Mục Đích, Yêu Cầu Của Việc Thực Tập Tốt Nghiệp

Rate this post

Dưới dây là Mục Đích, Yêu Cầu Của Việc Thực Tập Tốt Nghiệp dành cho các bạn sinh viên ngành Kế toán đang làm báo cáo tốt nghiệp, Mục Đích, Yêu Cầu Của Việc Thực Tập Tốt Nghiệp được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1.       Mục đích của việc thực tập tốt nghiệp

 • Sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để nghiên cứu, phân tích một vấn đề cụ thể trong thực tế;
 • Sinh viên làm quen với hoạt động thực tiễn về kinh doanh, quản trị…tại đơn vị thực tập;
 • Sản phẩm của quá trình thực tập là Báo cáo thực tập tốt nghiệp theo quy định.

2.       Yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình thực tập tốt nghiệp

 • Sinh viên phải tuân thủ các quy định của đơn vị thực tập;
 • Sinh viên cần tận dụng mọi cơ hội trong quá trình thực tập để học hỏi kinh nghiệm của các nhân viên trong đơn vị;
 • Sinh viên thường xuyên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để định hướng tìm hiểu thực tế và để Báo cáo thực tập không bị sai lệch khỏi mục tiêu và yêu cầu ban đầu.
 • Trong quá trình thực tập, khi làm việc với GVHD hoặc với đơn vị thực tập, sinh viên cần ghi chép nghiêm túc, đầy đủ những thông tin thu thập được.

3.       Báo cáo thực tập

 • Hình thức: trình bày phải theo đúng hướng dẫn ở phần phụ lục.
 • Nội dung: nội dung chính của Báo cáo thực tập thể hiện việc vận dụng các lý thuyết đã học để giải quyết một vấn đề cụ thể tại đơn vị thực tập.
 • Nội dung cơ bản của Báo cáo thực tập bao gồm:

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 

+ Phân tích thực trạng của vấn đề tại đơn vị thực tập;

+ Kết luận và bài học kinh nghiệm

 • Xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập

Sinh viên thực tập tại các tổ chức, đơn vị thực tập, sau khi hoàn thành Báo cáo thực tập phải lấy nhận xét của đơn vị thực tập về số liệu và tình hình của đơn vị được sử dụng trong báo cáo, cũng như thái độ trong thời gian thực tập ở đơn vị.

 • Nghiêm cấm sinh viên chép bài của người khác. Trong trường hợp phát hiện sinh viên đạo văn, báo cáo thực tập hoặc khóa luận tốt nghiệp của sinh viên sẽ bị điểm không (0).
 • Khi làm báo cáo, sinh viên có thể tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, nhưng phải trích dẫn trung thực, đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tham khảo theo qui định.

CÁC BƯỚC CƠ BẢN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CHUẨN BỊ

 

1.  Tìm nơi thực

tập

2.  Tìm tài liệu,

định hình chủ đề thực tập

NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1. Tìm hiểu

tình hình Thực tế tại đơn vị,

tham khảo tài

liệu

CHỌN ĐỀ TÀI LÀM BÁO CÁO
LẬP ĐỀ CƯƠNG BC
VIẾT BÁO CÁO, HOÀN CHỈNH BÁO CÁO
1. Tham khảo tài liệu

2.Trao đổi với

GVHD để xác định đề tài

1.  Phác thảo đề cương

2.  Tham khảo tài liệu

3.  Trao đổi với GVHD

4.  Viết báo cáo theo đề cương

đã được

GVHD góp ý.

1. Nhận xét của

đơn vị thực tập

2. Ý kiến của

GVHD

Bước 1: Chuẩn bị

 • Sinh viên liên hệ tìm nơi thực tập;
 • Sinh viên đăng ký và nhận giấy giới thiệu thực tập tại văn phòng khoa ( Phòng 6.08, Lầu 6, toàn nhà LV, cơ sở 3);
 • Sinh viên tìm hiểu thông tin sơ bộ về đơn vị thực tập;
 • Sinh viên tìm hiểu và tham khảo tài liệu để suy nghĩ về chủ đề dự định làm báo cáo.

Bước 2: Nghiên cứu tại đơn vị thực tập

 • Sinh viên tiến hành khảo sát, tìm hiểu tổng quan về đơn vị thực tập
 • Trong những lần tiếp xúc đầu tiên, sinh viên cần nhận biết, hoặc khảo sát được chủ đề thích hợp để chọn làm báo cáo. Cần nắm bắt vấn đề của đơn vị thực tập, có thể phỏng vấn hoặc nhờ sự tư vấn của các nhân viên, nhà quản trị tại đơn vị thực tập để nắm bắt được vấn đề nào nên được nghiên cứu tìm hiểu tại đơn vị thực tập.

Bước 3: Chọn đề tài làm báo cáo thực tập

 • Dựa trên thực trạng tại đơn vị thực tập, dựa vào sở trường, định hướng của cá nhân mà sinh viên chọn chủ đề tiến hành thực tập;
 • Khi chọn chủ đề nghiên cứu, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm ra đề tài phù hợp với khả năng, sở trường của mình cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nơi sinh viên thực tập;

Bước 4: Lập đề cương báo cáo thực tập

 • Sau khi xác định đề tài nghiên cứu, sinh viên sẽ phác thảo đề cương và trao đổi với giảng viên hướng dẫn.
 • Trong quá trình lập đề cương, sinh viên cần tiến hành tham khảo nhiều tài liệu, nguồn dữ liệu hiện có liên quan đến đề tài. Cần trao đổi với nhân viên tại đơn vị thực tập về định hướng, xác định mục tiêu, nội dung dự định tìm hiểu, thu thập tình hình và số liệu.

Bước 5: Viết bản thảo, hoàn thiện báo cáo thực tập

 • Dựa trên đề cương Nghiên cứu, sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn của các nhân viên trong đơn vị thực tập và thường xuyên có mặt tại đơn vị để tìm kiếm số liệu, thu thập tình hính của đơn vị, học hỏi các kinh nghiệm thực tế của các nhân viên trong lĩnh vực đăng ký viết báo cáo. Trên cơ sở các số liệu, kinh nghiệm thu nhận được, sinh viên tiến hành viết bản thảo.
 • Sinh viên cần thường xuyên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để trao đổi thông tin, đồng thời để có được sự hỗ trợ của giảng viên trong khi viết bản thảo báo cáo thực tập.
 • Sau khi hoàn thành bản thảo, sinh viên trình cho giảng viên hướng dẫn đọc và hướng dẫn hoàn chỉnh báo cáo. Sau đó, sinh viên in ra, lấy xác nhận của đơn vị thực tập và nộp đúng theo thời gian quy định của

Sản phẩm nộp về Khoa:

 • Bản báo cáo có đính kèm nhận xét của đơn vị thực tập./.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Sinh viên thực tập và làm báo cáo trong 6 tuần, theo lịch trình như sau:

Lịch trình Trách nhiệm của SV Trách nhiệm của GV
Chuẩn bị –          Khảo sát tại đơn vị thực tập

–          Liên hệ với giảng viên hướng dẫn để sơ bộ xác định đề tài báo cáo.

–     Trao đổi và hướng dẫn cách thức thực hiện.
Tuần thứ 1 –          Thực tập tại đơn vị thực tập

–          Khẳng định chủ đề nghiên cứu

–          Nộp đề cương cho giảng viên

 

–          Sửa đề cương;

–          Trả đề cương đã có ý kiến của giảng viên.

Tuần thứ 2 –          Thực tập tại đơn vị thực tập

–          Nghiên cứu tài liệu, trao đổi với giảng viên về tình hình thực tế của đề tài

–          Trao đổi về tình hình thực tế của đề tài.

 

 

Tuần thứ 3 –          Thực tập tại đơn vị thực tập –     Theo dõi, hướng dẫn cách thức thực hiện
Tuần thứ 4 –          Thực tập tại đơn vị thực tập

–          Nộp bản thảo phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu;

–          Cho ý kiến về nội dung thực trạng của chủ đề tại đơn vị

thực tập

Tuần thứ 5 –          Thực tập tại đơn vị thực tập

–          Nộp bản thảo cho giảng viên

–          Lấy ý kiến đơn vị thực tập về báo cáo, tổng hợp góp ý của đơn vị thực tập và sửa lại báo cáo

Đọc và cho ý kiến về toàn bộ bản thảo báo cáo của sinh viên; trả bản thảo cho SV
Tuần thứ 6 –          Hoàn thiện báo cáo thực tập

–          Nộp báo cáo thực tập cho Khoa

Ký tên và ghi chú nhận xét của GVHD

KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP

Một báo cáo thực tập tốt nghiệp nên có kết cấu như sau:

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

 • Lý do chọn chủ đề nghiên cứu
 • Kết cấu của báo cáo thực tập

CHƯƠNG 2. TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP

 • Mô tả đơn vị thực tập.
 • Mô tả các công việc được giao.
 • Thực trạng chủ đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 • So sánh sự khác biệt giữa tình hình thực tiễn tại đơn vị thực tập thực tập so với lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán

 • Nêu những bài học rút ra được từ việc phân tích nói trên.

THANG ĐIỂM CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP

Tiêu chí đánh giá Điểm
Tinh thần thái độ và ý thức làm việc của sinh viên:

·         Tham gia các buổi tập huấn chuẩn bị cho việc thực tập

·         Liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn đúng theo lịch hẹn hoặc theo đúng tiến độ, thực hiện các yêu cầu do giảng viên hướng dẫn về nội dung báo cáo.

·         Có đánh giá nhận xét tốt từ đơn vị thực tập

2
Hình thức trình bày đúng theo hướng dẫn của Khoa, không có lỗi chính tả trong văn bản, hình ảnh bảng biểu rõ ràng. 1
Chương 1. Mở đầu: Nêu được lý do chọn chủ đề. 1
Chương 2: Tên đề tài báo cáo thực tập

– Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập, bao gồm các nội dung: giới thiệu quá trình hình thành và phát triển đơn vị thực tập, nhiệm vụ – chức năng – định hướng phát triển, quá trình hoạt động chính, cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị thực tập.

– Mô tả các công việc được giao tại đơn vị thực tập.

– Phân tích thực trạng chủ đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập

 

4
Chương 3: So sánh thực tiễn và lý thuyết đã học ở trường, bài học kinh nghiệm cá nhân. 2
Tổng điểm 10

 

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Bài báo cáo thực tập thường được sắp xếp theo thứ tự sau:

 1. Trang bìa (xem trang 13 của tài liệu này): in giấy thường, đóng quyển bìa mềm không có giấy kiếng bên ngoài, không làm bìa mạ vàng.
 2. Trang “Xác nhận của đơn vị thực tập

3.      Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn”- thể hiện cụ thể điểm đánh giá của từng tiêu chí.

 1. Trang “Danh mục các từ viết tắt” (nếu có).
 2. Trang “Mục lục”: nên trình bày trong giới hạn khoảng 2 trang với 3 cấp
 3. Nội dung của báo cáo thực tập: trình bày theo phần hướng dẫn kết cấu như trên
 4. Phần “Phụ lục” (nếu có): ghi các nội dung có liên quan đến báo cáo hoặc các tài liệu gốc được dùng để làm báo cáo. Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2,…) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B,…) và phải có tên.

 Ví dụ:

 • Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán của đơn vị thực tập TNHH
 • Phụ lục 2: Các chứng từ của đơn vị thực tập TNHH ABC

LƯU Ý:

Mở đầu mỗi chương phải qua trang mới.

ĐỊNH DẠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

 1. Số trang của bài báo cáo: từ 15 đến 25 trang.
 2. Khổ giấy: A4, in một mặt
 3. Kiểu chữ (font): Times New Roman, font Unicode

Font style:

 • Tiêu đề cấp 1 (heading 1): viết hoa, cỡ chữ 20, in đậm, canh giữa
 • Tiêu đề cấp 2 (heading 2): viết hoa, cỡ chữ 16, in đậm, canh trái
 • Tiêu đề cấp 3 (heading 3): viết thường, cỡ chữ 16, in đậm, canh trái
 • Văn bản (body text): viết thường, cỡ chữ 13, canh justified
 • Tên bảng, biểu, sơ đồ…: viết thường, cỡ chữ 13, in đậm, canh giữa
 • Nguồn: viết thường, cỡ chữ 11, in nghiêng, nằm phía dưới và bên trái của bảng, biểu hay hình

4.        Paragraph:

Cách dòng (line spacing): Multiple (at 1.5)

Cách đoạn (spacing): Before: 6 pt; After: 6 pt

5.        Định lề (margin):

 • Top : 2,0 cm
 • Bottom : 2,0 cm
 • Left : 3,0 cm
 • Right : 2,0 cm
 • Header : 1,5 cm
 • Footer : 1,5 cm
 1. Đánh số trang: đánh máy, dưới mỗi trang, canh phải
 2. Đánh số các chương mục: nên đánh theo số Ả Rập (1, 2, 3…), không đánh theo số La Mã (I, II, III,…) và chỉ đánh số tối đa 3 cấp theo qui định sau:
  • Tên chương: định dạng theo tiêu đề cấp 1 (heading 1). Ví dụ:

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • Đề mục cấp 2: định dạng theo tiêu đề cấp 2 (heading 2), bắt đầu bằng số thứ tự của chương. Ví dụ:

2.1 GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

(trong đó, số 2 đầu tiên là của chương 2, số 1 thứ hai là phần 1 của chương 2)

 • Đề mục cấp 3: định dạng theo tiêu đề cấp 3 (heading 3). Ví dụ:

2.1.1 Quá trình hình thành

(trong đó, số 1 đầu tiên là của chương 2, số 1 thứ hai là phần 1 của chương 2, số 1 thứ ba là mục 1 trong phần 1 của chương 2)

QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ

Hình sơ đồ, bảng biểu không quá 1/2 trang. Size chữ 12.

Hình vẽ, bảng biểu hoặc đồ thị phải đánh số, số được đánh theo từng loại và bao gồm luôn số thứ tự của chương. Ví dụ:

            Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu nhân sự của đơn vị thực tập XYZ

        (Nguồn:……)

(trong đó, số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương, số 1, 2… tiếp theo là số thứ tự của hình trong chương đó)

Bảng biểu phải có tên, có đơn vị tính, có nguồn.

Chú ý:

 • Số phải được phân cách hàng ngàn bằng dấu chấm (.) và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy (,).
 • Số phải được canh phải, không canh giữa và không canh trái
 • Số trong cùng một bảng, biểu hay đồ thị phải có cùng số lượng số thập phân. Tức là nếu lấy 2 số thập phân thì toàn bộ số trong cùng một bảng đều phải có 2 số thập phân.
 • Không nên để một bảng, sơ đồ cũng như tên và nguồn của bảng, biểu, đồ nằm ở hai trang. Cố gắng để cùng ở một

Ví dụ:
Bảng 1.1: Doanh thu của đơn vị thực tập: 2014- 2016

ĐVT: triệu đồng

Năm 2014 2015 2016 2017
Doanh thu 2.017.845,25 2.037.425,86 2.100.008,32 2.123.005,06

Trên đây là mẫu Mục Đích, Yêu Cầu Của Việc Thực Tập Tốt Nghiệp được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo