Đề tài: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế

Đề tài: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế. Đây là Đề tài viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán điểm cao. Được Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn. Các bạn cần phải áp dụng những kiến thức chuyên ngành được học vào công việc thực tập.

Thêm vào đó, các bạn cũng cần biết được cơ cấu tổ chức, quy định thuế, tình hình tài chính công ty, thị trường kinh doanh, số lượng chi thu tại công ty,… Khi đã có đủ dữ kiện phục vụ cho việc viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài tài: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Thuế.

Việc các bạn cần làm tiếp đó là triển khai làm Đề cương viết báo cáo thực tập ngành kế toán. Dưới đây, là một Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán mà Vietbaocaothuctap.net chia sẻ. 

Nếu bạn nào có nhu cầu cần viết đề cương báo cáo thực tập hoặc triển khai viết báo cáo với đề tài mới thì hãy liên hệ đến SĐT/ ZALO: 0973 287 149

Đề cương viết báo cáo thực tập: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế

Chương I : Những Vấn Đề Chung Về Thuế Giá Trị Gia Tăng

1.1 Khái niệm , đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng

 • 1.1.1 Khái niệm của thuế giá trị gia tăng.
 • 1.1.2 Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng
 • 1.1.3 Vai trò  của thuế giá trị gia tăng  .

1.2 Nhiệm vụ của kế toán thuế giá trị gia tăng

1.3 Các quy định về thuế giá trị gia tăng hiện hành.

 • 1.3.1 Luật thuế và văn bản thuế giá trị gia tăng
 • 1.3.2 Mức thuế giá trị gia tăng.
 • 1.3.3 Đối tượng tính thuế giá trị gia tăng
 • 1.3.4 Hoàn thuế giá trị gia tăng

1.4 Kế toán chi tiết thuế giá trị gia tăng.

 • 1.4.1 Chứng từ.
 • 1.4.2 Sổ kế toán chi tiết.

1.5 Kế toán tổng hợp thuế giá trị gia tăng

 • 1.5.1 Tài khoản sử dụng.
 • 1.5.2 Sổ sách.
 • 1.5.3 Phương pháp kế toán thuế giá trị gia tăng
 • 1.5.4 Hình thức ghi sổ

Chương II: Công Tác Thuế Gía Trị Gia Tăng Tại Công Ty

2.1. Tổng quan về Công ty

 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty
 • 2.1.2 Bộ máy kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty

2.2. Thực trạng thuế giá trị gia tăng tại công ty.

 • 2.2.1 Kế toán thuế gtgt đầu vào.
 • 2.2.2 Kế toán thuế gtgt đầu ra.
 • 2.2.3 Tờ khai thuế

Chương III: Nhận Xét Và Một Số Đề Xuất Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thuế GTGT Tại Công Ty

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty

3.2 Nhận xét về công tác kế toán thuế giá trị gia tăng.

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm

3.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty.

Kết Luận

Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế
Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế

Cách làm báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán với đề tài: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế

 Lời Nói Đầu

Xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế cũng theo đó mà có những thay đổi cả tích cực và tiêu cực. Để chạy đua và phát triển cùng xã hội. Những năm qua, cùng với sự thay đổi của nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp. Các công ty đặc biệt là ở bộ phận kế toán cũng không ngừng đổi mới. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán để phù hợp với phương thức sản xuất – kinh doanh. Và phát huy được những ưu thế trong doanh nghiệp.

Ngày nay, mỗi Nhà nước không thể tồn tại riêng biệt mà muốn phát triển kinh tế – xã hội. Nó đòi hỏi cần phải có sự hợp tác khu vực, hợp tác quốc tế. Xu hướng đó dẫn tới yêu cầu đối với mỗi Nhà nước là phải cải cách cơ chế, chính sách của mình để hội nhập và phát triển. Một trong số đó, cải cách thuế là một nội dung rất quan trọng nhằm phát huy tác dụng của công cụ thuế trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Sao cho phù hợp với môi trường kinh doanh của cả trong và ngoài nước. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài. Hay nói cách khác, thuế cũng là một công cụ có hiệu quả để góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhằm thúc đẩy sự hòa hợp kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán tại Vietbaocaothuctap.net

Đặc biệt đối với các yêu cầu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong công cuộc tiếp tục đổi mới. Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở rộng hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới, đòi hỏi chính sách kinh tế vĩ mô nói chung. Và chính sách thuế nói riêng phải phù hợp để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững.  Thuế GTGT có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ bởi đem lại nguồn thu ổn định cho Ngân sách Nhà nước.

Mà còn giúp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp chính là cầu nối quan trọng giữa tổ chức, cá nhân tiêu dùng và Nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT. Bởi người trả thuế GTGT là người tiêu dùng cuối cùng hay nói cách khác, doanh nghiệp. Chính là đơn vị nộp thuế thay cho người tiêu dùng sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT. Việc hạch toán các loại thuế một cách đầy đủ và chính xác theo đúng pháp luật là điều hết sức cần thiết, thể hiện sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

   Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian thực tập tại Công ty. Em đã nghiên cứu đề tài Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.

, , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *