Giải Pháp Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm Năm 2021

Đề tài viết báo cáo thực tập: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2021

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp: 

1.1 Khái quát về thị trường tiêu thụ sản phẩm

 • –  Khái niêm (quá trình cung cấp sp/ dv ra một thị trường mới rộng hơn thị trường hiện tại để thu hút khách hàng )
 • – Tầm quan trọng của mở rộng thị trường

1.2  Nội dung mở rộng thị trường tiêu thụ

 • -Mở rộng thị trường theo chiều rộng
 • – Mở rộng thị trường theo chiều sâu

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường

1.4 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của việc mở rộng thị trường tiêu thụ

Chương 2: Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Thép Minh Phú: 

2.1 Khái quát chung về tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Thép Minh Phú

2.2  Phân tích hiệu quả mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Thép tại công ty Cổ phần Minh Phú

 • -Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty
 • -Lựa chọn thị trường mục tiêu của công ty

2.3 Đánh giá chung về  mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Thép tại công ty Cổ Phần thép Minh Phú

 • 2.3.1 Những thành công
 • 2.3.2 Những tồn tại và hạn chế
 • 2.3.3 Nguyên nhân

Ngoài đề tài: “Giải Pháp Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm Năm 2021” thì mình còn viết khá nhiều bài khác, các bạn xem thêm nhé:
–  Phân Tích Về Hoạt Động Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng INDOVINA

Chương 3: Đề xuất giải pháp nhầm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thép tại công ty cổ phần thép Minh Phú:

– Định hướng phát triển

-Một số giải pháp

 • + Nghiên cứu thị trường
 • + Xác định thị trường mục tiêu
 • +  Phát triển sp mới
 • + Biện pháp tổ chức tiêu thụ sp
 • + Mở rộng hoạt động hỗ trợ bán hàng

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2021 các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Thương Mại Hoàng Vĩnh Hà Đến Năm 2020

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP:  XÂY DỰNG  KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH TM HOÀNG VĨNH HÀ ĐẾN NĂM 2020

 1. Đơn vị thực tập:
 2. Tính cấp thiết của báo cáo:

Xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đang diễn ra khắp toàn cầu như là một tất yếu khách quan với mức độ ngày càng mạnh mẽ. Là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam không thể đứng ngoài tiến trình chung này.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Củng cố thị trường đã có và mở rộng thêm thị trường mới. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, phát triển thương mại, cả nội thương ngoại thương, bảo đảm hàng hoá lưu thông thông suốt trong thị trường nội địa và giao lưu buôn bán với nước ngoài.”

Để đối mặt với những thử thách và thách thức đó chúng ta cần phải phát triển hơn nữa hệ thống phân phối sản phẩm, để sản phẩm đến tay người tiêu dùng dễ dàng hơn. Phân phối sản phảm cũng là một mục tiêu sống còn của doanh nghiệp đặc biệt đó là việc phân phối các sản phẩm làm quà tặng, quà lưu niệm cho du khách trong tương và quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Nhằm quảng bá các sản phẩm, đặc sản của Việt Nam đến các bạn bè trên thế giới. Nắm bắt được nhu cầu và xu hướng này, tác giả đã có một kế hoạch thành lập một “XÂY DỰNG HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH TM HOÀNG VĨNH HÀ ĐẾN NĂM 2022” với hy vọng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn.

 1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo thực tập

Nghiên cứu thị trường và thực trạng của công tác chiến lược sản phẩm quà tặng. Từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh sản phẩm để nâng cao hoạt động kinh doanh tại công ty trong thời gian tới.

 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo thực tập

– Phạm vi nghiên cứu : Thị trường quà tặng tại Việt Nam

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng quà tặng

Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 10 5
1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.5 Các yếu tố quyết định thành công
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 10 5
2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
2.1.2.3 Định vị thị trường
2.1.3 Mục tiêu marketing
2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
2.1.4.2 Chiến lược giá
2.1.4.3 Chiến lược phân phối
2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
2.1.5 Ngân quỹ Marketing
2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
2.2.2 Phân tích môi trường
2.2.2.1 Phân tích thị trường
2.2.2.2 Phân tích SWOT
2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
2.2.3 Chiến lược Marketing
2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
2.2.3.2 Định vị thị trường
2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
2.2.3.4 Chiến lược giá
2.2.3.5 Chiến lược phân phối
2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 10 5
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
3.1.1.1 Doanh thu
3.1.1.2 Chi phí
3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
3.1.1.4 Lợi nhuận
3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
3.1.3 Các báo cáo tài chính
3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
3.2 Nội dung kế hoạch tài chính
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 5 5
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt
CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 5 3

 

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Thương Mại Hoàng Vĩnh Hà Năm 2020

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Thương Mại Hoàng Vĩnh Hà Năm 2020 , các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanhđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần viết báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty CAPELLA CENTER

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAPELLA CENTER

Mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đều phải cạnh tranh. Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, bên cạnh doanh nghiệp trụ vững và phát triển mạnh vẫn không ít các doanh nghiệp đang đứng trên bên bờ vực phá sản, giải thể.. Để có thể trụ lại trên cơ chế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải nâng cao chất lượng hàng hoá, giảm chi phí sản xuât, nâng cao uy tín,…nhằm tới mục tiêu tối đa lợi nhuận. Các doanh nghiệp phải có lợi nhuận và đạt được lợi nhuận càng cao càng tốt. Do đó, đạt hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là vấn đề quan tâm của doanh nghiệp và trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trên thị trường. Chính vì vậy việc phân tích hoạt động kinh doanh thường xuyên sẽ giúp cho các nhà quản trị đánh giá đầy đủ, chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất, biết được điểm mạnh, điểm yếu cảu công ty với môi trường tác động, đồng thời biết được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Từ đó có thể đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp cho kỳ sau giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thấy được tầm quan trọng cũng như lợi ích mà việc phân tích hiệu quả hoạt động mang lại, em đã chọn đề tài: “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAPELLA CENTER để nghiên cứu trong thời gian thực tập tốt nghiệp của mình tại công ty. Quá trính nghiên cứu sẽ giúp em có cái nhìn hệ thống hơn về hoạt động kinh doanh và đồng thời cũng để mở rộng kiến thức nhất định về nội dung, phương pháp phân tích.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

 2.1. Mục tiêu chung:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các kết quả kinh doanh mà Công ty TNHH Capella Center  đã đạt được để tìm hiểu một cách chính xác về tình hình kinh doanh, tình hình sử dụng vốn, khả năng thanh toán của công ty. Từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty

 2.2. Mục tiêu cụ thể:

Phân tích thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2016-2018

Phân tích nhóm tỷ số tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty

Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 3.1. Không gian:

Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại Công ty TNHH Capella Center

3.2. Thời gian:

Trực tiếp học tập và làm việc thực tế tại Công ty TNHH Công ty TNHH Capella Center trong khoảng thời gian ngắn, bắt đầu từ ngày 1/3/2019 và kết thúc vào ngày 10/4/2019.Thu thập số liệu trong khoản thời gian 3 năm: 2016,2017,2018

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được vận dụng chủ yếu là các phương pháp thu thập, xử lý ,phân tích chi tiết, so sánh và tổng hợp từ số liệu thực tế từ những báo cáo tài chính, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp.

 1. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Báo cáo tốt nghiệp gồm phần mở đầu, phần kết luận và ba chương

 • Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Capella Center
 • Chương 2: Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Công ty TNHH Capella Center
 • Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Công ty TNHH Capella Center

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CAPELLA CENTER

1.1. Giới thiệu về Công Ty Capella Center

1.1.1. Lịch sử hình thành

1.1.2. Quá trình phát triển

1.1.3. Cơ cấu tổ chức

– Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị

– Sơ đồ tổ chức

– Chức năng tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị

1.2. Tình hình chung của đơn vị

1.2.1. Vốn

1.2.2. Cơ sở vật chất

1.2.3. Lao động

1.2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh

1.3 Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới

CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAPELLA CENTER

2.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán

2.1.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty

2.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty

2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu

2.2.2. Phân tích tình hình chi phí

2.2.3. phân tích tình hình lợi nhuận

2.3. Phân tích các tỷ số tài chính

2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán

2.3.2. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động

2.3.3. Phân tích khả năng sinh lợi

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu

+ Tỷ suất doanh lợi tài sản

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAPELLA CENTER

3.1. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh tại Công Ty

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Nguyên nhân

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trong thời gian tới

3.2.1. Hoàn thiện quy trình phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp

3.2.2. Giải pháp nâng cao doanh thu và kiểm soát chi phí

3.2.3. Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động

3.2.4. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Đối với doanh nghiệp

3.3.2. Đối với Nhà nước

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanhđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Kế Hoạch Kinh Doanh Shop Hoa Và Trả Lời Các Góp Ý Phản Biện Kế Hoạch Kinh Doanh

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: KẾ HOẠCH KINH DOANH SHOP HOA

Tên ý tưởng & tác giả:

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH SHOP HOA  “HOA YÊU THƯƠNG”

TÁC GIẢ:

Họ và tên: ……….…………. Lớp: …………………………………..

Account học viên: ……………………………………. …………….

Email cá nhân: ……………………………………………………….

Xuất phát điểm của ý tưởng Nếu như trước đây, con người thể hiện tình cảm với nhau bằng việc chia sẻ một món ngon hay đơn giản chỉ là một lời thăm hỏi thì ngày nay, trong cuộc sống công nghiệp hối hả, khi đời sống vật chất nâng cao cũng là lúc đời sống tinh thần được chăm chút hơn. Con người xem trọng lễ nghĩa, xem trọng sự giao tiếp và luôn mong muốn củng cố các mối quan hệ hơn cũn trao nhau tình yêu thương của mình.
Trình bày

thang máy:

(nhà đầu tư chỉ có 60 giây để nghe bạn. Hãy trình bày thật ngắn gọn và hấp dẫn)

 

Dự án cửa hàng HOA YÊU THƯƠNG mở một cửa hàng chuyên bán các loại hoa bó, gói, lẵng, cắm bàn…nhằm mục đích cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm hoa tươi có chất lượng cao, giá cả phải chăng, với chất lượng phục vụ cao nhất với phương châm “khách hàng là thượng đế ” với mong muốn và mục tiêu là phục vụ khách hàng lâu dài. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc tạo dựng niềm tin chất lượng, khẳng định sự khác biệt và khiến khách hàng lựa chọn sản phẩm mình cung cấp thay vì sản phẩm của các cửa hàng khác. Trên cơ sở hình ảnh Hoa Yêu Thương chúng tôi sẽ từng bước mở rộng phạm vi kinh doanh và sẽ thành lập một hệ thống các chi nhánh, mở rộng dịch vụ giao hoa theo yêu cầu và thiết kế lẵng hoa theo ý thích của khách hàng.
Sản phẩm:

(Sản phẩm và dịch vụ là gì? Khách hàng sẽ sử dụng nó như thế nào? Mức giá bán bạn định áp dụng cho sản phẩm là bao nhiêu?)

 

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ kèm theo bán hàng như:

– Nhận gói quà, chuyển quà kèm hoa, tặng thiếp kèm theo bó hoa, chuyển hoa kèm lời chúc

– Hướng dẫn khách hàng cách chọn hoa đẹp, giữ hoa tươi lâu hơn, cách trang trí, kết hợp các loại hoa phù hợp

– Tặng hoa chúc mừng sinh nhật cho các khách hàng lớn và thường xuyên

– Đối với các lẵng hoa chúc mừng, cửa hàng nhận in chữ trên băng roll cho khách hàng

– Cửa hàng còn cung cấp các loại thiếp đặc biệt được làm từ cánh hoa khô, khách hàng cũng có thể tự tay mình thiết kế loại thiếp họ ưa thích dưới sự hỗ trợ của nhân viên cửa hàng.

Các dịch vụ này chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho khách hàng, để góp phần khiến khách hàng có thiện cảm hơn với cửa hàng, cảm thấy hài lòng hơn với chất lượng dịch vụ mà chung tôi cung cấp.

Khách hàng:

(Ai sẽ sử dụng sản phẩm này?  Ai sẽ quyết định mua nó?  Sản phẩm của bạn và dịch vụ đi kèm đáp ứng nhu cầu cơ bản gì của khách hàng?)

 

Tôi nhắm tới 2 đối tượng khách hàng mục tiêu chính là những người có thu nhập cao và các doanh nghiệp. Đặc điểm chung của nhóm khách hàng này là giá cả không chi phối nhiều đến sự lựa chọn của họ, họ có thể bỏ ra một số tiền lớn miễn là nhận được hoa vừa ý và có tính nghệ thuật cao.

Thứ nhất, chúng tôi nhắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập cao trong xã hội,giới văn phòng với độ tuổi  từ 25 – 40. Đây là tầng lớp có nhu cầu và đủ khả năng để thỏa mãn mong muốn thể hiện cảm xúc với những người thân hay tạo dựng, vun đắp mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác.

Thực tế theo như chúng tôi nghiên cứu, việc chọn hoa như một món quà tặng đấy ý nghĩa đang là xu hướng của một xã hội ngày nay với đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Hoa là món quà tặng vừa nhẹ nhàng, vừa thể hiện được sự tinh tế, tình cảm của người tặng. Một bó hoa với những cách gói khác nhau sẽ mang một ý nghĩa, thông điệp khác nhau. Người ta có thể tặng hoa để cám ơn hay xin lỗi, chúc mừng hay chia sẻ nỗi buồn….Với những đặc tính trên mà hoa rất thích hợp là phương tiện để truyền đạt cảm xúc, đặc biệt với những đối tượng tri thức có thu nhập cao thường rất bận rộn với công việc nhưng lại muốn dành sự quan tâm đến những người xung quanh.

Cạnh tranh:

 

(Kể tên đối thủ cạnh tranh chính?  Sự khác biệt cơ bản trong sản phẩm là gì?

Tại sao khách hàng chọn sản phẩm của bạn mà không chọn của đối thủ?

Họ (đối thủ) sẽ phản ứng ra sao?

Cái gì cản họ vượt qua hoặc sao chép sản phẩm của bạn?)

 

Với những khách hàng cố định, sẽ có rất nhiều đối thủ muốn nhảy vào, bản thân cửa hàng khi vào thị trường này cũng cần cạnh tranh với các cửa hàng cũ để lấy mối tiêu thụ hoa. Vì vậy việc giữ khách là vô cùng quan trọng, lợi thế có quen biết từ trước tuy nhiên về lâu dài cần có chât lượng tốt giá cả hợp lí, các dịch vụ kèm theo như “ phiếu giảm giá”, “ hoa hồng”… đặc biệt được chú trọng.

– Qua điều tra thực tế, chúng tôi thấy được các đối thủ cạnh tranh sau trong khu vực thị trường của dự án có các cửa hàng và chợ bán hoa sau :

– Dãy cửa hàng hoa đầu phố Phú Nhuận (số 495,497,..)

– Hoa ở các chợ

* Các cửa hàng, chợ bán hoa có những ưu nhược điểm sau

a. Dãy cửa hàng 

– Các cửa hàng này ở mặt đường Phan Xích Long, đã hoạt động trong khoảng một vài năm gần đây, đã có nhiều khách hàng quen thuộc, cung cấp rất nhiều mặt hàng hoa khác nhau.

Tuy nhiên, các cửa hàng này cũng có những nhược điểm như:

– Các bó hoa không bó nguyên cành, hoa không tươi được lâu và mau tàn, bó hoa khi vận chuyển xa khó giữ được hình dạng ban đầu.

– Giá thành khá cao do sử dụng nhiều phụ kiện

– Mẫu mã, kiểu dáng hoa không có nhiều điểm đặc biệt so với các cửa hàng khác.

– Các cửa hàng này có vị trí kinh doanh khá thuận lợi, hoạt động trong thời gian dài. Các cửa hàng này có những nhược điểm sau:

– Nhược điểm giống các cửa hàng ở đầu phố Phan Xích Long là cách bó không nguyên cành, khó giữ được hoa tươi lâu

– Tuy giá thành thấp hơn nhưng mẫu mã ở các cử hàng này không đa dạng

– Chất lượng bó hoa không được đảm bảo, rất dễ bị rời, tuột cành hoa.

– Nhân viên bán hàng không nhiệt tình, nhiều lúc còn gây khó chịu cho khách mua hàng

 

Nhà cung cấp:

 

(Ai là nhà cung cấp chính của bạn?  Họ muốn gì?  Bạn cần hỗ trợ trực tiếp gì từ họ?)

 

Cửa hàng HOA YÊU THƯƠNG chuyên kinh doanh các sản phẩm hoa tươi. Vì vậy việc lựa chọn nhà cung cấp hoa tươi, có uy tín và chất lượng trên thị trường là vấn đề hết sức quan trọng, được chúng tôi dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu và chọn lựa. Qua điều tra thực tế, chúng tôi đã tìm được các cung cấp hoa tươi cho cửa hàng HOA YÊU THƯƠNG

Căn cứ vào chất lượng và giá cả từng loại hoa, chúng tôi đã quyết định lựa chọn:

– Các loại hoa thông thường :  mua trên chợ Bà Chiểu

– Các loại hoa Đà Lạt: nhập từ chi nhánh Đà Lạt Hasfarm

 

Doanh thu & Chi phí:

 

(Về cơ bản tại sao bạn sẽ có doanh thu nhiều hơn chi phí?)

 

Ø  Mỗi sản phẩm bán ra ước tính đem về doanh thu dao động từ 40% đến 60% so với chi phí đầu tư ban đầu và khấu trừ các chi phí vận hành liên quan dao động từ 10% – 30% trong mỗi tháng và như vậy lợi nhuận đem về ở mức bình quân 30%; loại trừ những khả năng thấp nhất có thể xảy ra trong quá trình vận hành kinh doanh (rủi ro) ở mức 5%.

Ø  Như vậy chốt lại lợi nhuận phải đạt từ 20% đến 40% mỗi năm là biên độ cho phép để từ đó nhân rộng mô hình kinh doanh này tại thị trường TPHCM và tính đến phương án kinh doanh ra các tỉnh khác.

Ý nghĩa

xã hội:

(Sản phẩm của bạn có ý nghĩa xã hội gì?  Tại sao thế giới lại tốt hơn sau khi có sản phẩm của bạn?)

 

Trong một vài năm trở lại đây, thu nhập và mức sống của người dân TP.HCM ngày càng gia tăng. Cũng chính từ sự gia tăng đó, nhu cầu xã hội của người dân cũng thay đổi nhanh chóng. Vào các dịp đặc biệt như Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Nhà giáo Việt Nam,… đến những ngày kỷ niệm như sinh nhật, khai trương, khai giảng, ngày cưới…một trong những thứ không thể thiếu chính là hoa tươi. So với nhiều nước khác, hoa tươi ở Việt Nam cũng không phải là một mặt hàng quá xa xỉ đối với đại đa số người dân. Hơn nữa, chúng tôi chúng tôi cũng đã có sẵn mối quan hệ với người cung cấp hoa đầu vào, cho thuê địa điểm,…Nhận thấy nhu cầu từ thị trường cũng như với những nguồn lực sẵn có, chúng tôi nảy sinh  ý tưởng: cung cấp hoa tươi đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở TP.HCM.

 

Mục đích

Cá nhân:

(Mục tiêu cá nhân của bạn là gì khi phát triển sản phẩm này?)

 

 

Thứ hai, HOA YÊU THƯƠNG không chỉ dừng lại ở nhóm khách hàng cá nhân, chúng tôi còn mong muốn có thể thực hiện những dự án về trang trí hoa mang tính chuyên nghiệp với các đối tác doanh nghiệp trong các lĩnh vực tổ chức sự kiện (văn hóa, nghệ thuật, cưới hỏi…), nhà hàng, khách sạn, du lịch, spa, café…hay những doanh nghiệp có nhu cầu hoa tươi cho tổ chức các hội nghị, sự kiện…

Thứ ba, tích cực áp dụng thương mại điện tử để nâng cao doanh số bán hàng và mở rộng thị phần. Chúng tôi xây dựng website để khách hàng tiện theo dõi

Thứ tư, đem lại lợi nhuận cao từ việc tư vấn, thiết kế, thực hiện các sản phẩm hoa nghệ thuật và việc đặt quảng cáo .

Thứ năm, phát triển TP.HCM thành một hệ thống chuỗi cửa hàng cung cấp dịch vụ hoa nghệ thuật cao cấp trên toàn quốc trong tươnglai.

Thứ sáu, việc kinh doanh của shop hoa nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm chúng tôi cơ hội áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học ở trường vào thực tiễn. Đó chính là những bài học kinh nghiệm quý báu cho con đường sự nghiệp

 

TRẢ LỜI CÁC GÓP Ý PHẢN BIỆN VỚI KẾ HOẠCH KINH DOANH

Tên ý tưởng kinh doanh: KẾ HOẠCH KINH DOANH CỬA HÀNG HOA YÊU THƯƠNG

TÁC GIẢ:

Họ và tên    

Email cá nhân:                               

Trả lời góp ý số:  <2> Người góp ý: 

Nơi công tác/Lớp:

Vị trí/Account:

Số điện thoại:

Nội dung góp ý:
Kinh doanh mặt hàng này không còn là mới lạ, không biết bạn có trang bị kiến thực hay kinh nghiệm gì trước khi triển khai dự án này?
Trả lời góp ý
Tôi đã tìm hiểu và có quan hệ với đại lý cung ứng nguồn hoa cho cửa hàng: Chợ hoa Bà Chiểu, chợ hoa Gia Định, Hoa Đà Lạt…

Bản thân tôi cũng có những am hiểu nhất định về sản phẩm:

Tôi thường xuyên được tiếp xúc với các loại hoa.

Tôi đã từng làm việc tại cửa hàng hoa Minh Vĩnh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai trong vong 6 tháng. Do đó, có kinh nghiệm về nhận biết về tính chất, chủng loại, cách bảo quản, yếu tố mùa vụ, có kinh nghiệm quản lý và kinh doanh hoa, hiểu biết về cách bó, gói hoa… Đây là yếu tố thuận lợi trong việc thực hiện dự án kinh doanh của tôi.

 

Trả lời góp ý số:  <4> Người góp ý: 

Nơi công tác: 

Vị trí/Account:

Số điện thoại: 

Nội dung góp ý:
Loại hình doanh nghiệp mà bạn đăng ký cho dự án này là gì? Tại sao?
Trả lời góp ý
Có nhiều loại hình doanh nghiệp để tiến hành kinh doanh dịch vụ bán hoa tươi như công ty TNHH, DNTN …Nhưng chúng tôi quyết định chọn mô hình Hộ Kinh Doanh Cá Thể với hình thức cửa hàng chuyên bán hoa tươi với tên gọi của là CỬA HÀNG HOA YÊU THƯƠNG

Đây là mô hình phù hợp nhất với điều kiện hiện nay của chúng tôi với những lý do sau:

– Thủ tục đăng ký, thành lập đơn giản dễ dàng.

– Tổ chức, quản lý đơn giản phù hợp với chúng tôi, hiện đang là sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý hơn nữa lại vừa học vừa làm.

– Vốn đầu tư bỏ ra không lớn, thu hồi vốn nhanh.

– Được nhiều ưu đãi của nhà nước: Về điều kiện kinh doanh, về các loại thuế.

– Dễ dàng chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp khác cho phương án kinh doanh trong tương lai.

 

 

 

Trả lời góp ý số:   Người góp ý: 

Nơi công tác/Lớp:

Vị trí/Account: 

Số điện thoại: 

Nội dung góp ý:
   Được biết dự án của bạn có bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và có giao hàng , bán hàng online, vậy bạn dự tính sẽ đặt cửa hàng của bạn ở đâu cho phù hợp?
Trả lời góp ý
  Thị trường của dự án cửa hàng hoa HOA YÊU THƯƠNG là khu vực địa lý và dân cư thành phố HCM, đặc biệt là khu vực quận 1,3,5,4,7, Phú Nhuận,…Chúng tôi sẽ tổ chức kinh doanh tại số 5 Phan Xich Long. Chúng tôi lựa chọn địa điểm này vì địa điểm cửa hàng có các điểm thuận lợi sau:

– Đây là khu vực đông dân cư , dân cư có thu nhập khá, trình độ dân trí cao đa phần là cán bộ công chức

– Gần nhiều trường học, khách sạn, ngân hàng

– Giao thông thuận lợi

– Trên địa bàn có rất nhiều cửa hàng cần trang trí bằng hoa tươi

Nhìn chung, lợi thế từ vị trí đem lại sẽ giúp cho cửa hàng được nhiều khách hàng biết đến và tiện lợi trong việc kinh doanh.

 

 

Trả lời góp ý số:   Người góp ý:

Nơi công tác/Lớp:

Vị trí/Account: 

Số điện thoại:

Nội dung góp ý:
      Bạn có kế hoạch triển khai quảng cáo cho dự án của mình như thế nào?
Trả lời góp ý
  Đây là một khâu quan trọng quyết định thành công của cửa hàng khi mới mở cửa. Dựa trên thế mạnh của cửa hàng như kiểu cách bó hoa, chất lượng hoa, đa dạng về dịch vụ cùng với đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình, am hiểu về hoa nên chúng tôi sẽ sử dụng những phương pháp marketing như sau:

– Bước đầu để khách hàng biết đến cửa hàng, chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động quảng cáo, truyền tin: phát tờ rơi tại các khu vực quanh cửa hàng chú ý tại các nhà hàng, trường học, cửa hàng… phát tại các trường đại học vào dịp đặc biệt như 20-11…

– Thứ hai, quảng cáo trên các trang web, cộng đồng mạng như facebook, zing.me, Plus hay trên các trang rao vặt…

– Thứ ba, liên kết với các công ty tổ chức tiệc cưới, cho thuê váy cưới

– Thứ tư, ngày khai trương cửa hàng nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, cửa hàng sẽ trưng bày những kiểu bó hoa độc đáo nhất.

 

 

Trả lời góp ý số:   Người góp ý: 

Nơi công tác/Lớp: 

Vị trí/Account: 

Số điện thoại: 

Nội dung góp ý:
 Bạn có nghĩ tới việc hoa không bán hết trong ngày mà bị héo không? Bạn có phương án gì chưa?
Trả lời góp ý
      Trong thời gian đầu mới đi vào hoạt động của cửa hàng, do chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm trong đánh giá, dự báo cầu các loại hoa nên có thể không tiêu thụ được hết số lượng lấy về.

Để khắc phục rủi ro này, chúng tôi dự định:đối với số hoa không bán hết mà có khả năng tươi lâu sẽ được bảo quản để bán vào ngày hôm sau, số hoa còn lại sẽ được phơi để làm hoa khô.

Do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết như nhiệt độ quá cao sẽ làm hoa bị héo,ảnh hưởng đến chất lượng hoa.

Trong trường hợp này,một mặt với những bông hoa bị héo bị héo một vài cánh bên ngoài chúng tôi sẽ bỏ những cánh đó đi mà không làm ảnh hưởng đến hình dạng của hoa.Mặt khác,chúng tôi cố gắng giữ cho hoa tươi bằng cách tưới nước thường xuyên,tránh để hoa tiếp xúc với ánh nắng.

 

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Kế Hoạch Kinh Doanh Shop Hoa Và Trả Lời Các Góp Ý Phản Biện Kế Hoạch Kinh Doanh

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanhđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Căng Thẳng Trong Công Việc Của Nhân Viên

Đề tài báo cáo thực tập: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC

1.1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài

Công việc hàng ngày quá tải, cộng với môi trường cạnh tranh cao dẫn đến số lượng nhân viên bị stress trong công việc ngày càng có xu hướng tăng. Vậy những áp lực này có hại đối với người lao động như thế nào và làm sao để giảm sự căng thẳng trong công việc?
Mọi người từng có một công việc nào đó, ở một thời điểm nhất định, đều cảm nhận áp lực căng thẳng liên quan đến công việc. Bất kỳ công việc nào cũng có các yếu tố gây căng thẳng, ngay cả khi bạn yêu thích công việc đang làm. Trong ngắn hạn, bạn có thể gặp áp lực trong việc đáp ứng thời hạn công việc, hoặc thực hiện một nhiệm vụ đầy thử thách. Nhưng khi áp lực công việc trở nên thường trực, nó có thể trở nên tràn ngập và gây hại cho sức khỏe cả về thể chất lẫn cảm xúc.
Thật không may, áp lực dài hạn như vậy là rất phổ biến. Trong năm 2012, 65% người Mỹ cho biết công việc như là nguồn gốc hàng đầu gây căng thẳng, theo Báo cáo căng thẳng của Hiệp hội Tâm lý Mỹ (APA) trong cuộc khảo sát tại Mỹ. Chỉ có 37% người được khảo sát cho biết họ đang quản lý căng thẳng trong công việc rất tuyệt vời hoặc rất tốt.
Trong báo cáo năm 2013 của Trung tâm Tổ chức Ưu tú của APA (APA’s Center for Organizational Excellence) cũng phát hiện ra rằng căng thẳng liên quan đến công việc là một vấn để nghiêm trọng. Hơn 1/3 người lao động Mỹ báo cáo rằng đang trải nghiệm căng thẳng công việc mãn tính và chỉ 37% nói rằng tổ chức của họ cung cấp đủ các nguồn lực để giúp họ quản lý nguồn căng thẳng đó.
Tại Việt Nam hiện nay, thị trường nguồn lực lao động ngày càng dồi dào và phát triển, số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm ở các trường đại học, cao đẳng trong cả nước tăng lên theo cấp số nhân. Trong khi đó số lượng doanh nghiệp giải thể ngày càng có xu hướng tăng, điều này gây ra bất lợi cho người lao động tại thị trường lao động hiện nay. Các doanh nghiệp gặp khó khăn vì tiết giảm lao động nhằm giảm chi phí, các doanh nghiệp chỉ giữ lại những lao động làm việc hiệu quả nhất và đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc. Còn người lao động thì cạnh tranh về việc làm, vì số lượng lao động tăng lên. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng (stress) trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang” làm đề tài luận văn thạc sỹ của tôi.

1.2. Tình Hình Nghiên Cứu Đề Tài

Hiện nay trên thế giới và Việt Nam đã có các công trình nghiên cứu về sự căng thẳng trong công việc. Nhiều tổ chức trên thế giới đã nghiên cứu, khảo sát, cho kết quả: Sự căng thẳng trong công việc là nguyên nhân thứ hai gây ra các vấn đề về sức khỏe cho nhân viên (European Working Condition Survey, 2000). Stress gây ra những hành vi không mong muốn như hút thuốc, uống rượu và gây ra những bực bội khi nhân viên không thể giải quyết được những yêu cầu đòi hỏi giữa công việc và trách nhiệm (Stansfield et al, 2003). Ricardo và cộng sự khám phá stress xuất hiện khi các cá nhân không thể giải quyết được những vấn đề do những đòi hỏi của công việc với nguồn lực của cá nhân, tổ chức. Stress là một quá trình, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ảnh hưởng đến con người từ ít đến nhiều. Chủ yếu là stress sinh ra do cá nhân nhân viên không thể giải quyết được vướng mắc giữa khả năng của cá nhân và những đòi hỏi của công việc. Stress có thể do nhiều nguyên nhân: mối quan hệ đồng nghiệp, nguồn lực không hiệu quả, lương thấp, khối lượng công việc quá nặng (Kahn và Byosier, 1992 và Tay Lor, 1999). Stress Factsheet cũng cho rằng công việc không an toàn, công việc quá tải, thời gian bó buộc, quyền kiểm soát trong công việc ít, nguồn lực công việc không hiệu quả cũng là những nguyên nhân gây ra stress. Stavroula và cộng sự cho rằng một công việc nhàm chán, người quản lí kém, điều kiện làm việc không thỏa mãn cũng góp phần tạo ra stress. Môi trường làm việc thiếu sự hỗ trợ của đồng nghiệp, nỗi lo sợ mất việc, trách nhiệm công việc không rõ ràng, mối quan hệ trong công việc, sự mong đợi không được thỏa mãn, môi trường làm việc không tốt, công việc quá tải cũng làm người lao động cảm thấy căng thẳng. Ở Việt Nam có một số nghiên cứu nói về căng thẳng trong công việc (Trần Kim Dung & Trần Thị Thanh Tâm, 2011), (Nguyễn Lệ Huyền, 2012). Nguyễn Văn Thức (2013) với nghiên cứu: “Các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến sự căng thẳng của nhân viên tại TP. Hồ Chí Minh”
Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc tại những tổ chức nhóm người, khu vực… với quy mô lớn. Các yếu tố của các nghiên cứu gồm nhiều yếu tố như khách quan chủ quan, yếu tố thuộc về sở thích cá nhân… Và chưa có một nghiên cứu nào đề cập đến sự căng thẳng của nhân viên tại một công ty, doanh nghiệp… cụ thể. Đó cũng là cơ sở để tác giả thực hiện nghiên cứu này thực hiện việc kiểm định, đánh giá thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng (stress) trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang. Nghiên cứu này bổ sung nghiên cứu đi trước là kiểm định thang đo của 8 yếu tố này tại Công ty TNHH Trương Quang

1.3. Mục Tiêu Nghiên Cứu Và Câu Hỏi Nghiên Cứu

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài này nhằm đề xuất các kiến nghị giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang. Vì vậy, các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này gồm:
– Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang.
Đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng (stress) trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang.
– Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất những hàm ý quản trị giúp Ban giám đốc Công ty TNHH Trương Quang tham khảo để giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty.
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu kể trên, nội dung nghiên cứu của đề tài sẻ trả lời những câu hỏi nghiên cứu sau:
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang?
Mức độ tác động của các yếu tố đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang?
Hàm ý quản trị nào giúp Ban giám đốc Công ty TNHH Trương Quang tham khảo để giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty?

1.4. Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn được xác định là các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang.
Phạm vi nghiên cứu: Luận văn thực hiện nghiên cứu tại Công ty TNHH Trương Quang.
Đối tượng khảo sát: Đối tượng khảo sát cho nghiên cứu này là những nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH Trương Quang, bao gồm nhân viên và cán bộ quản lý.
Thời gian thực hiện nghiên cứu: Từ tháng 10/2016 đến tháng 05/2017

1.5. Phương Pháp Nghiên Cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng như sau:
Nghiên cứu định tính: Nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên và hiệu chỉnh thang đo của các yếu tố trong mô hình nghiên cứu đã đề xuất. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua hai giai đoạn. Giai đoạn một, tác giả nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết để đưa ra các giả thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu. Sau đó, tác giả tiến hành phỏng vấn 5 quản lý và 10 nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH Trương Quang để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên và hiệu chỉnh các thang đo của các yếu tố trong mô hình nghiên cứu đã đề xuất. Kết quả nghiên cứu định tính làm cơ sở xây dựng bảng câu hỏi thu thập thông tin để thực hiện nghiên cứu định lượng.
Nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu định lượng được sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang. Cỡ mẫu để nghiên cứu dựa trên chọn mẫu thuận tiện gồm 250 nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH Trương Quang. Tác giả sử dụng kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0, tiến hành kiểm định thông qua các bước: Đánh giá độ tin cậy các thang đo bằng kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA bằng kiểm định KMO, phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu với kiểm định F và Sig. Tiếp theo, thực hiện kiểm định T-Test và ANOVA nhằm tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa về yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên giữa các nhóm nhân viên.

1.6. Ý Nghĩa Đề Tài

Nghiên cứu này sẽ bổ sung vào hệ thống thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc, thông qua việc xây dựng một mô hình nghiên cứu giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc tại Công ty TNHH Lâm Quang Địa nói riêng và hệ thống các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Kết quả có thể làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về sự căng thẳng của nhân viên áp dụng cho một công ty cụ thể hoặc mở rộng kiểm định tại các công ty khác nhau trên cả nước.
Nghiên cứu này sẽ giúp cho các nhà quản lý của Công ty TNHH Trương Quang nhận diện các yếu tố và mức độ ảnh hưởng các yếu tố này đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số hàm ý quản trị giúp cho các nhà quản lý của Công ty TNHH Trương Quang tham khảo đẩy mạnh việc giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên trong nội bộ Công ty TNHH Trương Quang để tăng hiệu quả làm việc.

 

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Căng Thẳng Trong Công Việc Của Nhân Viên

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanhđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Kênh Phân Phối Của CTY TNHH Kỹ Thuật Và Thiết Bị Thái Bình Dương

Đề tài báo cáo thực tập: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG

LỜI MỞ ĐẦU

 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Cấu trúc đề tài

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

1.1.Tổng quan về kênh phân phối

1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối

1.1.2. Các loại kênh phân phối

1.1.2.1. Các kênh đơn

1.1.2.2. Các kênh truyền thống

1.1.2.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc

1.1.3 Tầm quan trọng của kênh phân phối

1.1.4 Chức năng và vai trò của kênh phân phối

1.1.4.1. Chức năng của kênh phân phối

1.1.4.2. Vai trò của kênh phân phối

1.1.5. Cấu trúc của kênh phân phối

1.1.5.2 Kênh cấp 1

1.1.5.3 Kênh cấp 2

1.1.5.4 Kênh đặc biệt

1.1.6 Các thành viên của kênh phân phối

1.1.6.1. Người sản xuất

1.1.6.2 Người trung gian

1.1.6.3 Người sử dụng cuối cùng

1.1.7 Tổ chức và họat động của kênh phân phối

1.1.7.1 Tổ chức của kênh phân phối

1.1.7.2 Họat động của kênh phân phối

1.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng kênh phân phối

1.1.8.1. Các nhân tố khách quan

1.1.8.2. Các nhân tố chủ quan

1.2. Tổng quan về quản trị kênh phân phối

1.2.1. Khái niệm quản trị kênh phân phối

1.2.2. Đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối

1.2.3. Các nội dung cơ bản của quản trị kênh phân phối

1.2.3.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối

1.2.3.2. Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối

1.2.3.3. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối

1.2.3.4. Xử lý mâu thuẫn trong kênh phân phối

1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị kênh phân phối

1.2.4.1 Các yếu tố vĩ mô

1.2.4.2 Các yếu tố vi mô

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG

2.1. Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

2.1.2.1. Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

2.1.3.1. Bộ máy tổ chức của công ty

2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

2.1.4. Tình hình lao động tại công ty

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)

2.1.6. Tổng quan ngành hàng phân phối thiết bị

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

2.2.1. Đối thủ cạnh tranh

2.2.2. Thị trường tiêu thụ

2.2.3. Hệ thống kênh phân phối hiện tại của ngành

2.2.4. Nguồn lực công ty

2.2. Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

2.2.1. Cấu trúc kênh phân phối

2.2.1.1. Phân phối trực tiếp

2.2.1.2. Phân phối qua đại lý cấp I

2.2.1.3. Phân phối qua đại lý cấp II

2.2.2. Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối trong các năm qua

2.3. Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

2.3.1. Bộ máy quản trị kênh phân phối

2.3.2. Chính sách quản lý kênh phân phối với các thành viên trong kênh

2.3.3. Chính sách duy trì và phát triển kênh phân phối

2.4. Kết quả phân tích định lượng

2.4.1. Xác định đối tượng khảo sát, kích thước mẫu

2.4.2. Qui trình khảo sát

2.4.3. Xử lý thông tin

2.4.4. Kết quả khảo sát

2.5. Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối

2.5.1. Ưu điểm

2.5.2. Tồn tại và nguyên nhân

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN  QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG

3.1. Một số định hướng mục tiêu sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

3.1.1. Những mục tiêu chiến lược chung

3.1.2. Những mục tiêu chiến lược phân phối

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

3.3. Một số các đề xuất khác

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149