Nâng Cao Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

1. Lý do chọn đề tài

Với sự cạnh tranh hiện nay, Ngân hàng phải tự đổi mới và vươn lên không ngừng để có thể tồn tại và phát triển. Thêm vào đó là sự khác biệt các sản phẩm dịch vụ giữa các Ngân hàng ngày càng thu hẹp thì sức cạnh tranh của bản thân sản phẩm dịch vụ không mang tính quyết định nữa, khách hàng chỉ chọn sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng nào mà đáp ứng tốt nhất nhu cầu và thỏa mãn sự hài lòng của họ.

Các Ngân hàng đã dần chuyển sang hướng chất lượng của các hoạt động chăm sóc khách hàng. Bởi lẽ khách hàng là điều kiện tiên quyết để Ngân hàng phồn thịnh hay suy thoái thì quan điểm kinh doanh “lấy khách hàng làm trung tâm” ngày càng được các Ngân hàng áp dụng một cách khá phổ biến. khách hàng chính là “ông chủ” trả lương cho các doanh nghiệp. Do đó việc duy trì nguồn khách hàng đã trở thành vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Và hoạt động chăm sóc khách hàng là một trong những phương thức hiệu quả nhất hiện nay để giữ chân các khách hàng, thu hút được nhiều khách hàng và duy trì lòng trung thành của họ, duy trì doanh thu cho ngân hàng và nâng cao vị thế cạnh tranh.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trải qua hơn ba mươi năm xây dựng và phát triển đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Song, trong tình hình cạnh tranh gay gắt của thị trường hiện nay, hầu hết các Chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đều gặp phải không ít khó khăn. Một trong những khó khăn đó liên quan đến hoạt động chăm sóc khách hàng.

Trên thực tế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tập trung mọi nỗ lực vào hoạt động Marketing, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao vị thế và uy tín trên thương trường, tăng khả năng cạnh tranh để tồn tại và phát triển lâu dài. Xuất phát từ thực tế nên tôi quyết định đi sâu tìm hiểu đề tài báo cáo thực tập “Nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt” cho bài THỰC TẬP TỐT NGHIỆP của mình.

Em hi vọng rằng thông qua đề tài này sẽ có cái nhìn khái quát về chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng của các ngân hàng nói chung, cũng như của Ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt nói riêng, để từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý sau này.

2. Mục tiêu của đề tài

Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, cần phải có những giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng để duy trì và làm cho họ trở thành khách hàng trung thành, có như thế mới có thể tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh này.

 • Về mặt lý luận: Nghiên cứu, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác chăm sóc khách hàng
 • Về mặt thực tiễn:

+ Tìm hiểu thị trường cung cấp dịch vụ Ngân hàng của cả nước nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt  nói riêng hiện nay.

+ Khảo sát, phân tích và tổng hợp tình hình phát triển kinh doanh dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt.

+ Tìm hiểu công tác chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

+ Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động chăm sóc Khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt từ năm 2016- 2018

4. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Phân tích, thống kê, mô tả, so sánh.

5. Kết cấu đề tài

Đề tài được chia làm 3 chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động chăm sóc Khách hàng
 • Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt
 • Chương 3: Giải pháp và đề xuất

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1.1. Lý luận về khách hàng

1.1.1. Khái niệm khách hàng

1.1.2. Phân loại khách hàng

1.1.3. Tầm quan trọng của khách hàng

1.2. Lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng

1.2.1. Khái niệm dịch vụ khách hàng

1.2.2 Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

1.2.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng

1.2.4. Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ khách hàng:

1.3. Tầm quan trọng của hoạt động chăm sóc khách hàng

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Giới thiệu về chi nhánh Đà Lạt

2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức

2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 -5 năm gần đây

2.2. Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

2.2.1. Giới thiệu bộ máy chăm sóc khách hàng

2.2.2. Quản lý khách hàng

2.2.2.1. Thu thập thông tin khách hàng

2.2.2.2. Xây dựng dữ liệu khách hàng

2.2.2.3. Phân tích và lựa chọn khách hàng mục tiêu

2.2.2.4. Quản lý dữ liệu

2.2.2.5. Sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu khách hàng

2.3. Các quy định về chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

2.3.1. Quy định về nội dung chăm sóc khách hàng

2.3.2. Quy định về mức độ chăm sóc khách hàng

2.3.3. Quy định về hình thức chăm sóc khách hàng

2.3.4. Quy định về phương thức chăm sóc khách hàng

2.4. Quy trình chăm sóc Khách háng

2.4.1. Trước khi cung cấp dịch vụ

2.4.2. Trong khi cung cấp dịch vụ

2.4.3. Sau khi cung cấp dịch vụ

2.5. Đánh giá chung về chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

2.5.1. Kết quả đạt được

2.5.2. Tồn tại, hạn chế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT

3.1. Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

3.2. Kiến nghị

3.2.1. Kiến nghị với Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

3.2.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương

KẾT LUẬN

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Nâng Cao Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam 

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Nâng Cao Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam , các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Luậtđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ làm báo cáo thực tập  có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Hoàn Thiện Hoạt Động Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Ngân Hàng Sài Gòn

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay ở hầu hết các nước trên thế giới, dù là nước công nghiệp phát triển hay đang phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân mỗi nước. bởi loại hình doanh nghiệp này đã góp phần tạo nên sự tăng trưởng cho nền kinh tế góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng xuất khẩu hàng hóa thành phẩm và tọa ra việc làm chủ yếu cho hơn 80% lực lượng lao động ở cả nông thôn và thành thị. Các DNVVN ngày càng khẳng định vai trò to lớn của mình trong việc giải quyết các mối quan hệ mà quốc gia nào cũng phải quan tâm chú ý đến đó là: Tăng trưởng kinh tế – giải quyết việc làm – hạn chế lạm phát.

Ở Việt Nam có đến 95% doanh nghiệp đăng kí là DNVVN, sử dụng 50% lực lượng lao động của nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội hàng năm, chủ yếu mang lại lợi ích đặc biệt cho nguồn lao động chưa qua đào tạo. DNVVN là công cụ khai thác toàn diện mọi nguồn lực kinh tế đặc biệt là những nguồn tiềm tàng sẵn có ở mỗi người, mỗi miền đất nước.

Nhưng để thúc đẩy phát triển DNVVN ở nước ta đòi hỏi phải giải quyết hàng loạt các khó khăn mà các doanh nghiệp này đang gặp phải liên quan đến nhiều vấn đề: thiết bị, công nghệ lạc hậu, trình độ tổ chức và quản lý yếu kém, giá thành sản phẩm cao, thị trường không ổn định, hàng hóa của các doanh nghiệp lớn cạnh tranh gay gắt. Nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay là vốn hiện có của DNVVN rất ít trong khi đó nhu cầu vốn để các doanh nghiệp này mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ lại đòi hỏi rất lớn; kèm theo là chính sách thắt chặt tiền tệ hiện nay của NHTMCP lại càng làm cho DNVVN khó tiếp cận đến nguồn vốn. Do đó, việc nghiên cứu thực trạng cho vay đối với DNVVN là vô cùng cần thiết.

Xuất phát từ nhận thức được tầm quan trọng nói trên và qua thời gian thực tập nghiên cứu tại Ngân hàng Sài Gòn công thương – CN Bình Chánh.em đã chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Sài Gòn công thương – CN Bình Chánh.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Hoạt động cho vay là hoạt động chủ yếu nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Song đây cũng là hoạt động có mức rủi ro cao nhất. Do đó, hiệu quả và chất lượng trong cho vay là một yếu tố rất quan trọng. Điều này yêu cầu ngân hàng phải quản lý, giám sát thường xuyên hoạt động này, nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả cho vay và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

Vấn đề cần quan tâm là hoạt động cho vay bị tác động bởi những yếu tố cụ thể nào. Chính vì thế, mục tiêu nghiên cứu của đề tài sẽ tập trung tìm hiểu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay đối với DNVVN của ngân hàng. Từ đó, sẽ tìm các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng và hạn chế rủi ro.

3. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập số liệu từ các báo cáo hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong 3 năm 2017-2019.

Sử dụng các phương pháp tính tỷ lệ, và so sánh để nhận xét, đánh giá được chính xác hiệu quả cho vay của ngân hàng.

Ngoài ra còn tham khảo thông tin từ internet, sách báo, tạp chí…

4. Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi đề tài này, sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Sài Gòn công thương – CN Bình Chánh, thông qua việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động cho vay của ngân hàng. Thời gian phân tích là 3 năm (2017-2019).

5. Giới thiệu kết cấu báo cáo

Ngoài phần mở đâu, kết luận, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ biểu đồ và danh mục tài liệu tham khảo nội dung chính của bài báo cáo được chia thành 3 chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Sài Gòn công thương – CN Bình Chánh
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại Ngân hàng Sài Gòn công thương – CN Bình Chánh

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Hoàn Thiện Hoạt Động Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Ngân Hàng Sài Gòn

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Hoàn Thiện Hoạt Động Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Ngân Hàng Sài Gòn các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàngđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ làm báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng VIB

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIB

 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 2. Tên báo cáo: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh
 3. Đơn vị thực tập : tại ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh
 4. Tính cấp thiết của báo cáo:

Ngày nay với mức thu nhập của người dân đang tăng lên, tỷ lệ nợ của hộ gia đình thấp, cho vay doanh nghiệp ngày càng trở nên khó khăn hơn, dân số trẻ có thể nhanh chóng tiếp cận các thói quen tiêu dùng mới hơn, hiện đại hơn đã làm cho các tổ chức tín dụng ở Việt Nam bắt đầu chú trọng đến phát triển cho vay dành cho khách hàng cá nhân trong đó có cho vay tiêu dùng.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, với vai trò là kênh tín dụng kích thích tiêu dùng, hoạt động cho vay tiêu dùng hiện đang rất phổ biến trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hiện nay đang rất lớn, Việt Nam thực sự là một thi trường tiềm năng với dân số trẻ có nhu cầu mua sắm tiêu dùng cao. Đặc biệt là các bạn trẻ mới đi làm, chưa có thu nhập cao nhưng nhu cầu chi tiêu lại lớn nhưng không muốn phụ thuộc vào gia đình, muốn độc lập về tài chính, cũng như với chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, không còn bó hẹp trong “ăn no, mặc ấm” mà đã chuyển dần sang “ăn ngon, mặc đẹp” và rất nhiều nhu cầu khác cần được đáp ứng. Tâm lý của những con người hiện đại coi việc đi vay là muốn sử dụng hàng hóa trước khi có khả năng thanh toán. Vì vậy mà các ngân hàng thương mại luôn nhiệt tình tìm kiếm những khách hàng tiềm năng này.

Ngân hàng với trọng trách là một trung gian tài chính, là kênh dẫn vốn quan trọng của toàn bộ nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động kinh doanh là hướng đi và phương châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Cho vay tiêu dùng thực sự cũng không còn là khái niệm mới mẻ ở Việt Nam nhưng cũng không được người dân quan tâm thích đáng, trong khi trên thế giởi cho vay tiêu dùng đã rất phát triển và trở thành một nguồn thu chính cho ngân hàng.

Đối với tại ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh thì cho vay tiêu dùng không còn là một lĩnh vực mới mẻ. Sau nhiều năm thực hiện cho vay tiêu dùng ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Thu nhập từ cho vay tiêu dùng ngày càng tăng lên, càng trở thành khoản mục mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Có thể đây là mục tiêu của ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên để có thể đảm bảo khoản thu nhập từ cho vay tiêu dùng thì ngân hàng cần phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của mình.

Sau một thời gian thực tập tại ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh em thấy rằng cho vay tiêu dùng đã đang và ngày càng được quan tâm, do vậy đề tài “Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh” đã được lựa chọn để làm chuyên đề tốt nghiệp

 1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng và mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh

Tìm ra các hạn chế còn tồn đọng và nguyên nhân của hạn chế.

Đề ra một số giải pháp giúp ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh mở rộng được hoạt động cho vay tiêu dùng.

 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo: ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh

NỘI DUNG BÁO CÁO (DỰ KIẾN) BAO GỒM CÁC CHƯƠNG MỤC CHÍNH SAU:

CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG VIB CHI NHÁNH VĂN THÁNH

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2.Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

1.3. Cơ cấu tổ chức

1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh

1.5. Những thuận lợi, khó khăn

1.5.1.Thuận lợi

1.5.2.Khó khăn, thử thách.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIB CHI NHÁNH VĂN THÁNH

2.1. Những qui định chung trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh

2.1.1.Điều kiện vay vốn

2.1.2.Mục đích sử dụng vốn

2.1.3.Hồ sơ vay vốn

2.1.4.Tài sản đảm bảo

2.1.5.Thời hạn cho vay

2.1.6 Mức cho vay và loại tiền cho vay

2.1.7. Lãi suất và phí cho vay

2.1.8.Phương thức cho vay

2.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùn

2.2.1.Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ờ, chuyển nhượng BĐS

2.2.2.Cho vay mua xe ô tô

2.2.3.Cho vay tiêu dùng khác – phục vụ đời sống

2.2.4.Phát hành thẻ tín dụng

2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng

2.3.1.Tiếp nhận hồ sơ đăng ký vay vốn

2.3.2.Kiểm tra hồ sơ vay vốn và thẩm định cho vay

2.3.3.Kiểm soát việc thẩm định hồ sơ khoản vay

2.3.4.Xét duyệt

2.3.5.Soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Khế ước nhận nợ

2.3.6.Ký kết hợp đồng tín dụng

2.3.7.Hạch toán và giải ngân tiền vay

2.3.8.Theo dõi khoản vay, thu hồi nợ

2.3.9.Gia hạn khoản vay và tất toán khoản vay

2.4. Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh

2.4.1.Doanh số cho vay tiêu dùng.

2.4.2.Phân tích doanh số thu nợ

2.5. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng

2.5.1.Những kết quả đạt được

2.5.2.Những tồn tại và nguyên nhân

2.5.2.1. Hạn chế

2.5.2.2. Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIB CHI NHÁNH VĂN THÁNH

3.1.Định hướng phát triển

3.2.Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng đến năm 2022

3.3.Một số kiến nghị nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB chi nhánh Văn Thánh

3.3.1.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

3.3.2.Kiến nghị với ngân hàng VIB

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng VIB

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng VIB, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàngđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm báo cáo thưc có tập thuê hể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Cổ Phần An Bình

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CỔ PHẦN AN BÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, điều quan trọng là hệ thống Ngân hàng trong nước phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, tiếp tục thực hiện mục tiêu cải cách, nâng cao năng lực tài chính, hoạt động và quản trị Ngân hàng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và khai thác tối đa các khoảng trống hiện nay trong thị trường dịch vụ Ngân hàng. Hệ thống Ngân hàng cũng cần đáp ứng các chuẩn mực an toàn theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng các chuẩn mực về an toàn như tỷ lệ  an toàn vốn tối thiểu, trích lập dự phòng bù đắp rủi ro, phân loại nợ theo chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó các NHTM trong nước cũng ngày một cạnh tranh gay gắt, bằng việc mở rộng mạng lưới, mở rộng thị phần, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, cạnh tranh bằng tiện ích và lãi suất hấp dẫn….. Kể từ khi thành lập đến nay, Ngân Hàng Cổ Phần An Bình có mạng lưới, đội ngũ nhân lực, quy mô nguồn vốn và dư nợ. Ngân Hàng Cổ Phần An Bình đã có bước tiến nhanh, đúng định hướng và ổn định cả về tổ chức bộ máy và hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội. Cơ sở vật chất, kĩ thuật, công nghệ, dịch vụ sản phẩm mới, thị trường, thị phần ngày càng mở rộng, vị thế của chi nhánh trên địa bàn huyện ngày càng cao.

Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì được vị thế cũng như đủ năng lực cạnh tranh với các Ngân hàng nước ngoài cũng như ngân hàng trong nước trong thời gian tới, Ngân Hàng Cổ Phần An Bình cũng đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Cùng tìm hiểu về vấn đề này trong quá trình thực tập nên em đã chọn đề tài:“Một số kiến nghị năng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng cổ phần An Bình” làm đề tài của mình.

 1. Mục đích nghiên cứu
  – Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Cổ Phần An Bình giai đoạn
  2016-2018
  – Đề xuất một sô giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Cổ Phần An Bình trong giai đoạn từ nay đến năm 2022
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Cổ Phần An Bình
  3.2. Phạm vi nghiên cứu:
  Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Cổ Phần An Bình giai đoạnh từ năm 2016 đến nay và tầm nhìn 2022. Giai đoạn năm 2016 đến nay là giai đoạn toàn hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và Ngân Hàng Cổ Phần An Bình nói riêng có nhiều thay đổi và phải thực hiện quá trình tái cơ cấu, trên cơ sở đó tác giả đề xuất các giải pháp cho giai đoạn 3 năm sắp tới (đến năm 2022).
  Về nội dung: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại được nghiên cứu trong nội bộ Ngân Hàng Cổ Phần An Bình, trên các tiêu chí tài chính, thị phần, hiệu quả kinh doanh và nguồn nhân lực.
 2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu các báo cáo thống kê của ngân Hàng Cổ Phần An Bình cũng như hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Kết cấu của đề tài

Ngoài lời nói đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Tổng quan về ngân hàng cổ phần An Bình
Chương 2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng cổ phần An Bình
Chương 3. Một số kiến nghị năng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng cổ phần An Bình

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CỔ PHẦN AN BÌNH

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.2.Chức năng và nhiệm vụ

1.3.Cơ cấu tổ chức của ngân hàng

1.4.Kết quả kinh doanh (2016-2018)

1.5 Thuận lợi và khó khăn

1.6. Định hướng phát triển

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CỔ PHẦN AN BÌNH

2.1. Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng cổ phần An Bình

2.1.1. Thị phần

2.1.2. Năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ

2.1.3. Hệ thống kênh phân phối

2.1.4. Năng lực công nghệ

2.1.5. Nguồn nhân lực

2.1.6. Năng lực quản trị điều hành

2.1.7. Uy tín và thương hiệu

2.2. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng cổ phần An Bình

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NĂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CỔ PHẦN AN BÌNH

3.1 kiến nghị 1

3.2 kiến nghị 2

3.3 kiến nghị 3

KẾT LUẬN

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Cổ Phần An Bình

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàngđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Hoạt Động Cho Vay Đầu Tư Trung – Dài Hạn Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng TMCP Bản Việt

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ TRUNG – DÀI HẠN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

 1. Họ và tên sinh viên:
 2. Đề tài dự kiến: Hoạt động cho vay đầu tư trung – dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Bản Việt
 3. Lý do chọn đề tài

Không chỉ riêng gì trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) luôn chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế chiếm gần 97% tổng số các doanh nghiệp. Các DNNVV tạo ra 45 đến 50% khối lượng hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, đóng góp gần 20% cho ngân sách nhà nước, là động cơ chính để tạo công ăn việc làm và tăng trưởng GDP. Ðây là một trong những yếu tố đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Các DNNVV  là trọng tâm phát triển kinh tế, đặc biệt là các thị trường mới nổi như Việt Nam nhưng từ trước tới nay việc tiếp cận tài chính luôn là một thách thức lớn với các DNNVV. Vì các ngân hàng thường coi các DNNVV là đối tượng chứa đựng nhiểu rủi ro tiềm ẩn và tốn nhiều chi phí để phục vụ hơn chủ yếu từ các nguyên nhân xuất phát nội tại ở các DNNVV như: không có tài sản đảm bảo, thông tin tài chính kém minh bạch, trình độ quản lí của chủ DN còn yếu kém.

Tuy nhiên như đã nói ở trên những đóng góp cho nền kinh tế của các DNNVV là không hề nhỏ và nếu như ngân hàng nào biết cách khai phá thị trường này thì những lợi ích mang lại là vô cùng to lớn và thị trường đó còn lâu mới có thể đạt được mức bảo hòa. Trước tình hình đó em đã chọn đề tài “Hoạt động cho vay đầu tư trung – dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Bản Việt  trong bài viết sẽ nêu ra tình hình cho vay các DNNVV tại ngân hàng TMCP Bản Việt đồng thời nêu những mặt hạn chế và giải pháp khắc phục cuối cùng là đề xuất bài học kinh nghiệm từ hai ngân hàng đã áp dụng thành công trong việc mở rộng cho vay với các DNNVV.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa lại những vấn đề lý luận, thực tiễn trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của các NHTM. Qua đó phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư trung – dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Bản Việt

 1.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Chất lượng hoạt động cho vay đầu tư trung – dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Bản Việt

3.2. Phạm vi nghiên cứu

3.2.1. Về không gian

Đề tài được nghiên cứu tại NH TMCP Bản Việt

3.2.2. Về thời gian

Đề tài nghiên cứu phân tích số liệu trong khoảng thời gian từ năm 2014-2018

 1. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu số liệu

Kế thừa chọn lọc các tài liệu đã có. Thực hiện thu nhập, đánh giá các tài liệu liên quan có từ trước đó liên quan đến chất lượng hoạt động cho vay đầu tư trung – dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Bản Việt

4.2. Phương pháp thu thập số liệu

Thu thập số liệu qua các tài liệu của cơ quan thực tập, xem các giáo trình và hỏi ý kiến các nhân viên Ngân hàng

4.3. Phương pháp xử lý số liệu

Lý luận cơ bản là chủ yếu sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế. So sánh, phân tích, tổng hợp các biến động qua các năm, qua đó có thể thấy được chất lượng hoạt động cho vay đầu tư trung – dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Bản Việt

 1.  Nội dung nghiên cứu

Ngoài mở đầu và kết luận, nội dung của báo cáo gồm 5 phần:

 1. Giới thiệu
 2. Tổng quan lý thuyết
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Kết quả phân tích
 5. Kết luận kiến nghị

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Hoạt Động Cho Vay Đầu Tư Trung – Dài Hạn Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng TMCP Bản Việt

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàngđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày 4/2/2016, Việt Nam chính thức ký kết thành công hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP sau 6 năm gia nhập và nhiều lần đàm phán. Theo đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB), TPP sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói riêng. Tham gia TPP giúp các ngân hàng tiếp cận những thị trường mới, từ đó mở rộng thị phần, đồng thời góp phần giúp các ngân hàng thực hiện tái cơ cấu thành công, hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính thế giới. Bên cạnh đó, lượng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam cũng sẽ tăng mạnh, tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng thanh khoản và tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí thấp hơn, nhất là khi TPP được Quốc hội 12 nước thành viên thông qua và chính thức có hiệu lực, các ngân hàng sẽ có thêm những cơ hội mới để cải thiện dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng doanh thu nhờ hoạt động tài trợ thương mại gia tăng giữa các thành viên TPP.

Không chỉ mang lại cơ hội thuận lợi cho các ngân hàng Việt Nam gia nhập TPP cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi các ngân hàng phải nâng cao ý thức, chủ động hợp tác, ứng phó với khó khăn và bắt kịp xu thế của thị trường. Một trong những thách thức của các ngân hàng Việt Nam khi TPP chính thức có hiệu lực là áp lực cạnh tranh đến từ các ngân hàng nước ngoài. Theo quy định về việc bán và cung cấp dịch vụ tài chính trong TPP sẽ cho phép các ngân hàng ngoại đưa ra nhiều sản phẩm đa dạng, tiện ích và hấp dẫn mà không cần thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Vì vậy, để không bị mất thị phần, các ngân hàng Việt bắt buộc phải cải thiện hiệu quả hoạt động và đưa ra nhiều sản phẩm tài chính có chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là yêu cầu khách quan cũng như là xu hướng chung của các NHTM nói chung và ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng. Phát triển dịch vụ NHBL giúp các NHTM mở rộng thị phần, nâng cao sức cạnh tranh, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ NHBL như: kinh tế vi mô ổn định, dân số đông đảo với tỷ lệ vàng về dân số trẻ nhưng chỉ có khoảng 1/3 người dân có tài khoản ngân hàng, tỷ lệ người dùng internet đạt 52% dân số (2015), thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng cao, dân trí được nâng lên, các hộ kinh doanh và DNVVN chiếm hơn 90% …

Xác định được tầm quan trọng đó, nhiều ngân hàng trong nước đã xây dựng được chiến lược phát triển dịch vụ bán lẻ, có sự đầu tư về vốn, công nghệ, nhân lực để phát triển và mở rộng dịch vụ. Nắm rõ xu hướng này, Vietcombank đã có bước chuyển mình kịp thời khi hướng tới thị trường bán lẻ bên cạnh việc phát triển dịch vụ bán buôn truyền thống của ngân hàng. Với lợi thế một vùng kinh tế phát triển năng động của vùng đồng bằng sông Hồng, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh thành luôn có đóng góp vào ngân sách Nhà nước lớn nhất ở miền Bắc sau Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trải qua gần 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, Vietcombank Vĩnh Phúc luôn bám sát chính sách phát triển chung của hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Tuy đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng trong quá trình triển khai và phát triển dịch vụ NHBL vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn. Do đó, việc phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Chi nhánh và đưa ra những giải pháp kịp thời, phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói riêng và hệ thống ngân hàng Vietcombank nói chung là điều cần thiết.

Xuất phát từ thực tế nêu trên và qua thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc, được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy giáo Hà Minh Sơn, cũng như các anh chị công tác tại đơn vị thực tập, em quyết định chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúclàm đề tài nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp.

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả những vấn đề về lý luận, thực tiễn hoạt động ngân hàng bán lẻ tại NHTM Việt Nam, mà cụ thể là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc và giải pháp phát triển.

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại để phát triển dịch vụ NHBL.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài khóa luận là tình hình hoạt động bán lẻ của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Phúc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian 2013 – 2015.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp của mình, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng: đi từ lý luận đến thực tiễn và lấy thực tiễn để kiểm tra lý luận; kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp và so sánh số liệu.

 1. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận được trình bày thành các nội dung chính sau:

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.
 • Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàngđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

 

Hạn Chế Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế Tại Ngân Hàng Á Châu

Đề tài báo cáo thực tập: Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

 1. Lý do chọn đề tài

Công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam theo hướng mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế đã mang lại những thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực mới cho nước ta để tiếp tục hội nhập sâu sắc hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trước yêu cầu đó, ngành tài chính ngân hàng cũng vào cuộc, mà biểu hiện đầu tiên là sự gia tăng không ngừng về mạng lưới hoạt động. Ngày nay các ngân hàng hiện đại hoạt động đa năng nhằm tăng thu nhập không những từ các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, mà ngày càng mở rộng các nghiệp vụ ngoại bảng như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, bảo lãnh… Các hoạt động ngoại bảng mang lại thu nhập cho ngân hàng dưới dạng phí ngày một tăng không những về mặt số lượng mà cả tỷ trọng. Trong số các nghiệp vụ ngoại bảng, thì thanh toán quốc tế đối với các NHTM Việt Nam là nghiệp vụ quan trọng nhất, có tốc độ tăng trưởng mạnh, mang lại cho ngân hàng khoản thu phí ngày một tăng; thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế để chấp nối phát triển các nghiệp vụ khác như mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, mở rộng quan hệ tài khoản, tín dụng…Do đó, nghiệp vụ thanh toán quốc tế có thể được xem là nghiệp vụ ngoại bảng đặc trưng cho các NHTM Việt Nam ngày nay.

Tuy nhiên, thanh toán quốc tế cũng như các hoạt động ngoại bảng khác, tiềm ẩn khá nhiều rủi ro vì sự phức tạp và đa dạng của yếu tố quốc tế đem đến; đặc biệt, khi một số người cho rằng hoạt động thanh toán quốc tế mang lại thu nhập hấp dẫn nhưngngân hàng không hề phải bỏ vốn, càng làm cho họ chủ quan lơ là, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các nội dung và biện pháp nhằm quản lý các rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại là một nhu cầu khách quan và hợp với quy luật. Đề tài với tiêu đề “Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng”. Hi vọng sẽ giải quyết các yêu cầu của vấn đề đặt ra

 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Thứ nhất, đề tài trình bày những cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế. Từ những cơ sở lý luận này, sẽ đưa ra những rủi ro có thể xảy ra đối với từng phương thức thanh toán cụ thể .

Thứ hai, dựa vào thực tế vận dụng phương thức thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng, những trường hợp rủi ro đã xảy ra trong thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả cho Ngân hàng. Cuối cùng, đề tài đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

Phạm vi nghiên cứu:

Không gian: việc nghiên cứu luận văn được thực hiện trong phạm vi hoạt động của Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

Thời gian: các báo cáo hoạt động thanh toán quốc tế trong giai đoạn từ 2017-2019

 1. Phương pháp nghiên cứu:

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, chuyên đề này đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để luận giải các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, các phương pháp nghiên cứu sau đã được sử dụng: phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh dựa trên cơ sở số liệu thống kê của Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng.

 1. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mục lục, mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 5 chương như sau:

 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài
 • Chương 3: Giới thiệu về đơn vị thực tập
 • Chương 4: Đánh giá tình hình thực tế về những nội dung yêu cầu của đề tài
 • nghiên cứu tại đơn vị thực tập
 • Chương 5: Giải pháp và kiến nghị

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

2.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế

2.1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế

2.1.2 Các điều kiện trong thanh toán quốc tế

2.1.3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng

2.1.4 Vai trò của thanh toán quốc tế

2.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế

2.2.1 Khái niệm về rủi ro

2.2.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế

2.2.2.1 Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý

2.2.2.2 Rủi ro về quản lý ngoại hối

2.2.2.3 Rủi ro tác nghiệp

2.2.2.4 Rủi ro tín dụng

2.2.2.5 Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán quốc tế

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

3.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

3.1.1 Những cột mốc

3.1.2 Thành tích và sự ghi nhận

3.1.3 Kết quả họat động kinh doanh

3.1.3.1 Về huy động vốn

3.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TÊ VÀ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TÊ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG

4.1 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

4.1.1 Doanh số thanh toán quốc tế

4.1.2 Tỷ trọng các phương thức thanh toán trong thanh toán quốc tế

4.2. Tình hình rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

4.2.1 Rủi ro trong thanh toán quốc tế Phùng

4.2.1.1 Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý

4.2.1.2 Rủi ro về quản lý ngoại hối

4.2.1.3 Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán

4.2.2 Các nguyên nhân gây ra rủi ro trong thanh toán quốc tế

4.3. Đánh giá công tác phòng chống rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

4.3.1. Ưu điểm

4.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

5.1.1 Các giải pháp cơ bản nhằm quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế

5.1.2 Các giải pháp đồng bộ nhằm quản lý rủi ro trong thanh toán quốc tế

5.2. Một số kiến nghị

5.3.1 Đối với chính phủ

5.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước

KẾT LUẬN CHUNG

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Hạn Chế Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế Tại Ngân Hàng Á Châu

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàng, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

 

 

 

Hoàn Thiện Hoạt Động Huy Động Vốn Tiền Gửi Tiết Kiệm Tại Ngân Hàng Đông Á

Đề tài báo cáo thực tập: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á, CHI NHÁNH ….

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan về nguồn vốn và nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại

1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại

1.1.2. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại

1.1.3. Nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại

1.1.3.1. Tính chất của nguồn vốn huy động

1.1.3.2. Phân loại nguồn vốn huy động

1.2. Dân cư và nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư ở Ngân hàng thương mại

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Đặc điểm của nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư

1.2.3. Vai trò của nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư

1.2.4. Nguyên tắc huy động vốn tiền gửi từ dân cư

1.2.5. Phân loại nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư

1.2.5.1. Theo loại tiền

1.2.5.2. Theo kỳ hạn

1.2.5.3. Theo phương thức trả lãi

1.2.5.4. Theo phương thức nộp gốc

1.2.6. Các hình thức huy động vốn tiền gửi từ dân cư

1.2.6.1. Huy động vốn tiền gửi từ dân cư qua tài khoản tiền gửi thanh toán

1.2.6.2. Huy động vốn tiền gửi từ dân cư qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng huy động vốn tiền gửi từ dân cư của NHTM

1.3.1. Mở rộng huy động tiền gửi ở dân cư

1.3.2. Các chỉ tiêu định tính

1.3.2.1. Công nghệ ngân hàng

1.3.2.2. Uy tín

1.3.3. Các chỉ tiêu định lượng

1.3.3.1. Số lượng khách hàng

1.3.3.2. Số lượng tài khoản

1.3.3.3. Lượng tiền gửi của khách hàng

1.3.3.4. Loại tiền gửi

1.3.3.5. Đa dạng hóa phương tiện thanh toán

1.3.4. Ý nghĩa công tác mở rộng hoạt động huy động tiền gửi từ dân cư của Ngân hàng thương mại

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn tiền gửi từ dân cư

1.4.1. Yếu tố khách quan

1.4.1.1. Môi trường chính sách pháp lý

1.4.1.2. Môi trường kinh tế – chính trị – xã hội

1.4.1.3. Môi trường kinh doanh

1.4.1.4. Thói quen tiêu dùng của khách hàng

1.4.2. Yếu tố chủ quan

1.4.2.1. Trình độ cán bộ ngân hàng

1.4.2.2. Công nghệ của ngân hàng

1.4.2.3. Hình thức huy động vốn của ngân hàng

1.4.2.4. Mạng lưới phục vụ cho việc huy động vốn

1.4.2.5. Các dịch vụ do ngân hàng cung cấp

1.4.2.6. Uy tín và chiến lược marketing của ngân hàng

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á, CHI NHÁNH…

2.1. Những nét khái quát về Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

2.1.1.Tổng quan về Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh

2.1.4. Cơ cấu tổ chức điều hành của chi nhánh

2.1.5. Nghiệp vụ kinh doanh

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

2.2.1. Hoạt động huy động vốn

2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn

2.2.3. Tình hình một số hoạt động dịch vụ khác

2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.3. Thực trạng công tác mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng Đông Á, chi nhánh …. giai đoạn 2017-2019

2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

2.4.1. Chỉ tiêu định tính

2.4.1.1. Công nghệ ngân hàng hiện đại

2.4.1.2. Uy tín

2.4.2. Chỉ tiêu định lượng

2.4.2.1. Số lượng khách hàng

2.4.2.2. Số lượng tài khoản

2.4.2.3. Loại tiền gửi

2.4.2.4. Lượng tiền gửi

2.4.2.5. Phương tiện thanh toán

2.5. Đánh giá về công tác mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm từ dân cư của Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

2.5.1. Những kết quả đạt được

2.5.2. Những hạn chế

2.5.3. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế

2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan

2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TỪ DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á, CHI NHÁNH ….

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

3.1.1. Yếu tố khách quan

3.1.2. Yếu tố chủ quan

3.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

3.2.1. Định hướng phát triển hoạt động chung

3.2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

3.2.3. Định hướng phát triển cho công tác mở rộng huy động tiền gửi từ dân cư

3.3. Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

3.4. Một số kiến nghị mở rộng hoạt động huy động tiền gửi từ dân cư của Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng trung ương

3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Đông Á, chi nhánh ….

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Hoàn Thiện Hoạt Động Huy Động Vốn Tiền Gửi Tiết Kiệm Tại Ngân Hàng Đông Á

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

         Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàng, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG- CHI NHÁNH LONG AN- PGD BẾN LỨC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực

1.1.1.1. Nguồn nhân lực

1.1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực

1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

1.1.3. Tầm quan trọng và vai trò quản trị nguồn nhân lực

1.1.3.1.Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

1.1.3.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực

1.1.4.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực

1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực

1.2.1.1 Khái niệm

1.2.1.2  Tiến trình họach định

1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực

1.2.2.1 Khái niệm

1.2.2.2.Nguồn tuyển dụng

1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự

1.2.3  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

1.2.3.1 Khái niệm

1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo

1.2.3.3. Vai trò của đào tạo

1.2.3.4 Tiến trình đào tạo

1.2.3.5  Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực

1.2.4 Duy trì nguồn nhân lực

1.2.4.1 Khái niệm

1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất

1.2.4.3.Đãi ngộ tinh thần

1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực

1.3.1 Môi trường bên ngòai

1.3.2 Môi trường bên trong

CHƯƠNG 2; THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG- CHI NHÁNH LONG AN- PGD BẾN LỨC

2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Phương Đông- chi nhánh Long An- Pgd Bến Lức

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.2. Giới thiệu chung về Chi Nhánh

2.2.1. Quá trình hình thành phát triển

2.1.2.2.Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.

2.1.3. Tình hình nguồn nhân lực trong 3 năm (2017-2019)

2.1.3.1. Theo giới tính

2.2.1.3. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây

2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm qua (2017-2019)

2.2.  Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng

2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực tại Ngân hàng

2.2.2.1.Kế hoạch tuyển dụng

2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng

2.2.2.Tuyển dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng

2.2.2.1.Nguồn tuyển dụng

2.2.2.2. Hình thức tuyển dụng

2.2.3.Quy trình tuyển dụng:

2.2.2.4. Kết quả tuyển dụng

2.2.3.Hoạt động đào tạo và phát triển

2.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo

2.2.3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo

2.2.3.3 Hình thức đào tạo

2.2.3.4 Số lượng đào tạo

2.2.4 Duy trì nguồn nhân lực

2.2.4.1 Đãi ngộ tinh thần

2.2.4.2 Đãi ngộ vật chất

2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Phương Đông- chi nhánh Long An- Pgd Bến Lức

2.3.1 Ưu điểm

2.3.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG- CHI NHÁNH LONG AN- PGD BẾN LỨC

3.1 Phướng hướng  và mục tiêu phát triển của ngân hàng TMCP Phương Đông- chi nhánh Long An- Pgd Bến Lức

3.2 Một số kiến nghị

3.2.1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng

3.2.2.Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàng, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149