TOP 10 Đề Tài Quản Trị Bán Hàng Viết Báo Cáo Thực Tập Điểm Cao!!!

Rate this post

Chủ Đề Quản Trị Bán Hàng Có Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập nào dễ đạt điểm cao???

Quản trị bán hàng là một trong những hoạt động trong ngành Quản trị kinh doanh. Tập trung và vận dũng những kiến thức cùng kỹ năng vào công việc quản lý bán hàng. Chủ đề Quản trị bán hàng hay được gọi là Quản lý bán hàng được khá nhiều bạn sinh viên ưa chuộng. Cũng như ưu tiên chọn đề tài khi viết bài báo cáo thực tập.

Nhưng, làm sao để chọn được Đề tài viết báo cáo thực tập Quản trị bán hàng phù hợp với đơn vị thực tập, yêu cầu của GVHD? Thêm vào đó, có nhiều bạn sinh viên đã đặt ra nhiều câu hỏi cho chị Google với những câu như. “Mẹo chọn Đề tài viết báo cáo thực tập Quản trị bán hàng điểm cao?”. “Cách chọn đề tài báo cáo thực dễ làm?”. “Đề tà báo cáo thực tập quản trị bán hàng có những đề tài nào?”,… Và rất nhiều câu hỏi khác.

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149

Top 10 Đề Tài Viết Báo Cáo Quản Trị Bán Hàng Đạt Điểm Cao

 1. Tổ chức hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần ABC.
 2. Nâng cao Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp ABC.
 3. Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH ABC.
 4. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân tại Công ty BCA.
 5. Những giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty ABC.
 6. Phân tích các tiêu chuẩn đánh giá lực lượng bán hàng tại Công ty ABC.
 7. Thực trạng công tác bán hàng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công Ty ABC.
 8. Một số giải pháp hoàn thiện qui trình bán hàng tại công ty TNHH ABC.
 9. Nâng cao công tác Quản trị bán hàng của công ty TNHH ABC.
 10. Hoàn thiện hệ thống hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần ABC.

TOP 3 Đề Cương Quản Trị Bán Hàng Viết Báo Cáo Thực Tập

Sau khi chọn được Đề tài viết báo cáo thực tập trong TOP 10 ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP ở trên. Thường GVHD sẽ có yêu cầu các bạn tự viết Đề cương chi tiết/ Đề cương sơ bộ với đề tài đã chọn. Nhưng do lần đầu phải viết báo cáo thực tập có tính chất quyết định đến kết quả học tập cả quá trình đại học. Nên các bạn sinh viên khó tránh khỏi lo lắng, nôn nao. 

Cũng nhân đây, Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên TOP 3 Đề cương viết báo cáo thực tập Quản trị bán hàng. Các bạn có thể tham khảo và tùy thuộc vào yêu cầu/ qui định của nhà trường cùng GVHD để điều chỉnh sao cho hợp lí. Ngoài ra, nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện bài Báo cáo thực tập hoặc có nhu cầu Thuê người viết báo cáo. Hãy liên hệ đến Dịch vụ Viết thuê báo cáo thực tập của Admin. 

Sđt/ Zalo: 0973 287 149 – Vietbaocaothuctap.net

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

Đề cương số 1: Tìm Hiểu Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty

Chương 1: Giới thiệu tổng quát về công ty

1.1.Tổng quan về công ty

 • 1.1.1. Giới thiệu về công ty Công ty
 • 1.1.2. Lịch sử hình thành của công ty
 • 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

1.2. Bộ máy tổ chức của công ty

 • 1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lí của công ty
 • 1.2.2.Chức năng và nhiệm vụ từng phòng ban
 • 1.2.3 Nhận xét bộ máy của công ty:

1.3.  Hệ thống kinh doanh của công ty

1.4 Tình hình lao động tại công ty trong thời gian qua ( 2018-2020)

 • 1.4.1.Tổng lao động qua 3 năm 2018 – 2020
 • 1.4.2. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động
 • 1.4.2. Cơ cấu lao động theo giới tính
 • 1.4.4. Cơ cấu lao động theo độ tuổi
 • 1.4.5. Trình độ lao động của công ty trong 3 năm qua

1.5. Địa bàn kinh doanh

1.6.Doanh số

1.7.Phân tích SWOT của Công ty

1.8.Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của Công ty

1.9. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị bán hàng tại công ty

2.1. Giới thiệu bộ phận bán hàng

2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị bán hàng của công ty

 • 2.2.1 Vĩ mô
 • 2.2.2 Vi mô

2.3. Thực trạng công tác quản trị bán hàng tại công ty

 • 2.3.1. Công tác lập kế hoạch bán hàng
 • 2.3.2. Công tác tổ chức bộ máy bán hàng hiện tại
 • 2.3.3. Công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển đội ngũ bán hàng
 • 2.3.4. Công tác động viên và kích thích hệ thống bán hàng
 • 3.3.5. Công tác kiểm soát hoạt động bán hàng
 • 2.3.6 Hiệu quả công tác quản trị bán hàng qua các chỉ tiêu

2.4. Đánh giá nhận xét ưu điểm, hạn chế

 • 2.4.1. Ưu điểm
 • 2.4.2. Hạn chế

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty

3.1. Phương hướng phát triển công ty

 • 3.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty
 • 3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty giai đoạn 2022 – 2025

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty

 • 3.2.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng
 • 3.2.2. Tổ chức sắp xếp các địa điểm bán hàng hợp lý
 • 3.2.3. Xây dựng đội ngũ quản trị và lực lượng bán hàng vững mạnh
 • 3.2.4. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho đội ngũ nhân viên bán hàng
 • 3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá nhân viên bán hàng
 • 3.2.6. Đề xuất Marketing Mix nhằm hỗ trợ quản trị bán hàng
 • 3.2.7. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho đội ngũ nhân viên bán hàng
 • 4.2.8. Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá nhân viên bán hàng

KẾT LUẬN

Đề cương số 2: Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty

Chương 1: Tổng quan về công ty

1.1.Quá trình hình thành và phát triển

 • 1.1.1. Quá trình hình thành
 • 1.1.2. Qúa trình phát triển của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty

 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban

1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh

Tóm tắt chương 1

Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing tại công ty

2.1 Thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ty

 • 2.1.1. Sơ đồ quy trình bán hàng
  • 2.1.1.1. Chuẩn bị
  • 2.1.1.2. Xác định khách hàng
  • 2.1.1.3. Tiếp xúc với khách hàng:
  • 2.1.1.4.Tìm hiểu nhu cầu khách hàng:
  • 2.1.1.5. Tư vấn cho khách hàng:
  • 2.1.1.6.Giới thiệu về sản phẩm:
  • 2.1.1.7.Kết thúc cuộc bán hàng:
  • 2.1.1.8. Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành:

2.2. Ưu điểm và nhược điểm về hoạt động bán hàng của công ty

 • 2.2.1. Ưu điểm:
 • 2.2.2. Nhược điểm

Chương 3: Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới

 • 3.1.1. Mục tiêu của công ty
 • 3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty

3.2. Kiếm nghị qui trình bán hàng cho Công ty

 • 3.3.1. Kiến nghị về hệ thống bán sỉ cho công ty
 • 3.2.2 Kiến nghị cải thiện chính sách thanh toán

KẾT LUẬN

Đề cương số 3: Quy Trình Bán Hàng Bất Động Sản Tại Công Ty

Chương 1: Tổng quan công ty

1.1. Giới thiệu sơ nét về công ty

 • 1.1.1. Tổng quan về Công ty
 • 1.1.2.Tầm nhìn
 • 1.1.3.Sứ mệnh
 • 1.1.4.Giá trị cốt lõi

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty

 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.1. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Định hướng phát triển

1.3. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty

 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty
 • 1.3.2. Chức năng – Nhiệm vụ các phòng ban

1.4.Tình hình nguồn nhân lực trong 3 năm (2018-2020)

 • 1.4.1. Theo giới tính
 • 1.4.2. Theo độ tuổi

1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2018 – 2020)

1.6. Định hướng phát triển công ty

 • 1.6.1.Mục tiêu của công ty
 • 1.6.2. Định hướng phát triển công ty

Chương 2: Quy trình bán hàng tại công ty

2.1.Phân tích thực trạng về quy trình bán hàng của Công ty

 • 2.1.1.Giới thiệu về dự án công ty:
 • 2.1.2. Quy trình bán hàng của Công ty
  • 2.1.2.1. Bước 1: Tìm kiếm khách hàng
  • 2.1.2.2. Bước 2: Tìm hiểu và sàng lọc thông tin khách
  • 2.1.2.3. Bước 3: Thiết lập cuộc hẹn khách hàng
  • 2.1.2.4.Bước 4: Chuẩn bị tiếp xúc khách hàng
  • 2.1.2.5. Bước 5: Giới thiệu và trình bày sản phẩm (tư vấn) khi dẫn khách tham quan nhà mẫu
  • 2.1.2.6. Bước 6: Tư vấn giải pháp khắc phục các vấn đề còn vướng mắc
  • 2.1.2.7. Bước 7: Ra quyết định chốt Sale cho khách hàng
  • 2.1.2.8. Bước 8: Thống nhất thương vụ, ký kết hợp đồng
  • 2.1.2.9. Bước 9: Chăm sóc khách hàng

2.2. Nhận xét, đánh giá

 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Nhược điểm

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị

3.1.Bài học kinh nghiệm

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty.

 • 3.2.1. Hoàn thiện quy trình bán hàng
 • 3.2.2. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
 • 3.2.3. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
 • 3.2.4. Thực hiện tốt công tác phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng

Trên đây là mẫu Quản Trị Bán Hàng được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo