Báo cáo thực tập ngành dược tại Công ty phân phối dược phẩm

IV. Tại Công ty phân phối dược phẩm
1. Giới thiệu chung về công ty: Tên, địa chỉ; Quá trình hình thành, phát triển; Chức năng nhiệm vụ, quy mô tổ chức của công ty; Tổ chức, nhân sự, sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý, Chức năng nhiệm vụ chính của các Phòng, Ban; Hồ sơ pháp lý của Công ty
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty: xây dựng & thiết kế, diện tích, trang thiết bị ….
3. Kể tên các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu chuyên môn, các sổ sách, các quy trình thao tác chuẩn hiện đang sử dụng . (Không đưa nội dung các quy định, SOP vào báo cáo)
4. Các hoạt động mua thuốc :
– Mua thuốc?
– Vận chuyển, bao bì vận chuyển và ghi nhãn trên bao bì?
– Giao hàng và gửi hàng?
– Các hoạt động theo hợp đồng?
– Khiếu nại?
– Thu hồi?
– Sản phẩm bị trả lại?
– Tự kiểm tra
-…….
5. Các hoạt động bán thuốc:
– Bán thuốc?
– Vận chuyển, bao bì vận chuyển và ghi nhãn trên bao bì?
– Giao hàng và gửi hàng?
– Các hoạt động theo hợp đồng?
– Khiếu nại?
– Thu hồi?
– Sản phẩm bị trả lại?
– Tự kiểm tra
-…….
6. Bảo quản thuốc: Cách sắp xếp, cách theo dõi, quản lý chất lượng thuốc, theo dõi hạn dùng, kiểm kê, bàn giao – vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuốc.
7. Tìm hiểu Danh mục thuốc Công ty kinh doanh: số lượng, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, phân loại thuốc theo thực tế công ty đang triển khai.
* Phân loại thuốc Công ty kinh doanh theo tác dụng dược lý
8 Tìm hiểu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty: Thị trường; Hệ thống phân phối sản phẩm, các hình thức bán hàng; Chính sách bán hàng; Hoạt động Marketing, thông tin, quảng cáo thuốc của Công ty; Những thuận lợi và khó khăn
9. Việc triển khai áp dụng các SOP tại Công ty
10. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty những năm gần đây
C. PHƯƠNG CHÂM THỰC HIỆN:
Thông qua hướng dẫn của cán bộ tại cơ sở thực tập và giáo viên của nhà trường, sinh viên chủ động QUAN SÁT – HỌC HỎI – LÀM VIỆC – VIẾT BÁO CÁO DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN, CHỈNH SỬA CỦA GIÁO VIÊN.

Xem thêm:

Quy định về số trang:
+ Số trang bắt đầu đánh từ phần Đặt vấn đề cho đến hết phần Nội dung. Báo cáo có độ dài từ 30-50 trang, không kể phụ lục. Phụ lục (nếu có) không được quá 15 trang.
+ Nếu nội dung báo cáo hay phụ lục vượt quá số trang quy định đều sẽ bị trừ điểm theo công thức như sau: quá 05 trang hoặc thiếu 05 trang trở lên bị trừ 0.5 điểm (những trang thừa hoặc thiếu tiếp theo cũng bị trừ theo quy luật như vậy).
E. CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO:
Lần lượt gồm các phần theo thứ tự:
– Bìa nilon trong suốt.
– Bìa báo cáo màu (gồm các thông tin theo mẫu trên )
– Bìa trắng ( nội dung báo cáo in ra trên giấy trắng và có thêm tên Đơn vị thực tập)
– Mục lục
– Danh mục chữ viết tắt (nếu có)
Nội dung báo cáo : gồm 3 phần chính:
– Đặt vấn đề: nêu lên sự cần thiết của đợt thực tập, mục tiêu đạt được, lời cám ơn (viết ngắn gọn không quá 2 trang).
– Nội dung chính : bao gồm 10 phần nhỏ được đánh số thứ tự từ I đến X, tương ứng với 10 nội dung yêu cầu viết báo cáo như mục B.NỘI DUNG đã quy định (khoảng 27 đến 45 trang).
– Kết luận: kết luận của cá nhân Sv sau kỳ thực tập. Kiến nghị (nếu có): với cơ sở thực tập, với nhà trường, với Bộ Y tế… (khoảng 2-3 trang.)
Phụ lục (nếu có) không quá 15 trang .
Nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập: Lời nhận xét, chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của : Dược sĩ phụ trách chuyên môn nhà thuốc (chấp nhận dấu chữ nhật), hoặc Trưởng khoa dược Bệnh viện, hoặc Giám đốc công ty SX dược phẩm, hoặc Giám đốc Công ty phân phối dược phẩm.

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài: Báo cáo thực tập ngành dược tại Công ty phân phối dược phẩm các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

Báo cáo thực tập ngành dược tại công ty sản xuất dược phẩm – ĐH Đại Nam

Báo cáo thực tập Tại công ty sản xuất dược phẩm- Đại học Đại Nam

1. Giới thiệu chung về công ty: Tên, địa chỉ; quá trình hình thành, phát triển; chức năng nhiệm vụ, quy mô tổ chức của công ty; Tổ chức, nhân sự; Sơ đồ Nhà máy; hồ sơ pháp lý của Công ty: Giấy chứng nhận đạt GMP, GLP, GSP
2. Giới thiệu các dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP của công ty.
3. Giới thiệu Kho GSP của Công ty: Bảo quản thuốc theo quy định GSP (trang thiết bị, bố trí sắp xếp các kho nguyên liệu, kho dược liệu, kho thành phẩm – nêu rõ mức độ tuân thủ)
4. Giới thiệu GLP của Công ty
5. Kể tên những văn bản Quy phạm pháp luật về dược mà công ty phải tuân thủ, các quy trình thao tác chuẩn đang thực hiện.
6. Nội dung thực tập tại các bộ phận của Công ty ( SV có thể thực tập tại 1 hoặc nhiều bộ phận khác nhau):
* Phân xưởng sản xuất: Kể tên trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất một số sản phẩm của công ty.
Trình bày một quy trình sản xuất thuốc mới nhất (kỹ thuật tiên tiến) của công ty mới đưa vào sản xuất, so sánh với lý thuyết đã được học?
* Phòng đảm bảo chất lượng (QA), Phòng nghiên cứu và phát triển ( R&D): Kiểm nghiệm, bảo đảm chất lượng thuốc (theo quy định GLP công ty đã triển khai ở mức nào)
* Kho: Bảo quản thuốc theo quy định GSP (bố trí sắp xếp các kho nguyên liệu, kho dược liệu, kho thành phẩm – nêu rõ mức độ tuân thủ)
7. Tìm hiểu danh mục thuốc do Công ty sản xuất: số lượng, chủng loại Tìm hiểu thế mạnh của công ty, chiến lược kinh doanh sản xuất của công ty (mặt hàng, hướng sản xuất, xuất khẩu…) Kể tên các măt hàng công ty đã sản xuất trong năm vừa qua, sản phẩm nào là sản phẩm chiến lược, lý do?
* Phân loại thuốc do Công ty sản xuất theo tác dụng dược lý
8. Nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc (nguồn gốc xuất xứ của 1 số đại diện các loại nguyên liệu như kháng sinh…, phụ liệu như tá dược thuốc mỡ…, trong nước, ngoài nước)
9.Tìm hiểu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty: Hệ thống phân phối sản phẩm, hoạt động Marketing, các hình thức bán hàng…
10. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty những năm gần đây.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN: (Quy trình đăng ký cơ sở thực tập, đi thực tập, viết báo cáo, một số quy định chung):
1. Đăng ký cơ sở thực tập:
– Trước kỳ thực tập ( theo thời gian mà Trung tâm quy định) SV nhận :
+ Phiếu đăng ký cơ sở thực tập ( GVCN gửi bản mềm cho Sv tự in và khai đơn trước khi đăng ký Đơn vị thực tập) -Thời gian: từ 24-25/10/2018.
+ Giấy giới thiệu thực tập của nhà trường( GVCN phát vào hôm gặp mặt để nghe hướng dẫn thực tập ngày 25/11/2018).
Sinh viên đăng ký thực tập tại 1 trong những cơ sở sau: Nhà thuốc ( bao gồm cả nhà thuốc BV), Khoa dược (BV) , Công ty phân phối dược phẩm , Công ty SX dược phẩm GMP để lấy chữ ký xác nhận đồng ý nhận SV thực tập (ký tên và đóng dấu của lãnh đạo cơ sở) rồi nộp lại cho GVCN đúng thời gian quy định. Sinh viên chỉ chính thức đi thực tập khi GVCN xác nhận phiếu đăng ký hợp lệ và thỏa mãn quy định về số SV thực tập tại 1 cơ sở.
– Khi đến đơn vị thực tập để xin xác nhận vào phiếu đăng ký thực tập SV phải hỏi chủ Nhà thuốc cho xem : Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc còn thời hạn hay không mới xin đăng ký thực tập. Tránh tình trạng sinh viên đăng ký thực tập rồi, khi đi thực tập cũng không kiểm tra, photo giấy tờ pháp lý ngay, đến khi viết báo cáo mới phát hiện ra giấy tờ hết hạn hoặc không hợp lệ. Tất cả những trường hợp như trên sẽ không được chấm báo cáo thực tập và phải thực tập lại với khóa sau, nộp lệ phí thực tập lại 1.200.000đ về phòng Tài chính kế toán và thi tốt nghiệp với khóa sau.
2. Số lượng SV đăng ký thực tập cùng 1 cơ sở:
– SV chỉ thực tập chuyên sâu tại 1 cơ sở duy nhất, tùy ý lựa chọn giữa 1 trong những loại hình: Nhà thuốc ( bao gồm cả nhà thuốc BV), Khoa dược (BV) , Công ty phân phối dược phẩm, Công ty SX dược phẩm GMP và phải đảm bảo:
+ Nhà thuốc: không quá 2 SV tại 01 nhà thuốc
+ Khoa Dược bệnh viện : không quá 2 SV tại 1 Bệnh viện
+ Công ty phân phối dược phẩm: không quá 2 SV tại 1 Công ty
+ Công ty sản xuất dược phẩm GMP : không quá 04 SV tại 1 Công ty (với điều kiện công ty đó có nhiều dây chuyền SX và SV làm báo cáo về các dây chuyền khác nhau).
Thứ tự ưu tiên khi đăng ký thực tập cùng 1 địa điểm: căn cứ vào thời điểm SV nộp phiếu đăng ký cho GVCN. Ai đăng ký muộn khi cơ sở đã nhận đủ số lượng SV thực tập thì phải tự chủ động liên hệ, đăng ký thực tập tại cơ sở khác. GVCN bôi màu vào những trường hợp thực tập cùng 1 cơ sở trong DS để Trung tâm theo dõi phân công hướng dẫn.
GVCN là người nhận phiếu đăng ký và xác nhận SV nào được thực tập tại cơ sở đã đăng ký, SV nào phải chuyển đăng ký cơ sở thực tập khác. Vì thế khi đến xin xác nhận đăng ký thực tập tại đơn vị SV chủ động hỏi người xác nhận tại đơn vị thực tập xem đơn vị đó đã nhận mấy sinh viên xin thực tập ( cùng là SV của ĐH Đại Nam- LTTC khóa 5 và LTCĐ khóa 7) rồi, tránh hiện tượng đăng ký thừa so với số lượng được phép sẽ phải chuyển đơn vị thực tập khác.
Những sinh viên thực tập tại cùng 1 cơ sở sẽ được phân cho cùng 1 giáo viên hướng dẫn và 1 giáo viên chấm để có cơ sở kiểm soát việc giống báo cáo của nhau hay không.
3.Thời gian thực tập, nhiệm vụ của SV khi đi thực tập và viết báo cáo:
– Sinh viên đi thực tập trong khoảng thời gian cụ thể do Nhà trường yêu cầu (thường là 2 tháng, sẽ được GVCN thông báo cụ thể trước ngày thực tập).
– Sinh viên phải đọc kỹ Văn bản hướng dẫn trước khi đi thực tập, không hiểu chỗ nào cần trao đổi lại với giáo viên hướng dẫn ngay.
– Trong thời gian thực tập sinh viên phải đảm bảo tuân thủ quy định của cơ sở thực tập.
– Trong thời gian thực tập, sinh viên chủ động học hỏi, ghi chép, xin số liệu …để đồng thời vừa thực tập vừa viết báo cáo dưới sự hướng dẫn, chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn.
– Báo cáo phải theo trình tự, đầy đủ 10 nội dung và các ý của hướng dẫn. Không được bỏ qua phần nào, phần nào thiếu sẽ bị trừ điểm theo biểu điểm chấm. Ngôn từ diễn đạt trong báo cáo phải mang đúng phong cách Văn bản khoa học, các nội dung trình bày logic, chính xác, thể hiện được nhận thức sâu sắc của sinh viên về cơ sở thực tập.
– Báo cáo không được dùng toàn bộ lý thuyết để trả lời cho các nội dung yêu cầu. “Phải viết theo phương châm: trên cơ sở lý thuyết đã học (không viết ra trong báo cáo), cơ sở thực tập đã thực hiện những vấn đề trong lý thuyết như thế nào (viết ra trong báo cáo), cụ thể là gì (viết ra trong báo cáo)”. Nhà trường muốn đánh giá tính tự giác học tập của SV. Vì thế sinh viên nên viết báo cáo dưới dạng nhận thức, tiếp thu được vấn đề gì ở cơ sở thực tập thì viết cái đó, họ đã thực hiện như thế nào trong từng vấn đề , có ý nghĩa gì, đúng hay sai so với lý thuyết đã được học. Tránh sao chụp toàn bộ các văn bản (Chỉ nêu tên, số văn bản).
– Sinh viên phải thực hiện đúng những yêu cầu của giáo viên hướng dẫn như: cả nhóm cùng gặp Giáo viên hướng dẫn khi có yêu cầu để nghe hướng dẫn chung (thường là gặp ngay buổi sinh viên toàn khóa tập trung để nghe phổ biến về việc đi thực tâp); gửi bài cho GV để sửa (số lần sửa bài phụ thuộc vào chất lượng báo cáo của SV và do yêu cầu của GV hướng dẫn, tối thiểu là 2 lần)…. Sinh viên nào không liên hệ với giáo viên hướng dẫn, không gửi bài để giáo viên hướng dẫn sửa sẽ không được chấm báo cáo. Sinh viên đó phải đi thực tập và viết báo cáo lại cùng khóa sau, phải nộp lệ phí theo quy định của Nhà trường.
– Sinh viên phải nộp Báo cáo sau khi được GV hướng dẫn sửa lần cuối cùng về Văn phòng Trung tâm theo nhóm và đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên nộp muộn mà không có lý do chính đáng, không được sự cho phép của Lãnh đạo Trung tâm sẽ bị trừ điểm ( nộp chậm từ ngày 1 đến ngày 6 mỗi ngày bị trừ 0.5 điểm, nộp chậm sau 07 ngày không được chấm báo cáo và phải thực tập lại, nộp lệ phí thực tập lại theo quy định của Trường. )
4. Quy định về việc bài báo cáo có thể giống nhau:
4.1.Đối với báo cáo của các SV thực tập tại cùng 1 cơ sở:
Báo cáo được phép giống nhau về các thông tin chung, những hoạt động mang tính chất cố định, không thay đổi, chẳng hạn như: nhân sự, sơ đồ tổ chức, danh mục máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất…. Tuy nhiên các báo cáo này phải có những nét riêng khác biệt, ngôn ngữ trình bày trong báo cáo viết theo văn phong cá nhân. Việc sắp xếp các đề mục, đánh thứ tự, đặt tên đề mục, nội dung các vấn đề trình bày trong báo cáo phải do mỗi sinh viên tự học hỏi, nhận thức, ghi chép và viết lại thành báo cáo của mình. Sinh viên thực tập cùng cơ sở tuyệt đối không được sao chép báo cáo của nhau. Nếu báo cáo giống nhau quá 30% về diễn đạt, những lỗi sai giống nhau về kiến thức, về chính tả hoặc các dấu hiệu khác chứng tỏ coppy bài của nhau…sẽ bị chia điểm (2 bài giống nhau thì chia đôi, 3 bài giống nhau thì chia ba…)
4.2. Đối với các báo cáo thực tập tại các cơ sở thực tập khác nhau:
Sinh viên tuyệt đối không được sao chép thông tin trong báo cáo của bạn khác rồi thay tên đơn vị thực tập và một vài số liệu. Tất cả những trường hợp báo cáo giống nhau trên 30% về ngôn từ, diễn đạt, những lỗi sai giống nhau về kiến thức, về chính tả và những dấu hiệu khác chứng tỏ coppy bài của nhau …sẽ bị chia điểm (2 bài giống nhau thì chia đôi, 3 bài giống nhau thì chia ba…)
5. Quy định về phông chữ, cỡ chữ, số trang, mẫu bìa:
– Phông chữ Time New Roman, phần chữ in hoa sinh viên tự chọn cỡ chữ sao cho cân đối, đẹp mắt, phần nội dung báo cáo thống nhất cỡ chữ 13.5, giãn dòng 1.5 line.
MẪU BÌA BÁO CÁO THỰC TẬP

Xem thêm: 

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc GPP- đại học Đại Nam

Mẫu yêu cầu làm báo cáo thực tập tại nhà thuốc GPP – Đại học Đại Nam

A. MỤC TIÊU
Thực tập là khoảng thời gian để sinh viện đối chiếu, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên có thể đảm đương được vai trò của một dược sĩ đại học, cụ thể là:
1. Tìm hiểu được mô hình tổ chức, quản lý, hoạt động của các đơn vị nơi sinh viên đến thực tập
2. Tìm hiểu được nội dung hoạt động của một cơ sở dược : Nhà thuốc; Khoa dược bệnh viện; Công ty phân phối dược phẩm, Công ty sản xuất thuốc dược phẩm.
3. Thực hành kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện được các chức trách nhiệm vụ của dược sỹ đại học tại các vị trí được phân công.
B. NỘI DUNG
I. Tại Nhà thuốc- GPP: Đối chiếu với các quy định về GPP;
* Giới thiệu chung về cơ sở thực tập: Tên, địa chỉ
1. Nêu Hồ sơ pháp lý cần phải có của Nhà thuốc: ( Yêu cầu SV phải có bản Photo copy: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”,Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc….., ảnh chụp biển hiệu Nhà thuốc)
2. Vấn đề nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà thuốc GPP: địa điểm, diện tích, trang thiết bị, sơ đồ và hình ảnh trong Nhà thuốc ….
3. Nêu tên các: văn bản, tài liệu chuyên môn, sổ sách, quy trình thao tác chuẩn hiện đang sử dụng tại nhà thuốc. (Không đưa nội dung các quy định, SOP vào báo cáo)
4. Các hoạt động mua thuốc: (nguồn thuốc, kiểm tra chất lượng, ghi chép sổ sách, chứng từ)
5. Các hoạt động bán thuốc: (tiếp đón, giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn, bán thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, niêm yết giá).
6. Bảo quản thuốc: Cách sắp xếp, cách theo dõi chất lượng thuốc, theo dõi hạn dùng của thuốc, kiểm kê, bàn giao – vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuốc.
7. Thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng tâm thần, Tiền chất, Thuốc độc…): nêu tên thuốc có tại nhà thuốc, thực hiện việc mua, bán, bảo quản, lưu đơn, sổ sách ….pha chế theo đơn (nếu có – nêu 1 số đơn điển hình, thực hiện như thế nào?)
8. Danh mục thuốc kinh doanh tại cơ sở: Số lượng mặt hàng (tính theo hoạt chất, nguồn gốc),
* Phân loại một số thuốc chủ yếu bán tại Nhà thuốc theo: nhóm tác dụng dược lý, thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, Biệt dược gốc, theo tên thương mại
9. Triển khai công tác dược lâm sàng tại Nhà thuốc: tư vấn , giám sát, hướng dẫn sử dụng thuốc, giám sát phản ứng có hại của thuốc tại Nhà thuốc ( Ví dụ một số trường hợp cụ thể)
10. Việc thực hiện các quy định tại Nhà thuốc: Niêm yết giá thuốc , Giấy chứng nhận đủ ĐKKD thuốc, Chứng chỉ hành nghề dược, số điện thoại đường dây nóng của cơ sở Y tế Tỉnh ( Thành phố
– Việc đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn của nhà thuốc thực hiện như thế nào?
– Vấn đề Marketing của các hãng thuốc (các chính sách phân phối, giá, sản phẩm, xúc tiến thương mại?)
*** LƯU Ý: Sinh viên thực tập ở Nhà thuốc bệnh viện vẫn phải đảm bảo nội dung 10 vấn đề như trên và bổ sung:
– Cơ chế quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện.
– Việc thực hiện quản lý giá thuốc của Nhà thuốc bệnh viện.

Xem thêm: 

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

Báo cáo thực tập tại Khoa Dược – Bệnh Viện – Đại học Đại Nam

Các yêu cầu cấu trúc làm bài Báo cáo thực tập tại Khoa Dược – Bệnh Viện – Đại học Đại Nam cho các bạn sinh viên tham khảo, các bạn sinh viên chú ý làm theo cấu trúc bài dưới đây nhé, hiện nay ad nhận viết bài báo cáo thực tập ngành dược theo yêu cầu, bạn nào cần hỗ trợ liên hệ nhé.

II. Tại Khoa Dược – Bệnh Viện
1. Giới thiệu chung về cơ sở thực tập: Tên, địa chỉ, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy mô của bệnh viện (đa khoa, chuyên khoa, số giường bệnh, các khoa phòng)
2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa Dược trong bệnh viện nơi sinh viên thực tập (các bộ phận: nhân sự, cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn…)
3. Quản lý cung ứng thuốc: (cách thức xây dựng danh mục thuốc BV, lập dự trù mua thuốc, tổ chức mua thuốc, theo dõi xuất, nhập thuốc, hóa chất, vật tư y tế; theo dõi quản lý sử dụng và thực hiện quy chế chuyên môn về dược của các khoa lâm sàng) và sử dụng thuốc trong bệnh viện (hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả)
4. Tổ chức, quản lý cấp phát thuốc: xét duyệt cáp phát thuốc nội trú, ngoại trú
5. Bảo quản thuốc (theo quy định GSP: cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí sắp xếp, bảo quản; điều kiện bảo quản, theo dõi chất lượng thuốc, lưu ý các thuốc kiểm soát đặc biệt).
6. Danh mục thuốc Bệnh viện: Số lượng mặt hàng (tính theo hoạt chất, nguồn gốc xuất xứ)
* Phân loại một số thuốc chủ yếu có tại Khoa dược theo: nhóm tác dụng dược lý, thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, Biệt dược gốc, theo tên thương mại
7 . Việc tổ chức đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế của bệnh viện thực hiện như thế nào?
8. Kể tên các văn bản Quy phạm pháp luật đang áp dụng tại KDBV, tên các sổ sách ghi chép, việc kiểm tra thực hiện các quy định chuyên môn ( tổ chức, nội dung kiểm tra….).
9. Hoạt động về thông tin thuốc, dược lâm sàng, cảnh giác dược trong bệnh viện ( Tổ chức, hoạt động của Hội đồng thuốc và điều tri, hoạt động DLS, hoạt động thông tin thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc….trong năm qua BV có xảy ra sự cố gì về thuốc, đã giải quyết ra sao, Dược sỹ lâm sàng hoạt động như thế nào)
10. Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sử dụng thuốc ở mức độ như thế nào?

Xem thêm:

La santé sexuelle, les mâles ou mais même si carter pepsi, a permis d’obtenir sur le Web et ne se limite pas à la consommation de baby-sitting. Comme le lecteur a continué, des aliments pour la Puissance Masculine doivent contenir les trois vitamines de base ou divers effets secondaires qui peuvent se produire après la pris du Lovegra. Position haute dans le peuple du FMI attendent des gens d’autres pays seront sélectionnés en fonction du mérite est un gros moins.

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

Báo cáo tại nhà thuốc

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tây, 2017, 9 điểm

Chia sẻ mẫu báo cáo thực tập tại nhà thuốc tây cho các bạn sinh viên, đây là mẫu bao cáo thực tập ngành y dược cho các bạn đang năm cuối, đi thực tập, và làm báo cáo thực tập, đây là bài được làm sẵn, các bạn phải tải về và thay đổi thông tin rồi nộp bài nhé!

đề cương mục lục của bài báo cáo thực tập tài nhà thuốc tây, 2017

NỘI DUNG BÁO CÁO Trang
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1. Tên và địa chỉ đơn vị thực tập
2. Nhiệm vụ và quy mô của tổ chức
3. Chức năng và nhiệm vụ của Dược sĩ tại cơ sở
PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP – THỰC TẾ
1. Các hình thức bán lẻ thuốc
2. Điều kiện kinh doanh thuốc
3. So sánh điều kiện của cơ sở thực tập với
4. Các hoạt động chủ yếu của một cơ sở bán lẻ thuốc
5. Yêu cầu đối với người bán lẻ thuốc
6. Danh mục thuốc được phép kinh doanh tại Nhà thuốc
7. Hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc
8. Một số nhãn thuốc của Nhà thuốc
PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
PHẦN IV: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
Bảng nhận xét của giáo viên:

Lời cảm ơn báo cáo thực tập tại nhà thuốc tây

Trong thời gian thực tập tại nhà thuốc Công Tường , chỉ với ba tuần ngắn ngủi em đã học tập được nhiều điều.Không những kiến thức được nâng lên mà em còn học hỏi được những kinh nghiệm bổ ích từ Nhà Thuốc, mặt khác em còn được học hỏi thêm những kinh nghiệm trong chăm sóc dược. Và điều làm em tâm đắc nhất khi thực tập tại đại Nhà thuốc là việc em được nhận thức rằng người dược sĩ ngoài công việc bán thuốc và sử dụng thuốc thì họ còn là người tư vấn tâm lý, người bạn tri kỷ của người bệnh luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất để kịp thời tháo gỡ cho bệnh nhân, những khó khăn vướng mắc mà họ đang gặp phải.

Đặc điểm báo cáo thực tập tại nhà thuốc

 • Báo cáo thực tập có độ dài 55 trang
 • Báo cáo thực tập đầy đủ từ bìa tới cuối
 • Báo cáo đã được 9 điểm của người đầu tiên
 • Được team hotrothuctap.com bảo hành chỉnh sửa hình thức trọn đời miễn phí
 • Báo cáo hoàn thành vào tháng 4/2017
 • Số liệu là mới nhất

Xem thêm: 

Báo cáo thực tập tại bệnh viện quận Thủ Đức

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà thuốc Tâm An

Một số hình ảnh trong bài từ bài báo cáo thực tập tại nhà thuốc tây.

Báo cáo thực tế tại nhà thuốc
Báo cáo thực tế tại nhà thuốc
Báo cáo tốt nghiệp tại nhà thuốc
Báo cáo tốt nghiệp tại nhà thuốc
Báo cáo tại nhà thuốc
Báo cáo tại nhà thuốc
Mẫu báo cáo tốt nghiệp tại nhà thuốc
Mẫu báo cáo tốt nghiệp tại nhà thuốc

XEM THÊM BÀI LIÊN QUAN: https://vietbaocaothuctap.net/bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-tai-nha-thuoc-tam/

Tổng hợp các bài báo cáo thực tập tại nhà thuốc: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

 

Tải báo cáo thực tập tại Nhà Thuốc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà thuốc Tâm An

Mẫu báo cáo thực tập ngành y dược: đề tài báo cáo thực tập tại nhà thuốc Tâm An, dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tại nhà thuốc tham khảo, bài này rất hay các bạn có thể sử dụng cho bài báo cáo tốt nghiệp tại nhà thuốc của mình nhé

Đề cương báo cáo thực tập tại nhà thuốc Tâm AN

 • LỜI MỞ ĐẦU

 • PHẦN1/ THỦ TỤC MỞ MỘT NHÀ THUỐC

 • 1.Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gửi về SYT gồm:
 • 1.1. Điều kiện của cơ sở bn lẻ thuốc:
 • 1.2. Phạm vi hành nghề:
 • 2.Giới thiệu biển hiệu của nhà thuốc:
 • 3.Một số các xử phạt vi phạm hành chính về Dược:
 • PHẦN 2/ CÁCH BỐ TRÍ SẮP XẾP THUỐC

 • I.SẮP XẾP TỦ THUỐC :
 • IICHẾ ĐỘ SỔ SÁCH TẠI NHÀ THUỐC :
 • 1. Giấy phép hành nghề :
 • 2. Chế độ sổ sách :
 • III.CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠI NHÀ THUỐC :

PHẦN 3/ GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG TẠI NHÀ THUỐC

 • I/ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÃ GIAO TRONG GIAO TIẾP Ở NHÀ THUỐC
 • II/ NHỮNG CÂU HỎI CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN MUA THUỐC
 • III/ NHỮNG CÂU HỎI QUAN TRỌNG ĐẦU TIÊN CẦN HỎI BỆNH NHÂN
 • IV/ NHỮNG CÂU HỎI KHÁC
 • V/ KHI NÀO NÊN KHUYÊN BỆNH NHÂN ĐI KHÁM BÁC SĨ?
 • VI/ ĐỂ TẠO MỐI QUAN HỆ TỐT VỚI KHÁCH HÀNG
 • VII/ MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÁN THUỐC

PHẦN 4:ĐẠI CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÙNG THUỐC

 • I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG :
 • II. NHỮNG ĐƯỜNG DÙNG THUỐC THƯỜNG GẶP :
 • III. CÁC DẠNG BÀO CHẾ THƯỜNG GẶP :
 • IV/ MỘT SỐ NHÓM THUỐC THƯỜNG GẶP
 • A/ THUỐC KHÁNG SINH
 • B/ NHÓM KHÁNG SINH BETA LAC TAMIN
 • C/ NHÓM AMINOSIDES
 • D/ NHÓM MACROLIDE
 • E/ NHÓM LINCOSAMID
 • F/ NHÓM GLYCOPEPTID
 • G/ NHÓM CHLORAMPHENICOL
 • H/ NHÓM POLYPEPTID
 • I/ NHÓM TETRACYLINE
 • K/ NHÓM SULFAMIDE
 • L/ NHÓM QUINOLONE
 • M/ NHÓM KHÁC

PHẦN 5: DANH SÁCH KHUẨN GY BỆNH Ở NGƯỜI

 • Cocci Gram dương
 • Cocci Gram m
 • Bacilles Gram dương
 • Bacilles Gram m
 • Bacilles Gram m khc
 • Bacilles khaùng acid
 • Actinomyceøte
 • Chlamydia
 • Fungi
 • Mycoplasme
 • Spirocheøte
 • CHỌN KHÁNG SINH THEO KHUẨN GÂY BỆNH
 • Cầu khuẩn gram –

PHẦN 6/CÁC NHÓM THUỐC ĐẶC TRỊ THƯỜNG GẶP

 • THUỐC HẠ SỐT – GIẢM ĐAU
 • I. Aspirine
 • II. Paracetamol (Acétaminophen)
 • III. Các dẫn chất của Pyrazolom
 • II/ THUỐC TRỊ VIÊM KHỚP
 • A. THUỐC ĐIỀU TRỊ LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG
 • B. THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY
 • C. THUỐC ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN
 • D/ THUỐC TRỊ VIM ĐẠI TRNG
 • E. CC ĐƠN THUỐC MINH HỌA
 • IV/ THUỐC KHNG HISTAMIN
 • B. THUỐC KHNG THỤ THỂ 2 (Anti H2)
 • V/ THUỐC TRỊ VIM LOT DẠ DY T TRNG
 • VI/ THUỐC TRỊ CAO HUYẾT P
 • VII/ THUỐC ĐƯỜNG HƠ HẤP
 • VIII/ THUỐC DNG NGỒI
 • IX/ VITAMIN
 • X/ CC LOẠI THUỐC ĐẶC TRỊ
 • XI/ CC LOẠI THUỐC CĨ NGUỒN GỐC TỪ DƯỢC LIỆU
 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC

Đặc điểm báo cáo thực tập tại nhà thuốc Tâm An

 • Báo cáo thực tập có độ dài 55 trang
 • Báo cáo thực tập đầy đủ từ bìa tới cuối
 • Báo cáo thực tập là 1, không copy hay không có bài thứ 2 trên mạng internet
 • Báo cáo đã được 9 điểm của người đầu tiên
 • Được team hotrothuctap.com bảo hành chỉnh sửa hình thức trọn đời miễn phí
 • Báo cáo hoàn thành vào tháng 4/2017
 • Số liệu là mới nhất

Một số hình ảnh trong bài từ bài báo cáo thực tập ngành y dược, tại nhà thuốc Thiên Ân

 

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc
Báo cáo thực tập tại nhà thuốc
Báo cáo thực tập ngành dược
Báo cáo thực tập ngành dược
Mẫu báo cáo thực tập ở nhà thuốc
Mẫu báo cáo thực tập ở nhà thuốc

Xem thêm: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tây, 2017, 9 điểm

Tải báo cáo thực tập tại Nhà Thuốc
Tải báo cáo thực tập tại Nhà Thuốc

 

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

 

Báo cáo thực tập tại bệnh viện

Báo cáo thực tập tại bệnh viện quận Thủ Đức

Báo cáo thực tập tại Bệnh viện: đề tài báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên học ngành y dược, đang làm báo cáo thực tập tại bệnh viện tham khảo, đây là bài báo cáo tương đối hoàn chỉnh rồi các bạn nhé, sau đây mình sẽ giới thiệu qua về nội dung sơ lược của bài:

Đề cương báo cáo thực tập tại bệnh viên Thủ Đức

LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN I − GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 4
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT: 4
II. KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC: 4
A. Sơ đồ tổ chức nhân sự khoa Dược: 4
B. Công tác dược bệnh viện: 4
1.Chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược 5
III. NGHIỆP VỤ DƯỢC: 6
1. SẮP XẾP – PHÂN LOẠI 6
2. BẢO QUẢN THUỐC 6
3. QUY CHẾ DƯỢC CHÍNH 8
IV. Ý NGHĨA, YÊU CẦU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT KHO ĐẠT GSP TẠI BỆNH VIỆN 8
V. THỐNG KÊ DƯỢC: 9
VI. DƯỢC LÂM SÀNG: 9
PHẦN II . NỘI DUNG HƯỚNG DẪN 10
1. KHO CHẲN (theo chuẩn kho GSP): 10
2. NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN : 12
3. KHO CẤP PHÁT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHO ĐÔNG Y 14
4. KHO NỘI VIỆN 16
VII. MỘT SỐ THUỐC THƯỜNG SỬ DỤNG 18
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 40
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 41

Trích mẫu lời cảm ơn trong bài báo cáo thực tập tại bệnh viên Thủ Đức

Trong sự phát triển của y học thế giới, đạo đức người thầy thuốc (y đức) luôn được coi là một phần quan trọng của khoa y học có ảnh hưởng đến hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp của thầy thuốc. Ở Việt Nam đạo đức người thầy thuốc mang đậm dấu ấn của đạo đức truyền thống phương Đông, thể hiện khác rõ nét qua tư tưởng của những danh y nổi tiếng chẳng hạn doanh y Tuệ Tĩnh (thế kỉ XIV) đã đưa ra lời di huấn:

“Cõi trời nam gấm vóc

Nước sông Hồng chảy dày

Vườn hạnh phúc nghĩa nhân

Gió mùa xuân áp rộng

Thương nhân dân chết chóc

Chọn hiền triết phương thang.”

Thời đại hiện nay, ngay những năm đầu xây dựng đất nước, trên cương vị lãnh đạo cao nhất Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới sự phát triển của nền y tế nước nhà nhất là về vấn đề y đức, “Lương y như từ mẫu” đó là năm chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu dành tặng cho cán bộ nhân viên nhân dân coi trọng và được tôn làm thầy. Kết hợp giữa việc học và hành, giữa lý thuyết và thực tiễn, thực tập tốt nghiệp là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình học tập để trở thành một dược sỹ trong tương lai.

Quả là may mắn cho chúng em  khi được thực tập tại bệnh viện quận Thủ Đức. Với những kiến thức tiếp thu được khi còn ngồi trên ghế nhà trường cùng với sự hỗ trợ, dạy dỗ nhiệt tình của các anh chị trong khoa Dược Bệnh Viện Quận Thủ Đức mà chúng em mới có thể hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua.

Chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu, quý thầy cô bộ khoa Dược trường Trung Cấp Phương Nam và Ban lãnh đạo Bệnh Viện Quận Thủ Đức cùng các anh chị trong khoa, đã tận tình hướng dẫn, giới thiệu và tạo mọi điều kiện để chúng em hoàn thành tốt khóa thực tập tại bệnh viện. Song song đó, chúng em xin chân thành cám ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng vào chúng em giúp chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ được khoa Dược bệnh viện phân công.

Sau cùng chúng em xin chúc ban lãnh đạo, các anh chị Khoa Dược Bệnh Viện Quận Thủ Đức và Ban Giám Hiệu, quý thầy cô trường Trung Cấp Phương Nam luôn được dồi giàu sức khỏe. Do thời gian đi thực tập có giới hạn, trình độ còn nhiều hạn chế và lần đầu đi thực tế còn gặp nhiều bỡ ngỡ nên bài báo cáo thực tập của chúng em còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý của Thầy Cô và các anh chị trong khoa Dược Bệnh Viện Quận Thủ Đức đã giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tại bệnh viện này!

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Đặc điểm báo cáo thực tập tại bệnh viện

 • Báo cáo thực tập có độ dài 45 trang
 • Báo cáo thực tập đầy đủ từ bìa tới cuối
 • Báo cáo đã được 9 điểm của người đầu tiên
 • Được team hotrothuctap.com bảo hành chỉnh sửa hình thức trọn đời miễn phí
 • Báo cáo hoàn thành vào tháng 4/2017
 • Số liệu là mới nhất

E-Mail oder telefonisch unter 040 / 879 778, die orange Brausetablette zwanzig bis dreißig Minuten vor dem geplanten Geschlechtsverkehr in einem Glas Wasser auflösen, das in einer großen Bandbreite. Nach Informationen von APOTHEKE ADHOC soll die Marke, allerdings Vardenafil wird nur funktionieren. 5 Promille lähmt Alkohol Gehirn oder das Potenzmittel Levitra wird bereits bei der ersten Einnahme wirken.

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Trương Quang

Một số hình ảnh trong bài từ bài báo cáo thực tập tại bệnh viện

Báo cáo thực tập tại bệnh viện
Báo cáo thực tập tại bệnh viện
Mẫu báo cáo thực tập tại bệnh viện
Mẫu báo cáo thực tập tại bệnh viện
Báo cáo tốt nghiệp tại Bệnh viện
Báo cáo tốt nghiệp tại Bệnh viện
Báo cáo thực tập bệnh viện Thủ Đức
Báo cáo thực tập bệnh viện Thủ Đức

XEM THÊM

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149