Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu

GỢI Ý MỘT SỐ ĐỀ TÀI CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

– Nội dung thực tập và viết báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhằm vào việc thực hành và giải quyết có hệ thống một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, sinh viên cần từng bước nghiên cứu có hệ thống những vấn đề lý luận có liên quan, xác định những vấn đề thực tiễn cụ thể cần tìm hiểu, xây dựng chương trình nghiên cứu trên cơ sở chọn các dạng đề tài thực tập và viết báo cáo chuyên đề.

– Về cơ bản sinh viên có thể lựa chọn nội dung thực tập liên quan đến kiến thức ngành chính trong chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu. Gợi ý một số nội dung sau:

+ Các nội dung liên quan đến quản trị trong các tổ chức kinh doanh quốc tế: Quản trị tài chính, marketing, nguồn nhân lực, chiến lược, chất lượng, dự án, nghiên cứu marketing…;

+ Các nội dung liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp: hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu; hoạt động thanh toán quốc tế; vận tải và bảo hiểm hàng hóa quốc tế; thông quan xuất nhập khẩu; hoạt động đấu thầu quốc tế…

+ Các nội dung khác liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế: dịch vụ du lịch quốc tế; hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng; hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế; thông quan xuất nhập khẩu tại các chi cục (hoặc cửa khẩu) hải quan…

+ Các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế (vĩ mô): thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài; hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương; ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến kinh tế – xã hội của địa phương…

Một số đề tài gợi ý thực tập tại doanh nghiệp:

 • – Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu … … tại Công ty …
 • – Đóng góp một số biện pháp nâng cao hoạt động nhập khẩu mặt hàng … tại Công ty
 • – Đóng góp một số biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại .Công ty …
 • – Đóng góp một số biện pháp cải tiến quy trình thủ tục hải quan trong giao nhận hàng hóa XNK tại Công ty …
 • – Đóng góp một số biện pháp cải tiến quy trình giao nhận hàng nhập khẩu/xuất khẩu bằng đường biển …  tại Công ty … …
 • – Đóng góp một số biện pháp cải tiến quy trình giao nhận hàng nhập khẩu/xuất khẩu bằng đường hàng không … … tại Công ty …
 • – Thực trạng nhập khẩu và một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu … … tại Công ty … …
 • – Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận thông tin qua Kho Ngoại Quan tại Công ty … …
 • – Phân tích chuỗi cung ứng ngành hàng xuất khẩu … … tại Công ty … …
 • – Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khâu thanh toán quốc tế … … tại Công ty … …
 • – Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khâu đám phán ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu… … tại Công ty … …
 • – Một số biện pháp hoàn thiện khâu thanh toán tín dụng chứng từ… … tại Công ty …
 • – Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khâu thanh toán tín dụng chứng từ… … tại Công ty … …

– Ngoài những đề tài gắn liền với từng doanh nghiệp, công ty cụ thể, sinh viên có thể lựa chọn những đề tài khác có nội dung liên quan đến giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của nhiều doanh nghiệp, của một loại hình doanh nghiệp, theo sự gợi ý của giáo viên hướng dẫn, hoặc tự sinh viên đề xuất và được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn.

 • Bước 2: Viết đề cương tóm tắt

– Sau khi được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn về tên đề tài, sinh viên tiến hành viết đề cương sơ bộ và gặp trực tiếp giáo viên để giáo viên góp ý kiến.

Yêu cầu giảng viên gởi danh sách tên đề tài theo mẫu về địa chỏ email của khoa.

Yêu cầu sinh viên cần xác định những nội dung cơ bản cần phải thực hiện cho đề tài như: cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, các đề xuất với những suy nghĩ của mình thật cụ thể và rõ ràng.

 • Bước 3: Viết đề cương chi tiết

– Sau khi có được những góp ý của giáo viên ở bước 2 sinh viên sẽ viết đề cương chi tiết gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý kiến, chỉnh sửa. Yêu cầu của bước này sinh viên cần xác định chi tiết nội dung từng chương, bám sát mục tiêu đề tài để viết cụ thể.

 • Bước 4: Viết bản nháp báo cáo tốt nghiệp

– Sau khi giáo viên hướng dẫn góp ý, chỉnh sửa sinh viên viết bản nháp với đầy đủ các nội dung yêu cầu đối với một báo cáo tốt nghiệp, ít nhất 40 – 50 trang đánh máy A4. Yêu cầu của bước này sinh viên phải viết bản nháp nộp cho giáo viên hướng dẫn trước 1 tuần so với thời điểm kết thúc thực tập để giáo viên đọc và góp ý kiến.

 • Bước 5: Hoàn tất bản báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Sau khi được sự chấp thuận của giáo viên, sinh viên sẽ hoàn tất bản chính báo cáo tốt nghiệp và nộp cho giáo viên hướng dẫn. Yêu cầu của bước này sinh viên phải được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn để hoàn tất bản chính báo cáo thực tập tốt nghiệp.

 • Bước 6: Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Sau khi hoàn tất báo cáo tốt nghiệp, giáo viên hướng dẫn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên đã được phân công về văn phòng khoa. Yêu cầu của bước này giáo viên nộp báo cáo thực tập đúng thời hạn đã được ấn định trước khi triển khai đợt thực tập tốt nghiệp.

Xem thêm: 55 Gợi Ý Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Trường Đại Học Công Nghiệp

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngoiaj Thương, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Nghành Ngoại Thương, Kinh Doanh Quốc Tế

35 ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH NGOẠI THƯƠNG, KINH DOANH QUỐC TẾ

LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU/GIA CÔNG

 1. hoạt động kinh doanh xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty… thực trạng và giải pháp
 2. Tổ chức thực hiện Hợp đồng xuất khẩu tại công ty…
 3. Tổ chức thực hiện Hợp đồng nhập khẩu tại công ty…
 4. Tổ chức thực hiện Hợp đồng gia công xuất khẩu tại công ty…
 5. Phân tích và đánh giá các hoạt động đàm phán, giao dịch, ký kết và thực hiện các HĐ XK/NK tại công ty…

LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂM

 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ Logistic tại công ty XNK/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 2. Nghiệp vụ quản lý đơn hàng tại công ty XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 3. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất/nhập khẩu bằng đường biển/đường hàng không tại công ty XNK/công ty giao nhận/ công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chợ/chuyến tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 5. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng FCL/ LCL/ hàng rời tại công ty XNK…/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 6. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.
 7. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.
 8. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý hãng tàu tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 9. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ sale cước vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng đường biển/đường hàng không tại hãng vận tải/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 10. Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty XNK/công ty Bảo hiểm.

LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN

 1. Quy trình thông quan đối với hàng xuất/nhập khẩu tại XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 2. Quy trình thông quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại công ty gia công/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 3. Quy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuê Hải quan tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 5. LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ
 6. Hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty XNK/Ngân hàng…
 7. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại công ty XNK/Ngân hàng…
 8. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu chứng từ tại Ngân hàng…
 9. Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
 10. Hoạt động tài trợ xuất khẩu/nhập khẩu tại Ngân hàng…
 11. LĨNH VỰC KINH TẾ QUỐC TẾ
 12. Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới hoạt động kinh doanh quốc tế của ngành hàng…(của 1 công ty)/công ty …
 13. Phân tích sự biến đổi của hàng rào thuế quan và phi thuế quan của Việt Nam/ các nước trong khu vực/ các nước trên thế giới. Ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp…/ đối với 1 ngành hàng…
 14. Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam với một nước…/ một tổ chức kinh tế quốc tế… Định hướng phát triển.

Xem thêm: Phân Tích Hoạt Động Xúc Tiến Của CTY Thương Mại – Dịch Vụ

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Ngoại Thương, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Chuyên Nghành Kinh Tế Quốc Tế

          Đề tài viết báo cáo thực tập: Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế

1       Công ty thương mại dịch vụ; đại lý; chi nhánh

1       Phân tích tổ chức mạng lưới bán hàng, phân phối sản phẩm và giải pháp thúc đẩy hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty

2       Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Công ty

3       Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty

2       Công ty tư vấn thiết kế, xây dựng

1       Giải pháp thu hút khách hàng trong dịch vụ tư vấn thiết kế

2       Nâng cao năng lực đấu thầu các dự án, công trình của Công ty

3       Hoàn thiện quy trình thanh toán tiền hàng nhập khẩu

4       Xác định thị trường mục tiêu của công ty

3       Công ty sản xuất, xuất khẩu

1       Kế hoạch (chiến lược) phát triển Công ty

2       Hoàn thiện quy trình gia công sản phẩm may mặc (sản xuất cho ai, theo mẫu mã nào, phương thức nào)

3       Hoàn thiện việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu

4       Công ty nghiên cứu thị trường

1       Phát triển nghiên cứu thị trường mặt hàng tiêu dùng (tài chính ngân hàng,…)

5       Công ty du lịch

1       Áp dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào quản lý sản phẩm du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

2       Thúc đẩy sản phẩm kinh doanh du lịch lữ hành

3       Nâng cao khả năng cạnh tranh thu hút khách du lịch của công ty

4       Xây dựng kế hoạch gia nhập chuỗi giá trị du lịch

6       Đề tài sử dụng số liệu vĩ mô

1       Đẩy mạnh xuất khẩu một mặt hàng cụ thể vào thị trường nước ngoài (Cần có xác nhận đơn vị cung cấp số liệu: Hiệp hội xuất khẩu của ngành hàng cụ thể)

2       Thực trạng thu hút vốn FDI vào địa phương (Cần có xác nhận đơn vị cung cấp số liệu: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Kinh tế, UBND cấp huyện, tỉnh)

3       Thực trạng sử dụng nguồn vốn ODA vào một dự án, địa phương cụ thể (Cần có xác nhận đơn vị cung cấp số liệu: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Kinh tế, UBND cấp huyện, tỉnh)

Xem thêm: Phân Tích Hoạt Động Xúc Tiến Của CTY Thương Mại – Dịch Vụ

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Kinh Tế, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hóa Tại Công Ty

ĐỀ TÀI :QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY

Mở đầu:

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH…

 • Qúa trình hình thành và phát triển Công ty
  • Qúa trình hình thành
  • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
 • Cơ cấu tổ chức của Công ty
  • Chức năng và nhiệm vụ
 • Tình hình nhân sự tại công ty
  • Theo giới tính
  • Theo độ tuổi
  • Theo trình độ chuyên môn
 • Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH…

2.1 Quy trình xuất khẩu của công ty TNHH…

   2.1.1 Kí kết hợp đồng xuất khẩu

2.1.2 Thực hiện hợp đồng xuất khẩu

2.1.3 Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu

2.1.4 Kiểm tra hàng hóa

2.1.5 Thuê phương tiện vận tải

2.1.6 Làm thủ tục hải quan

2.1.7 Lập bộ chứng từ thanh toán

2.1.8 Thanh toán hợp đồng

2.1.9 Khiếu nại và giải quyết

2.1.10 Đánh giá quy trình

2.2 Phân tích hoạt động kinh doanh xuất khẩu …của công ty TNHH …

   2.2.1 Phân tích kết quả xuất khẩu theo cơ cấu thị trường xuất khẩu

2.2.2 Phân tích kết quả xuất khẩu theo cơ cấu chủng loại sản phẩm

2.2.3 Phân tích kết quả xuất khẩu theo giá cả xuất khẩu

2.3 Đánh giá hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH …

   2.3.1 Thành tựu

2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH …

 • 3.1 Mục tiêu ,định hướng công tác xuất khẩu tại công ty trong thời gian tới
 • 3.2 Một số giải pháp
 • 3.3 Sức cạnh tranh của công ty còn hạn chế
 • 3.4 Đào tạo nhân viên về nghiệp vụ và chăm sóc khách hàng
 • 3.5 Khắc phục về mặt thông tin đến khách hàng
 • 3.6 Kiến nghị khác

Kết luận.

Tài liệu tham khảo.

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập nghành Ngoại Thương, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Thực Trạng Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu Bằng CONTAINER Đường Biển Tại CTY Cổ Phận Giao Nhận Vận Tải XNK Kiến An

Đề tài: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU KIẾN AN

Lời mở đầu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN V CÔNG TY C PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK KIẾN AN

1.1. Giới thiệu tổng quan

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 1.3. Cơ cấu tổ chức

1.4. Các dịch vụ cung cấp

1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP Giao nhận vận tải XNK Kiến An từ năm 2014 – 2016

 • Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK KIẾN AN

2.1. Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng container đƣờng biển tại công ty CP Giao nhận vận tải XNK Kiến An

2.1.1 Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ 2.1.2 Kiểm tra ngày tàu cập cảng

2.1.3 Khai hải quan điện tử và đợi kết qủa phân luồng tờ khai 2.1.4 Lấy lệnh giao hàng (D/O)

2.1.5 Làm thủ tục hải quan 2.1.6 Lấy tờ khai thông quan 2.1.7 Làm thủ tục lấy hàng

2.1.8 Nhận và giao hàng cho chủ hàng

2.1.9 Quyết toán chi phí làm hàng của nhân viên và công ty khách hàng

2.2. Nhận xét về quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng container đƣờng biển tại công ty CP Giao nhận vận tải XNK Kiến An

2.2.1 Ưu điểm

2.2.2 Hạn chế

 • Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY KIẾN AN

3.1. Kiến nghị 1

3.2. Kiến nghị 2

3.3. Kiến nghị 3

3.4. Kiến nghị 4

3.5. Một số kiến nghị khác

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập nghành Tài Chính Ngân Hàng, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Phân Tích Quy Trình Giao Nhận Hàng Xuất Của Công Ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh

Đề tài: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ LIÊN MINH

Lời mở đầu: 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG V CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ LIÊN MINH

1.1. Quá trình hình thành phát triển

 • 1.1.1.     Tổng quan về công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh
 • 1.1.2.     Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ 1.3. cấu tổ chức

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Giao nhận Quốc Tế Liên Minh giai đoạn 2014-2016

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG XUẤT CA CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ LIÊN MINH

2.1. Thực trạng v quy trình giao nhận xuất khẩu tại công ty TNHH Giao nhận Quốc Tế Liên Minh

2.1.1.

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10.

2.1.11.

 • Tìm kiếm khách hàng
 • Nhận yêu cầu từ khách hàng Book chỗ
 • Gửi thông tin vận tải (Pre-advise) cho đại lý ở nƣớc đến Thông báo kết quả Booking cho khách hàng
 • Đóng hàng đƣa ra cảng Lên tờ khai Hải quan
 • Làm HB/L (House Bill of Loading)
 • Gửi Pre-alert cho đại lý ở nƣớc hàng đến Theo dõi (Tracking) lô hàng sau khi tàu đi
 • Yêu cầu khách hàng thanh toán

2.2. Nhận xét v thực trạng giao nhận hàng xuất của công ty TNHH Giao nhận Quốc Tế Liên Minh

2.2.1.     Ưu điểm

2.2.2.     Nhược điểm

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ LIÊN MINH

3.1. Kiến nghị 1

3.2. Kiến nghị 2

3.3. Kiến nghị 3

3.4. Kiến nghị 4

3.5. Một số kiến nghị khác

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập nghành Tài Chính Ngân Hàng, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Cách làm Báo cáo thực tập chạy SPSS điểm cao – Tải miễn phí SPSS

Cách làm Báo cáo thực tập chạy SPSS điểm cao cho các bạn sinh viên đang bắt đầu tìm hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu.

Ngoài ra, bên mình còn nhận viết thuê báo cáo thực tập chạy SPSS cho bài báo cáo, đồ án tốt nghiệp, khóa luận như:

Liên hệ nhanh: 0973 287 149

 • Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty…….
 • Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng…..
 • Sự hài lòng của khách hàng đến dịch vụ của nhà hàng….
 • Báo cáo thực tập marketing tại công ty…. chạy spss
 • Quản trị chiến lược chạy chương trình SPSS
 • Báo cáo thực tập Nhân sự – chạy spss
 • v….v.v.v.v.

Cách làm Báo cáo thực tập chạy SPSS điểm cao – Tải miễn phí SPSS

Hiện nay, để xử lý và phân tích số liệu thống kê trên thế giới đã áp dụng một số phần mềm như SAS, SPSS, STATA,…

Riêng phần SAS là một phần mềm có chương trình lớn mạnh và cũng đắt nhất, nên tại Việt Nam và một số nước thì rất ít được sử dụng.

Còn 2 phần mềm SPSS, STATA thì đang được sử dụng trong nhiều nghiên cứu thống kê. Tuy nhiên STATA ít được ưa chuộng hơn SPSS bởi vì còn hạn chế nhiều chức năng, trong khi đó SPSS lại linh hoạt và có khá nhiều chức năng  nên được sử dụng trong nhiều ngành khoa học khác nhau như: Xã hội học, Y học, Nhân học, Tâm lý học, Kinh tế học, Marketing…

Phần mềm SPSS là gì (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một chương trình máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê.

Cách làm Báo cáo thực tập chạy SPSS điểm cao

A. Các chức năng của chương trình SPSS:

 • Phân tích thống kê trong SPSS

SPSS thực hiện những thống kê mô tả và phân tích thống kê chung nhất như hồi quy, hồi quy Logistic, phân tích tồn tại, phân tích phương sai, phân tích nhân tố và phân tích nhiều chiều. Sức mạnh lớn nhất của SPSS là lĩnh vực phân tích phương sai (SPSS cho phép thực hiện nhiều loại kiểm định tác động riêng biệt) và phân tích nhiều chiều (có thể kể đến như: Phân tích phương sai nhiều chiều, phân tích nhân tố, phân tích nhóm tổ, phân tích các mô hình hỗn hợp)

 • Vẽ đồ thị trong SPSS

Với SPSS chỉ cần một vài thao tác rất đơn giản người sử dụng có thể tạo ra được các đồ thị, đồng thời họ cũng
có thể tùy ý hiệu chỉnh đồ thị cũng như hoàn thiện chúng. Các đồ thị đó chất lượng cao, và có thể cắt/dán
vào các tài liệu khác như vào Word hoặc Powerpoint. SPSS có ngôn ngữ cú pháp để tạo ra các đồ thị, nhưng
ngôn ngữ cú pháp đó tương đối phức tạp và nhiều điểm trong giao diện tạo đồ thị lại không sẵn sàng trong ngôn ngữ cú pháp vì thế nên ít được sử dụng tới

B. Cách cài đặt SPSS để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Lưu ý khi cài đặt SPSS đối với bản PASW Statistics 18 (crack)

 1. Run Setup/setup.exe
 2. Single user license
Cách cài đặt SPSS để làm báo cáo thực tập
Cách cài đặt SPSS để làm báo cáo thực tập 1

3. Enter no serial number and install

Cách cài đặt SPSS để làm báo cáo thực tập

4. In the end uncheck “Register with spss.com

Cách cài đặt SPSS để làm báo cáo thực tập

5. Close License Authorization Wizard

Cách cài đặt SPSS để làm báo cáo thực tập
Cách cài đặt SPSS để làm báo cáo thực tập

6. Copy content of EQX to install dir

Cách cài đặt SPSS để làm báo cáo thực tập

Choose “Yes” to replace files

7. Run

C. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS làm đồ án tốt nghiệp

I. Thang đo, thu thập và mã hóa dữ liệu

1. Thang đo

Dữ liệu nghiên cứu có thể phân chia thành 2 loại chính là phân tích dữ liệu định tínhphân tích dữ liệu định lượng.

Các dữ liệu này được thu thập bằng 4 thang đo cơ bản được thể hiện trên sơ đồ như sau:

Hướng dẫn sử dụng phầm mềm SPSS làm đồ án tốt nghiệp

2. Cách xử lý dữ liệu định tính định lượng trong spss

 • Dữ liệu định tính: loại dữ liệu này phản ánh tính chất, sự hơn kém, ta không tính được trị trung bình của dữ liệu dạng định tính.
 • Dữ liệu định lượng: loại dữ liệu này phản ánh mức độ, mức độ hơn kém, tính được trị trung bình.

Cần chú ý rằng các phép toán thống kê dùng cho dữ liệu định tính có những đặc điểm khác với phép toán dùng cho dữ liệu định lượng.

 1. Thang đo danh nghĩa (còn gọi là thang đo định danh hoặc thang đo phân loại) – nominal scale: trong thang đo này các con số chỉ dùng để phân loại các đối tượng, không mang ý nghĩa nào khác. Những phép toán thống kê bạn có thể sử dụng được cho dạng thang đo danh nghĩa là: đếm, tính tần suất của một biểu hiện nào đó, xác định giá trị mode, thực hiện một số phép kiểm định.
 2. Thang đo thứ bậc – ordinal scale: lúc này các con số ở thang đo danh nghĩa được sắp xếp theo một quy ước nào đó về thứ bậc hay sự hơn kém, nhưng ta không biết được khoảng cách giữa chúng. Điều này có nghĩa là bất cứ thang đo thứ bậc nào cũng là thang đo danh nghĩa nhưng rõ ràng bạn không thể suy ngược lại được.
 • Thang đo khoảng – interval scale: là một dạng đặc biệt của thang đo thứ bậc vì nó cho biết được khoảng cách giữa các thứ bậc. Thông thường thang đo khoảng có dạng là một dãy các chữ số liên tục và đều đặn từ 1 đến 5, hay từ 1 đến 10…

Những phép toán thống kê có thể sử dụng thêm cho loại thang đo này so với 2 loại thang đo trước là: tính khoảng biến thiên, số trung bình, độ lệch chuẩn… Cần chú ý là thang đo khoảng tự nó không có điểm 0 được xác định trước, do đó bạn chỉ có thể thực hiện được phép tính cộng trừ chứ phép chia không có ý nghĩa.

 1. Thang đo tỉ lệ – ratio scale: thang đo tỉ lệ có tất cả các đặc tính khoảng cách và thứ tự của thang đo khoảng, ngoài ra điểm 0 trong thang đo khoảng là một trị số “thật” nên ta có thể thực hiện được phép toán chia để tính tỉ lệ nhằm mục đich so sánh.

Nói chung với các biến thu thập bằng thang đo khoảng và thang đo tỉ lệ ta có thể đo lường xu hướng trung tâm bằng trung bình số học. Còn xu hướng phân tán đo bằng độ lệch chuẩn, phương sai (khoảng và tứ trung vị ít được sử dụng đến do kém hữu ích hơn). Vì vậy, SPSS gộp chung hai loại thang đo này thành một gọi là Scale Measures.

3. Các phương pháp thu thập số liệu định tính và định lượng

 1. Phỏng vấn trực tiếp (Face to face interview)
 • Phỏng vấn tại nhà (Door to door interview)
 • Phỏng vấn tại một địa điểm cụ thể (Central location interview)
 • Phỏng vấn chặng (Mall – Intercept interview)
  1. Phỏng vấn qua điện thoại
  2. Phỏng vấn qua thư
  3. Phỏng vấn qua internet
  4. Quan sát (Observation)
 • Dng câu hi
 1. Câu hỏi mở
 2. Câu hỏi đóng
 • Câu hỏi phân đôi (Dichotomous)

Anh/chị có sử dụng điện thoại di động không?

 1. □ Có □ Không
 • Câu hỏi liệt kê một lựa chọn (Single response)

Trong số các nhãn hiệu nước ngọt có gaz dưới đây bạn sử dụng thường xuyên nhất nhãn hiệu nào?

Coca-Cola                             1

Pepsi-Cola                             2

7-Up                                     3

Fanta                                     4

 • Câu hỏi liệt kê nhiều lựa chọn (Multiple responses)

Bạn đã từng viếng thăm địa điểm nào trong các thành phố dưới đây ở nước Lào?

Viêng Chăn                           1

Luang Prabang                      2

Luang Namtha                      3

Savanakhet                           4

 • Câu hỏi sắp hạng (Ranking)

Trong các yếu tố sau đây anh/chị hãy cho biết mức độ quan trọng nhất, nhì, ba trong việc lựa chọn mua một máy điện thoại?

Chất lượng bắt sóng                                                

Kiểu dáng thời trang                                               

…                                                                          

Nguồn gốc xuất xứ                                                 

 • Câu hỏi phân mức (Scale)

Theo ý bạn, trong những câu nói sau đây câu nào mô tả đúng nhất về màu sắc của bao bì sản phẩm này?

Quá tối                                  1

Hơi tối                                   2

Vừa                                       3

Hơi sáng                                4

Quá sáng                               5

 • Câu hỏi chấm điểm.

bạn

Hãy cho điểm các sản phẩm sau từ 1 đến 10 điểm theo mức độ ưa thích của

Điểm

Nhãn hiệu A                                          _

Nhãn hiệu B                                          _

Nhãn hiệu C                                          _

Nhãn hiệu D                                          _

 • Lưu ý: Thông thường, đối vi biến Ordinal, ta có thể định dng thành

4. Cách mã hóa dữ liệu SPSS – Cách mã hóa bảng hỏi

Ví dụ:

cách mã hóa dữ liệu spss - mã hóa bảng hỏi

Nguyên tắc là chúng ta cần chuyển các thông tin từ dạng “chữ” sang dạng “số” để tiến hành nhập liệu vào SPSS.

5. Xử lý dữ liệu

Quy trình xử lý dữ liệu

 • Bước 1: kiểm tra, hiệu chỉnh bảng câu hỏi
 • Bước 2: mã hóa dữ liệu trên bảng câu hỏi
 • Bước 3: nhập dữ liệu vào máy tính
 • Bước 4: làm sạch dữ liệu trên máy tính

Đang cập nhật thêm…..

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ nhất HCM – Quản trị kinh doanh, kế toán

Nhận Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ nhất HCM, bài hay đạt điểm cao. Combo đầy đủ, trọn gói báo cáo thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên.

Chào các bạn, mình là một cựu sinh viên nên đã trải qua khoảng thời gian chuẩn bị ra trường. Khoảng thời gian viết báo cáo thực tập tốt nghiệp dường như gặp rất nhiều khó khăn như về thời gian viết bài, tìm kiếm công ty để thực tập, kinh phí nhà trọ, ăn uống,…cho cuộc sống cá nhân. Và tinh thần ra trường rất nhiều âu lo ập đến.

Là một cựu sinh viên nên mình cũng có hiểu những điều đó, chính vì vậy mình đã dành thời gian rảnh của mình để hỗ trợ các bạn sinh viên khóa sau này như tư vấn đề tài chuyên ngành quản trị kinh doanh, đề tài chuyên đề tốt nghiệp kế toán, đề tài ngành luật dân sự luật đất đai, luật thương mại,..v.v…Danh sách đề tài báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn, chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng,…

A/ Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ nhất HCM

viet thue bao cao thuc tap gia re nhat hcm
viết thuê báo cáo thực tập ở HCM giá rẻ

Nếu các bạn sinh viên đang tìm hiểu đề tài để làm nhưng lại hoang mang vì có quá nhiều đề tài thì có thể liên hệ mình qua zalo 0909 23 26 20 để mh tư vấn miễn phí chọn đề tài phù hợp với công ty đang thực tập.

Ngoài ra, nếu bạn nào chưa có công ty thực thì có thể liên hệ, để mình giới thiệu các công ty tuyển dụng sinh viên thực tập tại TP. HCM. Hoặc bạn nào không có thời gian đi thực tập, vì bận việc cá nhân thì mh sẽ liên hệ công ty giúp bạn xin xác nhận dấu thực tập tại HCM.

Còn nếu như quá bận để biết cách viết bài báo cáo thực tập điểm cao thì bạn có thể liên hệ mình luôn. Mình sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể.

Quá trình viết báo cáo thực tập uy tín nhất tại HCM của mình

 1. Trao đổi qua zalo về Trường, ngành, đề tài, công ty thực tập. Báo giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu với bài bạn.
 2. Gặp trực tiếp để đôi bên yên tâm hơn, cọc 1/3, nhận biên lai là mình đã cọc. Cho mình thông tin cụ thể như mail, sdt, lịch lấy bài. Để mh xếp lịch giao trước ngày nộp 1 hoặc 2 ngày cho kịp bạn.
 3. Sau khi cọc 1/3 thì các khoản thời gian sau mình sẽ gửi bài theo từng chương, để gvhd chỉnh sửa theo chương. Lúc này không nhận thêm tiền từ bạn.
 4. Cuối cùng, đến bài chương cuối cùng, mình sẽ hoàn chỉnh cả bài từ a-z, chỉnh sửa form nhà trường đưa ra, bìa, mục lục cho bài báo cáo…Sau đó bạn sẽ đến địa chỉ văn phòng mình thanh toán 2/3 còn lại và lấy bài nha.

Trong quá trình viết bài, để viết bài báo cáo thực tập điểm cao và hay thì mình mong là các bạn thường xuyên gặp gvhd chỉnh sửa theo lịch thầy cho, sau đó về bài chỉnh sửa đoạn nào thì nên nhắn lại cho mình, để mh làm sát ý thầy hơn. Sau khi giao bài, và nhận khoản 2/3 phần còn lại. Nếu thầy có yêu cầu thêm thắt gì cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao hơn thì mình vẫn sẽ làm nhé.

B/ Một số ngành có trong dịch vụ viết thuê báo cáo uy tín giá rẻ HCM của mình

 1. Báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh
 2. Báo cáo thực tập chuyên ngành marketing
 3. Chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán
 4. báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
 5. Báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn
 6. Chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập ngành luật
 7. Lập kế hoạch kinh doanh trường Topica
 8. Chuyên đề luật đất đai, dân sự, thương mại, luật lao động,….
 9. báo cáo thực tập ngành ngoại thương….
 10. ….v.v..vv…
Viết báo cáo thực tập uy tín nhất tại hcm
Viết báo cáo thực tập uy tín nhất tại hcm

Tại website vietbaocaothuctap.net các bạn có thể tham khảo thêm một số đề cương chi tiết ngành quản trị kinh doanh, kế toán, nhà hàng khách sạn,…v.v.v…và nhiều ngành khác nha.

Viết bài báo cáo thực tập điểm cao và hay
viet bai bao cao thuc tap diem cao va hay

Riêng các bạn làm kế toán nếu đề tài của bạn chọn, không biết nên xin chứng từ gì để làm bài báo cáo thực tập thì inbox zalo mình sẽ tư vấn ạ.

C/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp hay của một số ngành

I/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh

1/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing mix

2/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

3/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kênh phân phối

4/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập hoạt động bán hàng

5/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

6/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

7/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng

II/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành kế toán

1/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

4/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán công cụ dụng cụ nguyên vật liệu

5/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán tính giá thành

III/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn

1/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập tại bộ phận lễ tân nhà hàng khách sạn

2/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập tại bộ phận buồng khách sạn/ nghiệp vụ buồng phòng

3/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập tại bộ phận phục vụ bàn

4/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập quy trình tiệc buffet tại nhà hàng khách sạn

5/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập quy trình Alacarte sáng/ trưa/ tối tại nhà hàng khách sạn

IV/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh TOPICA

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

GIAO NHẬN NHẬP KHẨU

Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần falcon logistics

GIỚI THIÊU VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON LOGISTICS

Báo cáo thực tập với đề tài “Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần Falcon Logistics”. Đề tài gồm ba chương, chương 1 là sự tổng quan giới thiệu về công ty Falcon Logistics Việt Nam, chương 2 đi sâu vào phân tích chi tiết quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển trong một nghiệp vụ cụ thể và chương cuối cùng nêu ra những nhận xét cùng kiến nghị giúp quy trình được hoàn thiện hơn
Báo cáo được Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển xây dựng và hoàn thiện từ cơ sở dựa trên quy trình chung của doanh nghiệp và học hỏi, rút kinh nghiệm trong suốt thời gian thực tập tại công ty, thực hành vào công việc cụ thể. Báo cáo đã nêu rõ được một quy trình chung cho công việc giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển, nêu thao tác cụ thể của từng bước trong quy trình. Từ đó rút ra phân tích ưu nhược điểm của quy trình, dựa trên cơ cở đó mà nêu ra những đề xuất và kiến nghị cho việc hoàn thiện quy trình. Báo cáo thực tập được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 15/02/2017 đến 15/04/2017. Với thời gian thực tập ngắn ngủi và do sự hiểu biết còn hạn chế nên báo cáo thực tập không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để rút kinh nghiệm và hoàn thiện báo cáo được tốt hơn.

XEM THÊM: 

Đề cương báo cáo thực tập Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần falcon logistics

 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON LOGISTICS
 • 1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty Falcon Logistics
 • 1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.3 Chức năng của công ty
 • 1.4 Các lĩnh vực kinh doanh của công ty Falcon Logistics
 • 1.5 Giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
 • 1.5.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.5.2 Chức năng từng bộ phận
 • 1.6 Tình hình nhân sự của công ty
 • 1.7 Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 • 1.7.1 Các nguồn thu chủ yếu của công ty
 • 1.7.2 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2013 đến 2015
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY FALCON LOGISTICS

 • 2.1 Nghiệp vụ cụ thể và mối quan hệ giữa các bên
 • 2.2 Phân tích các bước của quy trình
 • 2.2.1 Tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng giao nhận
 • 2.2.2 Tiếp nhận, kiểm tra thông tin hồ sơ, chứng từ
 • 2.2.3 Khai báo hải quan điện tử
 • 2.2.4 Đến hãng tàu lấy lệnh giao hàng
 • 2.2.5 Làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu
 • 2.2.6 Thanh lý tờ khai
 • 2.2.7 Chuẩn bị xe và vận chuyển đến địa điểm được yêu cầu
 • 2.2.8 Lưu hồ sơ, hoàn tất việc giao hàng
 • 2.3 Nhận xét chung về hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Falcon Logistics
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY FALCON LOGISTICS

 • 3.1 Cơ sở đề xuất
 • 3.1.1 Thuận lợi
 • 3.1.2 Khó khăn
 • 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường
 • biển tại công ty Falcon Logistics.
 • 3.2.1 Đối với doanh nghiệp
 • 3.2.2 Đối với cơ quan Nhà nước
 • 3.2.3 Đối với cơ quan Hải quan
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ

 • Sơ đồ:
 • Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty Falcon Logistics 4
 • Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ các bên liên quan 10
 • Sơ đồ 2.2: Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu tại công ty 12
 • Bảng biểu:
 • Bảng 1.1: Tình hình nhân sự tính đến năm 2017 5
 • Bảng 1.2: Tổng kết doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2015 đến 2017 7
 • Hình ảnh:
 • Hình 1.1: Biểu tượng công ty CP Falcon Logistics 1
 • Hình 2.1: Thông tin tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu 15
 • Hình 2.2: Danh sách hàng hóa tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu 16
 • Hình 2.3:Chứng từ kèm tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu 17
 • Hình 2.4: Kết quả xử lý tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu 18
 • Hình 2.5: Hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử hàng nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON LOGISTICS

Với xu thế toàn cầu hóa như hiện nay thì hoạt động ngoại thương được xem như một điều kiện tiền đề cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Ngoại thương không những thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn giúp nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế, đặc biệt quan trọng đối với những quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể tồn tại được nếu cô lập mình với nền kinh tế thế giới. Để có thể bắt kịp tốc độ phát triển toàn cầu, Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động ngoại thương, mở cửa nền kinh tế. Một kết quả tất yếu của việc mở cửa thị trường là khối lượng hàng hóa thông quan ngày càng lớn dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, mang lại nhiều cơ hội lớn cho ngành giao nhận. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển dịch vụ giao nhận tại Việt Nam khá lớn. Trong đó có hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển đóng vai trò quan trọng và phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty cổ phần Falcon Logistics Việt Nam.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, thông qua thời gian thực tập, tìm hiểu và nghiên cứu về hoạt động giao nhận tại công ty, em đã chọn đề tài: “ Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại công ty cổ phần Falcon Logistics ” làm đề tài cho báo cáo tốt nghiệp của mình. Đề tài này với mục đích tìm hiểu rõ hơn về hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển, quy trình giao nhận, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cũng như những thuận lợi và hạn chế. Với những kiến thức và hiểu biết mà bản thân học hỏi được trong thời gian thực tập, em mong muốn được đóng góp một phần nhỏ của mình bằng việc đưa ra đề xuất và kiến nghị để hoàn thiện hơn hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của công ty trong thời gian tới.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Giáo trình và tài liệu:
 • 1. GS.TS Hoàng Văn Châu (2009), Logistics và vận tải quốc tế, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, Hà Nội, 399.
 • 2. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị Logistics, Nhà xuất bản thống kê, 2006.
 • 3. Cẩm nang chăm sóc khách hàng của tổng công ty Tân cảng sài gòn.
 • 4. Lưu Nguyễn Phương Trang (2015), Hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt, khóa luận tốt nghiệp, trường
 • ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM.
 • Website:
 • www.falconlogistics.vn
 • www.xuatnhapkhau.vn
 • www.saigonnewport.com.vn
 • www.customs.gov.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BÀI

Quy trình nhập khẩu 1
Quy trình nhập khẩu 1
GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
GIAO NHẬN NHẬP KHẨU
GIAO NHẬN NHẬP KHẨU
PHỤ LỤC CHƯNG TỪ
PHỤ LỤC CHƯNG TỪ

ĐẶC ĐIỂM BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI HOTROTHUCTAP.COM

Download mẫu báo cáo thực tập Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần falcon logistics , dành cho các bạn sinh viên học chuyên ngành”

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế đối ngoại
 • Ngoại thương
 • Xuất nhập khẩu
 • Kinh doanh quốc tế

Đặc điểm Báo cáo thực tập Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu tại hotrothuctap

Bài duy nhất không có trên mạng, không copy bất kỳ trên mạng
Bài có đầy đủ chứng từ kèm theo đề tài Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu
Bài đã từng đạt 9 điểm cho người đầu tiên
Bài có file PDF + Word hoàn chỉnh từ bìa tới tài liệu tham khảo
Có thể thay đổi tên công ty khi tải về
Có Các chính sách đặc biệt của team
Bảo hành chỉnh sửa hình thức mãi mãi cho các bạn
Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

 

Quy trình thực tế nhập khẩu cá hồi bằng đường biển

Chuyên đề tốt nghiệp Phân tích quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty TNHH Thy Dung

Mẫu bài chuyên đề tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế , Chia sẻ Chuyên đề thực tập ngành ngoại thương, với đề tài: Phân tích quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty TNHH Thủy Sản dành cho các bạn sinh viên đang làm chuyên đề báo cáo thực tập quy trình xuất khẩu thủy sản nhé!

Đôi lời giới thiệu về đề tài thực tập tốt nghiệp quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty Thủy sản

Ngoại thương là động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu của một nước,không có ngoại thương không thể tăng được của cải.Chính vì thế, để đất nước giàu mạnh,để giữ vững và cũng cố địa vị của Việt Nam trên trường thương mại quốc tế,Việt Nam cần phải tăng cường hoạt động ngoại thương,tăng cường trao đổi lưu thông hàng hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới.Hoạt động ngoại thương bao gồm rất nhiều khâu đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm vững nghiệp vụ và có trình độ chuyên môn từ khâu giao dịch đàm phán đến khâu thực hiện hàng hóa..Tất cả đều rất quan trọng và nó quyết định đến sự thành công hay không của doanh nghiệp.
Một phần quan trọng trong quy trình là giao nhận hàng hóa.Thiếu nghiệp vụ này thì coi như hoạt động mua bán trong nước cũng như nước ngoài không thể thực hiện được.Vì thế vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để nâng cao quy trình nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng hàng hóa cũng như thời gian làm thủ tục nhanh chóng, kịp tiến độ để đảm bảo quá trình vận hành của công ty không bị gián đoạn.Nhận thức được tầm quan trong đó, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thy Hạnh Dung, em quyết định chọn đề tài:“Phân tích quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty TNHH Thy Hạnh Dung” để làm báo cáo thực tập.

Mục lục đề tài chuyên đề tốt nghiệp quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty Thủy sản

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
 • 1.2. Lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu của công ty.
 • 1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh
 • 1.2.2. Mục tiêu
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty.
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức và nhân sự các phòng ban
 • 1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.4. Tình hình nhân sự
 • 1.5. Tình hình khách hàng của công ty.
 • 1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm (2015 – 2017).

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU CÁ HỒI BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY

 • 2.1 Phân tích phòng xuất nhập khẩu của công ty
 • 2.1.1 Nhân viên mua hàng
 • 2.1.2 Nhân viên giao nhận
 • 2.2. Quy trình thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu tại công ty TNHH Thy Hạnh Dung
 • 2.3. Các bước tiến hành ngiệp vụ xuất khẩu lô hàng
 • 2.3.1. Ký kết hợp đồng ngoại thương
 • 2.3.2. Nhận và kiểm tra bộ chứng từ
 • 2.3.3. Nhận thông báo hàng đến và lấy lệnh giao hàng
 • 2.3.4 Làm thủ tục hải quan điện tử
 • 2.3.5. Làm thủ tục hải quan tại cảng
 • 2.3.6. Nhận hàng tại cảng:
 • 2.3.7. Lập chứng từ kế toán và lưu hồ sơ
 • 2.4. Đánh giá về quy trình
 • 2.4.1. Ưu điểm.
 • 2.4.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CÁ HỒI BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY

 • 3.1.Điểm mạnh và điểm yếu của công ty
 • 3.1.1.Điểm mạnh của công ty:
 • 3.1.2.Điểm yếu của công ty:
 • 3.2.Một số giải pháp đưa ra nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu của công ty TNHH Thy Hạnh Dung:
 • 3.2.1.Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường nhập khẩu và thị trường xuất bán trong nước.
 • 3.2.2.Giải pháp hoàn thiện quá trình lựa chọn thị trường và ký kết hợp đồng.
 • 3.2.3.Hoàn thiện quá trình giao nhận và vận chuyển hàng từ cảng
 • 3.2.4.Nâng cao năng lực thuê tàu và mua bảo hiểm
 • 3.2.5.Giải pháp hoàn thiện khâu thanh toán và thủ tục thanh toán.
 • 3.2.6.Nâng cao năng lực làm việc cho nhân viên
 • 3.2.7.Thiết lập mối quan hệ với khách hàng, tổ chức mối liên kết với các doanh nghiệp khác trong quá trình nhập khẩu
 • 3.3. Một số kiến nghị với nhà nước
 • 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và đơn giản hóa các thủ tục hải quan
 • 3.3.2. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đường xá, cầu cảng, bến bãi
 • 3.3.3 Tạo môi trường công bằng và xử lý ngiêm minh đối với tất cả doanh nghiệp khi vi phạm

Xem thêm: Báo cáo thực tập Sử dụng microsoft Excel vào công tác thông kê

Đặc điểm bài đề tài chuyên đề tốt nghiệp quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty Thủy sản

 • Bài duy nhất không có trên mạng, không copy bất kỳ trên mạng
 • Bài có đầy đủ chứng từ kèm theo đề tài quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển
 • Bài đã từng đạt 9 điểm cho người đầu tiên
 • Bài có file PDF + Word hoàn chỉnh từ bìa tới tài liệu tham khảo
 • Có thể thay đổi tên công ty khi tải về
 • Có Các chính sách đặc biệt của team
 • Bảo hành chỉnh sửa hình thức mãi mãi cho các bạn

Ngoài ra mình có Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu cho các bạn sinh viên

Hiện nay ngoài chia sẻ tài liệu hay ra mình còn có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, chuyên đề cho các bạn
sinh viên cần hỗ trợ viết bài, Mình làm đề tài mới, có thể làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề trọn gói
cho các bạn sinh viên bao gồm:
1. —–> Chọn đề tài
2. —> làm đề cương
3. —-> Chỉnh sửa theo yêu cầu của GV
4. —–> Xây dựng bản thảo
5. —–>Chỉnh sửa bản thảo theo yêu cầu GV
6. —–> Hoàn chỉnh bài chính thức
7. —–> Xin dấu doanh nghiệp

SĐT/ZALO 0973.287.149 

Một số hình ảnh trong đề tài chuyên đề thực tập đề tài quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển

Quy trình thực tế nhập khẩu cá hồi bằng đường biển
Quy trình thực tế nhập khẩu cá hồi bằng đường biển

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

Chứng từ quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển
Chứng từ quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển