Hướng dẫn viết báo cáo thực tập nghề nghiệp dành cho sinh viên, điểm cao!!

Thực tập nghề nghiệp là gì?

Thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc thuộc học kỳ cuối của chuyên ngành. Trong học phần này, sinh viên sẽ khám phá, quan sát, phân tích thực tế các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến các đơn vị thực hiện chức năng marketing của một doanh nghiệp; liên hệ, đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn các vấn đề liên quan đến hoạt động tác mghiệp trong một doanh nghiệp/tổ chức; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các kiến nghị cần thiết cho các bên liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Thông qua học phần này,sinh viên sẽ lĩnh hội tri thức và kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý các quy trình tác nghiệp về; trau dồi đạo đức, phong cách nghề nghiệp để chuẩn bị trở thành một chuyên viên nghề trong tương lai.

Đề cương sơ bộ viết báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty

Vietbaocaothuctap.net sẽ hướng dẫn các bạn viết báo cáo thực tập nghề nghiệp điểm cao

Chương 1: Giới thiệu đơn vị thực tập: (Viết từ 03 đến 04 trang)

Sinh viên mô tả cơ quan, đơn vị thực tập gồm các thông tin cơ bản sau:

 • Thông tin về đơn vị, địa vị pháp lý; Lĩnh vực hoạt động.
 • Khái quát quá trình hình thành và phát triển
 • Tóm tắt cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự.
 • Tóm tắt nội dung và quy trình nghiệp vụ chính của đơn vị; Vị trí thực tập;
 • Một số kết quả đạt được.

Chương 2: Mô tả nội dung thực tập: (Viết từ 07 đến 08 trang)

 • Nội dung các công việc đã thực hiện tại cơ quan,

Những công việc nào đã được sinh viên thực hiện trong quá trình thực tập? Sinh viên cần nêu rõ:

– Nội dung các công việc được trình bày theo thứ tự thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc thực tập.

– Sinh viên cần nêu rõ về số lượng công việc đã thực hiện trong khoảng thời gian thực tập.

– Tóm tắt lại quá trình thực hiện công việc (quy trình, thủ tục thực hiện đối với công việc được giao).

– Kết quả công việc.

 • Những kiến thức, kỹ năng được đào tạo tại trường áp dụng tại cơ quan, đơn vị nơi sinh viên thực tập

Những kiến thức pháp luật, kỹ năng sinh viên được đào tạo tại trường được áp dụng như thế nào để giải quyết đối với từng công việc sinh viên thực hiện tại nơi thực tập? Sinh viên lưu ý phải nêu rõ đối với từng công việc thực hiện.

 • Những kiến thức, kỹ năng sinh viên học được tại cơ quan, đơn vị thực tập

Những kiến thức pháp lý, kỹ năng nào sinh viên học được trong quá trình thực tập tại cơ quan, đơn vị? Tầm quan trọng của các kiến thức, kỹ năng này trong quá trình giải quyết công việc sau khi sinh viên tốt nghiệp là gì?

 • Giải quyết các vấn đề trong quá trình thực tập liên quan đến nhiệm vụ được giao

– Những vấn đề sinh viên gặp phải khi thực hiện các công việc được giao là gì? Sinh viên giải quyết vấn đề gặp phải như thế nào? Những gì làm được và chưa được?

– Nêu các vấn đề gặp phải trong quá trình thực tập. Nói rõ cách giải quyết vấn đề, những gì làm được và chưa làm được, lý do tại sao?

Xem thêm: 

Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho bản thân sau khi thực hiện chương trình trình thực tập

(kết quả thu được thông qua thời gian thực tập) . (Viết từ 05 đến 07 trang)

 • 3.1. Kiến thức
 • 3.2. Kỹ năng ngôn ngữ
 • 3.3. Kỹ năng mềm (kỹ năng quan sát, sắp xếp hồ sơ…)
 • 3.4. Kỹ năng xử lý tình huống
 • 3.5. Kỹ năng thu thập dữ liệu, cách lấy nguồn tài liệu

– Dựa vào thực tế kinh nghiệm thực tập, theo sinh viên chương trình giảng dạy tại nhà trường cần có những thay đổi như thế nào để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của thực tiễn công việc.

– Theo sinh viên thì những kiến thức pháp lý và kỹ năng nào sinh viên viên cần được trang bị thêm để đáp ứng cho nghề nghiệp tương lai? (Những kỹ năng, kiến thức nào không được trang bị mà thực tế rất cần để làm việc?).

– Những kiến thức pháp lý hoặc kỹ năng nào được trang bị tại trường nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp với thực tế?

– Những đề xuất khác của sinh viên là gì? (nếu có)

Phần kết luận: (Viết khoảng 2 đến 3 trang)

Thứ nhất, tự nhận xét của sinh viên về quá trình thực tập tốt nghiệp:

 •           Một là: Chấp hành nội quy, quy định nơi thực tập.
 •           Hai là: Mối quan hệ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi thực tập.
 •           Ba là: Mối quan hệ với các thành viên trong nhóm thực tập (nếu có).
 •           Bốn là: Mức độ hoàn thành công việc tại nơi thực tập.
 •           Năm là: Những vấn đề cần rút kinh nghiệm và khắc phục.

Thứ hai, định hướng phát triển nghề nghiệp

 •           Một là: Xác định, mô tả và phân tích được định hướng nghề nghiệp phù hợp năng lực và nhu cầu cá nhân.
 •           Hai là: Cơ hội và thách thức về định hướng nghề nghiệp.

Hiện tại, Vietbaocaothuctap.net có Dịch vụ viết thuê báo cáo nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên viết bài và hoàn thành con đường tri thức . Liên hệ ngay Zalo 0973 287 149 để được tư vấn đề tài miễn phí và hỗ trợ viết bài nhanh chóng, kịp thời. 

Trả lời