Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

Rate this post

Download miễn phí đề cương tốt nghiệp: Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP:  PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH – THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP.

 1. Tên đề tài. PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH – THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP.
 2. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, điều kiện kinh doanh đã và đang ngày càng trở thành công cụ quản lý nhà nước quan trọng. Nhà nước sử dụng điều kiện kinh doanh để điều tiết, kiểm soát hoạt động kinh doanh, hướng đến bảo vệ lợi ích chung của xã hội và cộng đồng. Kể từ khi hình thành và được ghi nhận chính thức trong Luật Doanh nghiệp năm 1999, quy định về điều kiện kinh doanh đã có nhiều cải thiện, góp phần hình thành và phát triển thể chế kinh tế thị trường, bảo đảm vai trò quản lý của nhà nước trong các lĩnh vực, ngành nghề có thể ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng. Cùng với những thành quả đạt được, pháp luật về điều kiện kinh doanh cũng còn nhiều hạn chế như thiếu rõ ràng, minh bạch, hoặc còn quy định tản mạn tại nhiều văn bản khác nhau; cơ chế kiểm soát, đánh giá việc ban hành, thực thi các điều kiện kinh doanh vẫn chưa được thực hiện thường xuyên và có hệ thống. Những hạn chế trên đã làm giảm ý nghĩa của điều kiện kinh doanh trong quản lý nhà nước, mặt khác, hạn chế quyền tự do kinh doanh của công dân, nhiều trường hợp gây “bức xúc” trong doanh nghiệp (DN), người dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa và thực trạng của pháp luật về điều kiện kinh doanh hiện nay, việc nghiên cứu, đánh giá nhằm hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh là cần thiết và ý nghĩa. Vì những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Pháp luật về điều kiện kinh doanh – Thực trạng và một số giải pháp” để làm chuyên đề tốt nghiệp đại học.

 1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn về điều kiện kinh doanh, pháp luật điều điều kiện kinh doanh; qua đó tìm giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về điều kiện kinh doanh.

Để thực hiện được mục đích trên, đề tài đặt ra các nhiệm vụ cụ thể sau:

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về điều kiện kinh doanh và pháp luật về điều kiện kinh doanh;

– Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh qua đó chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành;

– Nghiên cứu yêu cầu hoàn thiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh ở Việt Nam.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh

Tuy nhiên, pháp luật về điều kiện kinh doanh là vấn đề có phạm vi rộng, quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Mỗi lĩnh vực kinh doanh khác nhau lại có các quy định về điều kiện kinh doanh riêng.

Đánh giá, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành để đưa ra các kết luận riêng về vấn đề này và qua việc tìm hiểu điều kiện kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Tin học Quỳnh Châu.

5.Phương pháo nghiên cứu

– Phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp, so sánh: Trong việc trình bày  một số vấn đề lý luận, quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh; đánh giá thực trạng pháp luật điều kiện kinh doanh hiện hành, có so sánh với pháp luật một số nước có liên quan; so sánh quy định pháp luật giữa các thời kỳ.

– Phương pháp diễn giải, quy nạp trong việc đưa ra yêu cầu và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh.

 1. Kết cấu của báo cáo.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung khóa luận gồm có 5 chương:

 • Phần 1: Mở đầu
 • Phần 2: Khái quát về điều kiện kinh doanh và pháp luật về điều kiện kinh doanh
 • Phần 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam
 • Phần 4: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam
 • Phần 5: Kết luận

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập , giá rẻ 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

PHẦN  2: KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

2.1. Khái quát về điều kiện kinh doanh

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm điều kiện kinh doanh

2.1.2. Sự cần thiết, ý nghĩa của điều kiện kinh doanh

2.1.3. Phân loại điều kiện kinh doanh

2.2. Khái quát pháp luật về điều kiện kinh doanh

2.2.1. Khái niệm và nội dung cơ bản của pháp luật về điều kiện kinh doanh

2.2.2. Khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật về điều kiện kinh doanh ở Việt Nam

2.2.3. Các yếu tố chi phối pháp luật về điều kiện kinh doanh

PHẦN 3: NỘI DUNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

3.1. Điều kiện kinh doanh phải được xác nhận bằng giấy phép

3.1.1. Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

3.1.1.1. Cơ sở pháp lý

3.1.1.2. Chủ thể có thẩm quyền cấp giấy phép

3.1.1.3. Điều kiện cấp phép

3.1.2. Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

3.1.3. Chứng chỉ hành nghề

3.2. Điều kiện kinh doanh phải được xác nhận bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

3.2.1. Ngành nghề kinh doanh phải có xác nhận về vốn pháp định

3.2.2. Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

3.3. Điều kiện kinh doanh không cần giấy phép

3.3.1. Cơ sở pháp lý

3.3.2. Điều kiện đáp ứng

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật

PHẦN 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

4.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh

4.2. Rà soát và loại bỏ, chuyển đổi những quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh không phù hợp

4.3. Kiểm soát việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh

4.4. Công khai minh bạch hóa các quy định về điều kiện kinh doanh

 

PHẦN 5: KẾT LUẬN

Giảng viên hướng dẫn đề nghị (nếu có)

 • Họ và tên Giảng viên hướng dẫn: ……………………………………………………………………………
 • Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………………….
 • Email:……………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                            Tp. HCM, ngày      tháng    năm 20

                                                                                          SINH VIÊN THỰC HIỆN

                                                                                              (Ký, ghi rõ họ và tên)


Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo