Hạn Chế Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế Tại Ngân Hàng Á Châu

Rate this post

Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Hạn Chế Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế Tại Ngân Hàng Á Châu dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Hạn Chế Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế Tại Ngân Hàng Á Châu được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề cương báo cáo thực tập: Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

 1. Lý do chọn đề tài

Công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam theo hướng mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế đã mang lại những thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực mới cho nước ta để tiếp tục hội nhập sâu sắc hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trước yêu cầu đó, ngành tài chính ngân hàng cũng vào cuộc, mà biểu hiện đầu tiên là sự gia tăng không ngừng về mạng lưới hoạt động. Ngày nay các ngân hàng hiện đại hoạt động đa năng nhằm tăng thu nhập không những từ các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, mà ngày càng mở rộng các nghiệp vụ ngoại bảng như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, bảo lãnh… Các hoạt động ngoại bảng mang lại thu nhập cho ngân hàng dưới dạng phí ngày một tăng không những về mặt số lượng mà cả tỷ trọng. Trong số các nghiệp vụ ngoại bảng, thì thanh toán quốc tế đối với các NHTM Việt Nam là nghiệp vụ quan trọng nhất, có tốc độ tăng trưởng mạnh, mang lại cho ngân hàng khoản thu phí ngày một tăng; thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế để chấp nối phát triển các nghiệp vụ khác như mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, mở rộng quan hệ tài khoản, tín dụng…Do đó, nghiệp vụ thanh toán quốc tế có thể được xem là nghiệp vụ ngoại bảng đặc trưng cho các NHTM Việt Nam ngày nay.

Tuy nhiên, thanh toán quốc tế cũng như các hoạt động ngoại bảng khác, tiềm ẩn khá nhiều rủi ro vì sự phức tạp và đa dạng của yếu tố quốc tế đem đến; đặc biệt, khi một số người cho rằng hoạt động thanh toán quốc tế mang lại thu nhập hấp dẫn nhưngngân hàng không hề phải bỏ vốn, càng làm cho họ chủ quan lơ là, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các nội dung và biện pháp nhằm quản lý các rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại là một nhu cầu khách quan và hợp với quy luật. Đề tài với tiêu đề “Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng”. Hi vọng sẽ giải quyết các yêu cầu của vấn đề đặt ra

 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Thứ nhất, đề tài trình bày những cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế. Từ những cơ sở lý luận này, sẽ đưa ra những rủi ro có thể xảy ra đối với từng phương thức thanh toán cụ thể .

Thứ hai, dựa vào thực tế vận dụng phương thức thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng, những trường hợp rủi ro đã xảy ra trong thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả cho Ngân hàng. Cuối cùng, đề tài đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ 

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

Phạm vi nghiên cứu:

Không gian: việc nghiên cứu luận văn được thực hiện trong phạm vi hoạt động của Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

Thời gian: các báo cáo hoạt động thanh toán quốc tế trong giai đoạn từ 2017-2019

 1. Phương pháp nghiên cứu:

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, chuyên đề này đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để luận giải các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, các phương pháp nghiên cứu sau đã được sử dụng: phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh dựa trên cơ sở số liệu thống kê của Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng.

 1. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mục lục, mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 5 chương như sau:

 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài
 • Chương 3: Giới thiệu về đơn vị thực tập
 • Chương 4: Đánh giá tình hình thực tế về những nội dung yêu cầu của đề tài
 • nghiên cứu tại đơn vị thực tập
 • Chương 5: Giải pháp và kiến nghị

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

2.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế

2.1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế

2.1.2 Các điều kiện trong thanh toán quốc tế

2.1.3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng

2.1.4 Vai trò của thanh toán quốc tế

2.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế

2.2.1 Khái niệm về rủi ro

2.2.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế

2.2.2.1 Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý

2.2.2.2 Rủi ro về quản lý ngoại hối

2.2.2.3 Rủi ro tác nghiệp

2.2.2.4 Rủi ro tín dụng

2.2.2.5 Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán quốc tế

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

3.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

3.1.1 Những cột mốc

3.1.2 Thành tích và sự ghi nhận

3.1.3 Kết quả họat động kinh doanh

3.1.3.1 Về huy động vốn

3.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TÊ VÀ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TÊ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Ngân Hàng 

4.1 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

4.1.1 Doanh số thanh toán quốc tế

4.1.2 Tỷ trọng các phương thức thanh toán trong thanh toán quốc tế

4.2. Tình hình rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

4.2.1 Rủi ro trong thanh toán quốc tế Phùng

4.2.1.1 Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý

4.2.1.2 Rủi ro về quản lý ngoại hối

4.2.1.3 Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán

4.2.2 Các nguyên nhân gây ra rủi ro trong thanh toán quốc tế

4.3. Đánh giá công tác phòng chống rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

4.3.1. Ưu điểm

4.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á châu chi nhánh Phan Đình Phùng

5.1.1 Các giải pháp cơ bản nhằm quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế

5.1.2 Các giải pháp đồng bộ nhằm quản lý rủi ro trong thanh toán quốc tế

5.2. Một số kiến nghị

5.3.1 Đối với chính phủ

5.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước

 


Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Hạn Chế Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế Tại Ngân Hàng Á Châu được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo