Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất

Rate this post

Ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất hay nhất từ trước đến nay mà chắc hẳn các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập rất cần đến tài liệu hữu ích này,thế thì bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu mẹo viết báo cáo thực tập đáng để xem và tham khảo.Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là quy trình viết báo cáo thực tập, phương pháp tìm hiểu và thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập, yêu cầu viết báo cáo thực tập, phạm vi thực tập tốt nghiệp, nội dung và quy trình viết báo cáo thực tập cuối cùng là lựa chọn đề tài và viết báo cáo thực tập. Hy vọng nguồn tài liệu mình sắp chia sẻ sau đây sẽ giúp cho các bạn sinh viên nhạnh chóng hoàn thành được bài báo cáo của mình.

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo với đa dạng đề tài phổ biến điểm cao, nếu như nguồn tài liệu mình triển khai dưới đây chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn cần viết thuê một bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến nhận viết báo cáo thực tập thuê của chúng tôi qua zalo : 0973.287.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất.

1.Quy trình viết Báo cáo thực tập.

 • Bước 1: Lựa chọn đề tài: Sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn (Xem thêm hướng dẫn đề tài đính kèm)
 • Bước 2: Viết đề cương sơ bộ khoảng 02 trang. Bước này cần hoàn thành trong 2-3 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương (gửi trực tiếp hoặc gửi qua địa chỉ e-mail của giáo viên).
 • Bước 3: Viết đề cương chi tiết khoảng 04 trang, gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý (gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ e-mail) để giáo viên duyệt và gửi lại. Công việc này cần được hoàn thành trong 2-3 tuần. Đề cương chi tiết được phê duyệt sẽ đóng kèm ở sau Báo cáo thực tập.
 • Bước 4: Viết bản thảo của Báo cáo/ Chuyên đề. Nếu cần có sự góp ý và được sự đồng ý của giáo viên, nên trước khi hết hạn ít nhất 20 ngày (đối với BCTT) và 7 ngày đối với (CĐTN), bản thảo phải được hoàn tất để gửi và kịp nhận lại bản đã được giáo viên góp ý.
 • Bước 5: Viết, in bản báo cáo/chuyên đề hoàn chỉnh, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn.

XEM THÊM : Nhận Viết Báo Cáo Thực Tập Thuê

2.Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu viết Báo cáo thực tập.

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một số cách thức thu thập thông tin cần thiết:

 • Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu,… liên quan đến đơn vị, đến công tác quản lý, sản xuất của đơn vị.
 • Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (Nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, có thể ghi ra giấy để tiết kiệm thời gian).
 • Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.
 • Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu có liên quan. Lưu ý các mẫu biểu chỉ có ý nghĩa minh họa cho phương pháp hay quy trình đó tại đơn vị. Có thể không cần số liệu nhưng phải trình bày được phương pháp và quy trình hiện đang được sử dụng.

Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp

Mục đích:

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Kế toán, và Thương mại điện tử, đồng thời học hỏi và làm quen với môi trường làm việc tại các đơn vị; qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả về một đề tài khoa học bằng một chuyên đề tốt nghiệp.

3.Yêu cầu viết Báo cáo thực tập.

3.1.Đối với sinh viên:

 • Hiểu về lý thuyết Quản lý công nghiệp/ Kế toán/ Thương mại điện tử và kiến thức bổ trợ liên quan.
 • Tìm hiểu thực tiễn về những nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
 • Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.
 • Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong chuyên đề tốt nghiệp.

XEM THÊM : Báo Cáo Thực Tập Sở Tư Pháp

3.2.Giáo viên hướng dẫn:

 • Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về quá trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
 • Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp họ thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp.
 • Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

4.Phạm vi thực tập tốt nghiệp:

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các loại hình đơn vị sau:

 • Doanh nghiệp sản xuất.
 • Doanh nghiệp thương mại.
 • Doanh nghiệp dịch vụ.
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng.
 • Các tổ chức tương đương có liên quan.

5.Nội dung, quy trình thực tập viết báo cáo thực tập

Nội dung thực tập:

Khi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện các công việc sau đây:

5.1.Tìm hiểu về đơn vị thực tập.

Bao gồm:

 • Quá trình hình thành và phát triển.
 • Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
 • Nhiệm vụ, chức năng và định hướng/ kế hoạch phát triển.
 • Tổ chức công tác quản lý của đơn vị.
 • Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: Phân tích công tác quản lý vật tư, TSCĐ của đơn vị; cách thức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của đơn vị, xây dựng kênh bán hàng online, quản lý hệ thống thanh toán điện tử v.v…

XEM THÊM : Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Văn Phòng

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất
Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất

5.2.Nghiên cứu tài liệu.

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

 • Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, Internet,…
 • Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị thông qua tài liệu thu thập.

5.3.Tiếp cận công việc thực tế.

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

6. Lựa chọn đề tài và viết báo cáo thực tập.

 • Viết báo cáo thực tập:

Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất đề tài sinh viên lựa chọn và viết cho Báo cáo thực tập có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của xã hội chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.

Trong báo cáo, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại đơn vị thực tập hoặc thực tiễn hiện có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.

Báo cáo thực tập sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, đề xuất nêu ra trong chuyên đề. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo do sinh viên thực hiện.

 • Chuyên đề tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp:

Những sinh viên đủ điều kiện viết Chuyên đề tốt nghiệp / Khóa luận tốt nghiệp sẽ tiếp tục phát triển báo cáo thực tập của mình lên thành Chuyên đề tốt nghiệp hoặc có thể lựa chọn một mảng đề tài mới và bắt đầu nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp.

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất chuyên đề tốt nghiệp sau khi hoàn thành phải có sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện về việc cho phép bảo vệ tốt nghiệp, trên cơ sở đó tác giả sẽ bảo vệ trước hội đồng tốt nghiệp và chỉnh sửa các nội dung cần chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng để hoàn tất học phần khóa luận tốt nghiệp của mình.

Bài viết trên đây là toàn bộ Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Đạt Điểm Cao Nhất mà mình đã chọn lọc nội dung và liệt kê đến cho các bạn xem và tham khảo, các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập đương nhiên không thể bỏ qua bài viết này. Nếu như nguồn tài liệu trên chưa đủ để làm bạn hài lòng, hoặc bạn đang cần viết thuê một bài báo cáo hoàn chỉnh. Mọi vấn đề bạn đang gặp trục trặc trong quá trình làm bài báo cáo thì hãy tìm đến dịch vụ nhận viết báo cáo thực tập thuê qua zalo : 0973.287.149 chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo