Đề tài báo cáo: Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng

Vài dòng tâm sự nhỏ của Vietbaocaothuctap.net

Đề tài báo cáo: Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng. Đây là một Đề tài viết báo cáo thực tập mà Vietbaocaothuctap.net muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên Tài chính ngân hàng ở bài viết này.

Trong tất cả các bạn sinh viên các ngành khi làm báo cáo thực tập đều mong bài viết của mình được điểm cao, vì vậy nên các bạn rất cẩn thân và suy nghĩ, phần vẫn ngay từ bước chọn Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp Tài chính ngân hàng. Các bạn đọc được bài viết này thì thật là may mắn, bởi vì Đề tài: Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng mà Mình chia sẻ là 1 trong những đề tài viết báo cáo thực tập dễ đạt điểm cao nhất.

Dưới đây, Mình chia sẻ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập với Đề tài: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng đến các bạn sinh viên tham khảo.

Đề tài: Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thẻ tín dụng của Ngân hàng thương mai

1.1 Khái niệm và đặc điểm cấu tạo của thẻ tín dụng

 • 1.1.1 Khái niệm
 • 1.1.2 Đặc điểm cấu tạo của thẻ tín dụng
 • 1.1.3 Phân biệt thẻ tín dụng và các loại thẻ khác

1.2 Phân loại thẻ tín dụng

 • 1.2.1 Theo công nghệ sản xuất
 • 1.2.2. Căn cứ vào phạm vi sử dụng

1.3. Các chủ thể tham gia vào thẻ tín dụng

 • 1.3.1. Tổ chức thẻ quốc tế
 • 1.3.2. Ngân hàng phát hành thẻ
 • 1.3.3. Chủ thẻ
 • 1.3.4. Ngân hàng thanh toán thẻ
 • 1.3.5. Cơ sở chấp nhận thẻ

1.4. Lợi ích của thẻ tín dụng đối với các chủ thể và nền kinh tế

 • 1.4.1. Lợi ích của thẻ đối với chủ thẻ
 • 1.4.2. Lợi ích của thẻ đối với ngân hàng phát hành thẻ
 • 1.4.3. Lợi ích của thẻ đối với cơ sở chấp nhận thẻ
 • 1.4.4. Lợi ích của thẻ đối với nền kinh tế

1.5. Nghiệp vụ kinh doanh thẻ tín dụng

 • 1.5.1. Nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng
 • 1.5.2. Nghiệp vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế
 • 1.5.3. Nghiệp vụ quản lý rủi ro
  • 1.5.3.1. Rủi ro trong phát hành thẻ
  • 1.5.3.2. Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ
  • 1.5.3.3. Rủi ro nghiệp vụ
  • 1.5.3.4. Rủi ro kỹ thuật

Xem thêm: Báo cáo: Phân tích và định giá thế chấp tại Ngân hàng thương mại

Chương II: Thực trạng kinh doanh thẻ tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng thương mại

2.1. Tổng quan về chi nhánh NHTM ABC

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển củachi nhánh NHTM ABC
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHTM ABC
  • 2.1.2.1. Cơ cấu chung của chi nhánh NHTM ABC
  • 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận quản lý và kinh doanh thẻ
 • 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Việt Nam trong những năm gần đây
  • 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
  • 2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
  • 2.1.3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế
  • 2.1.3.4. Công nghệ và sản phẩm mới

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC

 • 2.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng trong giai đoạn X
 • 2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng từ giai đoạn X đến Y

2.3. Những thành công và hạn chế trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của chi nhánh NHTM ABC

 • 2.3.1. Thành công
 • 2.3.2. Hạn chế
  • 2.3.2.1. Đối tượng sử dụng thẻ tín dụng còn hạn chế
  • 2.3.2.2. Hệ thống ATM và hệ thống các điểm chấp nhận thẻ tín dụng của chi nhánh NHTM ABC vẫn còn chưa nhiều và còn nhiều bất cập
  • 2.3.2.3. Rủi ro phát sinh trong khâu thanh toán thẻ tín dụng
  • 2.3.2.4. Rủi ro trong khâu phát hành

Xem thêm: Đề tài báo cáo: Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng

Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của chi nhánh Ngân hàng thương mại

3.1.Định hướng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của chi nhánh NHTM ABC

 • 3.1.1. Phát triển sản phẩm mới
 • 3.1.2. Về xúc tiến khách hàng
 • 3.1.3. Phát triển công nghệ

3.2. Giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC

 • 3.2.1. Giải pháp nhằm tăng cường đối tượng sử dụng thẻ tín dụng
 • 3.2.2. Giải pháp cho vấn đề phát triển hệ thống ATM và các điểm chấp nhận thẻ của chi nhánh NHTM  ABC
 • 3.2.3. Giải pháp cho vấn đề rủi ro phát sinh trong khâu thanh toán
 • 3.2.4. Giải pháp cho vấn đề rủi ro trong khâu phát hành

KẾT LUẬN

Bên trên là Đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp Tài chính ngân hàng mà Admin chia sẻ đến các bạn. Sau khi, đã tham khảo qua bài viết này nếu bạn muốn triển khai viết hoặc có đề tài báo cáo thực tập khác hãy liên hệ đến Dịch vụ viết báo cáo thực tập vietbaocaothuctap.net.

Hãy liên lạc đến Số Zalo 0913 287 149 để Admin có thể hỗ trợ các bạn hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp tốt nhất có thể nhé!

, , , , , , ,

Trả lời