Báo cáo thực tập nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Các bạn sinh viên ngành marketing chuẩn bị viết báo cáo tốt nghiệp hẳn đang còn phân vân và băn khoăn việc nên chọn đề tài nào thì ở bài viết này, Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn một đề tài cụ thể: Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Hoặc các bạn có thể tham khảo Danh sách đề tài viết báo cáo thực tập Marketing được chia sẻ tại website nhé!

Đề tài: Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Tiếp theo, Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập Marketing Tuy nhiên, do mỗi trường sẽ có một quy định yêu cầu về cấu trúc, bố cục riêng nên các bạn tham khảo và điều chỉnh lại sao cho phù hợp với trường nhé!

Chương 1: Cơ sở lý luận chung và cơ sở thực tiễn về hoạt động nhượng quyền thương mại

  • 1.1. Khái quát chung về hoạt động nhượng quyền thương mại
  • 1.2. Các hình thức nhượng quyền thương mại
  • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương mại
  • 1.4. Kinh nghiêm nhượng quyền của một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Na

Xem them:

Chương 2: Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

  • 2.1. Quá trình phát triển nhượng quyền thương mại tại Việt Nam
  • 2.2. Thực trạng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017
  • 2.3. Đánh giá chung

Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện nhƣợng quyền thƣơng mại tại Việt Nam

  • 3.1. Dự báo xu hướng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam
  • 3.2. Dự báo tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2025
  • 3.3. Giải pháp hoàn thiện nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

Kết luận

Vietbaocaothuctap.net hy vọng bài viết này giúp ích đến các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập Marketing. Ngoai ra, nếu gặp phải khó khăn hoặc có điều cần được giải đáp các bạn liên hệ ngay Zalo: 0973 287 149 để được tư vấn và báo giá chi tiết thêm về Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Trả lời