Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Tnhh Thương Mại, Vật Tư Thiết Bị Ánh Dương

  1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ ÁNH DƯƠNG

Công ty TNHH TM Vật tư Thiết bị Ánh Dương được thành lập theo quyết định số 0201727236 ngày 01 tháng 01 năm 2016 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp có trụ sở tại Tổ dân phố Cát Bi, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Chức năng: Công ty TNHH thương mại vật tư thiết bị Ánh Dương là Công ty chuyên ngành cung ứng lao động, vệ sinh công nghiệp và quản trị hệ thống máy vi tính.

Mình nhận giải bài tập đề án tốt nghiệp kế toán TOPICA, chi phí hợp lí, đảm bảo bài làm đúng và đủ độ dài. Mình có nhận chép tay, đóng cuốn nếu bạn nào có nhu cầu. SĐT/ZALO: 0973287149

Thông tin chung về công tác kế toán:

  • Chế độ kế toán áp dụng tại công ty được thực hiện theo những quy địnhsau:
  • Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàngnăm
  • Đơn vị sử dụng tiền tệ trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: bằng đồng tiền Việt Nam
  • Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật kýchung
  • Phương pháp kế toán tài sản cố định: phương pháp khấu hao đường thẳng;
  1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG

Trong quý 1 năm 2017 Công ty có phát sinh các sự kiện liên quan tới tiền như sau:

Nghiệp vụ 1: Phiếu thu số PT01 ngày 05/01/2017: thu tiền bán bàn ghế gỗ của khách hàng Ánh Mây -Địa chỉ: 45 – Phường Cát Dài – Lê Chân – TP Hải Phòng, theo hóa đơn GTGT số 0000541 ngày 05/01/2017 với số tiền là 8.800.000 đồng ( đã bao gồm thuế GTGT 10%)

Nghiệp vụ số 02: Phiếu thu số PT04 ngày 10/01/2017: Công ty TNHH Đức Lâm (Địa chỉ: 85 – Phường An Biên – Quận Lê Chân – TP Hải ) trả tiền nợ kỳ trước với số tiền là: 16.500.000 đồng.

Nghiệp vụ số 03: Phiếu thu số PT08 ngày 15/01/2017: Ông Nguyễn Nhật Túc rút tiền gởi ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam- CN Hải Phòng về nhập quỹ với số tiền là : 40.000.000 đồng.

Nghiệp vụ số 04: Phiếu chi số PC02 ngày 10/01/2017: chi tiền mua vật tư theo hóa đơn số 0040395 của DNTN Hải Ngọc với số tiền là 18.150.000đồng.

Nghiệp vụ 05:  Giấy báo có GBC03 ngày 22/01/2017 : thu tiền bán hàng của công ty TNHH Thanh Hoa theo hóa đơn GTGT số 0000553 với số tiền là 55.000.000 đồng

 Nghiệp vụ 06: Giấy báo có số GBC04 ngày 25/01/2017: nhận được lãi tiền gửi với số tiền 4.576.667 đồng.

Nghiệp vụ 07: Giấy báo nợ số GBN01 ngày 07/01/2017: trả nợ cho công ty TNHH Nguyên Cường với số tiền 15.000.000 đồng.

Nghiệp vụ 08: Giấy báo nợ số GBN03 ngày 20/01/2017: trả tiền hàng mua nguyên vật liệu về nhập kho theo hóa đơn GTGT số 0000451 ngày 20/01/2017 số tiền là 35.024.000 đ.

Nghiệp vụ 09: Giấy báo nợ số GBN04 ngày 25/01/2017: trả nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng, số tiền 80.000.000

Mình nhận viết báo cáo thực tập thuê cho các bạn sinh viên có nhu cầu, không có thời gian viết bài, không có thời gian thực tập, bận học lại môn và một  số lí do khác khiến các bạn không thể viết bài. Các bạn có nhu cầu tư vấn liên hệ mình qua  SĐT/ZALO: 0973287149

, ,

Trả lời