Mẫu báo cáo thực tập tiếng Anh

Relationship between customer satisfaction and product quality in fast food industry: a case study of kfc in vietnam

Mẫu bài chuyên đề tốt nghiệp ngành kinh tiếng anh , Chia sẻ Chuyên đề thực tập viết bằng tiếng anh, với đề tài: Relationship between customer satisfaction and product quality in fast food industry: a case study of kfc in vietnam” dành cho các bạn sinh viên đang làm chuyên đề tốt nghiệp

EXECUTIVE SUMMARY

Fast food industry is developing strongly in Vietnam with the landing of international brand names such as McDonald’s, Subway, Starbucks, Burger King, KFC, Popeye, Pizza Hut, Carl’s Jr, and so on. On the other hand, Vietnamese living standard has been increasing and people are more knowledgeable and open to the global with the willingness to absorb new trends and Western style. When formula to operate a fast food service is easily to be copied, fast food providers are competing in Product quality including physical aspect of the stores, reliability in providing right foods, right time, at right price; personal interaction with friendly employees and good procedures/ policies of operation management and handling problems. Accordingly, the study aims to answer questions of ‘What are influencers of customer satisfaction in fast food industry in Vietnam?’ and ‘What is the role of Product quality as an element of influencer set and its relationship to customer satisfaction in fast food industry in Vietnam?’.
To provide empirical findings answering those questions, the study, firstly, reviews related discussions and theory of product quality and customer satisfaction and their relations; and secondly conducts questionnaire-based survey with respondents who are KFC customers in HoChiMinh City, to gain opinions of fast food customers. Empirical results are found according to positivism philosophy, deduction approach and quantitative understanding. The final conclusion confirms the role of product quality’s factors including physical, reliability, personal interaction, problem solving and policy aspects on the final outcome of product quality linking to positive level of customer satisfaction.

TABLE OF CONTENT

ACKNOWLEDGMENT EXECUTIVE SUMMARY TABLE OF CONTENT LIST OF FIGURES
LIST OF TABLES

Chapter 1: INTRODUCTION 1
1.1. Research background 1
Table 1.1. Types of fast foods 1
1.2. Justification of the study 2
1.3. Research question 3
1.4. Research objectives 3
1.5. Scope of the study 4
1.6. The structure of the study 4
1.7. Conclusion 5
Chapter 2: LITERATURE REVIEW 6
2.1. Introduction 6
2.2. Overview of product quality 6
2.3. Overview of customer satisfaction 7
2.3.1. Customers’ satisfaction 7
Table 2.1. Definition of customers’ satisfaction 9
2.3.2. Role of Customers’ satisfaction (CS) 9
2.4. Factors of product quality impacting on customer satisfaction 13
2.4.1. The relationship between physical aspect and customer satisfaction 13
2.4.2. The relationship between reliablity aspect and customer satisfaction 13
2.4.3. The relationship between personal interaction aspect and customer satisfaction 14
2.4.4. The relationship between problem-solving aspect and customer satisfaction 15
2.4.5. The relationship between problem-solving aspect and customer satisfaction 16
2.5. How to measure customers’ satisfaction 17
2.6. Literature review gap 18
2.7. Conceptual research model 19
2.8. Conclusion 19
Chapter 3: RESEARCH METHODOLOGY 21
3.1. Research philosophy 21
3.2. Research design 23
3.2.1. Research approach 23
3.2.2. Research method 24
3.3. Data collection 25
3.3.1. Data sources 25
3.3.2. Sampling technique and characteristics 26
3.3.3. Questionnaire 28
3.3.4. Pilot test of the survey 28
Table 3.1. Themes and questions allocation 29
3.5. Ethical issues 30
3.6. Validity and reliability 30
3.7. Chapter summary 30
Chapter 4: FINDINGS AND MEANINGS 31
4.1. Introduction 31
4.2. Sample profile 31
Table 4.1. Sample profile (N = 165) 32
4.3. Internal consistencies of PROQUA variables 33
4.3.1. Criteria of reliability test and Factor analysis 33
4.3.2. Internal consistencies of PROQUA variables 33
Table 4.2. Internal consistency of PROQUA variables 34
4.4. Assessment of current product quality at KFC VN 36
Table 4.3. Performance of Product quality variables at KFC VN 37
4.5. Key influencers of Product quality at KFC VN 38
Table 4.4. Multiple regression of PROQUA model 39
4.6. Summary of key findings 40
4.7. Chapter summary 41
Chapter 5: CONCLUSION 42
5.1. Chapter introduction 42
5.2. Summary of studying process 42
5.3. Answering Research questions 43
5.4. Research recommendations 44
5.5. Limitations and implications for further studies 46
5.6. Chapter Conclusion 47
REFERENCE 48

Appendix

Appendix 1 : Questionnaire Appendix 2: Sample Profile
Appendix 3: Internal Consistencies of PROQUA variables Appendix 4: Multiple Regression of PROQUA Model at KFC VN

Đặc điểm bài đề tài chuyên đề tốt nghiệp tại vietbaocaothuctap.net

Bài duy nhất không có trên mạng, không copy bất kỳ trên mạng
Bài có đầy đủ các phần + bảng khảo sát, kết quả nghiên cứu
Bài đã từng đạt 9 điểm cho người đầu tiên
Có thể thay đổi tên công ty, đề tài khi tải về
Có Các chính sách đặc biệt của team
Bảo hành chỉnh sửa hình thức mãi mãi cho các bạn

Báo cáo thực tập bằng tiếng anh
Báo cáo thực tập bằng tiếng anh
Báo cáo tốt nghiệp bằng tiếng Anh
Báo cáo tốt nghiệp bằng tiếng Anh
Mẫu báo cáo thực tập tiếng Anh
Mẫu báo cáo thực tập tiếng Anh
Báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh
Báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh

Báo cáo thực tập anh văn thương mại trường Văn Hiến mới nhất

Báo cáo thực tập anh văn thương mại trường Văn Hiến bản mới nhất

Hỗ trợ sinh viên tìm đề tài, viết Báo cáo thực tập anh văn thương mại và các ngành Quản trị kinh doanh, kế toán,… và dấu xác nhận công ty tại Tp.HCM. Các bạn cần hỗ trợ gì thêm có thể liên hệ mình SDT/Zalo: 0909 23 26 20

Báo cáo thực tập anh văn thương mại trường Văn Hiến bản mới nhất

Báo cáo tổng hợp viết bằng TIẾNG ANH (Theo chuyên ngành học) bao gồm những vấn đề được trình bày theo trình tự sau:

I. GENERAL INFORMATION ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
The introduction should include an overview of the Company’s organization briefly describing:
• name
• address/physical facilities
• mission (sứ mệnh)/vision(tầm nhìn)
• goals/objectives/core value/development orientation
• structure (nên thể hiện cơ cấu tổ chức dưới dạng biểu đồ)
• functions (ex: teaching and learning method)

II. INTRODUCTION ABOUT INTERNSHIP
Summary of the duties and responsibilities performed by the intern
Phần này tóm tắt kinh nghiệm thực tập, mục tiêu và liên hệ kiến thức đã học được với công việc thực tế.

III. INTERNSHIP PROCESS AT THE COMPANY / ORGANIZATION
1. Work assignments (nhiệm vụ công việc)
2. Weekly schedule (bản kế hoạch hằng tuần)
3. Job description (Mô tả công việc)
Ba phần này báo cáo chi tiết về nội dung công việc đã thực hiện tại cơ sở thực tập. Viết theo trình tự thời gian những việc đã làm từ khi đặt chân đến cơ quan cho đến khi kết thúc thực tập.

Báo cáo thực tập anh văn thương mại
Báo cáo thực tập anh văn thương mại

IV. INTERNSHIP SUMMARY
• New skills acquired and skills improved
Những kỹ năng nào học được trong quá trình thực tập và tầm quan trọng của nó đối với công việc sau này.
• Management techniques observed
Thảo luận phương pháp và kỹ năng quản lý học được ở công ty (ví dụ về kinh nghiệm quản lý tài chính, con người, trang thiết bị, thời gian, v.v.).
• Classroom skills employed
Miêu tả các kỹ năng và kiến thức học được ở đại học và ứng dụng vào thực tế như thế nào.
• Problems encountered
Nêu các vấn đề gặp phải trong quá trình thực tập. Nói rõ cách giải quyết vấn đề, những gì làm được và chưa làm được, lý do tại sao.
• Lesson learned
Nêu bài học kinh nghiệm học được trong quá trình thực tập, cả mặt tích cực và tiêu cực. Những kinh nghiệm này sẽ giúp công việc tương lai như thế nào.
V. EVALUATION:
1. Self-evaluation & recommendations:

 Sinh viên tự đánh giá quá trình thực tập
 Dựa vào thực tế kinh nghiệm thực tập, đưa ra một số đề xuất cho chương trình giảng dạy nhằm giúp cải tiến chương trình.
 Kiến nghị về kiến thức và kỹ năng gì cần chuẩn bị ở nhà trường cho nghề nghiệp tương lai (Có những kỹ năng/ kiến thức nào không được trang bị mà thực tế rất cần để làm việc).
 Kỹ năng nào được trang bị nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp với thực tế.
 Gợi ý cho sinh viên thực tập trong tương lai cần chuẩn bị những gì trước khi đi thực tập./.
 Các gợi ý và đề xuất khác.

2. Conclusion & supervisor’s evaluation:

• Tổng kết vắn tắt lại những kinh nghiệm học được trong quá trình thực tập, liên hệ với định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
• Nêu những điểm mạnh và điểm yếu của chương trình học đại học khi áp dụng vào thực tế làm việc
• Đánh giá thực tập của người hướng dẫn / cơ quan thực tập

Lưu ý:
Nhận xét của cơ quan thực tập và Nhật ký thực tập phải được xác nhận và đóng dấu của đơn vị thực tập.
* Quy cách:
– Lề trên: 2,0 cm
– Lề dưới: 2,0 cm
– Lề trái: 3,0 cm
– Lề phải: 2,0 cm
– Sử dụng Font chữ: Times New Roman
– Cỡ chữ: 13
– Dãn dòng: Exactly 18
– Số lượng trang: Ngoài danh mục chữ viết tắt, mục lục, danh mục bảng biểu, phụ lục (nếu có) thì số lượng trang của báo cáo thực tập từ 12-15 trang đánh máy trên giấy A4.)
Bước 4: Đánh giá báo cáo kết quả thực tập.
Đánh giá kết quả báo cáo thực tập bằng hình thức cho điểm, thang điểm: 10. Việc đánh giá Báo cáo thực tập do Giảng viên hướng dẫn và hội đồng chấm báo cáo thực tập đánh giá, nếu trong trường hợp không đạt, sinh viên phải viết và làm lại.

Các bạn tải file đầy đủ tại đây —> báo cáo thực tập anh văn thương mại