Nâng Cao Chính Sách Tiền Lương Thưởng Cho Nhân Viên Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Giai Đoạn 2019-2020

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: NÂNG CAO CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT GIAI ĐOẠN 2019 – 2020….

 1. Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, con đường duy nhất để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển là phải kinh doanh có hiệu quả.

Muốn làm được điều đó doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn tài nguyên trong doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực vì khi mà công nghệ phát triển như vũ bão thì khoảng cách về công nghệ không còn là sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp và nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế tri thức, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp để có được nguồn nhân lực chất lượng cao trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Vấn đề làm sao để thu hút và giữ chân nhân tài, làm sao để phát huy hết năng lực của nhân viên, đang được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt mặc dù đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích, động viên nhân viên làm việc, tuy nhiên vẫn chưa được thành công như mong đợi.

Trên tinh thần đó tôi tiến hành nghiên cứu Nâng cao chính sách tiền lương thưởng cho Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt giai đoạn 2019 – 2020 nhằm tìm hiểu rõ hơn thực trạng hoạt động trả lương và thưởng cho các cán bộ công nhân viên tại công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao công tác trả lương và thưởng tại Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt

 1. Mục tiêu nghiên cứu

– Tìm hiểu thực trạng công tác trả lương và thưởng tại Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt.

– Đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao công tác trả lương và thưởng tại Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt

 1.  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu:
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • Về không gian: Nghiên cứu tại Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt
 • Về thời gian: Thời gian thực tập từ tháng 2/2019 đến tháng 5/2019
 1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng một số phương pháp cơ bản sau: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu và suy luận logic

Phương pháp quan sát từ thực tế công ty,  phỏng vấn lãnh đạo, chuyên gia, phương pháp thu thập từ báo chí, giáo trình có liên quan….

 1.  Kết cấu báo cáo
 • Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt
 • Chương 2: Thực trạng chính sách trả lương và thưởng của người lao động tại Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt
 • Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chính sách trả lương và thưởng tại Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.3. Hệ thống tổ chức của công ty

1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý

1.3.2. Chức năng các phòng ban

1.4. Sản phẩm kinh doanh của công ty

1.5. Tình hình nhân sự tại công ty

1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (2015 – 2017)

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TRẢ LƯƠNG VÀ THƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT

2.1 Thực trạng công tác trả lương và thưởng tại Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt

2.1.1 Công tác tạo động lực về vật chất

2.1.1.1 Các chính sách về tiền lương

2.1.1.2 Các chính sách về phụ cấp và phúc lợi

2.1.1.3 Các chính sách về tiền thưởng

2.2. Đánh giá về ưu điểm và hạn chế còn tồn tại

2.2.1 Ưu điểm

2.2.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHÍNH SÁCH TRẢ LƯƠNG VÀ THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT

3.1. Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2019 – 2020.

3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chính sách trả lương và thưởng tại Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt

3.2.1. Nâng cao công tác trả lương và phụ cấp

3.2.2 Nâng cao hính sách tiền thưởng

3.2.3. Các biện pháp khuyến khích cá nhân

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Nâng Cao Chính Sách Tiền Lương Thưởng Cho Nhân Viên Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời GĐ 2019-2020

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Nâng Cao Chính Sách Tiền Lương Thưởng Cho Nhân Viên Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời GĐ 2019-2020 , các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanhđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần thuê làm báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *