Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Dược phẩm Traphaco

Rate this post

Download miễn phí báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Dược phẩm Traphaco dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Dược phẩm Traphaco được kham khảo từ báo cáo  tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


CHƯƠNG I: QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM

I.Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp

 1. Khái niệm chung về kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp

Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội và tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh. Bản chất của hoạt động kinh doanh là tạo ra giá trị cho các loại sản phẩm hoặc dịch vụ. Có nhiều cách làm tăng giá trị cho các sản phẩm thoả mãn nhu cầu của khách hàng, hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị cho các sản phẩm và dịch vụ. Giá trị gia tăng này giúp doanh nghiệp bì đắp các chi phí và tạo ra của cải cho xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược và quản lý thực hiện các mục tiêu này, kế hoạch đã ra đời. Kế hoạch là hoạt động của con người trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật của xã hội và tự nhiên, đặc biệt là các quy luật kinh tế để tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế – kỹ thuật, các ngành, các lĩnh vực. Theo đó, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là một tài liệu bằng văn bản của doanh nghiệp xuất phát từ các điều kiện môi trường trong đó người ta đề ra các mục tiêu tổng quát cho doanh nghiệp và các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu trên, xác định các hoạt động cần thiết và thiết lập kế hoạch cho các hoạt động đó để có thể theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện.

Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cụ thể hoá các mục tiêu tổng quát của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Sự cụ thể hoá này sẽ dễ dàng hơn cho quá trình quản lý và thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp lại được cụ thể hoá thành các kế hoạch chức năng trong doanh nghiệp, sự chi tiết này cho doanh nghiệp nhận thức rõ các hoạt động mà họ sẽ phải tiến hành. Như thế kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tổ chức và phối hợp các hoạt động trong doanh nghiệp mình một cách có chủ định, đồng thời quản lý các hoạt động đó trong một khung giới hạn chung của doanh nghiệp (ví dụ như về khả năng tài chính cuả doanh nghiệp).

Mục tiêu của kế hoạch kinh doanh là đáp ứng các nhu cầu của thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo thực hiện chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đã lựa chọn bằng cách quản lý thực hiện các mục tiêu chiến lược, kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược.

Khác với các kế hoạch phát triển của tổng thể nền kinh tế quốc dân, kế hoạch phát triển vùng, kế hoạch phát triển ngành… kế hoạch kinh doanh cuả doanh nghiệp có chủ thể quản lý nhỏ hơn. Mặt khác các mục tiêu của doanh nghiệp, các mục tiêu, các hoạt động của doanh nghiệp trong bản kế hoạch sẽ được quản lý tốt hơn so với các kế hoạch khác do giới hạn của doanh nghiệp là nhỏ. Chính vì đối tượng quản lý các kế hoạch này khác nhau cho nên phương pháp lập kế hoạch và các bước triển khai của chúng cũng khác nhau. Trong giới hạn bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và các kế hoạch tác nghiệp để thực hiện các mục tiêu kế hoạch tổng quát của doanh nghiệp đã đề ra.

 1. Vai trò của lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với những tác động bên ngoài, tác động các qui luật của thị trường. Sự tồn tại của kế hoạch chính là để giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động của mình trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của kế hoạch kinh doanh được thể hiện ở các mặt sau:

– Kế hoạch kinh doanh xác định cụ thể các mục tiêu cho doanh nghiệp và các hoạt động tiến hành nhằm đạt được mục tiêu đó. Nó sẽ tập trung sự chú ý của các hoạt động của doanh nghiệp vào các mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch là đạt được những mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra, cho nên chính các hoạt động của công tác kế hoạch là tập trung sự chú ý vào những mục tiêu này. Trong nền kinh tế thị trường luôn biến động thì quản lý bằng kế hoạch giúp doanh nghiệp dự kiến được những cơ hội, thách thức có thể xảy ra để từ đó có đưa ra quyết định nên làm những gì, làm như thế nào, làm vào lúc nào… Mặc dù các diễn biến của thị trường là rất khó dự đoán tuy nhiên chúng ta không thể để mặc chúng tự diễn ra, như thế là để mặc cho doanh nghiệp mình đối đầu với những biến động của thị trường, như thế thì rủi ro sẽ càng lớn.

– Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp ứng phó với những sự thay đổi của thị trường. Lập kế hoạch là dự kiến những vần đề của tương lai, chính vì thế nó ít khi chắc chắn. Ngay cả khi tương lai có độ chắc chắn cao thì các nhà lãnh đạo vẫn cần có kế hoạch để phân công, phối hợp các hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu và tháo gỡ, ứng phó với những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.

– Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cụ thể các hoạt động của mình thành các kế hoạch chức năng, nó tạo khả năng tác nghiệp kinh tế trong doanh nghiệp. Kế hoạch doanh nghiệp tạo cơ sở cho việc nhìn nhận logic các nội dung hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tiến tới mục tiêu sản xuất sản phẩm và dịch vụ cuối cùng. Trên nền tảng đó, các nhà quản lý thực hành phân công, tổ chức các hoạt động cụ thể, chi tiết theo đúng trình tự, bảo đảm cho sản xuất sẽ không bị rối loạn và ít bị tốn kém.

Xem Thêm ==>Dịch vụ viết chuyên đề thực tập , điểm cao 

II. Quy trình lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp

 1. Quy trình lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp

Soạn lập kế hoạch là khâu quan trọng hàng đầu trong công tác kế hoạch  doanh nghiệp. Kết quả của quá trình soạn thảo là một bản kế hoạch của doanh nghiệp, nó là cơ sở cho việc thực hiện các công tác sau của kế hoạch . Chính vì thế, một qui trình tiến hành lập kế hoạch hợp lý sẽ cho sản phẩm là một bản kế hoạch có chất lượng tốt. Sau đây chúng ta sẽ xem xét các bước trong qui trình lập kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp:

2.1. Phân tích môi trường

Qua quá trình đánh giá này doanh nghiệp nhận thức được cơ hội dựa trên các hiểu biết về môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Doanh nghiệp xác định được các thành phần thật sự có ý nghĩa với mình, thu thập và phân tích thông tin về các thành phần này. Trong quá trình phân tích môi trường doanh nghiệp tìm hiểu các cơ hội có thể có trong tương lai và xem xét chúng một cách toàn diện, rõ ràng. Biết được điểm đứng hiện tại của doanh nghiệp trên cơ sở điểm yếu và điểm mạnh của mình. Bước này là bước rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới các quyết định sau này của doanh nghiệp, vì các mục tiêu đưa ra là phụ thuộc vào các phân tích về môi trường đã được tiến hành.

          Trong phân tích môi trường doanh nghiệp tiến hành phân tích các yếu tố tác động bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Môi trường bên ngoài là môi trường mà doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình trong đó và chịu các tác động từ môi trường này. Các yếu tố của môi trường bên ngoài của doanh nghiệp như: môi trường luật pháp, môi trường tự nhiên, môi trường công nghệ, môi trường văn hoá xã hội…

Môi trường bên trong là các điều kiện sẵn có của doanh nghiệp về nhân lực, tài chính, các hệ thống thông tin… nó xác định các điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp qua đó xác định các lợi thế cạnh tranh cũng như các yếu kém cần tập trung giải quyết, kết quả phân tích là căn cứ quan trọng cho lập kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp.

2.2. Xác định các nhiệm vụ, mục tiêu

Xác định nhiệm vụ, mục tiêu cho toàn doanh nghiệp và các phòng ban cấp dưới chính là xác định các kết quả cuối cùng cần thu được, nó chỉ ra được điểm mốc mà chúng ta đã hoàn thành hoặc là điểm kết thúc của các công việc cần làm. Qua quá trình xác định các mục tiêu cho từng phòng ban này, doanh nghiệp xác định được các điểm, các công việc cần ưu tiên. Từ đó có hệ thống chiến lược, các chính sách, các chương trình hỗ trợ cho việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra có thể thành hiện thực.

Để xác định các mục tiêu của doanh nghiệp trong tương lai, doanh nghiệp căn cứ vào các đánh giá về môi trường ở trên. Đồng thời phải căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp mình, bởi vì chức năng của doanh nghiệp thường liên quan tới làm rõ phương thức kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp. Việc xác định các mục tiêu cho doanh nghiệp không chỉ thể hiện mong muốn của doanh nghiệp mà còn phải thể hiện khả năng có thể thực hiện được của mình.

2.3. Lập kế hoạch chiến lược

Sau hai bước đã tiến hành trên, doanh nghiệp tiến hành so sánh các mục tiêu đề ra (yếu tố mong muốn chủ quan) với kết quả nghiên cứu về môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp (yếu tố tác động làm giới hạn mục tiêu của doanh nghiệp). Qua sự so sánh giữa mục tiêu và các yếu tố giới hạn chúng, chúng ta thấy được sự chênh lệch giữa chúng và bằng việc sử dụng các phương pháp phân tích để đưa ra các phương án kế hoạch chiến lược khác nhau. Lập kế hoạch chiến lược xác định hình ảnh của doanh nghiệp trong tương lai trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trong một bản kế hoạch chiến lược xác định các mục tiêu dài hạn, chính sách thực hiện mục tiêu đó. Trong bước quan trọng này thì nó gồm những khâu và công việc cụ thể sau:

– Xác định các phương án kế hoạch chiến lược: Bước này xác định các phương án kế hoạch hợp lý, và tìm ra các phương án có nhiều triển vọng thực hiện nhất. Doanh nghiệp có thể sử dụng ma trận SWOT để đánh giá các tác động, điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp để xác định các phương án chiến lược.

– Đánh giá các phương án lựa chọn: sau khi tìm được các phương án có triển vọng nhất, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đánh giá và xem xét các điểm mạnh và yếu của từng phương án trên cơ sở định lượng của các chỉ tiêu. Để so sánh các phương án này doanh nghiệp tiến hành so sánh về các chỉ tiêu tài chính như khả năng thực hiện so với khả năng của doanh nghiệp, lợi ích đem lại…

– Lựa chọn phương án cho kế hoạch chiến lược:  Sau khi đã tiến hành so sánh các phương án kế hoạch với nhau doanh nghiệp lựa chọn cho mình kế hoạch cụ thể để đưa vào thực hiện. Trong quá trình lựa chọn phương án cần lưu ý đến những phương án dự phòng và những phương án phụ để dự phòng trong những trường hợp cần thiết. Đây là khâu quan trọng quyết định tới việc cho ra đời một bản kế hoạch.

2.4. Xác định các chương trình và dự án

          Bước này thể hiện sự cụ thể của các kế hoạch thành các phân hệ nhỏ hơn. Các chương trình thường xác định sự phát triển của một trong các mặt hoạt động quan trọng của doanh nghiệp: ví dụ như các chương trình hoàn thiện công nghệ, chương trình kiểm tra chất lượng sản phẩm… Thông thường các chương trình ít khi được thực hiện một mình, nó thường là một hệ thống các chương trình, giữa các chương trình luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau. Còn các dự án thì thường định hướng đến một mặt hoạt động cụ thể của doanh nghiệp: như dự án phát triển thị trường, đổi mới thị trường… Các dự án thường được xác định một cách chi tiết hơn chương trình, nó bao gồm các thông số về tài chính kỹ thuật, các tiến độ thực hiện, tổ chức huy động và sử dụng nguồn lực, hiệu quả kinh tế tài chính.

2.5. Lập các kế hoạch chức năng

          Mục tiêu cuối cùng của các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới là: Đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh, quản lý một cách có hiệu quả hơn các nguồn lực… Để thực hiện được những mục tiêu nói trên thì kế hoạch chiến lược cần phải cụ thể hoá thành các kế hoạch chức năng, xem như đó là các kế hoạch tác nghiệp chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh. Hệ thống các nguồn kế hoạch chức năng bao gồm: kế hoạch sản xuất sản phẩm, kế hoạch phát triển sản phẩm mới, kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính, kế hoạch marketing.

          Sau khi các kế hoạch chức năng được xây dựng xong cần lượng hoá chúng dưới dạng tiền tệ các dự toán về mua sắm yếu tố sản xuất, phục vụ bán hàng… gọi là soạn lập ngân sách. Các kế hoạch chức năng và ngân sách có liên quan mật thiết với nhau, ngân sách sẽ trở thành phương tiện để kết hợp các kế hoạch chức năng với nhau, đồng thời là tiêu chuẩn quan trọng để đo lường sự tăng tiến của kế hoạch.

2.6. Điều chỉnh các bước của kế hoạch

          Đây là bước thẩm định cuối cùng trước khi cho ra một văn bản kế hoạch. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng với các nhà chuyên môn kế hoạch cũng như chức năng kế hoạch khác, có thể sử dụng thêm các nhà chuyên gia, các nhà tư vấn kiểm tra lại các mục tiêu, chỉ tiêu, các kế hoạch chức năng… phân định kế hoạch theo các pha có liên quan đến tổ chức thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó tiến hành các phê chuẩn cần thiết để chuẩn bị chuyển giao nội dung kế hoạch cho các cấp thực hiện.

 1. Nội dung kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp

Mục tiêu của các kế hoạch kinh doanh là đáp ứng nhu cầu của thị trường, các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng phải xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Chính vì thế mà trong các kế hoạch chức năng cuả doanh nghiệp thì kế hoạch Marketing nằm ở vị trí trung tâm gắn kết các kế hoạch khác theo mục tiêu thị trường của doanh nghiệp. Chúng ta thấy được mối quan hệ đó qua sơ đồ sau:

Hình 1.1. Mối quan hệ giữa các kế hoạch tác nghiệp trong doanh nghiệp

Qua sơ đồ trên chúng ta thấy rằng kế hoạch Marketing giữ vai trò cực kì quan trọng. Đối với kế hoạch nghiên cứu và triển khai sản phẩm, thì dựa vào nghiên cứu về nhu cầu của khách hàng mà Marketing giúp cho kế hoạch nghiên cứ triển khai đi đúng hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, nó ảnh hưởng lớn tới sự thành công của sản phẩm và của doanh nghiệp khi sản phẩm được tung ra thị trường. Ngược lại kế hoạch R&D sẽ cung cấp cho kế hoạch Marketing những thông tin về sản phẩm mới để thực hiện cho các hoat động quảng cáo… từ đó tác động tới kế hoạch Marketing của doanh nghiệp. Cũng qua nghiên cứu về thị trường mà kế hoạch Marketing cung cấp các thông tin về khối lượng sản phẩm mà thị trường cần, chất lượng, giá cả của các sản phẩm ấy để doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất và dự trữ các sản phẩm của mình. Ngược lại kế hoạch sản xuất và dự trữ lại cung cấp các thông tin về khả năng sản xuất, các khoảng thời gian của giai đoạn này để kế hoạch Marketing có sự chuẩn bị cho giới thiệu và bán hàng… Từ các nhu cầu sản xuất, đánh giá trong nội bộ doanh nghiệp và các tác động bên ngoài kế hoạch Marketing xác định nhu cầu nhân sự mà doanh nghiệp cần để có thể thực hiện các công việc trên. Kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp cũng có phản hồi lại là khả năng nhân sự sẵn có trong doanh nghiệp, từ đó Kế hoạch Marketing có những tính toán cho cầu nhân sự của doanh nghiệp. Kế hoạch tài chính là yếu tố quyết định khả năng thực hiện của các hoạt động trong doanh nghiệp, nó sẽ cung cấp cho kế hoạch Marketing những khả năng về ràng buôc ngân sách để có thể thông báo cho các kế hoạch khác và có sự điều chỉnh. Kế hoạch Marketing dựa vào các tính toán cung cấp các sự toán của mình để kế hoạch tài chính có sự chuẩn bị cho các hoạt động của doanh nghiệp sẽ được diễn ra trôi chảy.

Qua đây chúng ta thấy sự gắn kết của kế hoạch Marketing với các kế hoạch chức năng khác trong doanh nghiệp. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu rõ nội dung của các kế hoạch này.

1.1. Kế hoạch Marketing của doanh nghiệp

a.Khái niệm và nội dung

Cũng như những chức năng khác trong doanh nghiệp, chức năng Marketing có nhiệm vụ là tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp, giống như sản xuất sản phẩm. Chức năng Marketing giữ vai trò kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, lấy thị trường làm cơ sở cho các quyết định kinh doanh. Xét về yếu tố cấu thành của nội dung quản lý thì Marketing là một chức năng có mối liên hệ thống nhất với các chức năng khác, là đầu mối quan trọng của một cơ thể quản lý thống nhất trong điều kiện nền kinh tế thị trường.

Kế hoạch Marketing là một tài liệu bằng văn bản xuất phát từ sự phân tích thị trường và môi trường, trong đó người ta đề ra các chiến lược lớn cho công ty hoặc nhóm sản phẩm, sau đó xác định các biện pháp và các phương tiện cần thiết để thực hiện kế hoạch đó. Như vậy, chúng ta thấy rằng kế hoạch Marketing là một chương trình hành động trong đó gồm có:

– Một bảng phân tích chi tiết về các khả năng của thị trường và của daonh nghiệp.

– Một phần diễn giải về những giả thiết phát triển, các khả năng lựa chọn và lý do đưa ra các lựa chọn đó.

– Các mục tiêu trên cơ sở các số liệu dự báo và phản ánh một sự cam kết phấn đấu của doanh nghiệp.

– Kế họach phối hợp các phương tiện và hành động cho phép đạt các mục tiêu kể trên.

– Các chỉ tiêu và ngân sách dành cho các hoạt động trên, và là công cụ để tổng hợp, phối hợp và kiểm tra.

b. Vị trí của kế hoạch marketing trong doanh nghiệp

Về cấp quản lý, kế hoạch marketing phải phụ thuộc vào chính sách chung của doanh nghiệp, các kế hoạch marketing phải phù hợp với các chiến lược mà lãnh đạo doanh nghiệp đã vạch ra. Kế hoạch marketing nhất thiết phải được chuyển thành các quyết định, các mệnh lệnh cụ thể khi đưa vào thực hiện. Đây chính là hoạt động quản lý hàng ngày trong marketing, giai đoạn này sẽ quyết định sự thành công trong thực hiện kế hoạch marketing của doanh nghiệp.

c. Phương pháp lập kế hoạch marketing

Marketing xác định nhu cầu thị trường, chính vì thế nó phải dự báo được nhu cầu của thị trường, tức là phải dự báo được khả năng bán hàng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để tính toán các nhu cầu này dựa vào đặc thù lĩnh vực mình kinh doanh và các biến động chung trong thời gian qua. Doanh nghiệp có thể dự báo nhu cầu của khách hàng bằng các phương pháp: giản đơn, trung bình dài hạn, phương pháp trung bình động, phương pháp trung bình động có trọng số… Tuỳ vào lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh, đặc thù của thị trường mà có thể lựa chọn các phương pháp dự báo khác nhau sao cho phù hợp.

1.2. Kế hoạch sản xuất và dự trữ

a.Khái niệm và nội dung

Là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động quản lý sản xuất, kế hoạch sản xuất nhằm tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn lực. Trên thực tế luôn có sự sai lệch giữa dự báo và thực tế thị trường nơi mà doanh nghiệp có mặt, vì vậy kế hoạch phải được xây dựng dựa trên năng lực sản xuất và các phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu của sản phẩm trên thị trường. Kế hoạch sản xuất được điều chỉnh linh hoạt, sao cho thích ứng với mọi biến động của môi trường kinh doanh, đặc biệt là sự biến động về nhu cầu. Kế hoạch sản xuất sẽ phải xác định được các nội dung sau đây:

– Khối lượng sản xuất cho mỗi sản phẩm.

– Các sản phẩm khác nhau được sản xuất tại mỗi đơn vị sản xuất.

– Lượng dự trữ cần thiết đối với thành phẩm và bán thành phẩm.

– Sử dụng các yếu tố sản xuất.

– Cung ứng nguyên vật liệu và bán thành phẩm.

– Các kế hoạch thuê ngoài.

Việc xác định các yếu tố này phải thoả mãn các ràng buộc chặt chẽ về kỹ thuật, các mục tiêu của doanh nghiệp và các nguồn lực của các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, đặc biệt là các ràng buộc về mục tiêu bán hàng, khả năng cung ứng nhân sự và các mục tiêu hiệu quả.

b. Vai trò của kế hoạch sản xuất và dự trữ

Doanh nghiệp tổ chức sản xuất nhằm thoả mãn các nhu cầu của khách hàng, hoạt động này cần được tiến hành trôi chảy qua đó thực hiện chức năng của mình. Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp sẽ phối hợp các nguồn lực của doanh nghiệp một cách hợp lý để tổ chức sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường theo các thời điểm đã dự tính trong kế hoạch. Kế hoạch sản xuất và dự trữ cho phép doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực chuẩn bị ứng phó với biến động nhu cầu của thị trường dựa trên khả năng của doanh nghiệp.

Cùng với quá trình sản xuất sản phẩm thì do một số lý do về kỹ thuật như: thời hạn sản xuất của các đơn hàng, và tận dụng công suất của máy móc thiết bị. Và lý do thời vụ của việc tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ phải dự trữ sản phẩm. Việc dự trữ cũng mang đến nhiều phiền toái cho doanh nghiệp. Ví dụ như: vốn lưu động của doanh nghiệp sẽ bị đọng lại trong kho và doanh nghiệp sẽ tốn chi phí bảo quản chúng, ngoài ra có thể phải tính đến các sản phẩm bị hỏng trong quá trình lưu kho. Cùng với dự trữ sản phẩm thì doanh nghiệp còn tiến hành dự trữ, bảo quản nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. Mục đích của dự trữ nguyên vật liệu để đáp ứng hai mục tiêu cơ bản, đó là đáp ứng nhu cầu đầu vào cho sản xuất với chi phí thấp nhất.

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp Quản trị kinh doanh 

c. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất và dự trữ

          Với khả năng sản xuất của doanh nghiệp và dựa trên nhu cầu thị trường thì doanh nghiệp có các phương pháp lập kế hoạch sản xuất tổng thể sau:

– Phương pháp đồ thị: Phương pháp này đơn giản và dễ áp dụng. Nó sử dụng ít biến số và cho phép doanh nghiệp so sánh cầu dự báo và công suất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ dựa vào tính toán bình quân để xác định công suất trung bình cho doanh nghiệp trong một giai đoạn.

– Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các phương pháp toán học ví dụ nhu mô hình hệ số quản lý của Bowman. Kỹ thuật này sử dụng phân tích hồi quy các quyết định sản xuất trong quá khứ và sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa các biến số trong quyết định tương lai.

Qua dự tính này mà doanh nghiệp có những tính toán cho kế hoạch tiến độ sản xuất, kế hoạch nhu cầu sản xuất… Cùng với quá trình sản xuất, doanh nghiệp thực hiện quá trình dự trữ sản phẩm và nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất và kinh doanh của mình. Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp sau để xác định khối lượng dự trữ cho doanh nghiệp:

– Phương pháp hệ thống điểm đặt hàng: Khi khối lượng cung ứng đã được xác định, doanh nghiệp sẽ xác định thời điểm đặt hàng một lượng xác địng Q khi qui mô dự trữ giảm xuống nhất định gọi là điểm đặt hàng. Mức dự trữ này đảm bảo cho phép thoả mãn yêu cầu của sản xuất cho đến khi nhận hàng từ nhà cung cấp.

– Phương pháp hệ thống tái tạo định kỳ: với phương pháp này ở một thời điểm cố định người ta đánh giá mức trữ còn lại và đặt hàng một khối lượng xác định sao cho mức dự trữ đạt được một qui mô xác định. Chính vì thế, số lượng đặt hàng thường bằng lượng khối lượng nguyên vật liệu đã tiêu thụ trong khoảng thời gian từ lần đặt hàng trước.

1.3. Kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, máy móc

a. Nội dung của kế hoạch mua sắm

Kế hoạch mua sắm xác định danh mục các mặt hàng cần mua sắm, khối lượng các mặt hàng đó và chi phí dự tính mà doanh nghiệp cần chuẩn bị để có thể thực hiện kế hoạch này. Kế hoạch mua sắm giúp doanh nghiệp có thể chuẩn bị các nguyên vật liệu, các thiết bị cho quá trình chuẩn bị sản xuất có thể chuẩn bị tiến hành.

b. Vai trò của kế hoạch mua sắm

Trong quá trình công nghiệp hoá, năng suất tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Chính vì thế các doanh nghiệp luôn rất quan tâm tới việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho dây truyền sản xuất của mình. Việc mua sắm này khá tốn kém, chính vì thế doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể cho việc mua sắm của mình sao cho còn cân đối với các kế hoạch tác nghiệp khác trong khuôn khổ ngân sách.

Như mục trên chúng ta đã nói, việc dự trữ nguyên liệu là rất cần thiết, và để đảm bảo cho kho nguyên liệu đáp ứng được nhu cầu sản xuất chung của doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp cần có những kế hoạch mua sắm nguyên liệu vào những thời điểm thích hợp, đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và tiêu chí tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

c. Phương pháp lập kế hoạch mua sắm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp xác định nhu cầu mua sắm dựa vào các nhu cầu sản xuất đã dự tính và công suất xác định của doanh nghiệp. Kế hoạch dự trữ các nguyên vật liệu cũng được tính toán trong kế hoạch mua sắm, qua sự tổng hợp này doanh nghiệp xác định các chỉ tiêu cho bản kế hoạch của mình.

1.4. Kế hoạch nhân sự

a. Nội dung kế hoạch nhân sự

Quản lý nhân sự là một trong những chức năng cơ bản của quá trình quản lý doanh nghiệp, bởi quản lý con người là thực hiện quản lý một trong những nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, và nó không thể thiếu với mọi loại hình doanh nghiệp. Mục tiêu hàng đầu của quản lý nhân sự là giúp doanh nghiệp đảm bảo một số lượng thích hợp những người lao động với mức trình độ ký năng phù hợp và đúng vị trí và đúng thời điểm, nhằm hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp. Chính vì thế chúng ta có thể nói, quản lý nhân sự là một công việc khó khăn và phức tạp, bởi vì nó liên quan đến những con người cụ thể, với những hoàn cảnh và các đặc trưng riêng biệt. Kế hoạch nhân sự cho phép các nhà quản lý và bộ phận nhân sự dự báo các nhu cầu tương lai về nhân sự của doanh nghiệp và khả năng cung ứng lao động.

          Việc lập kế hoạch nhân sự dựa trên các kế hoạch khác của doanh nghiệp, dự báo nhu cầu nhân sự trong tương lai và khả năng cung ứng nhân sự trong và ngoài doanh nghiệp. Trong một bản kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp thường  xác định các nội dung sau đây:

          – Doanh nghiệp cần những con người cho các vị trí như thế nào với số lượng là bao nhiêu?

          – Thời điểm mà doanh nghiệp có nhu cầu nhân sự đó.

          – Doanh nghiệp sẽ xác định xem trong nội bộ doanh nghiệp có những con người như thế hay không? Từ đó, doanh nghiệp có sự chuẩn bị cho nhu cầu của mình từ nguồn cung bên ngoài.

b. Vai trò của kế hoạch nhân sự

          Kế hoạch nhân sự là yếu tố cơ bản giúp cho doanh nghiệp tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu của mình.

          Kế hoạch nhân sự là cơ sở chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp. Nó đáp ứng cho định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp, thích ứng với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật.

          Kế hoạch nhân sự giúp doanh nghiệp nắm bắt được chất lượng của đội ngũ lao động trong doanh nghiệp, trình độ, chuyên môn, các tiềm năng trong doanh nghiệp cần được khai thác để có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

          Kế hoạch nhân sự giúp doanh nghiệp sự kiến được lượng người bổ sung do yêu cầu của việc mở rộng sản xuất kinh doanh và số lượng cần được thay thế do các vấn đề xã hội để đảm bảo quá trình sản xuất có thể diễn ra liên tục.

          Kế hoạch nhân sự giúp doanh nghiệp bố trí, sắp xếp, sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, và qua đó cũng xác định được lượng tiền lương mà doanh nghiệp cần chi trả cho người lao động.

c. Phương pháp lập kế hoạch nhân sự

Lập kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp thường được trải qua các bước sau:

Thứ nhất: Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp để từ đó dự báo nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp. Sau khi đã xác định mục đích và các chỉ tiêu kinh doanh, doanh nghiệp phải xác định nguồn nhân lực cần thiết cho thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Thứ hai: Phân tích tình hình nhân sự hiện tại để dự báo cung về nhân sự nhằm thoả mãn các nhu cầu đã được xác định . Để làm được điều này doanh nghiệp phải lập bản kiểm kê cập nhật thường xuyên về nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp nắm rõ được doanh nghiệp đã có những cá nhân có những kỹ năng gì, chuyên môn gì, ai có những kỹ năng và chuyên môn đó.

Thứ ba: Phân tích những mất cân đối về nhân sự bằng cách do sánh dự báo nhu cầu về nhân sự với nguồn nhân sự hiện có. Thông qua việc so sánh này doanh nghiệp có thể xác định được đội ngũ nhân viên hiện tại đáp ứng nhu cầu được đến đâu và ở đâu cần được đào tạo.

Thứ tư: Lập kế hoạch điều chỉnh nội bộ thông qua các kế hoạch đề bạt, sơ đồ thuyên chuyển…

Thứ năm: Lập kế hoạch điều chỉnh bên ngoài thông qua việc tuyển dụng hoặc thuê thêm lao động…

Cuối cùng: Kiểm tra và đánh giá. Đây la một  trong những chức năng quan trọng của quản trị nói chung và quản lý nhân sự nói  riêng.

1.5 Kế hoạch tài chính

a. Khái niệm và nội dung của kế hoạch tài chính

          Kế hoạch tài chính là một thành phần quan trọng của hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp. Mục đích của kế hoạch tài chính là xây dựng hệ thống quản lý tài chính hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Kế hoạch tài chính là quá trình soạn thảo các kế hoạch và các chỉ tiêu quan trọng nhằm đảm bảo các nguồn lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Sau đây là các nội dung quan trọng của kế hoạch tài chính: kế hoạch tài chính xác định các nhu cầu sử dụng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, xác định các nguồn vốn cơ bản và cơ cấu của nguồn vốn, đưa ra các quyết định về thu hút nguồn tài chính từ bên ngoài, thiết lập cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính một cách hợp lý cho các nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời xác định các mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và các tổ chức tài chính khác.

b. Vai trò của kế hoạch tài chính

          Vai trò của kế hoạch tài chính với môi trường nội tại của doanh nghiệp được thể hiện qua các nội dung sau:

          Kế hoạch tài chính thể hiện những mục tiêu chiến lược đã được lựa chọn dưới dạng các chỉ tiêu tài chính cụ thể.

          Các kế hoạch của doanh nghiệp muốn thực hiện được cần có các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính. Kế hoạch tài chính xác định các giới hạn chi phí để thực hiện tổng thể các kế hoạch khác của doanh nghiệp như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch sản xuất.

          Kế hoạch tài chính còn là cơ sở quan trọng để soạn thảo và điều chỉnh các chiến lược chung của doanh nghiệp.

          Kế hoạch tài chính là một trong các công cụ quan trọng để liên lạc với môi trường bên ngoài: nhà cung cấp, người tiêu dùng, nhà phân phối…

c. Phương pháp lập kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính được soạn thảo dựa trên các mục tiêu chiến lược từ định hướng phát triển doanh nghiệp, kết quả phân tích tài chính, các chính sách tài chính trong kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển doanh nghiệp và hệ thống các mức thuế hiện hành, lãi suất trên thị trường tài chính.

Các bước lập kế hoạch tài chính:

Phân tích tài chính: phân tích tài chính được thực hiện dựa trên báo cáo tài chính cơ bản của doanh nghiệp như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lập kế hoạch tài chính dài hạn bao gồm kế hoạch tìa trợ kế hoạch đầu tư, dự báo kết quả hoạt động kinh doanh, dự báo bảng cân đối kế toán.

Lập kế hoạch tài chính tác nghiệp: đó là lập các ngân sách tài chính như ngân sách lưu chuyển tiền tệ, các ngân sách hoạt động khác như: ngân sách bán hàng, ngân sách chi phí nguyên vật liệu…

III. Một số đặc trưng riêng của ngành dược có ảnh hưởng tới lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Một số tiêu chuẩn chất lượng cần đảm bảo

Ngành sản xuất nào cũng cần đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của mình, với đặc thù của ngành là tạo ra các sản phẩm chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ cho khách hàng nên ngành dược càng đòi hỏi đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Đang trên con đường hội nhập với thế giới nên các doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã và đang cố gắng tiến hành các qui trình đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chung của quốc tế.

1.1. Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất (GMP)

          Bản dự thảo đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về thực hành tốt sản xuất thuốc được xây dựng theo yêu cầu của Hội đồng y tế Thế giới lần thứ 20 (Nghị quyết WHA 20.34) năm 1967 do một nhóm chuyên gia thực hiện. Sau đó bản dự thảo này được trình lên Hội đồng y tế Thế giới lần thứ 21 dưới tiêu đề “ Dự thảo Quy định trong thực hành tốt trong sản xuất và kiểm tra chất lượng thuốc và tá dược”  và được thông qua. Thực hành tốt sản xuất thuốc là một phần của đảm bảo chất lượng, giúp đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra một cách đồng bộ và được kiểm soát theo các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng của chúng cũng như theo các giấy phép lưu hành. Các nguyên tắc trong GMP trước hết hướng tới loại bỏ những nguy cơ dễ xảy ra trong sản xuất dược phẩm, đó là: nhiễm chéo và lẫn lộn. Thực hiện GMP đòi hỏi:

          – Tất cả các quy trình sản xuất phải được xác định rõ ràng, được rà soát mộ cách có hệ thống theo kinh nghiệm, và chứng minh được rằng sản phẩm sản xuất ra đảm bảo được các tiêu chuẩn chất lượng đã định.

          – Việc thẩm định phải được thực hiện.

          – Có tất cả các nguồn lực cần thiết: nhân viên có chuyên môn, nhà xưởng đảm bảo, nguyên vật liệu dán mác phù hợp, dây truyền sản xuất đảm bảo…

          – Có ghi chép trong quá trình sản xuất theo đúng hướng dẫn trong qui trình, có bất kì sai lệch nào đáng kể cũng phải ghi lại đầy đủ và điều tra.

1.2. Nguyên tắc thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)

          Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007. Thực hành tốt phân phối thuốc là một phần công tác đảm bảo chất lượng toàn diện để đảm bảo duy trì chất lượng thuốc được duy trì qua việc kiểm soát đầy đủ tất cả các hoạt động liên quan tới phân phối thuốc: Cơ sở sản xuất phải có chính sách chất lượng bằng văn bản mô tả những chính sách và mục đích của nhà phân phối về chất lượng; hệ thống chất lượng phải phù hợp, về nguồn lực, qui trình, nguồn lực; tất cả các bên liên quan phải cùng chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm; xây dựng hồ sơ sổ sách sao cho có thể truy tìm được người cung ứng; xây dựng qui trình cho tất cả các hoạt động hành chính và kỹ thuật; tất cả mọi sản phẩm phải được lưu hành hợp pháp.

1.3. Nguyên tắc thực hành bảo quản thuốc (GSP)

Theo quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2001, để đảm bảo cung cấp thuốc có chất lượng đến tay người tiêu dùng đòi hỏi phải thực hiện tốt tất cả các giai đoạn sản xuất, bảo quản, tồn trữ và lưu thông thuốc. Để có thể thực hiện tốt nguyên tắc này các cơ sở cần đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định cho trang thiết bị, con người, nhất là các điều kiện trong kho bảo quản của cơ sở kinh doanh, các tiêu chuẩn về nhãn mác, bao bì. Trong quá trình vận chuyển lưu hành thuốc cần có sự ghi chép cẩn thận để có sự kiểm tra đối chiếu.

1.4. Nguyên tắc thực hành tốt nhà thuốc (GPP)

          Theo quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007, đưa ra các nguyên tắc, các tiêu chuẩn cơ bản trong thực hành nghề thuốc của các dược sĩ tư nhân và nhân sự trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn. Để thực hiện được tiêu chuẩn này, các cơ sở cần đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề theo qui định; cơ sở có nhân lực đáp ứng được các yêu cầu chung; nơi bán thuốc phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung về diện tích, về các dụng cụ chứa đựng sản phẩm, kho bảo quản sản phẩm; trong quá trình kinh doanh các cơ sở phải ghi chép đầy đủ về sản phẩm đã xuất ra, số lô; các sản phẩm phải có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

1.5. Nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP)

Theo quyết định số 1570/200/QĐ-BYT ngày 22/05/2000, doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện chung như sau: các doanh nghiệp hoạt động cần thực hiện theo các hướng dẫn về tổ chức nhân sự, số lượng, bằng cấp của nhân viên, hồ sơ sức khoẻ của nhân viên…; về hệ thống chất lượng: chính sách chất lượng, sổ tay chất lượng và nội dung của nó, đánh giá định kì kiểm tra chất lượng; về cơ sở vật chất: danh mục các thiết bị kiểm nghiệm, diện tích và điều kiện của phòng kiểm nghiệm.

*Ảnh hưởng của đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng tới kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: Việc đảm bảo các tiêu chuẩn trên đã có ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh chung của doanh nghiệp. Trong kế hoạch kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp lúc này cần thêm kế hoạch đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm, có thêm kế hoạch này cũng đã tác động tới các kế hoạch chức năng khác của doanh nghiệp. Sự ảnh hưởng này sẽ được nói tới khi chúng ta xem xét quy trình lập kế hoạch kinh doanh áp dụng cho các doanh nghiệp dược phẩm.

 1. Sự phân đoạn thị trường của ngành dược.

Việc xác định tập trung vào phân đoạn nào trong phân đoạn thị trường của ngành dược tạo ra các tác động tới kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.  Ví dụ doanh nghiệp đã xác định khách hàng là những người yêu thích các sản phẩm truyền thống của dân tộc, các sản phẩm có giá không quá đắt. Chính thế nó đã ảnh hưởng tới các phân tích thị trường của doanh nghiệp và kế hoạch Marketing, bởi vì với những đối tượng khách hàng đặc thù như thế công ty sẽ có những kế hoạch quảng cáo, PR riêng biệt… Xác định phân đoạn thị trường đặc thù sẽ ảnh hưởng tới phân tích thị trường của doanh nghiệp và sẽ tác động tới kế hoạch chung của doanh nghiệp.

Cùng với kế hoạch phát triển thị phần trong nước, hiện tại các doanh nghiệp của nước ta cũng đang nỗ lực mở rộng thị trường sang các nước lân cận: Lào, Campuhia… và các nước ở Đông Âu. Với định hướng phát triển mở rộng thị trường như trên đã ảnh hưởng tới những kế hoạch kinh doanh chung của doanh nghiệp trong thời gian tới. Các chính sách phải đảm bảo mục tiêu duy trì thị phần trong nước, đồng thời cũng phục vụ cho mục tiêu mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn của nước sở tại, thực hiện  theo luật pháp của họ sẽ bắt buộc doanh nghiệp phải chuẩn bị các điều kiện ứng phó và nó phải có trong nội dung kế hoạch chung của doanh nghiệp.

 1. Tác động cuả sự hội nhập với thị trường thế giới

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập với kinh tế thế giới những năm vừa qua, các doanh nghiệp cũng hoà mình theo dòng chảy đó, đồng thời cũng phải chấp nhận các tiêu chuẩn chung. Trong vòng vài năm vừa qua các doanh nghiệp liên tiếp phải triển khai các công tác để đạt được các tiêu chuẩn chung về quản lý chất lượng trong ngành dược. Thực sự là khó khăn khi mà để đạt được các tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp sẽ phải đầu tư khá nhiều vào dây chuyền, con người… Theo các chuyên gia thì để đạt được tiêu chuẩn GLP một doanh nghiệp cũng sẽ phải tốn khoảng 30 tỷ, đó là không nhỏ. Đồng thời trong xu thế hội nhập các doanh nghiệp cón chịu tác động của giá cả thị trường thế giới biến động liên tục.

Khi tham gia vào thị trường chung, các doanh nghiệp xác định được các đối thủ của doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường của quốc gia nào đó hoặc ngay trên quốc gia mình. Doanh nghiệp sẽ phải xác định những thuận lợi của mình để có những kế hoạch phù hợp để có hướng phát triển đúng đắn cho doanh nghiệp. Ví dụ các doanh nghiệp nước ngoài có dây chuyền sản xuất hiện đại thì doanh nghiệp không nên cạnh tranh về các sản phẩm công nghệ cao, mà nên thiên về các sản phẩm thông dụng, giá rẻ… những định hướng này sẽ có ảnh hưởng tới các mục tiêu trong kế hoạch của doanh nghiệp.

Mặt khác khi gia nhập vào thị trường quốc gia khác, thì các yếu tố xã hội, kinh tế, luật pháp, các tiêu chuẩn của quốc gia đó sẽ tác động lớn tới doanh nghiệp. Đánh giá các điều kiện này doanh nghiệp sẽ xác định các biện pháp cần thực hiện để có thể chiếm lĩnh thị trường thành công.

Chính do các tác động trên mà các doanh nghiệp cần có kế hoạch chuẩn bị cho sự gia nhập của mình với thế giới và khi có ý định xâm nhập vào thị trường nào đó.

IV.Quy trình lập kế hoạch kinh doanh áp dụng cho các doanh nghiệp dược phẩm.

Điểm khác biệt quan trọng trong qui trình lập kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm là, ngoài các kế hoạch tác nghiệp như các doanh nghiệp khác thì do phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nên trong qui trình chung của họ có thêm một kế hoạch tác nghiệp nữa là kế hoạch chất lượng.

Từ đó chúng ta có thể thấy rằng các bước trong soạn lập kế hoạch kinh doanh của họ như sau:

Dựa vào sơ đồ trên chúng ta nhận thấy sự khác biệt trong quy trình lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dược phẩm có khác biệt so với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác. Đó là họ có thêm kế hoạch chất lượng trong hệ thống các kế hoạch chức năng của mình. Kế hoạch chất lượng này sẽ có tác động tới các kế hoạch chức năng còn lại của doanh nghiệp. Trong quy trình thực hiện đảm bảo, và đăng kí chất lượng của mình với các cơ quan chức năng thì kế hoạch chất lượng này có ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, tiến trình thực hiện tiêu chuẩn này có liên quan trực tiếp tới tiến độ thực hiện sản xuất của doanh nghiệp. Sự đảm bảo các tiêu chuẩn này quyết định rằng các sản phẩm của doanh nghiệp có được tung ra thị trường hay không?

Kế hoạch chất lượng này của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng tới kế hoạch mua nguyên vật liệu và dự trữ chúng của doanh nghiệp. Để đảm bảo các tiêu chuẩn này thì doanh nghiệp phải định hướng rõ các khách hàng mà mình có thể tin tưởng, dựa vào khả năng của kho chứa mà tính toán nhu cầu mua sắm cho doanh nghiệp. Bởi vì, đây là các sản phẩm rất nhạy cảm không chịu được các tác động bất thường của thời tiết như các sản phẩm thông thường khác.

Kế hoạch chất lượng cung cấp thông tin cho kế hoạch marketing về sản phẩm của mình, dựa vào các thông tin đó và đặc thù của phân đoạn mà doanh nghiệp kinh doanh mà xác định các phương thức quảng cáo cho phù hợp…

Cuối cùng để thực hiện được kế hoạch chất lượng thì đảm bảo về tài chính là không thể thiếu khi mà để đạt được các tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp đã phải đầu tư khá lớn vào dây truyền sản xuất và đảm bảo các tiêu chuẩn này trong quá trình sản xuất.

Tác động qua lại giữa các kế hoạch chức năng của doanh nghiệp tạo nên tính hệ thống trong quản lý thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Qua sự tác động với các kế hoạch khác trong doanh nghiệp khác trong doanh nghiệp, chúng ta thấy được sự khác biệt cơ bản trong quy trình lập kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm qua kế hoạch chất lượng của họ.

Xem Thêm ==>  Khỏi nghiệp kinh doanh bán hàng online 

V. Một số điều kiện đảm bảo chất lượng lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Năng lực cán bộ lập kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng là một sản phẩm trí sáng tạo của con người, chính vì thế yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất tác động tới chất lượng bản kế hoạch. Năng lực của cán bộ lập kế hoạch tác động trực tiếp tới các bước trong quy trình lập kế hoạch qua đó tác động tới các mục tiêu của bản kế hoạch, qua đó ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu đó. Trong các bước phân tích môi trường, cán bộ kế hoạch phải thể hiện được sự tinh tế trong đánh giá nhìn nhận vấn đề, khả năng tổng hợp của mình. Xác định mục tiêu cho doanh nghiệp, người lập kế hoạch phải thể hiện được sự nhạy bén với thị trường để có thể đưa ra các mục tiêu trong tầm khả năng mà vẫn thể hiện tính định hướng của doanh nghiệp… Nói chung để có thể là một nhà kế hoạch cho doanh nghiệp thì người cán bộ cần có những tiêu chuẩn sau:

– Các nhà kế hoạch cần có lý luận tốt, có thói quen suy luận trừu tượng và có khả năng giao tiếp, tính chất của nhà ngoại giao giỏi.

          – Cần có chuyên môn sâu rộng về kế hoạch, và biết sử dụng các kiến thức đó vào việc soạn thảo kế hoạch, chính sách và tổ chức điều hành công tác kế hoạch hoá trong doanh nghiệp.

          – Nhà kế hoạch có khả năng giao tiếp ở mức độ chuyên nghiệp với các chuyên viên, chuyên gia ở các chuyên môn chức năng khác nhau như: tài chính, hành chính, marketing, và các lĩnh vực khác trong hoạt động của doanh nghiệp.

          – Nhà kế hoạch cần có sự yêu nghề và đã từng có kinh nghiệm trong môi trường kinh doanh, có kinh nghiệm lãnh đạo, để dựa vào các hiểu biết của mình có thể tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đó.

Sự chú ý cho nguồn lực con người trong các công tác của doanh nghiệp nói chung và công tác kế hoạch nói riêng sẽ có ảnh hưởng lớn tới khả năng thực hiện và thành công của công tác đó. Sự đảm bảo nguồn lực con người có ý nghĩa quyết định sự đảm bảo cho chất lượng bản kế hoạch. Để có thể có những cán bộ đáp ứng cho các tiêu chuẩn trên, và thực hiện tốt các công tác kế hoạch trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần có chế độ tuyển mộ hợp lý, đồng thời cũng có những kế hoạch đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của mình.

 1. Sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng.

Mối quan hệ giữa các phòng ban có ảnh hưởng không nhỏ tới các công tác diễn ra trong doanh nghiệp. Việc thu thập được các thông tin từ các phòng ban trong doanh nghiệp cho sự đánh giá chính xác về nội lực của doanh nghiệp. Nó quyết định tới việc đưa ra các mục tiêu và thực hiện các mục tiêu đó của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quyết định bởi các hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp có trôi chảy hay không? Chỉ cần vướng mắc ở đâu đó sẽ có ảnh hưởng tới các hoạt động khác của doanh nghiệp, qua đó tác động tới hoạt động tổng thể của cả doanh nghiệp. Chính các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau của các phòng ban sẽ tạo nên sức mạnh tinh thần trong hiện thực hoá các mục tiêu của doanh nghiệp. Mặt khác, sự hiểu biết về nội bộ doanh nghiệp sẽ cho biết rằng các mục tiêu của doanh nghiệp đã đề ra có khả thi hay không?

Để đảm bảo các phòng ban trong doanh nghiệp có sự phối hợp sao cho phục vụ tốt nhất cho công tác lập kế hoạch của doanh nghiệp thì: các phòng ban cần liên tục trao đổi các thông tin về nội bộ của phòng ban mình, các thông tin về thị trường mà họ cập nhật, các thông tin về quản lý chung của doanh nghiệp để phòng kế hoach có những cập nhật, có những thông tin cho lập kế hoạch và điều chỉnh thực hiện kế hoạch trong quá trình thực hiện các mục tiêu đó. Doanh nghiệp nên trang bị hệ thống thông tin nội bộ để các phòng ban có thể liên tục trao đổi với nhau trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch.

 1. Đảm bảo về tài chính cho công tác lập kế hoạch

Mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều cần có ngân sách để thực hiện, ngân sách như là dòng máu giúp các bộ phận của doanh nghiệp có thể được tiến hành. Đồng thời nó còn có ý nghĩa liên lạc giữa các hoạt động đó do tất cả chịu sự chi phối của giới hạn ngân sách của doanh nghiệp.

Sự đảm bảo về tài chính giúp cho các hoạt động của công tác kế hoạch có thể được tiến hành, qua sự tác động tới các hoạt động như thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, nghiên cứu thị trường… nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của bản kế hoạch, các mục tiêu của kế hoạch doanh nghiệp. Không có các kinh phí để tìm hiểu môi trường bên ngoài doanh nghiệp sẽ không xác định được các yếu tố tác động tới doanh nghiệp mình như thế nào. Không có nguồn kinh phí này doanh nghiệp cũng không thể tổ chức liên kết, trao đổi thông tin giữa các phòng ban một cách kịp thời phục vụ cho xác định mục tiêu và lập kế hoạch… Nói chung nguồn tài chính rất quan trọng, nó đảm bảo các hoạt động trong quy trình lập kế hoạch có thể diễn ra và thể hiện sự ảnh hưởng tới chất lượng bản kế hoạch.

Doanh nghiệp cần chú ý tới nhu cầu tài chính của các hoạt động trong công tác lập kế hoạch sao cho có thể đảm bảo nguồn lực này cho các hoạt động có thể diễn ra theo đúng yêu cầu của nó.

 1. Thông tin và các thiết bị phục vụ cho lập kế hoạch

Các hoạt động thu thập thông tin đóng vai trò là các hoạt động tạo nguồn cho công tác kế hoạch. Khi có được thông tin đầy đủ về các yếu tố trong nội bộ doanh nghiệp và các yếu tố tác động từ bên ngoài thị trường, doanh nghiệp có được những đánh giá đúng đắn về môi trường mà doanh nghiệp đang chịu sự tác động. Qua đánh giá tác động này mà doanh nghiệp có được sự so sánh với các mục tiêu của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các kế hoạch cụ thể để với các mục tiêu cụ thể với tính khả thi cao hơn.

Các điều kiện vật chất phục vụ cho công tác kế hoạch cũng có vai trò quan trọng. Các máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ cho chuyên môn kế hoạch sẽ giúp cho các hoạt động diễn ra trôi chảy, chuyên nghiệp. Đồng thời trang thiết bị cũng đảm bảo cho quá trình thực hiện kế hoạch được theo dõi liên tục để có những đánh giá, điều chỉnh kịp thời. Sự đảm bảo này giúp các cán bộ thoải mái thực hiện các nghiệp vụ của mình phục vụ cho công tác kế hoạch của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần có sự quan tâm thích đáng trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch của doanh nghiệp: máy tính, fax, phần mềm… có như thế thì các cán bộ lập kế hoạch mới có thể thể hiện các kỹ năng của mình, và như thế chất lượng của kế hoạch sẽ được đảm bảo hơn.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRAPHACO

I. Giới thiệu chung về công ty Traphaco.

 1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Traphaco.

Là một doanh nghiệp sản xuất và cung ứng các sản phẩm và thiết bị y tế khá uy tín trong suốt hơn 30 năm qua, Traphaco ngày càng khẳng định được vị thế và vai trò của mình. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp vật tư và thiết bị y tế trong công cuộc đổi mới công ty đã nhận được khá nhiều sự khen ngợi của Nhà Nước và công chúng, dù trong quá trình phát triển có nhiều sự biến động, thay đổi: Được thành lập từ ngày 28/11/1972 thuộc tổ sản xuất thuốc Ty y tế đường sắt với nhiệm vụ chủ yếu là pha chế thuốc theo đơn phục vụ y tế ngành đường sắt. Sau đó vào ngày 28/05/1981 Traphaco được đổi tên thành Xưởng sản xuất thuốc đường sắt với nhiệm vụ chủ yếu không có thay đổi cho với thời gian trước là pha chế thuốc theo đơn phục vụ y tế ngành đường sắt. Và vào ngày 16/05/1994 Traphaco được đổi tên thành Công ty dược và thiết bị vật tư y tế GTVT, lúc này Traphaco mới bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, lúc này chức năng của doanh nghiệp là sản xuất và mua bán dược phẩm, vật tư, thiết bị y tế. Tới ngày 27/09/1999 công ty được cổ phần hoá thành Công ty cổ phần dược và thiết bị vật tư y tế GTVT. Lúc này công ty thực hiện các hoạt động của mình trên nhiều mặt cả sản xuất kinh doanh và cả tư vấn…chức năng của doanh nghiệp là: Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu: Dược phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu hoá dược, vật tư và thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, rượu, bia, nước giải khát. Thu mua, nuôi trồng, chế biến dược liệu. Tư vấn sản xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược. Cho đến ngày 05/07/2001 công ty được đổi tên thành tên gọi như hiện nay là Công ty cổ phần Traphaco, với chức năng chủ yếu cũng không khác nhiều so với giai đoạn trước đó là: Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu: dược phâmt, mỹ phẩm, nguyên liệu hoá dược, vật tư và thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, rượu, bia, nước giải khát. Thu mua, nuôi trồng, chế biến dược liệu. Tư vấn sản xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược.

 1. Tổng quan về tổ chức của công ty Traphaco.

Trong lịch sử phát triển của mình, tên gọi và tổ chức của Traphaco đã có nhiều thay đổi. Từ khi chuyển sang là một doanh nghiệp cổ phần hoá, cơ cấu tổ chức của Traphaco ngày càng được hoàn thiện và chặt chẽ. Qua sơ đồ dưới đây chúng ta sẽ thấy được cơ cấu tổ chức của Traphaco hiện nay khi đã là một doanh nghiệp cổ phần.

Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều nằm dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, khi các quyết định được thông qua sẽ được triển khai xuống các phòng ban trong doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Trong doanh nghiệp thì các phòng ban cũng có mối quan hệ khá mật thiết với nhau: Phòng kinh doanh sẽ đánh giá các tác động cuả thị trường và trong nội bộ của doanh nghiệp thông qua các thông tin của các phòng ban khác, ví dụ lấy thông tin về nhân sự qua phòng tài chính tổng hợp, lấy thông tin về các sản phẩm cho công tác quảng cáo của mình qua thông tin từ phòng kiểm tra chất lượng và phòng nghiên cứ triển khai sản phẩm mới. Các phòng ban tổng hợp ngân sách cho phòng tài vụ… Trong đó phòng kế hoạch tổng hợp thông tin chung của các phòng ban để thực hiện cho công tác lập kế hoạch của mình. Do hệ thống thông tin trong nội bộ doanh nghiệp là khá tốt chính vì thế mà khả năng liên lạc giữa các phòng ban luôn được đảm bảo.

 1. Kết quả kinh doanh của Traphaco trong những năm vừa qua.

3.1. Thành tựu đã đạt được của Traphaco trong thời gian qua.

Trong vài năm vừa qua Traphaco luôn giữ được tốc độ tăng trưởng rất cao, luôn từ 25 – 35%, chính điều này đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực của mình, giúp cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên.

Bảng 2.2. Thành tựu của Traphaco trong những năm qua

Đơn vị:tỷ đồng

Năm 2004 2005 2006 2007
Doanh thu 242 303 409 532
LN sau thuế 23 26 32 37

Nguồn: Phòng Kế hoạch                                                

Chúng ta nhận thấy rằng công ty đã có những thành công xuất sắc trong kinh doanh với doanh thu tăng liên tục với tốc độ rất cao trong những năm vừa qua. Thành tựu này có được là do nỗ lực rất lớn của tất cả tập thể doanh nghiệp. Theo đánh giá của Bộ Y Tế thì Traphaco là một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng các sản phẩm mới được tung ra nhiều nhất, ước tính hàng năm trung bình Traphaco cho ra mắt 20 sản phẩm mới, đến nay công ty đã được cấp phép cho 231 sản phẩm.

Mặc dù trong thị trường luôn có biến động về giá nhưng doanh nghiệp thể hiện sự vững vàng trong kinh doanh khi mà lợi nhuận cũng tăng chứ không những doanh thu tăng với tốc độ cao. Như thế, sự phát triển của doanh nghiệp là vững chắc trong những năm vừa qua.

Trong kinh doanh thì Traphaco đã thu được những thành tựu đáng khen, mặt khác doanh nghiệp lại rất được lòng các thành viên trong doanh nghiệp khi mà thu nhập của các thành viên cũng được cải thiện qua từng năm. Trong những năm vừa qua thu nhập bình quân của Traphaco luôn có tốc độ tăng từ 10 – 15%.

Trong những năm vừa qua, công ty cũng liên tục nhận được sự khen ngợi và các danh hiệu cao quí từ Nhà Nước và công chúng:

– Năm 2002 được tặng “ Huân chương lao động hạng ba” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

– Năm 2005 đạt danh hiệu “ Doanh nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ” – giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể khoa học nữ Traphaco.

– Từ năm 1998 – 2007, 10 năm liền đạt danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn.

– Từ năm 2003 – 2007: Đạt giải thưởng “ Sao vàng đất Việt ”.

– Năm 2007:

+ Được tặng “ Huân chương lao động hạng nhì ” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, “ Huân chương lao động hạng ba ” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đoàn công ty.

+ Doanh nghiệp dược duy nhất được trao tặng “Cúp vàng Techmart”.

3.2. Một số hạn chế của công ty.

Sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh đã mang lại cho Traphaco những thành tự đáng khen ngợi, tuy nhiên khó có doanh nghiệp nào lại không có những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động của mình. Traphaco cũng có những hạn chế, khó khăn riêng của mình:

– Là một doanh nghiệp mạnh trong kinh doanh đông dược, đã có nghiên cứu và triển khai vùng cung cấp nguyên liệu, tuy nhiên Traphaco vẫn phải nhập ngoại 35% nguyên liệu cho việc phục vụ sản xuất. Dưới tác động của biến động giá cả trên thị trường thế giới, ít nhiều doanh nghiệp cũng phải chịu tác động.

– Khi bắt đầu áp dụng quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn chung của quốc tế doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn để có thể đạt được các tiêu chuẩn này, gặp khó khăn trong cải tiến dây truyền sản xuất theo hướng đạt các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng. Theo tính toán thì để dây truyền sản xuất đạt được tiêu chuẩn GLP thì doanh nghiệp phải đầu tư khoảng 30 tỷ, điều này không phải là đơn giản với các doanh nghiệp của chúng ta.

II. Các bước tiến hành trong quy trình lập kế hoạch của Traphaco

Để thấy được sự hợp lý hay không trong quy trình lập kế hoạch kinh doanh của Traphaco, tôi sẽ đi vào nghiên cứu các bước tiến hành trong qui trình kế hoạch theo qui trình chuẩn đã trình bày ở phần trước:

 1. Phân tích môi trường

Với định hướng phát triển chủ yếu trong lĩnh vực đông dược, chính vì thế trong phân tích môi trường của doanh nghiệp, phân khúc thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn chính là lĩnh vực mà doanh nghiệp đã lựa chọn dựa trên thế mạnh của mình. Traphaco xác định không dồn lực vào lĩnh vực tây dược, không phải điểm mạnh của doanh nghiệp. Trong quá trình phân tích này phòng Kinh doanh của công ty tiến hành thu thập thông tin trong doanh nghiệp để có các thông tin của về nội bộ của doanh nghiệp: thông tin về lượng nhân viên, về các sản phẩm của doanh nghiệp, nguồn tài chính của doanh nghiệp… và các phân tích thị trường để xác định mạnh yếu của doanh nghiệp. Traphaco xác định kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực đông dược và khách hàng là người yêu truyền thống, mặc dù thế Traphaco lại không dự báo qui mô và triển vọng thị trường, do trong những năm vừa qua thì các sản phẩm của Traphaco đều được tiêu thụ hết trên thị trường.

          Quá trình phân tích môi trường của Traphaco có điểm tốt là đã xác định hướng phát triển dựa vào xu hướng phát triển chung của thị trường, công ty luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng thay đổi theo xu hướng chung là chăm sóc cho sức hàng ngày theo cách giản đơn với các sản phẩm dễ sử dụng.

 

          Tuy nhiên trong quá trình quan trọng này Traphaco và cũng như hầu hết các doanh nghiệp khác, chưa dự đoán được qui mô và triển vọng của thị trường. Điều này là nguy hiểm khi mà sản xuất của doanh nghiệp lại chỉ dựa trên phát triển của những năm trước, nếu như có những biến động trong thị trường thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong thực hiện các kế hoạch của mình.

 1. Xác định các mục tiêu

Trong bước này doanh nghiệp cần định ra các điểm đến mà mình mong muốn đến trong tương lai. Căn cứ vào tốc độ phát triển của doanh nghiệp trong những năm qua, và định hướng phát triển của ngành dược trong những năm tới, thách thức và thuận lợi khi gia nhập WTO mà Traphaco xác định các mục tiêu của doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về Sản xuất – Phân phối – Kinh doanh dược phẩm cho đến năm 2012.

Mục tiêu cụ thể:

 1. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 30-35%/năm. Đạt hiệu quả tối đa về kinh tế và xã hội.
 2. Hợp tác quốc tế xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn GDP, tăng cường xuất nhập khẩu.
 3. Thành lập trung tâm nghiên cứu hướng tới liên doanh thành lập các doanh nghiệp Khoa học công nghệ.
 4. Đầu tư cơ sở vật chất: văn phòng hiện đại áp dụng công nghệ thông tin cho hệ thống quản lý và phân phối.
 5. Duy trì các tiêu chuẩn GPs của WHO (GMP, GSP, GLP, GDP, GPP) và ISO (ISO 9001-2000 và ISO 9001-14000). Áp dụng chương trình “Nâng cao năng suất 5S” của Nhật Bản.
 6. Niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hồ Chí Minh vào đầu năm 2008 và trở thành cổ phiếu Bluechip.

Căn cứ xác định mục tiêu của doanh nghiệp phải xuất phát từ các đánh giá về môi trường, căn cứ vào đặc thù lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh do nó ảnh hưởng tới chức năng và trách nhiệm của doanh nghiệp. Các căn cứ mà doanh nghiệp đưa ra để xác định các mục tiêu là khá hợp lý khi đã tính đến các yếu tố tác động từ bên ngoài và đặc thù của ngành dược. Tuy nhiên, các căn cứ của doanh nghiệp đưa ra lại không căn cứ vào đánh giá nguồn lực, môi trường trong nội bộ doanh nghiệp. Không dựa trên các căn cứ từ nội bộ doanh nghiệp thì các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra có thể chỉ mang tính định hướng, mà không mang tính khả thi mà mục tiêu của doanh nghiệp đề ra cần phải có.

Công ty đưa ra các định hướng phát triển cho tương lai với các mục tiêu có tính định tính cao trong xu thế thị trường biến động liên tục là một sự hợp lý. Bởi vì doanh nghiệp chỉ có thể dự tính các con số cho mình trong thời gian ngắn để có thể điều chỉnh, trong thời gian dài các mục tiêu nên thể hiện sự định hướng, như thế sẽ tốt hơn cho lập các kế hoạch hàng năm nhằm đạt được các mục tiêu chung đó.

 1. Lập kế hoạch chiến lược

Khi đã xác định các mục tiêu Traphaco tiến hành cụ thể hoá chúng thành các hoạt động cho từng năm, và từ đó lập các kế hoạch chức năng để thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra. Trong các kế hoạch chức năng này thì các mục tiêu của doanh nghiệp sẽ được cụ thể hoá thành các chỉ tiêu có tính định lượng cao. Từ đó doanh nghiệp tiến hành quy trình thực hiện kế hoạch của năm.

Kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp xuất phát từ sự so sánh giữa các mục tiêu và phân tích môi trường đã tiến hành, để từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra kế hoạch cho doanh nghiệp. Ở đây, Traphaco xác định kế hoạch dựa trên các mục tiêu đã đề ra mà không dựa trên các so sánh giữa mục tiêu của doanh nghiệp và phân tích môi trường. Làm như thế thì căn cứ lập kế hoạch không đủ vững vàng. Mặt khác, như trên chúng ta đã nói, các mục tiêu của doanh nghiệp lại xác định mà không dựa vào các phân tích nội bộ trong doanh nghiệp. Như thế, kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp không thể hiện được tính khả thi khi không căn cứ vào nội lực trong doanh nghiệp.

Việc tiến hành thực hiện các dự án, các chương trình sẽ gặp khó khăn khi mà doanh nghiệp không xác định được rõ ràng đâu là điểm mấu chốt có tính quyết định đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian sắp tới. Không xác định rõ khả năng của doanh nghiệp tạo nguy cơ không thực hiện nổi các dự án khi mà sự tập trung nguồn lực cho các dự án là rất cao độ.

 1. Xác định các chương trình, dự án

Quá trình cụ thể hoá, phân nhỏ ra để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược được thể hiện bằng việc tiến hành các chương trình và dự án. Trong thực tế những năm qua Traphaco đã tiến hành thực hiện các dự án đầu tư của mình để phục vụ cho những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch một cách khá thành công. Các sự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu ở Sapa, nhà máy sản xuất ở Hưng Yên, đã được tiến hành và đã có dự án đã đưa vào hoạt động góp phần mang lại thành công cho doanh nghiệp như trong thời gian vừa qua. Có thể nói rằng cho tới hiện tại thì các dự án đầu tư của Traphaco đã mang lại hiệu quả tốt theo định hướng phát triển của công ty.

Mặc dù các kế hoạch chiến lược của Traphaco không thực sự dựa trên các nguồn lực của doanh nghiệp, bởi xác định các mục tiêu của kế hoạch chưa căn cứ vào các đánh giá trong nội bộ doanh nghiệp. Nhưng việc triển khai các chương trình và dự án của công ty lại có vẻ như đang đi đúng hướng. Trong điều kiện mà thị trường dược phẩm ngày càng có nhiều đối thủ từ các quốc gia có nền sản xuất hiện đại tham gia thì dự án đầu tư phát triển khu nghiên cứu, và khu nguyên liệu tại Sapa sẽ phát huy tác dụng của mình. Doanh nghiệp sẽ tránh được sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu của nước ngoài, và sẽ chủ động giảm được giá thành sản phẩm. Qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường. Triển khai dự án xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP lớn nhất miền Bắc tại Hưng Yên sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng trong thời gian tới, khi mà các doanh nghiệp khác mới thực hiện đăng kí tiêu chuẩn này thì Traphaco đã đi trước một bước, điều này sẽ tạo ưu thế cho Traphaco trong cạnh tranh ở thị trường nội địa.

 1. Lập các kế hoạch chức năng

Ở Traphaco việc lập các kế hoạch chức năng được tiến hành khá đầy đủ, nó là sự phân cấp thực hiện và cụ thể hoá các mục tiêu của doanh nghiệp để thực hiện có thể diễn ra dễ dàng hơn. Khi đã có kế hoạch chiến lược, Traphaco triển khai chúng thành các kế hoạch chức năng để tiến hành thực hiện.Việc đánh giá, phân tích nội dung của các kế hoạch chức năng này sẽ được trình bày ở phần sau của bài viết.

 1. Điều chỉnh các bước của kế hoạch

Khi kế hoạch được lập ra sẽ được trình bày với ban lãnh đạo, nếu kế hoạch được thông qua thì phòng kế hoạch có trách nhiệm triển khai và chuyển xuống các phòng ban để bắt đầu tổ chức thực hiện, nếu như kế hoạch chưa được thông qua thì sẽ được điều chỉnh lại và chờ được phê duyệt. Thực tế bước này đã được Traphaco tiến hành khá tốt, nó thể hiện ý chí của nhà lãnh đạo và khả năng chuyên môn của đơn vị lập kế hoạch.

Kế hoạch thể hiện quyền lực điều hành của các nhà lãnh đạo, cùng với định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp, chính vì thế các kế hoạch rất cần sự tham gia của các nhà lãnh đạo. Thực tế khi càng có sự ủng hộ này thì kế hoạch sẽ càng có khả năng thực hiện thành công.

Qua sự đóng góp ý kiến của nhà lãnh đạo, các bước của kế hoạch hoá sẽ được điều chỉnh lại từ các kế hoạch chiến lược, các chương trình, dự án sao cho phù hợp với các mục tiêu chung được đã điều chỉnh. Từ đó điều chỉnh các kế hoạch tác nghiệp sao cho phù hợp với các mục tiêu chung và các bước triển khai để bắt đầu đưa vào hoạt động.

          Sự đóng góp của các nhà lãnh đạo là rất có ý nghĩa, nó thể hiện sự đồng tình với kế hoạch đã được thông qua, như thế kế hoạch dễ dàng được sự ủng hộ của các nguồn lực trong doanh nghiệp hơn. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo lại là những người không chuyên về lập kế hoạch trong doanh nghiệp, nó cũng sẽ có ảnh hưởng tới chất lượng của bản kế hoạch.

III. Nội dung các kế hoạch chức năng của Traphaco

Sau khi đã xem xét, đánh giá qui trình lập kế hoạch của Traphaco, tôi sẽ tiếp tục đi sâu vào xem xét nội dung các kế hoạch chức năng của Traphaco.

 1. Kế hoạch Marketing.

Như đã nói về kế hoạch marketing, nó cũng phụ thuộc vào các chính sách chung của doanh nghiệp, mọi kế hoạch marketing phải phù hợp với những định hướng chung cuả doanh nghiệp mà lãnh đạo đã vạch ra. Mặt khác kế hoạch marketing lại chú trọng tới những điều kiện của thị trường. Với những nội dung quan trọng của mình, kế hoạch marketing có thể được xem là kế hoạch phát triển doanh nghiệp.

          Trong thực tế, Traphaco dựa vào các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra, dựa vào phân đoạn thị trường mà doanh nghiệp đã lựa chọn, và các hoạt động marketing mà doanh nghiệp đã tiến hành trong những năm trước để xúc tiến các hoạt động marketing cho doanh nghiệp trong năm tiếp theo. Trong kế hoạch marketing của doanh nghiệp chỉ đề cập tới các hoạt động mà doanh nghiệp sẽ tiến hành trong năm nay và xác định kinh phí cho các hoạt động này. Các số liệu dự báo về doanh thu, sản lượng của doanh nghiệp được dự báo dựa vào số liệu thống kê các năm trước bằng cách sử dụng hàm hồi quy tuyến tính và công tác này do phòng kế hoạch tính toán chứ không phải do phòng kinh doanh (phòng lập kế hoạch marketing), bởi vì ở Traphaco thì phòng kế hoạch lập kế hoạch sản xuất và tính toán doanh thu.

          Dựa vào các tính toán trên của doanh nghiệp, thì Traphaco đã xác định các hoạt động marketing mà mình tiế hành và kinh phí cho các hoạt động đó như sau:

Bảng 2.3. Kế hoạch marketing của Traphaco năm 2007.

Đơn vị: tỷ đồng

STT Hoạt động Kinh phí
1 Hoạt động PR 5
2 Hội chợ 5
3 Hội nghị khách hàng 3
4 Công cụ Marketing 1
5 Quảng cáo  
    + Truyền hình 1
    + Truyền thanh 0.5
    + Báo chí 0.5
Tổng cộng 16

Nguồn: phòng Kế hoạch

Căn cứ vào bảng số liệu trên chúng ta nhận thấy Traphaco rất quan tâm cho việc quảng bá thương thiệu của mình tới người tiêu dùng. Công ty tiến hành các hoạt động quảng cáo của mình bằng tất cả các phương tiện Marketing. Để đảm bảo giữ vững uy tín của mình và quảng bá cho các sản phẩm mới Traphaco đã tổ chức các gian hàng trong các hội chợ, thúc đẩy giao lưu với các đối tác thông qua các hội nghị với khách hàng thường xuyên để có được những đơn đặt hàng đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường hiện nay của doanh nghiệp.

Các hoạt động trong kế hoạch Marketing của Traphaco chưa thực sự cụ thể khi mà chỉ xác định các kinh phí dành cho các hoạt động mà doanh nghiệp định tiến hành. Trong kế hoạch Marketing của doanh nghiệp cần nêu rõ số lượng các hoạt động mà doanh nghiệp định thực hiện, địa điểm và thời gian cho các hoạt động đó.

Hoạt động Marketing đã được quan tâm khá tốt, đã mang lại những hiệu quả đáng kể cho doanh nghiệp. Tuy nhiên dưới góc độ là người nghiên cứu, tôi vẫn thấy những khuyết điểm cần lưu ý trong kế hoạch Marketing của Traphaco:

– Kế hoạch Marketing xuất phát từ sự phân tích môi trường và thị trường, tuy nhiên trong kế hoạch Marketing của công ty lại chỉ nói về các hoạt động của Marketing, không có bảng phân tích chi tiết về khả năng thị trường của doanh nghiệp. Chính điểm này sẽ không cho phép doanh nghiệp xác địng rõ ràng khả năng tiêu thụ của thị trường, dễ dẫn tới các nguy cơ dư thừa mặt hàng cụ thể nào đó, cũng có thể là để lỡ mất cơ hội trong phân đoạn thị trường nào đó.

– Kế hoạch Marketing cần đưa ra những định giả thiết phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và đưa ra các diễn giải về các giả thiết đó. Để thể hiện được tính định hướng của mình kế hoạch Marketing phải đưa ra được chiến lược cho doanh nghiệp trong thời gian tới, chứ không chỉ làm nhiệm vụ xúc tiến trong một năm kế hoạch cụ thể.

– Kế hoạch Marketing dựa trên các số liệu dự báo, các phân tích về thị trường xác định các mục tiêu thương mại của mình, phản ánh sự cố gắng nỗ lực của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đề ra. Trong bản kế hoạch Marketing của doanh nghiệp lại không đề cập tới các mục tiêu mà doanh nghiệp sẽ hướng tới.

– Để hợp lý thì phòng kinh doanh phải là nơi tính toán doanh thu khi họ có những hiểu biết rõ về thị trường hơn, khi mà công việc của họ liên tục phải tìm hiểu nhu cầu và khả năng của khách hàng. Mặt khác, phương pháp tính toán của doanh nghiệp cũng có nhiều vấn đề, trong xu thế thị trường biến động thì việc tính toán sản lượng tiêu thụ còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác như: thu nhập của người tiêu dùng, tính ổn định theo mùa của thời tiết… Sử dụng hàm tuyến tính đơn giản sẽ mang lại các số liệu tính toán không thật sự đáng tin cậy.

2.2. Kế hoạch sản xuất và phát triển sản phẩm mới

Nhu cầu của thị trường và năng lực của doanh nghiệp trong thực tế luôn có sự chênh lệch, chính vì thế kế hoạch sản xuất phải được xây dựng trên các căn cứ đó và được điều chỉnh linh hoạt, sao cho thích ứng với sự biến động liên tục của môi trường kinh doanh. Kế hoạch sản xuất tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp có thể thực hiện được quá trình kinh doanh của mình, và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời nó tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp trang trải các chi phí. Ở Traphaco dựa vào các số liệu kinh doanh năm trước của doanh nghiệp, phòng kế hoạch tính toán số lượng sản xuất cho danh mục các sản phẩm của mình, trong kế hoạch này doanh nghiệp dựa vào các tính toán chi phí và dự tính giá thành của các sản phẩm, qua đó dự tính doanh thu của các sản phẩm. Qua tính toán đó, xác định nhu cầu sản xuất bình quân cho các phân xưởng trong công ty.

Vì Traphaco hiện có tới 231 sản phẩm được cấp phép nên tôi xin phép chỉ lấy ví dụ cụ thể về một số sản phẩm để có thể thấy được các nội dung trong kế hoạch sản xuất của Traphaco.


Trên đây là mẫu chuyên đề thực tập Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Dược phẩm Traphaco được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo