Tổng Hợp 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Cho Vay Dễ Viết

Rate this post

Báo cáo thực tập Thẩm định cho vay là một loại tài liệu hoặc báo cáo mà các sinh viên thực tập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoặc quản lý thường phải viết sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập của họ tại một tổ chức tài chính hoặc ngân hàng. Báo cáo này thường được yêu cầu và đánh giá bởi giáo viên hướng dẫn thực tập hoặc quản lý thực tập của sinh viên.

Báo cáo thực tập Thẩm định cho vay tập trung vào việc thực hiện một đánh giá kỹ thuật về khả năng của một khách hàng (cá nhân hoặc doanh nghiệp) để vay tiền từ một tổ chức tài chính hoặc ngân hàng. Báo cáo này thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Thông tin cơ bản: Bắt đầu bằng việc cung cấp thông tin cơ bản về tổ chức tài chính hoặc ngân hàng, bao gồm tên, địa chỉ, lịch sử, mục tiêu kinh doanh, và cơ cấu tổ chức.
 2. Mục tiêu thẩm định: Trình bày mục tiêu của quá trình thẩm định cho vay, bao gồm việc đánh giá khách hàng và đưa ra quyết định về việc cấp vay.
 3. Phân tích tài chính: Trình bày phân tích tài chính của khách hàng, bao gồm báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất nợ, và tỷ suất vốn chủ sở hữu.
 4. Đánh giá rủi ro: Xác định và đánh giá rủi ro liên quan đến việc cấp vay cho khách hàng, bao gồm cả rủi ro tín dụng và rủi ro tài chính.
 5. Đề xuất giải pháp: Đưa ra các giải pháp hoặc đề nghị về việc cấp vay, bao gồm mức kích thước vay, điều kiện và hạn mức, dựa trên kết quả thẩm định.
 6. Kết luận: Tóm tắt các điểm quan trọng từ báo cáo và đưa ra kết luận về khả năng của khách hàng để vay tiền.
 7. Đề xuất cải tiến: Nếu có, báo cáo cũng có thể đề xuất các cải tiến hoặc khuyến nghị để tăng cường quá trình thẩm định cho vay trong tương lai.

Báo cáo thực tập Thẩm định cho vay giúp sinh viên hiểu sâu về quá trình thẩm định cho vay trong ngành ngân hàng và tài chính, cũng như phát triển kỹ năng phân tích tài chính và đánh giá rủi ro tín dụng.

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Cấu trúc bài báo cáo thực tập Thẩm định cho vay có thể bao gồm các phần sau đây:

 1. Bìa báo cáo:
  • Tên của trường và khoa.
  • Tên của sinh viên thực tập.
  • Tiêu đề báo cáo.
  • Ngày hoàn thành báo cáo.
 2. Phần mở đầu (Introduction):
  • Giới thiệu tổng quan về báo cáo.
  • Mục tiêu và phạm vi của báo cáo.
  • Lý do chọn đề tài và cơ sở thực tập.
 3. Phần 1: Giới thiệu về tổ chức tài chính hoặc ngân hàng:
  • Thông tin về tổ chức, bao gồm lịch sử, sứ mạng, và cơ cấu tổ chức.
  • Mô tả về các sản phẩm và dịch vụ tài chính cung cấp.
 4. Phần 2: Mục tiêu và phương pháp thực hiện thẩm định cho vay:
  • Mô tả mục tiêu cụ thể của quá trình thẩm định cho vay.
  • Trình bày phương pháp và quy trình được sử dụng để thẩm định khách hàng.
 5. Phần 3: Phân tích tài chính của khách hàng:
  • Trình bày thông tin về khách hàng, bao gồm lịch sử, doanh nghiệp hoặc cá nhân.
  • Phân tích báo cáo tài chính của khách hàng, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và các chỉ số tài chính quan trọng.
 6. Phần 4: Đánh giá rủi ro:
  • Xác định và đánh giá các rủi ro liên quan đến việc cấp vay cho khách hàng, bao gồm rủi ro tín dụng và rủi ro tài chính.
 7. Phần 5: Đề xuất giải pháp và quyết định:
  • Đưa ra các giải pháp hoặc đề nghị về việc cấp vay, bao gồm mức kích thước vay, điều kiện và hạn mức, dựa trên kết quả thẩm định.
  • Trình bày quyết định cuối cùng về việc cấp vay.
 8. Phần 6: Kết luận:
  • Tóm tắt các điểm quan trọng từ báo cáo.
  • Đưa ra kết luận về khả năng của khách hàng để vay tiền.
 9. Phần 7: Đề xuất cải tiến (nếu có):
  • Nếu có, đề xuất các cải tiến hoặc khuyến nghị để tăng cường quá trình thẩm định cho vay trong tương lai.
 10. Tài liệu tham khảo:
  • Liệt kê các nguồn tham khảo và tài liệu được sử dụng trong quá trình thực hiện báo cáo.
 11. Phụ lục (nếu cần):
  • Bao gồm bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bổ sung nào liên quan đến báo cáo, như bản sao các báo cáo tài chính của khách hàng.

Cấu trúc này có thể được điều chỉnh tùy theo yêu cầu cụ thể của trường học hoặc tổ chức thực tập. Báo cáo thực tập Thẩm định cho vay nên được viết một cách chặt chẽ, logic, và dễ đọc để giúp người đọc hiểu rõ quá trình thẩm định và quyết định về việc cấp vay.

===>Danh Sách 145 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Rủi Ro Tín Dụng

Công việc thực tập Báo cáo thực tập Thẩm định cho vay

Công việc thực tập trong lĩnh vực thẩm định cho vay là một phần quan trọng của quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp trong ngành tài chính và ngân hàng. Dưới đây là một số công việc cơ bản mà một sinh viên thực tập sẽ thực hiện khi chuẩn bị báo cáo thực tập Thẩm định cho vay:

 1. Thu thập thông tin: Sinh viên thực tập cần thu thập thông tin liên quan đến khách hàng hoặc tổ chức cần thẩm định. Điều này có thể bao gồm báo cáo tài chính, hồ sơ khách hàng, lịch sử giao dịch, và thông tin về ngành công nghiệp mà khách hàng hoạt động.
 2. Phân tích tài chính: Sau khi thu thập thông tin, sinh viên thực tập cần phân tích báo cáo tài chính của khách hàng. Điều này bao gồm việc đánh giá các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất nợ, và tỷ suất vốn chủ sở hữu.
 3. Đánh giá rủi ro: Sinh viên thực tập phải xác định và đánh giá các rủi ro liên quan đến việc cấp vay cho khách hàng. Điều này bao gồm việc đánh giá rủi ro tín dụng (khả năng của khách hàng trả nợ) và rủi ro tài chính (khả năng của khách hàng quản lý tài chính).
 4. Đề xuất giải pháp: Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá, sinh viên thực tập cần đưa ra các giải pháp hoặc đề nghị về việc cấp vay. Điều này có thể bao gồm việc đề xuất mức kích thước vay, điều kiện và hạn mức.
 5. Viết báo cáo: Sau khi hoàn thành quá trình thẩm định, sinh viên thực tập phải viết báo cáo thực tập Thẩm định cho vay. Báo cáo này cần phản ánh toàn bộ quá trình thực hiện, kết quả phân tích, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp. Báo cáo cần được viết một cách cẩn thận và chặt chẽ.
 6. Trình bày kết quả: Sau khi hoàn thành báo cáo, sinh viên thực tập cần trình bày kết quả và đề xuất của họ cho giáo viên hướng dẫn thực tập hoặc quản lý thực tập. Thường, có một buổi thảo luận hoặc buổi bảo vệ để trình bày báo cáo và thảo luận về quyết định cấp vay.
 7. Sáng tạo và đề xuất cải tiến (tuỳ trường hợp): Nếu có, sinh viên thực tập có thể đề xuất các cải tiến hoặc khuyến nghị để tăng cường quá trình thẩm định cho vay trong tương lai.

Công việc thực tập trong lĩnh vực thẩm định cho vay yêu cầu sự cẩn trọng, khả năng phân tích tài chính, và khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng quan trọng trong ngành tài chính và ngân hàng.

===>NHỮNG ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ĐƯỢC CHỌN LỌC ĐỂ BẠN VIẾT ĐIỂM 10 DỄ DÀNG NHẤT  

200 đề tài Báo cáo thực tập Thẩm định cho vay

Báo cáo thực tập Thẩm định cho vay có thể được thực hiện với nhiều đề tài khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của trường học hoặc tổ chức thực tập. Dưới đây là 188 đề tài Báo cáo thực tập Thẩm định cho vay mà bạn có thể xem xét:

 1. Thẩm định cho vay cá nhân: Phân tích khả năng của cá nhân vay tiền.
 2. Thẩm định cho vay doanh nghiệp: Đánh giá khả năng vay vốn của một doanh nghiệp.
 3. Đánh giá tín dụng cá nhân: Xem xét lịch sử tín dụng của cá nhân và xác định khả năng trả nợ.
 4. Thẩm định cho vay thế chấp: Đánh giá giá trị của tài sản thế chấp.
 5. Thẩm định cho vay mua ôtô: Đánh giá khả năng của khách hàng mua ôtô.
 6. Thẩm định cho vay bất động sản: Đánh giá khả năng vay vốn để mua hoặc đầu tư vào bất động sản.
 7. Thẩm định cho vay học phí: Xem xét khả năng của sinh viên trả nợ học phí.
 8. Thẩm định cho vay đầu tư kinh doanh: Đánh giá khả năng của doanh nghiệp để đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh.
 9. Thẩm định cho vay cấp trước cho doanh nghiệp: Đánh giá nhu cầu vốn của doanh nghiệp và khả năng trả nợ.
 10. Thẩm định cho vay mua sắm: Đánh giá khả năng của khách hàng mua sắm và trả nợ sau khi mua hàng.
 11. Đánh giá rủi ro trong thẩm định cho vay: Xem xét các yếu tố rủi ro liên quan đến việc cấp vay.
 12. Thẩm định cho vay kinh doanh nhỏ và vừa: Đánh giá khả năng của doanh nghiệp nhỏ và vừa để có được tài trợ.
 13. Thẩm định cho vay quốc tế: Đánh giá khả năng của khách hàng quốc tế để vay vốn.
 14. Đánh giá độ nợ của khách hàng: Xem xét mức độ nợ hiện tại của khách hàng.
 15. Thẩm định cho vay vốn rủi ro: Đánh giá khả năng trả nợ của các khách hàng có khả năng rủi ro cao.
 16. Đánh giá tài chính cá nhân: Xem xét tình hình tài chính cá nhân của khách hàng.
 17. Thẩm định cho vay cho các dự án đầu tư: Đánh giá khả năng của các dự án đầu tư để có được tài trợ.
 18. Thẩm định cho vay cho dự án hạ tầng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án hạ tầng.
 19. Thẩm định cho vay cho nông nghiệp: Đánh giá khả năng vay vốn cho các hoạt động nông nghiệp.
 20. Thẩm định cho vay cho ngành sản xuất: Đánh giá khả năng vay vốn cho các doanh nghiệp sản xuất.
 21. Thẩm định cho vay cho dự án xây dựng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án xây dựng.
 22. Thẩm định cho vay cho ngành dịch vụ: Đánh giá khả năng vay vốn cho các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ.
 23. Đánh giá năng lực quản lý: Xem xét năng lực quản lý của doanh nghiệp trong quá trình thẩm định cho vay.
 24. Thẩm định cho vay cho các dự án xã hội: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án xã hội và phi lợi nhuận.
 25. Thẩm định cho vay trong thị trường chứng khoán: Đánh giá khả năng vay để đầu tư vào thị trường chứng khoán.
 26. Thẩm định cho vay dự án môi trường: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án bảo vệ môi trường.
 27. Thẩm định cho vay các dự án công cộng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công cộng.
 28. Thẩm định cho vay cho các tổ chức phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức phi lợi nhuận.
 29. Đánh giá tài chính cho mục đích cấp vay: Xem xét tình hình tài chính của khách hàng cho mục đích cấp vay cụ thể.
 30. Thẩm định cho vay dự án cải tạo: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án cải tạo.
 31. Thẩm định cho vay dự án mua sắm tài sản cố định: Đánh giá khả năng cấp vốn cho việc mua sắm tài sản cố định.
 32. Thẩm định cho vay cho các dự án năng lượng tái tạo: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án năng lượng tái tạo.
 33. Thẩm định cho vay cho các dự án công nghiệp: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công nghiệp.
 34. Thẩm định cho vay cho các dự án dầu khí và khai thác: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án dầu khí và khai thác.
 35. Đánh giá khả năng của các dự án khởi nghiệp: Xem xét khả năng cấp vốn cho các dự án khởi nghiệp.
 36. Thẩm định cho vay cho ngành y tế: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành y tế.
 37. Thẩm định cho vay cho ngành công nghệ: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp công nghệ.
 38. Đánh giá tài sản thế chấp: Xem xét giá trị của tài sản thế chấp.
 39. Thẩm định cho vay cho dự án giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án giáo dục.
 40. Thẩm định cho vay cho ngành du lịch và nhà hàng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành du lịch và nhà hàng.
 41. Thẩm định cho vay cho ngành thể thao và giải trí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành thể thao và giải trí.
 42. Đánh giá nguồn thu nhập: Xem xét nguồn thu nhập của khách hàng để đảm bảo khả năng trả nợ.
 43. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp điện tử: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp điện tử.
 44. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp ô tô: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô.
 45. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng không: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng không.
 46. Thẩm định cho vay cho các dự án xây dựng cầu và đường: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án xây dựng cầu và đường.
 47. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp sản phẩm tiêu dùng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp sản phẩm tiêu dùng.
 48. Thẩm định cho vay cho các tổ chức tín dụng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức tín dụng.
 49. Đánh giá tài chính tổ chức phi lợi nhuận: Xem xét tình hình tài chính của tổ chức phi lợi nhuận cho mục đích cấp vay.
 50. Thẩm định cho vay cho các tổ chức học thuật: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức học thuật.
 51. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.
 52. Thẩm định cho vay cho các tổ chức nghệ thuật và văn hóa: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức nghệ thuật và văn hóa.
 53. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp đóng tàu: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp đóng tàu.
 54. Đánh giá rủi ro tín dụng trong thẩm định cho vay: Xem xét rủi ro tín dụng trong quá trình thẩm định cho vay.
 55. Thẩm định cho vay cho dự án công cộng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công cộng.
 56. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp giải trí trực tuyến: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp giải trí trực tuyến.
 57. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp đồ uống: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp đồ uống.
 58. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp địa ốc: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa ốc.
 59. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội.
 60. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng không: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng không.
 61. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp tài chính: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tài chính.
 62. Thẩm định cho vay cho các tổ chức chính trị: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức chính trị.
 63. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.
 64. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thể thao: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thể thao.
 65. Thẩm định cho vay cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu.
 66. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp hàng tiêu dùng.
 67. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 68. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng hải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng hải.
 69. Thẩm định cho vay cho dự án công nghệ: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công nghệ.
 70. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp năng lượng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp năng lượng.
 71. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thời trang: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thời trang.
 72. Thẩm định cho vay cho các dự án xây dựng bất động sản: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án xây dựng bất động sản.
 73. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp truyền thông: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp truyền thông.
 74. Thẩm định cho vay cho dự án công nghệ thông tin: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công nghệ thông tin.
 75. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thực phẩm: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm.
 76. Thẩm định cho vay cho các tổ chức giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức giáo dục.
 77. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chế biến: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến.
 78. Thẩm định cho vay cho dự án công trình dân dụng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công trình dân dụng.
 79. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp dầu khí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dầu khí.
 80. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp vận tải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải.
 81. Thẩm định cho vay cho các tổ chức thể thao và giải trí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức thể thao và giải trí.
 82. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp ngân hàng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ngân hàng.
 83. Thẩm định cho vay cho các tổ chức tôn giáo: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức tôn giáo.
 84. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.
 85. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp ngành công nghiệp địa ốc: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa ốc.
 86. Thẩm định cho vay cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu.
 87. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp giáo dục.
 88. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.
 89. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thể thao: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thể thao.
 90. Thẩm định cho vay cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu.
 91. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp hàng tiêu dùng.
 92. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 93. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng hải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng hải.
 94. Thẩm định cho vay cho dự án công nghệ: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công nghệ.
 95. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp năng lượng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp năng lượng.
 96. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thời trang: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thời trang.
 97. Thẩm định cho vay cho các tổ chức giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức giáo dục.
 98. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chế biến: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến.
 99. Thẩm định cho vay cho dự án công trình dân dụng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công trình dân dụng.
 100. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp dầu khí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dầu khí.
 101. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp vận tải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải.
 102. Thẩm định cho vay cho các tổ chức thể thao và giải trí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức thể thao và giải trí.
 103. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp ngân hàng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ngân hàng.
 104. Thẩm định cho vay cho các tổ chức chính trị: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức chính trị.
 105. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.
 106. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp địa ốc: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa ốc.
 107. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 108. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng không: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng không.
 109. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp tài chính: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tài chính.
 110. Thẩm định cho vay cho các tổ chức tôn giáo: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức tôn giáo.
 111. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp giáo dục.
 112. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.
 113. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thể thao: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thể thao.
 114. Thẩm định cho vay cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu.
 115. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp hàng tiêu dùng.
 116. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 117. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng hải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng hải.
 118. Thẩm định cho vay cho dự án công nghệ: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công nghệ.
 119. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp năng lượng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp năng lượng.
 120. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thời trang: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thời trang.
 121. Thẩm định cho vay cho các tổ chức giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức giáo dục.
 122. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chế biến: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến.
 123. Thẩm định cho vay cho dự án công trình dân dụng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công trình dân dụng.
 124. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp dầu khí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dầu khí.
 125. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp vận tải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải.
 126. Thẩm định cho vay cho các tổ chức thể thao và giải trí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức thể thao và giải trí.
 127. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp ngân hàng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ngân hàng.
 128. Thẩm định cho vay cho các tổ chức chính trị: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức chính trị.
 129. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.
 130. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp địa ốc: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa ốc.
 131. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 132. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng không: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng không.
 133. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp tài chính: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tài chính.
 134. Thẩm định cho vay cho các tổ chức tôn giáo: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức tôn giáo.
 135. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp giáo dục.
 136. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.
 137. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thể thao: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thể thao.
 138. Thẩm định cho vay cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu.
 139. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp hàng tiêu dùng.
 140. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 141. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng hải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng hải.
 142. Thẩm định cho vay cho dự án công nghệ: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công nghệ.
 143. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp năng lượng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp năng lượng.
 144. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thời trang: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thời trang.
 145. Thẩm định cho vay cho các tổ chức giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức giáo dục.
 146. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chế biến: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến.
 147. Thẩm định cho vay cho dự án công trình dân dụng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công trình dân dụng.
 148. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp dầu khí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dầu khí.
 149. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp vận tải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải.
 150. Thẩm định cho vay cho các tổ chức thể thao và giải trí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức thể thao và giải trí.
 151. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp ngân hàng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ngân hàng.
 152. Thẩm định cho vay cho các tổ chức chính trị: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức chính trị.
 153. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.
 154. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp địa ốc: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa ốc.
 155. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 156. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng không: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng không.
 157. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp tài chính: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tài chính.
 158. Thẩm định cho vay cho các tổ chức tôn giáo: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức tôn giáo.
 159. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp giáo dục.
 160. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.
 161. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thể thao: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thể thao.
 162. Thẩm định cho vay cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu.
 163. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp hàng tiêu dùng.
 164. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 165. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng hải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng hải.
 166. Thẩm định cho vay cho dự án công nghệ: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công nghệ.
 167. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp năng lượng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp năng lượng.
 168. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thời trang: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thời trang.
 169. Thẩm định cho vay cho các tổ chức giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức giáo dục.
 170. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chế biến: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến.
 171. Thẩm định cho vay cho dự án công trình dân dụng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công trình dân dụng.
 172. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp dầu khí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dầu khí.
 173. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp vận tải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải.
 174. Thẩm định cho vay cho các tổ chức thể thao và giải trí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức thể thao và giải trí.
 175. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp ngân hàng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ngân hàng.
 176. Thẩm định cho vay cho các tổ chức chính trị: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức chính trị.
 177. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.
 178. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp địa ốc: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa ốc.
 179. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 180. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng không: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng không.
 181. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp tài chính: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tài chính.
 182. Thẩm định cho vay cho các tổ chức tôn giáo: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức tôn giáo.
 183. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp giáo dục.
 184. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.
 185. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thể thao: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thể thao.
 186. Thẩm định cho vay cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu.
 187. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp hàng tiêu dùng.
 188. Thẩm định cho vay cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận.
 189. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp hàng hải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng hải.
 190. Thẩm định cho vay cho dự án công nghệ: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công nghệ.
 191. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp năng lượng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp năng lượng.
 192. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp thời trang: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thời trang.
 193. Thẩm định cho vay cho các tổ chức giáo dục: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức giáo dục.
 194. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp chế biến: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến.
 195. Thẩm định cho vay cho dự án công trình dân dụng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các dự án công trình dân dụng.
 196. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp dầu khí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dầu khí.
 197. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp vận tải: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải.
 198. Thẩm định cho vay cho các tổ chức thể thao và giải trí: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức thể thao và giải trí.
 199. Thẩm định cho vay cho ngành công nghiệp ngân hàng: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ngân hàng.
 200. Thẩm định cho vay cho các tổ chức chính trị: Đánh giá khả năng cấp vốn cho các tổ chức chính trị.

Mong rằng danh sách trên đã giúp bạn tìm được đề tài báo cáo thực tập thẩm định cho vay phù hợp với chủ đề hoặc ngành bạn quan tâm. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể nào khác, hãy liên hệ với người hướng dẫn thực tập của bạn hoặc bộ phận quản lý thực tập để được hỗ trợ thêm. Chúc bạn thực hiện báo cáo thực tập thành công!

DỊCH VỤ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TRỌN GÓI
DỊCH VỤ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TRỌN GÓI

BÀI MẪU 1:HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Cơ sở lý luận về thẩm định cho vay cá nhân.

Chương 2: Thực trạng về hoạt động thẩm định cho vay cá nhân tại Vietcombank TPHCM.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay cá nhân tại Vietcombank TPHCM.

BÀI MẪU 2:HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Lý luận cơ bản về hoạt động đánh giá, thẩm định cho vay dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng hoạt động đánh giá, thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đánh giá, thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025

BÀI MẪU 3:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Cơ sở lý luận về thẩm định cho vay ngắn hạn đối với khách hàng Doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp tại Agribank Liên Chiểu.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp tại Agribank Liên Chiểu.

Contact Me on Zalo