Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH Thiện Nhân Tâm

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THIỆN NHÂN TÂM

 1. Tên báo cáo: Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm

Tính cấp thiết của đề tài

Trong xu thế hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đang gặp phải rất nhiều  khó khăn do tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình lên. Để đạt được điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng nhiều biện pháp kinh tế kỹ thuật cũng như quản lý tốt sản xuất, sử dụng linh hoạt các đòn bẩy kinh tế, điều tra nghiên cứu thị trường. Đặc biệt là tổ chức chặt chẽ công tác kế toán tại đơn vị có ý nghĩa trong việc cung cấp thông tin cho tất cả các đối tượng, phục vụ cho nhu cầu quản lý, góp phần minh bạch tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, làm căn cứ đề ra quyết định tổ chức quản lý kinh tế kịp thời, có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Kế toán nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của hạch toán kế toán trong các Doanh nghiệp. Nó phản ánh tình hình biến động của nguyên vật liệu ở từng thời điểm, phản ánh kịp thời giá trị nguyên vật liệu thực tế sử dụng nhằm tính đúng, tính đủ giá trị vật liệu góp phần quan trọng về tính chính xác của giá thành sản phẩm và tính thực chất của lợi nhuận trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó để cấu thành nên được sản phẩm thì nguyên vật liệu luôn đóng một vai trò cơ bản. Sản phẩm có đạt hay không, chất lượng tốt hay xấu, thời gian sản xuất rút ngắn hay kéo dài, giá thành sản phẩm cao hay thấp, việc cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu như thế nào để đạt được như mong muốn. Từ đó cho thấy kế toán nguyên vật liệu là một phần rất quan trọng nên em chọn đề tài để làm báo cáo thực tập là “Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm”.

Mục đích nghiên cứu

Đề tài này thực hiện nhằm 2 mục đích chính:.

– Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm.

– Đồng thời qua đó đóng góp một số ý kiến và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

–  Đối tượng nghiên cứu: công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm.

– Phạm vi nghiên cứu: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm tháng 1 năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp thu thập số liệu:

+ Phương pháp phỏng vấn: là phương pháp thu thập dữ liệu một cách chính xác và đầy đủ nhất, có thể thu được những đánh giá chủ quan về thực trạng công tác kế toán nói chung và công tác kế toán NVL nói riêng. Mục đích của phương pháp này là nhằm xác thực lại sự chính xác của thông tin khác. Đối tượng phỏng vấn là kế toán trưởng và nhân viên văn phòng.

+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: đây là phương pháp sử dụng tài liệu có sẵn trong nghiên cứu để thu thập thông tin mong muốn, từ đó có cái nhìn tổng quan về kế toán NVL theo quy định của nhà nước, có cơ sở để so sánh giữa lý luận và thức tiễn. Sử dụng phương pháp này đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều tài liệu, phải có khả năng đánh giá chất lượng của tài liệu và phân loại tài liệu, thông tin mang lại hiệu quả.

– Phương pháp xử lý số liệu:

+ Phương pháp so sánh: là phương pháp được thực hiện thông qua đối chiếu các sự vật hiện tượng với nhau để thấy được những điểm giống và khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu kế toán NVL, nội dung này được cụ thể hóa bằng việc đối chiếu lý luận với thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty, đối chiếu chứng từ gốc với các sổ sách có liên quan, đối chiếu sổ cái với các bảng tổng hợp chi tiết để có kết quả chính xác khi lên báo cáo tài chính.

+ Phương pháp toán học: phương pháp này dùng để tính toán những chỉ tiêu về giá tri vật liệu nhập, giá trị vật liệu xuất tính vào chi phí sản xuất kinh doanh,… trong kỳ phục vụ cho việc kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các số liệu về kế toán NVL.

 1. Kết cấu đề tài

Ngoài phần danh mục các từ viết tắt, danh mục các bảng biểu, danh mục các sơ đồ, lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Thiện Nhân Tâm
 • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm
 • Chương 3: Nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm.

CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN CÔNG TY TNHH THIỆN NHÂN TÂM

1.1. Thông tin chung về công ty

1.2 Quá trình hình thành của công ty

1.3. Đặc điểm kinh doanh

1.3.1. Ngành nghề kinh doanh

1.3.2. Sản phẩm, hàng hóa

1.3.3. Thị trường

1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh

1.4.1. Tổ chức bộ máy quản  lý

1.4.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

1.5. Tổ chức công tác kế toán

1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán

1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty

1.5.3. Các chính sách áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THIỆN NHÂN TÂM

2.1. Nội dung nguyên vật liệu tại công ty

2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại công ty

2.3. Chứng từ sử dụng:

.2.4. Kế toán chi tiết

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THIỆN NHÂN TÂM

3.1. Nhận xét công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Hạn chế

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thiện Nhân Tâm

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH Thiện Nhân Tâm

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH Thiện Nhân Tâm, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toánđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê đề tài báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

 

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Và Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty In Ấn

Đề tài báo cáo thực tập: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN SÁNG TẠO

LỜI MỞ ĐẦU         

 • 1.Lý do chọn đề tài.
 • 2.Mục tiêu nghiên cứu
 • 3.Đối tượng nghiên cứu
 • 4.Phạm vi nghiên cứu
 • 5.Phương pháp nghiên cứu
 • 6. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN SÁNG TẠO     

1.1. Tổng quan về Công ty TNHH In Ấn Tân Sáng Tạo

1.2 Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

1.3.Bộ máy quản lý của Công ty

1.3.1 Sơ đồ tổ chức.

1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

1.4.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty

1.4.1 Sơ đồ tổ chức.

1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của các phần hành kế toán.

1.4.3 Hình thức kế toán

1.4.4 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP  

2.1.Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.2 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song

2.2.2.Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

2.2.3.Phương pháp ghi sổ số dư

2.3 Phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.4 Tính giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.5 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.5.1 Kế toán nguyên vật liệu

2.5.1.1 Chứng từ sử dụng

2.5.1.2 Tài khoản sử dụng

2.5.1.3 Sổ sách sử dụng

2.5.1.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

2.5.2 Kế toán công cụ dụng cụ.

2.5.2.1 Chứng từ sử dụng

2.5.2.2 Tài khoản sử dụng

2.5.2.3 Sổ sách sử dụng

2.5.2.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN SÁNG TẠO       

3.1 Tổng quan về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH In Ấn Tân Sáng Tạo

3.1.1 Giới thiệu chung về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

3.1.2 Phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

3.1.3 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

3.1.4 Phương pháp ghi sổ

3.2 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty

3.2.1 Kế toán nguyên vật liệu

3.2.1.1 Chứng từ sử dụng

3.2.1.2 Tài khoản sử dụng

3.2.1.3 Sổ sách sử dụng

3.2.1.4 Quy trình luân chuyển chứng từ

3.2.1.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.2.2 Kế toán công cụ dụng cụ

3.2.2.1 Chứng từ sử dụng

3.2.2.2 Tài khoản sử dụng

3.2.2.3 Sổ sách sử dụng

3.2.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ

3.2.2.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ       

4.1.Nhận xét

4.1.1 Ưu điểm

4.1.2 Nhược điểm

4.2.Kiến nghị

4.2.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

4.2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán tại công ty

4.2.3 Về sổ kế toán chi tiết

4.2.4 Về sổ kế toán tổng hợp

4.2.5 Về công tác bảo quản và dự trữ nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

KẾT LUẬN  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Kế Toán Nguyên Vật Liệu Và Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty In Ấn

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toánđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Doanh Thu, Chi Phí, Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Tiếp Vận Xanh

Tên đề tài báo cáo thực tập: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, DOANH THU , CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

 • .Lịch sử hình thành và quá trình hình thành , phát triển của công ty cổ phần tiếp vận xanh

1.1.1 Lịch sử hình thành công ty

1.1.2 Qúa trình phát triển của công ty

1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty

1.3 Tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh tại công ty

1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và năm 2016 của công ty

1.4.Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty cổ phần tiếp vận xanh

1.4.1 Khó khăn

1.4.3 Thuận lợi

1.4.3 Phương hướng phát triển

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

2.1 Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty cổ phần tiếp vận xanh

2.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

2.2 Phương pháp và chính sách kế toán tại công ty

2.3 Phần mềm kế toán sử dụng tại đơn vị

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, DOANH THU , CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

3.1. Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

3.1.1 Kế toán tiền mặt

3.1.1.1.Nội dung phản ánh

3.1.1.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.1.1.3.Tài khoản sử dụng

3.1.1.4. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.1.1.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1.2.1.Nội dung phản ánh

3.1.2.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.1.2.3.Tài khoản sử dụng

3.1.2.4. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.1.2.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.1.3. Kế toán tiền đang chuyện

3.2. kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

3.2.1 Kế toán Doanh thu bán hàng, dịch vụ

3.2.1.1.Nội dung phản ánh

3.2.1.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.1.3.Tài khoản sử dụng

3.2.1.4. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.1.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.2 Kế toán doanh thu hoạt đông tài chính

3.2.2.1.Nội dung phản ánh

3.2.2.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.2.3.Tài khoản sử dụng

3.2.2.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.2.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.2.3.1.Nội dung phản ánh

3.2.3.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.3.3.Tài khoản sử dụng

3.2.3.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.3.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.4 Kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

3.2.4.1.Nội dung phản ánh

3.2.4.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.4.3.Tài khoản sử dụng

3.2.4.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.4.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.5 Kế toán khoản thu nhập khác

3.2.6 Chi phí bán hàng

3.2.6.1.Nội dung phản ánh

3.2.6.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.6.3.Tài khoản sử dụng

3.2.6.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.6.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.7 Kế toán  chi phí quản lý doanh nghiệp

3.2.7.1.Nội dung phản ánh

3.2.7.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.7.3.Tài khoản sử dụng

3.2.7.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.7.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.8 Kế toán chi phí khác

3.2.9  Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.2.9.1. Nội dung phản ánh

3.2.9.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.9.3.Tài khoản sử dụng

3.2.9.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.9.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

3.2.10.1.Nội dung phản ánh

3.2.10.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ

3.2.10.3.Tài khoản sử dụng

3.2.10.4.Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty cổ phần tiếp vận xanh

3.2.10.5.Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, DOANH THU , CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN XANH

4.1.Nhận xét

4.1.1 Ưu điểm

4.1.2 Tồn tại

4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền, doanh thu , chi phí, xác định kết quả kinh doanh, tại công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

KẾT LUẬN

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Doanh Thu, Chi Phí, Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty Tiếp Vận Xanh

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

         Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Luật, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Thuộc Lĩnh Vực Kiểm Toán

PH LC 5: CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THUỘC LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

1. Đề tài gợi ý (Các lĩnh vực thể chọn đề tài):

Các lĩnh vực để chọn đề tài viết khóa luận thực tập về kiểm toán khá phong phú, có thể chia thành các nhóm sau:

Nm 1: Kiểm toán các khoản mục cụ thể.

Sinh viên có thể chọn một hay một nhóm khoản mục để tìm hiểu, nghiên cứu về quy trình kiểm toán, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán… đối với khoản mục/nhóm khoản mục đó. Đây là dạng đề tài ứng dụng cụ thể, không cần tìm hiểu nhiều tài liệu lý thuyết nhưng cần khảo sát thực tế và đưa ra nhận xét của người viết.

Dưới đây là các khoản mục thường được chọn để viết khóa luận: §Hàng tồn kho.

 • Doanh thu. §Nợ phải thu. §Tài sản cố định. §Nợ phải trả.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp…

Nm 2: Áp dụng các chuẩn mực kiểm toán.

Các đề tài này tìm hiểu các quy định của một chuẩn mực kiểm toán cụ thể và khảo sát việc áp dụng chuẩn mực này tại công ty kiểm toán. Để viết đề tài này, sinh viên cần nắm vững các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế về kiểm toán (Nếu cần thiết) để có thể xác định các vấn đề cần khảo sát tại công ty kiểm toán.

Dưới đây là các chuẩn mực thường được chọn để viết khóa luận: §Hồ sơ kiểm toán.

 • Kiểm soát chất lượng kiểm toán. §Gian lận và sai sót.
 • Lập kế hoạch kiểm toán.
 • Hiểu biết về tình hình kinh doanh. §Trọng yếu.
 • Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ. §Bằng chứng kiểm toán.
 • Kiểm toán năm đầu tiên. §Thủ tục phân tích. §Lấy mẫu kiểm toán …

Nm 3: Dịch vụ kiểm toán đặc biệt.

Khi chọn đề tài này, sinh viên cần khảo sát về những dịch vụ/hợp đồng kiểm toán khác mà công ty kiểm toán cung cấp cho khách hàng ngoài dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính truyền thống. Yêu cầu của nhóm đề tài này là sinh viên nhận biết được bản chất của dịch vụ và các quy định pháp lý và chuẩn mực liên quan, quy trình kiểm toán thực tế của đơn vị. Sinh viên được khuyến khích chọn đề tài nếu có tham gia thực hiện các hợp đồng này trong quá trình thực tập kiểm toán.

Dưới đây là các dịch vụ đặc biệt có thể chọn để viết khóa luận: §Kiểm toán phục vụ cổ phần hóa.

 • Dịch vụ kế toán. §Kiểm toán chẩn đoán. §Dịch vụ soát xét.
 • Kiểm tra theo thủ tục thỏa thuận …

Nhóm 4: Đối tượng kiểm toán chuyên biệt.

Một số đối tượng kiểm toán có những đặc thù riêng trong kiểm toán, nên loại đề tài này yêu cầu sinh viên tìm hiểu các quy định pháp lý và chuẩn mực liên quan đến đối tượng k i ể m t o á n được chọn và khảo sát những điểm cần chú ý khi kiểm toán đối tượng này.

Dưới đây là các đối tượng chuyên biệt có thể chọn để viết khóa luận: §Kiểm toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. §Kiểm toán ngân hàng.
 • Kiểm toán dự án.
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản.
 • Kiểm toán các tổ chức không vì mục đích lợi nhuận hoặc cơ quan hành chính sự nghiệp (bệnh viện, trường học…).
 • Kiểm toán tập đoàn.

Nm 5: Kiểm soát nội bộ (đối với sinh viên không thực tập tại công ty kiểm toán)

Đây là loại đề tài kiểm toán thường được chọn khi sinh viên không thực tập tại công ty kiểm toán mà thực tập tại các tổ chức như doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính sự nghiệp… Trong loại đề tài này, sinh viên cần tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với một hoạt động tại tổ chức thực tập. Sinh viên chỉ nên chọn đề tài này khi được sự đồng thuận hoặc ủng hộ của đơn vị thực tập.

Dưới đây là các đề tài kiểm soát nội bộ có thể chọn để viết khóa luận:

 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng, đầu tư, ngân quỹ… của ngân hàng
 • Kiểm soát nội bộ đối với quy trình doanh thu, chi phí, tiền lương, sản xuất… của doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu viện phí, quản lý thuốc… tại bệnh viện.

Nhóm 6: Kiểm toán nội bộ (đối với sinh viên không thực tập tại công ty kiểm toán).

Sinh viên có thể chọn đề tài này khi thực tập tại bộ phận kiểm toán nội bộ tại một tổ chức như doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng…

Dưới đây là các đề tài về kiểm toán nội bộ có thể chọn để viết khóa luận: Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ

 • Tổ chức hồ sơ kiểm toán
 • Quy trình kiểm toán các hoạt động cụ thể….

2. Minh hoạ đề cương chi tiết 1 đề tài

Sinh viên :

Lớp          :

Khoá         :

Đề tài :

Chương 1 : Cơ s lý luận ca đ tài nghiên cu

Chương này nhằm hệ thống hóa về lý luận các vấn đề có liên quan đến đề tài được chọn nghiên cứu để làm cơ sở đối chiếu với thực tiễn. Sinh viên không nên sao chép “nguyên văn” nội dung từ sách vở, chuẩn mực kế toán và kiểm toán.

Chương 2 : Tình hình thực tế ti công ty thực tp.

Chương này bao gồm hai phần :

 • Giới thiệu tình hình chung của công ty : Phần này sinh viên phải trình bày được những nội dung cơ bản như trong phần tìm hiểu ban đầu về công ty kiểm toán nêu trên.
 • Tình hình thực tế của công ty về vấn đề nghiên cứu: Phần này cần mô tả trung thực về công việc và cách thực hiện tại công ty.

Chương 3 : Nhận xét và kiến nghị.

Chương này có thể bao gồm hai phần :

 • Nhận xét và đánh giá về sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế.
 • Đưa ra những kiến nghị, giải pháp hoặc phương hướng hoàn thiện (nếu có).

Lời kết lun: Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, nêu lên phương hướng nghiên cứu trong tương lai …

Hưng dn viết chi tiết cho từng chương sở luận

Mục đích của phần này nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của đề tài và làm cơ sở cho các bước khảo sát và nhận xét sau này. Các tài liệu cần đọc để xây dựng phần cơ sở lý luận là:

 • Sách giáo khoa.
 • Các chuẩn mực kế toán và kiểm toán.
 • Các sách chuyên khảo hoặc bài báo (do giáo viên cung cấp hoặc tìm trên internet). Một số thí dụ về sở luận phục vụ cho những đề tài cụ thể

Thí dụ 1: Kiểm toán hàng tồn kho dưới góc độ vận dụng các chuẩn mực kiểm toán. Cơ sở lý luận nên trình bày các nội dung sau:

 • Bản chất và đặc điểm hàng tồn kho.
 • Các yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán hàng tồn kho.
 • Các chuẩn mực kiểm toán cơ bản có liên quan (lập kế hoạch kiểm toán, bằng chứng kiểm toán…).
 • Chuẩn mực kiểm toán về hàng tồn kho.

Thí dụ 2:Kiểm toán hàng tồn kho theo phương pháp tiếp cận hệ thống. Cơ sở lý luận nên trình bày các nội dung sau:

 • Phương pháp tiếp cận hệ thống trong kiểm toán. §Bản chất và đặc điểm hàng tồn kho.
 • Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho.
 • Kiểm soát nội bộ và phương pháp tiếp cận hệ thống đối với hàng tồn kho.

Khảo sát thực trạng

Để hiểu thực tiễn, sinh viên cần tiến hành khảo sát thực trạng tại đơn vị thực tập. Các phương pháp thường dùng bao gồm:

 • Tìm hiểu chính sách của công ty liên quan đến đề tài. Các công ty kiểm toán thường có sổ tay hoặc quy trình kiểm toán chuẩn, trong đó hướng dẫn các thủ tục hay quy trình cụ thể.
 • Khảo sát file hồ sơ kiểm toán. Việc đọc file giúp sinh viên tiếp cận thực tế kiểm toán rất tốt. Tuy nhiên, trước khi đọc cần có định hướng cụ thể về việc cần khảo sát hoặc thu thập thông tin về vấn đề gì. Sinh viên cần lưu ý là phải tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng, các thông tin nào muốn đưa vào đề tài phải được phép của công ty kiểm toán và cần thay đổi các dữ liệu một cách thích hợp. Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ các chỉ dẫn hoặc quy định của công ty kiểm toán.
 • Phỏng vấn kiểm toán viên.

Trong một số trường hợp, sinh viên cần phỏng vấn kiểm toán viên, thí dụ:

Tìm hiểu những vấn đề không có trong quy trình, sổ tay kiểm toán.

Tìm hiểu những vấn đề mang tính chất xét đoán nghề nghiệp.

Khảo sát quan điểm, ý kiến của kiểm toán viên về một vấn đề nào đó.

Để không mất thời gian và để tìm hiểu có hệ thống, sinh viên cần soạn bảng câu hỏi dưới dạng Có – Không hoặc cho điểm từ 1-5.

Có thể nhờ giáo viên hướng dẫn góp ý.

Phần khảo sát thực trạng nên trình bày như sau:

Mục tiêu khảo sát.

Phương pháp khảo sát.

Kết quả đạt được & bình luận. Nếu chưa tốt, sinh viên nên tìm hiểu và cho biết về nguyên nhân và hậu quả có thể có nếu không sửa chữa.

Xem thêm:

Nhận xét

Đây là một phần quan trọng trong khóa luận, nó phản ánh khả năng hiểu được lý luận cơ bản và vận dụng vào thực tiễn của sinh viên, tính độc lập và nghiêm túc trong công việc. Các hình thức nhận xét của sinh viên bao gồm:

 • Ghi nhận các khác biệt giữa lý thuyết và thực tế, giải thích lý do hoặc bình luận.
 • Tìm hiểu cách thức công ty kiểm toán/kiểm toán viên triển khai các yêu cầu của chuẩn mực vào thực tế. Thí dụ, các quy định của chuẩn mực lập kế hoạch được triển khai trong thực tế dưới hình thức các biểu mẫu và quy trình.
 • Có thể đưa ra các kiến nghị, tuy nhiên điều này không bắt buộc vì trong thực tế sinh viên có thể chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra các kiến nghị khả thi. Trong trường hợp dự định đưa ra các kiến nghị, cần suy nghĩ kỹ và trao đổi với giảng viên hướng dẫn hoặc kiểm toán viên phụ trách.

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toán, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

30 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán Tài Chính

PH LC 1: CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Tên một số đề tài thuộc kế toán tài chính viết báo cáo thực tập tốt nghiệp:

1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty …

2. Kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty …

3. Kế toán hàng tồn kho tại công ty …

4. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty …

5. Kế toán hàng hóa tại công ty …

6. Kế toán vật tư và tài sản cố định tại công ty …

7. Kế toán tài sản cố định tại công ty …

8. Kế toán bất động sản đầu tư tại công ty …

9. Kế toán bất động sản tại công ty …

10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại công ty …

11. Kế toán công nợ tại công ty …

12. Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty …

13. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty …

14. Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty …

15. Kế toán các khoản nợ phải trả tại công ty …

16. Kế toán các khoản nợ vay tại công ty …

17. Kế toán hoạt động phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần …

18. Kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty …

19. Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu tại công ty …

20. Kế toán hoạt động thương mại tại công ty …

21. Kế toán hoạt động sản xuất (và kinh doanh dịch vụ) tại công ty …(Đây là đề tài Kế toán CPSX và tính Z sp tại công ty …)

22. Kế toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty …

23. Kế toán hoạt động đi thuê và cho thuê tài sản tại công ty …

24. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty …

25. Kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng tại công ty …

26. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty …

27. Sai sót trong kế toán tại công ty …

28. Lập Báo cáo tài chính tại công ty …

29. Lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty …

30. Lập Báo cáo tài chính tổng hợp tại tổng công ty …

Xem thêm: Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Gía Thành Sản Phẩm Của CTY Dệt May

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toán, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Đề Tài Gợi Ý Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán- Đại Học Lao Động Xã Hội

1: Tên đề tài gợi ý cho sinh viên ngành Kế Toán:

 • Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

– Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

– Kế toán vật liệu, Tài sản cố định

– Kế toán thanh toán

– Kế toán thu chi hoạt động (từ nguồn ngân sách cấp, nguồn viện trợ vay nợ, nguồn phí lệ phí…)

– Kế toán thu bảo hiểm

– Kế toán chi bảo hiểm

– Kế toán chi và nguồn kinh phí ưu đãi người có công

– Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ

 • Đối với doanh nghiệp

– Kế toán TSCD

– Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

– Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

– Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

– Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ / kết quả kinh doanh

– Kế toán sản phẩm/ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ / kết quả kinh doanh

– Kế toán thanh toán với người bán, người mua

– Kế toán mua hàng và thanh toán với người bán

– Kế toán bán hàng và thanh toán với người mua

– Kế toán tài sản bằng tiền

– Kế toán tài sản bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

– Kế toán hàng hóa

– Kế toán thuế (GTGT, TNDN,…)

Xem thêm: 

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toán, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149