Đề tài: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng

Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng. Là đề tài viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Nhân Sự dễ làm. Với các bạn sinh viên chuẩn bị viết báo cáo. Các bạn sinh viên đang thực tập hoặc công tác tại công ty xây dựng, dễ dàng nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành. 

Trong quá trình làm việc tại công ty, các bạn sẽ nắm rõ hơn về tổ chức nhân sự, tình hình kinh doanh công ty. Cơ cấu công ty, kế hoạch kinh doanh của công ty,… Khi đã có đầy đủ thông tin dữ liệu, việc tiếp theo các bạn cân làm là xây dựng đề cương viết báo cáo thực tập.

Dưới đây là đề cương mẫu viết báo cáo thực tập ngành Quản trị nhân sự. Với đề tài: “Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng”. Mà vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn, nếu bạn nào có nhu cầu triển khai đề tài này hoặc đề tài khác. 

Hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149

Đề cương viết báo cáo thực tập: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Xây Dựng

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự

 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.2.4. Tình hình nhân sự trong giai đoạn 2018 – 2020

1.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018 – 2020

1.4. Vai trò của công tác đánh giá kết quả công việc của nhân viên đối với sự phát triển của Công ty

Chương 2: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

2.1. Quy trình đánh giá kết quả công việc của nhân viên tại Công Ty TNHH Thương Mại – Xây Dựng

 • 2.1.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả công việc
 • 2.1.2. Triển khai thực hiện đánh giá kết quả công việc
 • 2.1.3. Sử dụng kết quả đánh giá công việc

2.2. Nhận xét quy trình đánh giá kết quả công việc của nhân viên tại công ty

 • 2.2.1. Điểm mạnh
 • 2.2.2. Điểm yếu và nguyên nhân 

Chương 3: Một Số Đề Xuất Cải Thiện Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

3.1. Triển vọng đối với việc phát triển hoạt động đánh giá kết quả công việc của Công ty TNHH Thương mại – xây dựng

 • 3.1.1. Cơ hội
 • 3.1.2. Thách thức

3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển công tác đánh giá kết quả công việc của
Công ty xây dựng

 • 3.2.1. Mục tiêu
 • 3.2.2. Định hướng

3.3. Một số đề xuất nhằm cải thiện công tác đánh giá kết quả công việc của Công ty

 • 3.3.1. Cải thiện chu kỳ đánh giá kết quả công việc
 • 3.3.2. Điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá công việc
 • 3.3.3. Hỗ trợ đào tạo thêm cho người đánh giá công việc

Xem thêm bài viết liên quan:

Dịch vụ viết báo cáo thực tập quản trị nhân sự
Dịch vụ viết báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Cách làm báo cáo thực tập ngành Quản Trị Nhân Sự với đề tài: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên tại Công Ty

1. Lý do chọn đề tài: “Quy trình đánh giá kết quả công việc nhân viên tại công ty”

Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang từng bước tham gia tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế, xu hướng toàn cầu hoá với đặc trưng nền kinh tế trí tuệ. Khoa học công nghệ phát triển mạnh, vì vậy nhân lực nói chung đã trở thành một trong những nguồn lực không thể thiếu được trong mỗi Công ty. Và quản trị nhân lực đã và đang là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động quản lý của mọi tổ chức, doanh nghiệp. Trong số những hoạt động đó, đánh giá kết quả công việc được coi là một trong những công tác quản lý nguồn nhân lực quan trọng và được thực hiện trong tất cả các tổ chức.

Công tác này không chỉ phục vụ nhiều mục tiêu quản trị nhân lực mà còn trực tiếp cải thiện hiệu quả thực hiện công việc của người lao động. Việc đánh giá được thực hiện một cách hệ thống, rõ ràng, chính xác sẽ giúp cho tổ chức đạt được kết quả kinh doanh cao. Giúp nhà quản lý có căn cứ để đưa ra được các quyết định, chính sách nhân sự đúng đắn. Đồng thời có được đội ngũ lao động nhiệt tình, tận tâm hết lòng với công việc và muốn gắn bó lâu dài với tổ chức.

Tuy nhiên, đôi lúc công tác này vẫn có thể dẫn đến những mâu thuẫn trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp, giữa lãnh đạo với người lao động. Giữa những người lao động với nhau, gây tâm lý chán nản, không làm việc, hoặc làm việc một cách chống chế và kết thúc là sự ra đi của những nhân viên giỏi.

Vì những lý do trên, sinh viên quyết định lựa chọn đề tài “Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

Trả lời