Đề tài báo báo thực tập ngành kinh doanh quốc tế, XNK, Logistics

Rate this post

Dưới đây là Đề tài báo báo thực tập ngành kinh doanh quốc tế, XNK, Logisticsdành cho các bạn sinh viên ngành Xuất nhập khẩu- Logistics đang làm báo cáo tốt nghiệp, Đề tài báo báo thực tập ngành kinh doanh quốc tế, XNK, Logistics được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề tài báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế, XNK, Logistic,.v.v..

Ngoài ra, bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo cáo thực tập thì có thể liên hệ mình, mình có thể hỗ trợ các bạn viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hoặc tìm công ty xác nhận thực tập giúp các bạn.

Đề tài tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế, XNK, Logistic- ĐIỂM CAO

Tổng hợp các đề tài về kinh doanh quốc tế, VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ, VỀ TỔ CHỨC KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG + QT RỦI RO – KHỦNG HOẢNG + QT CUNG ỨNG, VỀ MARKETING QUỐC TẾ, CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ.
2. Phân tích thực trạng xuất khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp gia tăng XK của doanh nghiệp
3. Phân tích thực trạng NK của DN và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh NK của DN
4. Phân tích thực trạng khai thác nguồn hàng XK của DN và những giải pháp khai thác có hiệu quả nguồn hàng phục vụ cho XK
5. Phân tích thực trạng dự trữ hàng hóa phục vụ cho kinh doanh thương mại của DN và những giải pháp tối ưu hóa lực lượng dự trữ phục vụ cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp.
6. Phân tích thực trạng chi phí kinh doanh của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
7. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả
8. Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động – vốn cố định của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động – vốn cố định.
9. Phân tích tình hình tài chính (tình hình công nợ và khả năng thanh toán) của DN XNK và những giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp
10. Nghiên cứu thực trạng thị trường của doanh nghiệp XNK và những giải pháp khai thác và mở rộng thị trường XK của doanh nghiệp
11. Phân tích lợi nhuận – doanh lợi của 1 công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
II. VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ:
A) Dành cho sinh viên thực tập tại các cơ quan quản lý kinh tế của Nhà nước (Sở Kế hoạch đầu tư, Ban quản lý KCN và KCX, văn phòng 2 của Bộ Kế hoạch và đầu tư)
1) Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố (Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm…) và những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI
2) Thực trạng phát triển KCN trên địa bàn Thành phố (Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, vùng đồng bằng Sông Cửu long…) và những giải pháp nâng cao hiệu quả của các KCN
3) Thực trạng phát triển KCX TP.HCM và những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KCX trong tiến trình hội nhập.
4) Phân tích môi trường thu hút vốn đầu tư FDI của Thành phố (Tỉnh, khu vực…) và những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào địa phương.
5) Thực trạng hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ở Việt nam, trên địa bàn Thành phố) và những giải pháp đẩy mạnh.
B) Dành cho sinh viên thực tập tại các công ty có vốn FDI
1) Thực trạng hoạt động kinh doanh ( hoạt động thương mại, hoạt động XK, hoạt động NK…) và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
2) Thực trạng triển khai dự án FDI và những giải pháp.
3) Xây dựng dự án ( LCKTKT) đầu tư nước ngoài và những giải pháp triển khai dự án
III. VỀ TỔ CHỨC KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG + QT RỦI RO – KHỦNG HOẢNG + QT CUNG ỨNG:
1) Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
2) Phân tích các hợp đồng XNK và các giải pháp.
3) Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng XK (NK) và các giải pháp hoàn thiện

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 
4) Các rủi ro trong hoạt động XK (NK- và các giải pháp phòng ngừa)
5) Các giải pháp đẩy mạnh XK (mặt hàng) tại công ty…
6) Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng XK
7) Xây dựng chiến lược XK cho công ty.
8) Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng tại công ty
9) Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan
10) Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại công ty – Ngân hàng và biện pháp phòng ngừa.
11) Tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại Cty, ngân hàng – thực trạng và giải pháp.
12) Các giải pháp phát triển hoạt động Logistics.
IV. VỀ MARKETING QUỐC TẾ
4 Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của 1 mặt hàng cụ thể.
5 Chiến lược xúc tiến xuất khẩu của Cty X
6 Chiến lược thâm nhập thị trường Việt nam của công ty X
7 Nghiên cứu thị trường xuất khẩu của Cty X
8 Lập kế hoạch dự án kinh doanh của 1 sản phẩm
9 Chiến lược sản phẩm xuất khẩu của Cty X vào 1 thị trường cụ thể
10 Chiến lược phân phối xuất khẩu của Cty X
11 Marketing và các giải pháp phát triển
12 Lập kế hoạch Marketing xuất khẩu 1 sản phẩm
V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ.
1) Tổ chức phát triển thị trường qua văn phòng đại diện công ty ở hải ngoại
2) Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại quốc tế.
3) Giao dịch, thương mại quốc tế qua mạng
4) Sàn giao dịch hàng hóa
5) Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận ngoại thương ( Forwader)
6) Logicstic trong kinh doanh ngoại thương
7) Đại lý vận tải quốc tế.


LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU/GIA CÔNG

 1. hoạt động kinh doanh xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty… thực trạng và giải pháp
 1. Tổ chức thực hiện Hợp đồng xuất khẩu tại công ty…
 2. Tổ chức thực hiện Hợp đồng nhập khẩu tại công ty…
 3. Tổ chức thực hiện Hợp đồng gia công xuất khẩu tại công ty…
 4. Phân tích và đánh giá các hoạt động đàm phán, giao dịch, ký kết và thực hiện các HĐ XK/NK tại công ty…

LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂM

 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ Logistic tại công ty XNK/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 1. Nghiệp vụ quản lý đơn hàng tại công ty XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất/nhập khẩu bằng đường biển/đường hàng không tại công ty XNK/công ty giao nhận/ công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chợ/chuyến tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng FCL/ LCL/ hàng rời tại công ty XNK…/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 1. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.
 1. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.
 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý hãng tàu tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ sale cước vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng đường biển/đường hàng không tại hãng vận tải/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 2. Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty XNK/công ty Bảo hiểm.

LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN

 1. Quy trình thông quan đối với hàng xuất/nhập khẩu tại XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 1. Quy trình thông quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại công ty gia công/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 1. Quy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại công ty XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 1. Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuê Hải quan tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp Xuất nhập khẩu- Logistics

LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 1. Hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty XNK/Ngân hàng…
 2. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại công ty XNK/Ngân hàng…
 1. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu chứng từ tại Ngân hàng…
 1. Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
 1. Hoạt động tài trợ xuất khẩu/nhập khẩu tại Ngân hàng…

LĨNH VỰC KINH TẾ QUỐC TẾ

 1. Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới hoạt động kinh doanh quốc tế của ngành hàng…(của 1 công ty)/công ty …
 1. Phân tích sự biến đổi của hàng rào thuế quan và phi thuế quan của Việt Nam/ các nước trong khu vực/ các nước trên thế giới. Ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp…/ đối với 1 ngành hàng…
 2. Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam với một nước…/ một tổ chức kinh tế quốc tế… Định hướng phát triển.


Trên đây là đề cương: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty Vietland được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo