được trang bị những kiến thức cho mình tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!


Trên đây là mẫu Lời Cảm Ơn Hay Nhất Trong Viết Báo Cáo Thực Tập được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *