Lời mở đầu đề tài hoạt động marketing mix

Top 3 lời mở đầu đề tài hoạt động Marketing mix HAY – Nên tham khảo

Top 3 lời mở đầu đề tài hoạt động Marketing mix HAY – Nên tham khảo

Lời mở đầu đề tài phân tích hoạt động marketing mix của công ty ABC

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, trước xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới để có thể tồn tại và phát triển trong một thế giới năng động, trước tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trên thương trường  thì một trong những yếu tố có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đó là công cụ Marketing. Trong những năm qua, Công ty ABC cũng đã phần nào chú trọng đến công tác marketing của mình để khuyến khích khách hàng tiêu thụ các loại hàng hoá do Công ty cung cấp, giữ vững phát triển thêm thị trường của Công ty với mục tiêu chất lượng của mình là: “thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng đáp ứng nhanh và đáp ứng vượt hơn sự mong đợi của khách hàng”. Tuy nhiên, công tác này tại công ty vẫn chưa mang tính chuyên nghiệp và bài bản.

Xem thêm:

Nhận thức được tầm quan trọng của Marketing đối với doanh nghiệp, cùng với thời gian thực tập tại Công ty ABC, em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động Marketing – Mix tại Công ty ABC” để làm đề tài tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

– Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2015, 2016 và 2017.

– Đánh giá lại thực trạng công tác Marketing của Công ty trong thời gian qua.

– Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty để thấy được những cơ hội, đe doạ, những điểm mạnh, điểm yếu để từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Marketing tại Công ty.

3. Phương pháp nghiên cứu

– Thu thập số liệu thứ cấp về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015 – 2017.

– Dùng phương pháp phân tích, so sánh số liệu giữa các năm với nhau để phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

– Thu thập số liệu, thông tin liên quan đến đề tài từ sách, báo, tạp chí, Internet.

– Tham khảo những ý kiến cũng như sự góp ý từ các cô chú, anh chị trong công ty để nắm rõ hơn những điều chưa rõ.

4. Phạm vi nghiên cứu

– Tập trung vào phân tích, đánh giá số liệu thu thập qua 3 năm 2015 – 2017 của sản phẩm xăng dầu.

– Đề tài tập trung vào chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược chiêu thị để phân tích thực trạng hoạt động marketing và đề xuất những biện pháp để nâng cao hoạt động marketing tại công ty.

– Số liệu thứ cấp sử dụng trong luận văn được thu thập đến cuối năm 2017.

5. Kết cấu đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động marketing mix trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing mix tại công ty ABC qua 3 năm 2015 – 2017

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty ABC

Lời mở đầu đề tài Đẩy mạnh hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm

1. Tính cấp thiết của đề tài

         Trong điều kiện kinh tế thị trường đầy biến động, đặc biệt là xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt, marketing được coi là một trong những công cụ không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp doanh nghiệp tạo lập uy tín và vị thế vững chắc trước đối thủ.

Marketing- mix là thành tố cơ bản nhất trong hoạt động marketing. Đó là các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thích ứng với biến động thị trường. Các quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những quyết định trong marketing hiện nay vẫn đang là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Đa số vẫn không hiểu rõ bản chất, tầm quan trọng của các hoạt động này mà chỉ làm dựa trên kinh nghiệm của bản thân và của các công ty đi trước. Vì vậy, nguồn ngân sách doanh nghiệp sử dụng cho các hoạt động marketing tuy không nhỏ nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu quả, gây lãng phí.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, lĩnh vực chứa đựng sự cạnh tranh gay gắt, Công ty CP Chế biến Thực phẩm ABC ý thức được tầm quan trọng then chốt của hoạt động marketing, đặc biệt là marketing mix. Do vậy, Công ty rất chú trọng vào công tác này nhằm tìm ra những đường hướng, chiến lược kinh doanh đúng đắn, tạo ra những lợi thế cạnh tranh bền vững để duy trì  vị trí của người đứng đầu trên thị trường bánh kẹo, thực phẩm chế biến.

Với vai trò là một nhân viên marketing tại Công ty, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Đẩy mạnh hoạt động marketing mix tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm ABC” cho luận văn Thạc sĩ của mình.

2. Tình hình nghiên cứu

Những năm qua, có rất nhiều các đề tài nghiên cứu Marketing mix về thị trường bánh kẹo tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đề tài nào đề cập đến Marketing mix của công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.

3. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở làm rõ lý luận chung ở Chương 1 và đánh giá thực trạng ở Chương 2, mục đích cuối cùng của đề tài là đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing mix tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm ABC.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

 1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về Marketing mix của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo.
 2. Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm ABC trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bánh kẹo những năm vừa qua.
 3. Đưa ra các giải pháp khả thi nhằm đẩy mạnh các hoạt động Marketing mix của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm ABC trong những năm tới.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing mix của công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm ABC tại thị trường bánh kẹo miền Bắc.
 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài là thị trường bánh kẹo tại miền Nam, trong đó những số liệu phân tích ở Chương 2 được giới hạn trong vòng 3 năm gần đây; các giải pháp ở Chương 3 được đề cập đến năm 2022.

6. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu trên, ngoài những phương pháp truyền thống như phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê và kế toán, đề tài còn sử dụng phương pháp luận của Marketing hiện đại như phương pháp nghiên cứu tại bàn, phương pháp nghiên cứu tại hiện trường, phương pháp mô hình hóa, phương pháp phỏng vấn…

 1. 7. Kết cấu của đề tài

Ngoài Lời mở đầu, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu theo 3 chương:

 • Chương 1: Lý thuyết chung về hoạt động Marketing mix của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo.
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty CP Chế biến Thực phẩm ABC giai đoạn 2015 – 2017.
 • Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing mix của Công ty CP Chế biến Thực phẩm ABC giai đoạn 2015 – 2017

Lời mở đầu đề tài công tác hoạt động marketing tại công ty TNHH

 1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trư­ờng. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có nh­ư vậy doanh nghiệp mới hi vọng tồn tại và phát triển đ­ược. Doanh nghiệp chỉ có thể kết nối đ­ược với thị tr­ường đó là nhờ vào Marketing.

Marketing nó giúp cho doanh nghiệp tìm đ­ược khách hàng và đ­ẩy đ­ược sản phẩm của doanh nghiệp về phía họ. Trong cơ chế thị trư­ờng nếu một doanh nghiệp bư­ớc vào kinh doanh mà lại không thấu hiểu Marketing thì chẳng khác nào một cơ thể sống tự tách khỏi điều kiện tồn tại. Marketing có vai trò quan trọng nh­ư vậy để tìm hiểu tình hình thực hiện các chính sách Marketing ở Công ty TNHH ABC ra sao, đồng thời đ­ề ra một vài giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing của công ty nên em đã chọn đề tài: “ Giải pháp hoàn thiện công tác hoạt động marketing tại công ty trách nhiện hữu hạn ABC”.

 1. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nhằm giải quyết những vấn đề sau:

– Tổng quan lý thuyết về marketing và chiến lược marketing.

– Kiến nghị những biện pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty trong thời gian tới.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Dựa vào số liệu và các chính sách chiến lược marketing tại công ty TNHH ABC.

Thời gian: 2015 – 2017

Số liệu dùng để phân tích: 3 năm gần đây nhất.

 1. Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu

Đề tài này được viết dựa trên:

– Quan sát thực tế tại công ty

– Thu thập số liệu sơ cấp từ việc quan sát thực tế,khảo sát khách hàng,  thu thập số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài liệu trong công ty, thông tin trên báo chí, Internet và các nghiên cứu trước đây. Từ đó so sánh tổng hợp và thống kê.

Lời mở đầu đề tài hoạt động marketing mix
Lời mở đầu đề tài hoạt động marketing mix
 1. Kết cấu của báo cáo

Đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược marketing.

Chương 2: Tổng quan về công ty TNHH ABC.

Chương 3: Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty TNHH ABC.

Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty TNHH ABC.

dịch vụ viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ

Viết báo cáo thực tập anh văn thương mại Outline of the Internship Report

Viết báo cáo thực tập anh văn thương mại nói riêng, hay báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh nói chung đều là giai đoạn quyết định sau 4 năm học mòn mỏi ở ghế nhà trường. Nhưng ở thời khắc này, hầu như các bạn sinh viên năm cuối đều hoang mang về bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay chuyên đề tốt nghiệp, luận văn, khóa luận của mình.

Xem thêm:

 

 1. Có một số bạn thì sau khi viết outline nộp thì gvhd phê sai hoàn toàn, hoặc viết được chap 1 cũng đã bí câu từ.
 2. Có một số bạn thì năm cuối mà, cần phải làm thêm để trang trải mọi thứ. Nên cũng không có nhiều thời gian để viết bài báo cáo thực tập anh văn thương mại của mình.

Vì vậy ở bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết báo cáo thực tập anh văn thương mại trường ĐH Mở Tp.HCM. Còn bạn nào không có thời gian viết bài, thì có thể liên hệ mình để mình có thể trợ giúp bạn về bài viết, còn công ty thì bạn nào không có thì nói mình trước, mình xin xác nhận bên công ty bạn mình ở HCM, quen biết nên mình cũng yên tâm khi gvhd có gọi điện thoại lên công ty.  – zalo mình 0909 23 26 20

Viết báo cáo thực tập anh văn thương mại Outline of the Internship Report

 1. Introduction

 • Setting where the work was accomplished and the relation of the intern’s job to the entire work of the hiring organisation: the inverted pyramid organisation, moving from general information about the entire organisation to a specific description of the intern’s day-to-day environment.
 • General information about the organisation (company’s name, location, products or services, size, financial worth, and so forth): obtained from public relations brochures, interviews, and company documents such as annual reports.
 • The intern’s individual role as well as specific schedule within the organisation: What type of work was done? When? How did the intern fit into the overall organisational structure? A flow chart or hierarchy diagram would be appropriate here.
 1. Description of internship

 • A detailed account of the day-to-day activities of the workplace. Remember that it MUST be directly RELATED to your field of study!
 • Descriptive and factual, saving evaluation and analysis for the subsequent section
 • A log or journal: to be kept by the intern from the very beginning of the internship à an invaluable record for the student when it comes to time to summarise the whole experience
 1. Analysis and evaluation

 • Describe the usefulness of your internship work in advancing your understanding of the translation-interpretation profession. What did you learn from this experience?
 • Analyse your performance during the internship: What was good or bad about your experience? What was especially interesting?
thuê viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ chất lượng
thuê viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ chất lượng
 1. Conclusion

 • What are your conclusions concerning your studies?
 • Was your academic knowledge sufficient for the internship? What kind of knowledge did you lack? (Give an overall evaluation of your classroom training at Ho Chi Minh City Open University and how it prepared you for this position. What courses were most helpful to you on the job? What courses or areas could be enlarged or improved upon for training for this type of position?)
 1. References

 • Recommended referencing system: APA (American Psychological Association, 6th edition)
 1. Appendices

 • Supporting data for the text in the form of one or more appendices, such as data sheets, questionnaire samples, illustrations, maps, and charts.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ uy tín chất lượng GSE thường xuyên chia sẻ đề tài, đề cương, bài mẫu anh văn thương mại cho các bạn sinh viên. Các bạn có thể theo dõi website để thường xuyên nhận được bài hay nhé.

– Author: GSE –

Dịch vụ sửa bài báo cáo thực tập, sửa luận văn, chuyên đề tốt nghiệp

Tại sao lại có Dịch vụ sửa bài báo cáo thực tập, chỉnh sửa bài luận văn tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp?

Dịch vụ sửa bài báo cáo thực tập, chỉnh sửa bài luận văn tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp xin chào tất cả các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo thực tập và chuyên đề tốt nghiệp của mình

Hiện nay các bạn sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường chúng ta đều phải vượt qua môn học thực tập tốt nghiệp hay viết chuyên đề tốt nghiệp đó dường như là điều kiện cần thiết đối với các bạn sinh viên.

Nếu muốn có được tấm bằng trước khi ra trường và tất nhiên hiện nay các bạn sinh viên cũng đang gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Qua 7 năm làm trong lĩnh vực chỉnh sửa bài báo cáo thực tập này Mình nhận thấy có nhiều bạn sinh viên thì gặp khó khăn như:

 • về vấn đề tìm kiếm số liệu để làm bài  báo cáo thực tập, chuyên đề
 • cũng có các bạn sinh viên gặp khó khăn về vấn đề tìm kiếm công ty để thực tập
 • rất nhiều bạn sinh viên gặp khó khăn về vấn đề trình bày làm sao cho đẹp cuốn báo cáo thực tập cuốn chuyên đề tốt nghiệp của mình
 • chỉnh sửa báo cáo thực tập

thì hôm nay mình xin đưa ra một số dịch vụ sửa bài báo cáo thực tập nhằm hỗ trợ cho các bạn hoàn thành tốt phần còn lại của bài báo cáo thực tập chuyên đề tốt nghiệp của các bạn

Các vấn đề gặp phải khiến các bạn tìm đến dịch vụ chỉnh sửa báo cáo thực tập, luận văn

Hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên ra đối với nhóm mình về nhu cầu cần dịch vụ sửa bài chuyên đề tốt nghiệp bài báo cáo thực tập cùng các bạn tất nhiên thì mỗi bạn sinh viên đều có những yêu cầu khác nhau Không bạn nào giống bạn nào trong vấn đề sửa bài báo cáo thực tập tốt nghiệp một số lỗi các bạn thường gặp khi nhờ đến nhóm mình như:

dịch vụ sửa báo cáo thực tập
 • làm mục lục tự động
 • làm trang bìa tranh chỉnh toàn diện bài báo cáo thực tập bài chuyên đề tốt nghiệp
 • làm bảng biểu danh mục hình ảnh danh mục sơ đồ
 • sửa lỗi phông chữ vẽ lại một số biểu đồ hình ảnh sơ đồ bản biểu vẽ lại các cột bài
 • canh chỉnh hoàn thiện trước khi in bài
 • và một số lỗi khác về nội dung một số bạn sinh viên hiện nay Copy bài trên mạng khi các bạn Tải bài trên mạng về thì dường như đó là file pdf cho nên khi các bạn chuyển qua dạng word thì bị lỗi rất nhiều
 • Lỗi font chữ cũng như định dạng của bài

Điều này nếu các bạn không tập trung căn chỉnh lại thì sẽ rất bị giáo viên hướng dẫn phàn nàn về hình thức của bài báo cáo thực tập của các bạn dẫn đến điểm số sẽ không cao thậm chí là ảnh hưởng rất nhiều về kết quả cuối cùng của bạn và các thực tập của các bạn tất nhiên các bạn sẽ không phải lo lắng nữa khi các bạn đã tìm đến website hiện nay các bạn sinh viên có thể liên hệ với nhóm mình để nhờ đến dịch vụ sửa bài luận văn,  dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập bằng cách các bạn có thể gửi email Yêu cầu chỉnh sửa hoặc qua zalo/SDT 0917193864

dịch vụ chỉnh sửa luận văn

[contact-form][contact-field label=”Tên” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Email” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Tin nhắn” type=”textarea”][/contact-form]

Các bạn lưu ý các bạn gửi đầy đủ những gì sau đây nhé Tại vì có rất nhiều bạn đến sự giúp đỡ sửa chữa bài báo cáo thực tập nhưng rắc rối trong phần thông tin các thông tin mình cần thiết như các bạn gửi các yêu cầu hướng dẫn của nhà trường về hình thức canh chỉnh bài báo cáo thực tập và chuyên đề tốt nghiệp

Thứ hai là các bạn gửi các thông tin liên quan về bài Bác bạn đang làm dở về bài Các bạn đang cần hoàn thiện qua địa chỉ email: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

giá thuê chỉnh dịch vụ sửa báo cáo thực tập, luận văn chuyên đề tài bao nhiêu?

và về vấn đề giá cả sửa bài báo cáo thực tập thì như sau nếu một số lỗi căn chỉnh nhỏ làm mục lục tự động hay dễ hơn thì bên mình sẽ làm miễn phí cho các bạn Còn nếu như các bạn tại những file trên mạng về dạng PDF chuyển qua file word canh chỉnh rất khó khăn thì những dòng này bên mình sẽ tính phí các bạn thường là 100.000 đến 300.000 một tài liệu tùy vào mức độ khó dễ và thời gian hoàn thành lâu hay ngắn ngoài ra hiện nay bên mình cũng có dịch vụ nhận làm trọn gói bài báo cáo thực tập hoàn thiện có nghĩa là sẽ làm từ đầu cho đến cuối để tránh trường hợp các bạn Tải bài trên mạng về đưa cho giáo viên hướng dẫn rồi bị giáo viên hướng dẫn phê bình thì có nhiều bạn sinh viên đã chọn phương án là chọn nó mình làm từ đầu nên các trường hợp bị giáo viên hướng dẫn phê bình đã không xảy ra

ho-tro-lam-bao-cao-thuc-tap
ho-tro-lam-bao-cao-thuc-tap

Ngoài ra mình còn có dịch vụ mở rộng nào?

Ngoài ra thì hiện nay bên mình cũng có thể xin được thực tập và xin đóng dấu tại một số công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội điều này hỗ trợ cho các bạn sinh viên không tìm được chỗ thực tập hoặc muốn mình làm trọn gói tất cả các bạn có thể liên hệ mình để mình có thể hỗ trợ thêm về vấn đề này cuối cùng mình xin chúc tất cả các bạn sinh viên Việt Nam có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình bài chuyên đề tốt nghiệp của các bạn để các bạn nhanh chóng tốt nghiệp ra trường

 • MAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com
 • SDT: 0973.287.149
 • ZALO:0973.287.149

Xin chào tất cả các bạn xin chúc tất cả các bạn thành công!