Sơ Đồ Tổ Chức Quản Lý Khối Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng

Rate this post

Sau đây là Sơ Đồ Tổ Chức Quản Lý Khối Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn, một công ty lớn hay nhỏ rất cần có sơ đồ cụ thể chính vì thế ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nhé. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là giới thiệu khối quản lý rủi ro và sơ đồ tổ chức có các bộ phận như là ban giám đốc, pgđ quản lý rủi ro.. và còn thêm các bộ phận khác, cuối cùng là chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng…

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với đa dạng đề tài điểm cao, có phải bạn đang trong quá trình phải tranh thủ hoàn thành một bài báo cáo? Đừng quá lo lắng, mọi vấn đề trục trặc bạn đang gặp phải trong quá trình làm bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua zalo :0973.287.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

1.Giới thiệu khối quản lý rủi ro

Hình 1.3 Sơ đồ tổ chức khối quản lý rủi ro
Hình 1.3 Sơ đồ tổ chức khối quản lý rủi ro

XEM THÊM : Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

* Ban giám đốc điều hành quản trị rủi ro tín dụng

Sơ Đồ Tổ Chức Quản Lý Khối Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng quản trị rủi ro được thực hiện thông qua việc Ban lãnh đạo nhận được những bản trình bày, báo cáo định kỳ về tình hình rủi ro, sự tuân thủ các quy trình nghiệp vụ. Ban Lãnh đạo có trách nhiệm quản lý rủi ro trong toàn chi nhánh theo các chuẩn mực đã được giới hạn. Việc điều hành hoạt động tín dụng được thực hiện theo phương hướng, chiến lược của Hội đồng quản trị đưa ra với mục tiêugiảm thiểu tối đa RRTD, đảm bảo sự phát triển bền vững của chi nhánh cũng như của toàn hệ thống.

* Phòng Kế hoạch kinh doanh

Chịu trách nhiệm đầy đủ về tính an toàn và hiệu quả đổi với các khoản vay được đề xuất quyết định cấp tín dụng; đảm bảo mọi khoản cấp tín dụng  được cấp đều tuân thủ đúng quy định, quy trình, quy định về quản lỷ rủi ro, tính pháp lý và điều kiện tín dụng:

Theo dõi, quản lý tình hình hoạt động của khách hàng. Kiếm tra giám sát quá tŕnh sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo nợ vay. Đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lăi (kể cả các khoản nợ đă chuyển ngoại bảng). Đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ, theo dõi thu đủ nợ gốc, lăi, phí (nếu có) đến khi tất toán hợp đồng tín dụng. Xử lý khi khách hàng không đáp ứng được các điều kiện tín dụng. Phát hiện kịp thời các khoản vay có dấu hiệu rủi ro và đề xuất xử lý

Phân loại, rà soát phát hiện rủi ro. Lập báo cáo phân tích, đề xuất các biện pháp pḥòng ngừa, xử lý rủi ro. Thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng theo quy định và tham gia ý kiến về việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị miễn/giảm lãi, đề xuất mỉễn/giảm lãi và chuyển Phó giám đốc QLRR xử lý tiếp theo quy định.

Khối Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng tuân thủ các giới hạn hạn mức tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng. Theo dõi việc sử dụng hạn mức của khách hàng.

Phối hợp, hỗ trợ Phòng KTKSNB  để phát hiện, xử lý các khoản nợ có vấn đề.

*Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ

XEM THÊM : 60 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng

Tham mưu, đề xuất xây dưng các quy định, biện pháp Quản lỷ Rủi ro tín dụng.

Phổ biến các quy định của ngân hàng và đề xuất xây dựng các văn bản hướng dẫn về quản lý, đánh giá, định dạng rủi ro tín dụng.

Đề xuất, tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị thực hiện quy trình, thủ tục rà soát đánh giá rủi ro tín dụng và các biện pháp quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng

Nhận và xử lý kịp thời hồ sơ đề xuất tín dụng đối với khách hàng, dự án từ các phòng liên quan (Pḥòng kinh doanh, ngoại hối, Pḥòng giao dịch…) để thẩm định, rà soát và đánh giá độc lập về hiệu quả, tính khả thi, các điều kiện tín dụng, định giá tài sản đảm bảo và đánh giá rủi ro của khoản vay để đảm bảo rằng các đề xuất tín dụng phù hợp với quy định, quy tŕnh, thủ tục và mức rủi ro có thế chấp nhận được của ngân hàng. Đề xuất trình lănh đạo quyết định phê duyệt cấp tín dụng/bảo lănh/tài trợ dự án/tài trợ thương mại, hoặc sửa đổi hạn mức, vượt hạn mức phù hợp với thẩm quyền của ngân hàng (nếu vượt thẩm quyền) và chịu trách nhiệm về ý kiến đề xuất, quyết định của mình.

Thông báo các quyết định cho vay đă được phê duyệt đến pḥòng liên quan theo quy tŕình nghiệp vụ đế thực hiện giải ngân và quản trị khoản vay.

Phối hợp, hỗ trợ Phòng Kế hoạch kinh doanh  để phát hiện, xử lý các khoản nợ có vấn đề.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thiết lập, vận hành, thực hiện và kiểm tra, giám sát hệ thống Quản lý Rủi ro của ngân hàng. Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng theo phạm vi nhiệm vụ được giao. Đảm bảo mọi khoản tín dụng được cấp ra tuân thủ đúng quy định về Quản lý rủi ro và trong mức chấp nhận rủi ro của ngân hàng

Quản lý, giảm sát, phân tích, đảnh giá rủi ro tiềm ấn đổi với danh mục tín dụng của chi nhánh; duy trì và áp dụng hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng vào việc quản lý danh mục.

Đầu mối đề xuất trình Giám Đốc giảm nợ xấu của ngân hàng, của khách hàng và phương án cơ cấu lại các khoản nợ vay của khách hàng theo quy định.

Giám sát việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; tổng hợp kết quá phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro gửi Phòng tài chính kế toán để lập cãn đối kế toán theo quy định. .

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc

Khối Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ về việc thực hiện quy định, quy tŕnh nghiệp vụ, quy chế điều hành của Giám đốc (chế độ phân công, phân cấp, uỷ quyến, chế độ giao ban, báo cáo…) tại các phòng và các đơn vị trực thuộc ngân hàng nhằm tự phát hiện các sai sót, đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Theo dõi, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của ngân hàng

* Hội đồng Tín dụng:

Quyết định và chịu trách nhiệm về việc cấp tín dụng của chi nhánh đối với khách hàng trong phạm vi ủy quyền của ngân hàng

Thông qua kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng và kết quả phân loại nợ của chi nhánh theo quy định của ngân hàng

Phê duyệt đề xuất các khoản tín dụng vượt thẩm quyền của chi nhánh Thảo luận và xem xét, quyết định t́nh trạng nợ xấu, nợ khó thu hồi.

Sơ Đồ Tổ Chức Quản Lý Khối Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng đánh giá xếp hạng rủi ro tín dụng của chi nhánh để tŕnh lên hội sở chính theo quy định.

Thảo luận về t́nh trạng nợ không hoạt động để ra quyết định Hội sở chính theo quy định

Định kỳ rà soát, phân loại các khoản cho vay xếp hạng rủi ro.

* Tổ thẩm định TSĐB, Tái thẩm định TSĐB

Tổ thẩm định TSĐB chỉ thẩm định đối với những tài sản mà chi nhánh có khả năng định giá và có giá trị: Từ 500 triệu đồng trở lên (dưới 500 triệu đồng giao cho cán bộ QHKH tự định giá)

Tổ thẩm định TSĐB được tự quyết định định giá TSĐB có giá trị từ 500 triệu đồng đến 03 tỷ đồng.

Sơ Đồ Tổ Chức Quản Lý Khối Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng đối với TSĐB có giá trị từ 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng, Tổ trưởng tổ thẩm định TSĐB phải trực tiếp thẩm định, ghi rõý kiến về kết quả định giá trên báo cáo thẩm định giá trị TSĐB do cán bộ QHKH lập và chuyển sang tổ tái thẩm định TSĐB.

Từ 05 tỷ đồng trở lên phải tŕnh hội đồng tái thẩm địnhTSĐB

* Tổ thu nợ xử lý rủi ro thực hiện các quy trình để xử lý rủi ro : chuẩn bị thủ tục khởi kiện khách hàng, tiến hành bán đấu giá TSĐB…

Trên đây là toàn bộ sơ đồ tổ chức quản lý khối quản lý rủi ro trong ngân hàng hoàn toàn hay mà mình đã chia sẻ đầy đủ từ sơ đồ cho đến nội dung, chúc các bạn xem được bài sơ đồ tổ chức quản lý này của mình sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích hơn. Ngoài ra bên mình còn có nhận viết thuê báo cáo hoàn chỉnh, chất lượng điểm số cao. Nếu như bạn đang trong quá trình chưa thể hoàn thành một bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo : 0973.287.149 để được hỗ trợ từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo