Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường ĐH Quy Nhơn

Rate this post

Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường ĐH Quy Nhơn dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường ĐH Quy Nhơn mẫu đề tài này được kham khảo từ bài khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN

Quy Định Chi Tiết Về Viết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán:

 1. Thứ tự trình bày đề án
 2. a) Đề án chuyên ngành có độ dài khoảng 18 – 25 trang A4 (không kể phần mục lục, danh mục bảng biểu, phụ lục, tài liệu tham khảo).
 3. b) Đề án chuyên ngành phải sử dụng văn phong khoa học phù hợp, trình bày rõ ràng, không tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, đồ thị…
 4. c) Thứ tự trình bày đề án chuyên ngành như sau:

Trang bìa (theo mẫu quy định): gồm 1 bìa chính (trang bìa ngoài) và 1 bìa phụ (bìa bên trong).

Mục lục                                                                                                          Trang

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có)

Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ…

Lời mở đầu

Xem Thêm ==>Dịch vụ viết chuyên đề thực tập , điểm cao 

 1. Hệ soạn thảo văn bản

Đề án sử dụng font Times New Roman (mã Unicode) cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Đề án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm) và đóng bằng bìa mềm. Đề án tuân thủ các quy chuẩn về định dạng trang văn bản và trình bày như sau:

 1. a) Định dạng trang văn bản

Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2cm.

Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Trang 1 là trang đầu tiên của “Phần mở đầu hoặc lời mở đầu”.

 1. b) Định dạng tên chương và các tiểu mục

– Tên chương: Cỡ chữ 16; Kiểu chữ: in hoa, nét đậm; Căn lề: bên trái và dãn dòng: 1,5 lines.

– Các tiểu mục của đề án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất 4 chữ số, trong đó chữ số thứ nhất chỉ số thứ tự chương (Ví dụ: 3.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 của mục 1 chương 3). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục.

Có hai loại đề mục: Các đề mục cùng cấp (là các đề mục có cùng số chữ số, ví dụ 1.1.2, 1.1.3 và 2.1.3) và các đề mục không cùng cấp (ví dụ 1.1 và 1.1.1). Các đề mục cùng cấp phải trình bày giống nhau và các đề mục không cùng cấp trình bày khác nhau. Ví dụ:

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN          (Times New Roman, chữ hoa, đậm, đứng)

1.1.1. Một số khái niệm                          (Times New Roman, chữ thường, đậm, đứng)

1.1.1.1. Tổng trực tiếp                             (Times New Roman, chữ thường, đậm, nghiêng)

hay

1.1. Giới thiệu tổng quan                       (Times New Roman, chữ thường, đậm, đứng)

1.1.1. Một số khái niệm                           (Times New Roman, chữ thường, đậm, nghiêng)

1.1.1.1. Tổng trực tiếp                             (Times New Roman, chữ thường, không đậm, nghiêng)

 1. Cách trình bày tên bảng, biểu, hình vẽ, sơ đồ, ký hiệu và viết tắt
 2. a) Tên bảng, biểu, hình, sơ đồ

– Vị trí: Giữa trang và phía trên các bảng; phía dưới các biểu đồ, hình vẽ, sơ đồ

– Cỡ chữ 12; Kiểu chữ: in thường, nét đậm; dãn dòng: 1.5 lines

– Đánh số theo quy định Bảng, Biểu, Hình vẽ và Sơ đồ

– Bảng, biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy (landscape) thì chiều đọc là chiều từ gáy đề án đọc ra.

 1. b) Ký hiệu

Trong đề án chỉ sử dụng ký hiệu theo quy định quốc tế.

Ví dụ: P – Giá cả.

 1. c) Cách viết tắt

– Không lạm dụng việc viết tắt trong đề án. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề án.

– Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề và những cụm từ ít xuất hiện trong đề án.

– Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức,… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.

– Nếu đề án có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng Danh mục các chữ viết tắt (sắp xếp theo thứ tự ABC) đặt ở phần đầu đề án.

 1. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

– Các khái niệm, quan điểm mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và các tài liệu tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong Danh mục tài liệu tham khảo.

– Nếu không có điều kiện tiếp cận được tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo.

– Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu đoạn trích dẫn dài thì phải tách nó thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm và không sử dụng dấu ngoặc kép.

– Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài liệu trong Danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần ghi cả số trang hoặc số hiệu định lý, mệnh đề,…., ví dụ: [15, tr.101-105]. Đối với nội dung được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau thì số thứ tự của từng tài liệu trích dẫn được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [25], [31].

 1. Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,..) nhưng số thứ tự được đánh liên tục. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật,…

Tài liệu tham khảo xếp thứ tự ABC theo họ (đối với tác giả người nước ngoài) và theo tên (đối với tác giả người Việt Nam).

 1. a) Đối với tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo thì phải ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự sau:

Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, luận văn hoặc báo cáo,  nhà xuất bản, nơi xuất bản

Ví dụ: Nguyễn Văn B (2015), Kinh tế Việt Nam năm 2014, Nhà xuất bản X, Hà Nội.

 1. b) Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài viết trong một quyển sách thì phải ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự sau:

Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên bài báo, tên báo/tạp chí, số phát hành, khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí hay bài viết trong quyển sách.

Ví dụ: Lê Xuân H (2015), “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2014 và khuyến nghị chính sách cho năm 2015”, Tạp chí Y, số 150, tr.7-18.

 1. c) Đối với tài liệu tham khảo là ấn phẩm điện tử phải ghi địa chỉ cụ thể cho phép truy cập tài liệu kèm theo ngày truy cập.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2014), Tăng trưởng bền vững, Tạp chí Y, Địa chỉ: http://tapchiy.org/tangtruong.pdf, [truy cập ngày 01/11/2014].

Nếu tên tài liệu tham khảo dài hơn một dòng thì nên trình bày từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để danh mục tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Ví dụ:

 • [1]    Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.
 • [2]    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
 • [3]    Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
 • ……
 • [8]    Anderson, J. E. (1985), “The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese  Case”, American Economic Review, 751(1), pp. 178-90.
 • [9]    Boulding, K. E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
 • [10]  Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.
 1. Phụ lục của đề án

– Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung đề án như: Phiếu điều tra, số liệu, biểu mẫu, tranh ảnh,…

– Nếu đề án sử dụng những câu trả lời cho một bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi.


Trên đây là mẫu chuyên đề thực tập Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường ĐH Quy Nhơn  được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo