Kế Toán Và Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công Ty…

Rate this post

 Download miễn phí đề cương Kế Toán Và Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công Ty… dành cho các bạn sinh viên ngành Kế toán đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu đề cương Kế Toán Và Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công Ty… được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề cương báo cáo thực tập: KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY….

Chương 1. Tổng quan về Công ty ….

1.1. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty (hoạt động của đơn vị HCSN)

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty (đơn vị)

 • Thông tin chung về công ty (đơn vị)
 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty (đơn vị)

1.2.2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (đặc điểm hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp)

 • Lĩnh vực kinh doanh của công ty (lĩnh vực hoạt động của đơn vị)
 • Quy trình công nghệ (hoặc quy trình kinh doanh) của công ty (quy trình tiếp nhận, sử dụng kinh phí,…của đơn vị sự nghiệp)

1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty

 • Sơ đồ bộ máy quản lý công ty (đơn vị)

Giải thích sơ đồ

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ 

 • Đặc điểm tổ chức kinh doanh (đặc điểm tổ chức quản lý tại đơn vị)

1.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây (3 năm) (kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp)

Trình bày các chỉ tiêu: doanh thu, chi phí, lãi gộp, lãi ròng …. (Kinh phí sự nghiệp, chi sự nghiệp, thặng dư, thâm hụt,…)

So sánh phân tích tổng quát.

1.2. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán Công ty (đơn vị)

1.2.1. Hình thức kế toán

 • Sơ đồ hình thức kế toán
 • Diễn giải theo thực tế

1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán

 • Sơ đồ bộ máy KT
 • Diễn giải theo thực tế

1.2.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty (đơn vị)

Chế độ kế toán, chính sách và phương pháp kế toán hiện đang áp dụng tại công ty (đơn vị)

1.2.4. Tình hình sử dụng máy vi tính tại công ty (đơn vị)

 • Phần mềm kế toán đang sử dụng
 • Hình ảnh phần mềm kế toán
 • Hỗ trợ của phần mềm kế toán đối với công việc kế toán tại công ty
 • Mức độ vi tính hóa và thực trạng việc sử dụng máy tính trong công tác kế toán tại công ty

Chương 2. Thực trạng kế toán …….tại Công ty ….. (đơn vị)

2.1. Các vấn đề chung về  ………(cụ thể theo tên đề tài) tại công ty (đơn vị)

Phần này cần nêu tất cả các vấn đề chung liên quan đến phần hành kế toán theo đề tài khóa luận nhưng không được chép lý thuyết mà phải nêu thực tế tại công ty.(đơn vị)

Ví dụ Đề tài khóa luận về “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ” Phần này cần nêu các vấn đề như:

– Đặc điểm sản phẩm tiêu thụ

– Phương thức tiêu thụ, phương thức thanh toán… (cần nêu cụ thể công ty áp dụng các phương thức tiêu thụ, phương thức thanh toán đối với các mặt hàng và khách hàng nào…)

– Phương pháp xác định giá vốn hàng bán

– Điều kiện ghi nhận doanh thu tại công ty

– Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh (CPBH, CPQLDN) tại công ty

– Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ (Nêu công thức)

– Thời điểm xác định kết quả tiêu thụ

2.2. Thực trạng kế toán ……. tại công ty……….(đơn vị)

2.2.1. Chứng từ sử dụng

– Liệt kê tên chứng từ: Ví dụ Phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT …

– Trình bày quy trình luân chuyển chứng từ:

+ Yêu cầu vẽ sơ đồ quy trình lập/ tiếp nhận chứng sử, quy trình luân chuyển chứng từ cho đến khâu lưu chứng từ (vẽ sơ đồ khối)

+ Giải thích sơ đồ

2.2.2. Tài khoản sử dụng

– Nêu số hiệu và tên tài khoản kế toán tổng hợp sử dụng

– Nêu số hiệu và tên các TK chi tiết và cách mở tài khoản chi tiết (kể cả cách tạo tài khoản chi tiết theo danh mục mã đối tượng có liên quan ví dụ danh mục vật tư, hàng hóa…..)

2.2.3. Quy trình hạch toán

 • Đối với kế toán thủ công:

– Vẽ sơ đồ quy trình hạch toán theo phần hành gắn với đề tài khóa luận

– Diễn giải quy trình theo thực tế

– Minh họa quy trình: yêu cầu mô tả trình tự ghi sổ từ chứng từ gốc đến sổ cái theo đề tài cụ thể.

 • Đối với kế toán theo phần mềm kế toán trên máy vi tính, yêu cầu

– Vẽ sơ đồ quy trình hạch toán theo phần hành gắn với đề tài khóa luận theo hình thức kế toán máy

– Diễn giải quy trình theo thực tế.

– Minh họa quy trình: Phần này yêu cầu mô tả đúng các công việc theo trình tự của kế toán theo phần mềm kế toán gồm:

+ Cập nhật chứng từ: yêu cầu chỉ rõ từ các chứng từ cập nhật vào các giao diện nào, chụp giao diện phản ánh kết quả của việc lập chứng từ. Không cần chụp các giao diện đường dẫn không cần thiết (chỉ cần trình bày bằng lời). Chỉ rõ ai cập nhật, cập nhật vào thời điểm nào.

+ Phân bổ, kết chuyển: Trình bày rõ ai thực hiện, thực hiện vào thời điểm nào, cách thức thực hiện (yêu cầu có chụp các giao diện kết chuyển). Không cần chụp các giao diện đường dẫn không cần thiết (chỉ cần trình bày bằng lời)

+ In sổ kế toán tổng hợp và chi tiết: Trình bày rõ ai thực hiện, thực hiện vào thời điểm nào, cách thức thực hiện (yêu cầu có chụp các giao diện in sổ). Không cần chụp các giao diện đường dẫn không cần thiết (chỉ cần trình bày bằng lời) và có trích dẫn các sổ minh họa

Trong ba giai đoạn trên yêu cầu nêu rõ quy trình có giải thích và gắn kết giữa các nội dung không trình bày theo kiểu liệt kê chứng từ, giao diện và sổ mà phải có giải thích, câu dẫn cho các giao diện và sổ.

Chú ý:

 • Đối với các đề tài liên quan đến các phần hành kế toán có sử dụng thông tin từ các phần hành khác thì phần cập nhật chứng từ thay vì cập nhật phải nói rõ lấy thông tin, số liệu từ phần hành nào.

Riêng đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm”

 • Nếu doanh nghiệp nhỏ ít nghiệp vụ có thể phản ánh cả khâu cập nhật chứng từ liên quan đến các chi phí NVLTT, NCTT, CPSXC; khâu phân bổ, kết chuyển và khâu in sổ theo quy trình trên.
 • Nếu DN lớn kế toán sử dụng thông tin từ các phần hành khác (VL, lương….) thì khâu cập nhật chỉ trình bày việc sử dụng, kế thừa thông tin từ các phần hành khác như thế nào; khâu phân bổ, kết chuyển và in sổ vẫn thực hiện theo quy trình trên.

2.3. Đánh giá chung về kế toán …….tại Công ty ………(đơn vị)

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp Kế toán 

2.3.1. Ưu điểm

2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân

Chú ý: Ưu điểm và tồn tại trình bày trên các nội dung: Bộ máy KT, Phần mềm KT sử dụng, chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng và phương pháp hạch toán theo đề tài.

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán …… tại Công ty …(đơn vị)

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện….

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tại công ty …(đơn vị)

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp

Ghi chú : từ đơn vị trong đề cương áp dụng với đề tài khóa luận viết về đơn vị hành chính sự nghiệp

 


Trên đây là mẫu đề cương Kế Toán Và Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công Ty… được chia sẻ miễn phí các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo