Báo cáo về hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty

Quản trị nguồn nhân lực có nhiều chủ đề để các bạn sinh viên lựa chọn Đề tài viết báo cáo thực tập, ví dụ: Tuyển dụng nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự, lương thưởng,.. Tuy nhiên, sẽ có những bạn khá giỏi muốn thử sức bản thân thì thường chọn Đề tài viết báo cáo thực tậpNhân sự rộng hơn. Và đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty mà Vietbaocaothuctap.net chia sẻ chính là một gợi ý mà các bạn không nên bỏ qua.

Bài viết chia sẻ kèm Đề cương viết báo cáo thực tập Quản trị nhân sự nhưng, mỗi trường đại học sẽ có một cấu trúc và quy định về Đề cương chi tiết riêng. Các bạn cần điều chỉnh lại sao cho phù hợp với yêu cầu nhà trường và GVHD nhé!

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực

1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

 • 1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3. Tầm quan trọng và vai trò quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.4.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực

 • 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
  • 1.2.1.1 Khái niệm
  • 1.2.1.2 Tiến trình họach định
 • 1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
  • 1.2.2.1 Khái niệm
  • 1.2.2.2.Nguồn tuyển dụng
  • 1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
 • 1.2.3 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
  • 1.2.3.1 Khái niệm
  • 1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo
  • 1.2.3.3. Vai trò của đào tạo
  • 1.2.3.4 Tiến trình đào tạo
  • 1.2.3.5 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
 • 1.2.4 Duy trì nguồn nhân lực
  • 1.2.4.1 Khái niệm
  • 1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất
  • 1.2.4.3.Đãi ngộ tinh thần

Xem thêm: TOP 10 Đề tài Nhân sự viết báo cáo thực tập, ĐIỂM CAO!!!

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty du lịch lữ hành

2.1 Tổng quan về công ty TNHH Thử Thách Việt

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
  • 2.1.1.1. Quá trình hình thành
  • 2.1.1.2.Quá trình phát triển
 • 2.1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn
  • 2.1.2.1.Nhiệm vụ
  • 2.1.2.2. Quyền hạn
 • 2.1.3.Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty
  • 2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức nhân sự
  • 2.1.3.2.Chức năng của các phòng ban
 • 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây

2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thử Thách Việt.

 • 2.2.1. Tình hình nguồn nhân lực trong 3 năm gần đây
  • 2.2.1.1. Theo giới tính
  • 2.2.1.2. Theo độ tuổi
  • 2.2.1.3. Theo trình độ chuyên môn
 • 2.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
  • 2.2.2.1.Kế hoạch tuyển dụng
  • 2.2.2.2.Phân tích công việc
  • 2.2.2.3.Tiêu chuẩn tuyển dụng
  • 2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng
 • 2.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
  • 2.2.3.1 Nguồn tuyển dụng
  • 2.2.3.2. Hình thức tuyển dụng
  • 2.2.3.3. Quy trình tuyển dụng
  • 2.2.3.4 Kết quả tuyển dụng
 • 2.2.4.Hoạt động đào tạo và phát triển
  • 2.2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
  • 2.2.4.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
  • 2.2.4.3 Hình thức đào tạo
  • 2.2.4.4 Số lượng đào tạo
  • 2.2.4.5 Kinh phí đào tạo
 • 2.2.5 Duy trì nguồn nhân lực
  • 2.2.5.1 Đãi ngộ tinh thần
  • 2.2.5.2 Đãi ngộ vật chất

2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thử Thách Việt.

 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm

Xem thêm: Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty

3.1 Phướng hướng và mục tiêu phát triển của công ty TNHH Thử Thách Việt.

 • 3.1.1 Phương hướng phát triển
 • 3.1.2 Mục tiêu

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thử Thách Việt.

 • 3.3 Một số kiến nghị
 • 3.3.1 Đối với Nhà nước
 • 3.3.2 Đối với công ty

KẾT LUẬN

Trên đây, là một Đề cương chi tiết báo cáo thực tập Nhân sự với đề tài cụ thể:Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty  mà mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên. Trong quá trình viết báo cáo, sẽ khó tránh khỏi những khó khăn khiến bạn bị chậm trễ hoặc bạn chưa có kinh nghiệm viết bài nên bài viết không đạt chất lượng. 

Đừng lo lắng, đã có Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói tại Vietbaocaothuctap.net luôn sẵn sàng, nhanh chóng tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời. Các bạn liên hệ ngay Zalo: 0973 287 149 nhé!

Trả lời