Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng Và Thu Tiền tại Công Ty ABC

Rate this post

Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng Và Thu Tiền tại Công Ty ABC dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng Và Thu Tiền tại Công Ty ABC được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề cương báo cáo thực tập: KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Kết cấu của khóa luận

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập , giá rẻ 

1.1.Khái niệm Hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB)

1.2.Kiểm soát chu trình doanh thu bán hàng và thu tiền

1.2.1. Khái quát về chu trình bán hàng và thu tiền

1.2.1.1. Đặc điểm của chu trình bán hàng – thu tiền

1.2.1.2 Các phương thức bán hàng thu tiền trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

1.2.2. Mục tiêu và các thủ tục kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền

1.2.2.1. Những rủi ro thường xảy ra trong chu trình bán hàng thu tiền

1.2.2.2. Thủ tục kiểm soát đối với chu trình bán hàng và thu tiền

1.2.3. Tổ chức xử lý thông tin phục vụ kiểm soát chu trình bán hàng thu tiền

1.2.3.1 Điều kiện ghi nhận doanh thu

1.2.3.2. Tổ chức chứng từ

1.2.3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán

1.2.3.4. Các báo cáo kế toán trong quá trình tiêu thụ

1.2.3.5. Những thủ tục kiểm soát chung

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ABC

2.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.2.1. Chức năng

2.2.2. Nhiệm vụ

2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

2.4. Mặt hàng kinh doanh

2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng

2.5.1. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật cùa nhà hàng

2.6. Chính sách nhân sự ảnh hưởng đến đặc điểm kinh doanh của nhà hàng

2.7. Tổ chức hệ thống quản lý tại công ty

2.7.1. Chính sách xây dựng kế hoạch kinh doanh

2.7.3. Sơ đồ tổ chức

2.7.4. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận

2.8. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty

Xem Thêm ==> 999+ chuyên đề tốt nghiệp Kế toán 

2.8.1. Hệ thống kế toán

2.8.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

2.8.3. Hình thức sổ kế toán

2.8.4. Hệ thống chứng từ

2.8.5. Hệ thống tài khoản

2.8.6. Hệ thống báo cáo kế toán

2.8.7. Chính sách kế toán áp dụng

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC

3.1. Mô tả hoạt động bán hàng thu tiền tại Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

3.2 Các qui định và chính sách chung liên quan qui trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

3.3 Tổ chức xử lý thông tin chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty

3.3.1 Tổ chức chứng từ

3.3.2 Tổ chức tài khoản và sổ sách kế toán

3.3.3 Tổ chức báo cáo

3.4 Các thủ tục kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

3.4.1. Đối với nghiệp vụ bán hàng

3.4.2. Đối với nghiệp vụ thu tiền

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ

4.1.Nhận xét

4.1.1 Môi trường kiểm soát đối với Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

4.1.2 Đánh giá rủi ro

4.1.3 Hoạt động kiểm soát

4.2 Tổng hợp các vấn đề còn tồn tại

4.3 Giải pháp

4.4 Một số kiến nghị

 


Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng Và Thu Tiền tại Công Ty ABC được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo