Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Phương

ĐỀ BÀI: DOANH NGHIỆP NHÂN NAM PHƯƠNG

DNTN Nam Phương cũng nằm trong làng nghề Bát Tràng. Doanh nghiệp này hạn chế về mặt tài chính, không có khả năng đầu tư cho các nguồn lực để sản xuất kinh doanh. Doanh thu, lợi nhuận hàng năm có tăng nhưng không đáng kể (lợi nhuận năm 2003 bằng 0). Quy mô thị trường nhỏ hẹp với thị trường xuất khẩu chính là Hàn Quốc và Nhật Bản, sản phẩm đơn giản là lọ hoa và ống dù. Với số lượng lao động ít ỏi (30 lao động), công ty chỉ sản xuất một lượng sản phẩm hạn chế và thực hiện làm hợp đồng sản xuất cho các công ty lớn khác trong vùng (do không có khả năng thực hiện các hợp đồng lớn). Việc thiết kế mẫu mã riêng cho doanh nghiệp không được quan tâm.

Doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất theo mẫu được uỷ thác. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin để chế tạo và cải tiến sản phẩm bị hạn chế. Do đó, doanh nghiệp này có vị thế cạnh tranh thấp và nằm ở vị trí rút lui trong ma trận chiến lược được khảo sát.

Môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của công ty được đánh giá như sau:

Yêu cầu:

  1. 1. Hãy hoàn thiện đánh giá điểm môi trường bên trong (IFE) và môi trường bên ngoài (EFE) của công ty.
  1. 2. Sử dụng ma trận Mc.Kinsey để phân tích vị thế cạnh tranh của công ty.
  2. 3. Hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của công ty trên. Từ đó, bạn hãy gợi ý định hướng cho công ty.
  1. 4. Phân tích thực trạng chung của các DN gốm sứ tại Việt Nam như thế nào? Hãy tìm hiểu một DN trong lĩnh vực gốm sứ mà bạn quan tâm và đánh giá môi trường kinh doanh của DN đó.
  1. 5. Trong xu thế hội nhập, các DN gốm sứ cần những giải pháp gì để có năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Mọi người muốn nhận lời giải các khóa trước, lời giải đề án tốt nghiệp đầy đủ thì liên hệ qua sđt và  zalo: 0973287149. Nếu anh chị nào có nhu cầu đặt làm đề án tốt nghiệp và thuê viết báo cáo thực tập TOPICA liên hệ với mình luôn nhé, đảm bảo bài mới hoàn toàn không bị trùng lặp, các anh chị nhắn cho mình qua zalo, đảm bảo kết quả điểm số.

, , ,

Trả lời