Đề tài chuyên đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

 Tên chuyên đề: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIÊN NAM

GVHD: Ths. Nguyễn Tấn Phong

SVTH: Phạm Minh Luân – 38CQT_3

1. Lý do chọn đề tài nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực

Theo kết quả nghiên cứu của công ty tư vấn Rand thì cứ 100 công ty trên thế giới lâm vào tình cảnh phá sản thì có đến 85% trong số đó là do chính sách quản lý con người mà ra. Ông Thomas J.Watson Jr (nguyên chủ tịch Tập đoàn IBM) từng nói “Luôn đặt con người ở vị trí số 1 và tôn trọng nhân viên chính là chìa khóa thành công của những nhà quản lý; bởi vì, “tài sản quý nhất của doanh nghiệp chính là con người” như theo ông Matsushita Konosuke – Ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật từng khẳng định. Hay nói một cách khác, quản trị nguồn nhân lực một cách hiệu quả sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực là (1) sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức và (2) đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên được phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành, tận tâm với doanh nghiệp. Chuyên đề tốt nghiệp “Thực trang và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thang máy Thiên Nam” nhằm phản ánh ý nghĩa vô cùng quan trọng của việc quản trị nguồn nhân lực. Thực tế đã chứng minh rằng, hoạt động này không được quan tâm đúng mức – nhất là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

2.Mục đích nghiên cứu chuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực

 • Tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thang máy Thiên Nam;
 • Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thang máy Thiên
 1. Đối tượng nghiên cứu: Các nội dung về quản trị nguồn nhân lực (như: tuyển dụng,

đào tạo – phát triển và trả công lao động)

 1. Phạm vi nghiên cứu: Chính sách nhân sự của công ty trong giai đoạn 2014 – 2016

5. Phương pháp nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực

Đây là nghiên cứu ứng dụng nên chuyên đề tốt nghiệp sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:

 • Phương pháp suy diễn là phương pháp sử dụng lý thuyết khoa học quản trị nguồn nhân lực để nghiên cứu về chính sách quản trị nguồn nhân lực của công ty nhằm đánh giá hiệu quả mà công ty đang sử dụng.
 • Phương pháp định lượng là phương pháp sử dụng dữ liệu để phân tích và đánh giá chính sách quản trị nguồn nhân lực, bao gồm:
  • Nghiên cứu tại bàn là việc thu thập các dữ liệu thứ cấp (như: thông tin về đặc điểm của lực lượng lao động, nội quy công ty, sổ tay nhân viên, bảng lương và chính sách khen thưởng) nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu của chuyên đề;
  • Nghiên cứu thống kê là việc sử dụng các phương pháp phân tích thống kê đối với các dữ liệu thu nhập được để phân tích chính sách quản trị nguồn nhân lực của công

6.       Kết cấu đề tài nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực

Cơ cấu chuyên đề gồm ba chương:

 • Chương 1: Cơ sở luận. Chương này nhằm trình bày những nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực như: tuyển dụng, đào tạo – phát triển và trả công lao động. Đây sẽ làm nền tảng về cơ sở luận của đề tài.
 • Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thang máy Thiên Nam. Chương này nhằm giới thiệu tổng quan về công ty và thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty tại công ty cổ phần thang máy Thiên Nam. Trên cơ sở đó, đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thang máy Thiên Nam trong thời gian vừa
 • Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thang máy Thiên Nam. Chương này nhằm trình bày các giải pháp nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu của chuyên đề.

7.       Danh mục tài liệu tham khảo

 • Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê;
 • Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Lao động – xã hội;
 • Tài liệu của công ty cổ phần thang máy Thiên

8.       Nội dung chi tiết nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực

Chương 1 : CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 • Khái niệm, chức năng và vai trò của quản trị nguồn nhân lực
  • Khái niệm nguồn nhân lực
 • 1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của quản trị nguồn nhân lực
  1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
 • 1.1.2.Tuyển Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
  dụng
 • 1.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2. Nguồn tuyển dụng
 • 1.2.3. Nội dung và trình tự của quá trình tuyển dụng

1.3.   Đào tạo và phát triển

 • Khái niệm về đào tạo, phát triển
 • Phương pháp đào tạo
 • Phát triển nguồn nhân lực
  • Trách nhiệm phát triển nhân
  • Đối tượng
  • Các biện pháp phát triển nhân sự
   • Kế hoạch phát triển nhân sự
   • Kế hoạch nhân sự kế thừa

1.4.Trả công lao động

 • Cơ cấu thu nhập
  • Tiền lương cơ bản
  • Phụ cấp lương
  • Tiền thưởng
  • Phúc lợi
 • Mục tiêu của hệ thống tiền lương
  • Thu hút nhân viên
  • Duy trì các ứng viên giỏi
  • Kích thích, động viên nhân viên
  • Hiệu quả về mặt chi phí
  • Đáp ứng các yêu cầu của luật pháp

Tóm tắt nội dung chương 1

 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐÔNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIÊN NAM

 • Tổng quan về công ty cổ phần thang máy Thiên Nam
  • Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần thang máy Thiên Nam
  • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  • Sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty
   • Sứ mệnh
   • Giá trị cốt lõi
  • Cơ cấu và bộ máy quản lý của công ty
   • Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
   • Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

 

 • Tình hình tài chính của công ty trong giai đoạn 2014 – 2016
  • Tình hình tài sản và nguồn vốn
  • Tình hình hoạt động kinh doanh
  • Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty
 • Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại CTCP thang máy Thiên Nam
  • Thực trạng nguồn lao động của công ty
  • Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty
   • Hoạt động tuyển dụng
   • Hoạt động đào tạo và phát triển
   • Chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ

2.3.    Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty

 • Điểm mạnh
 • Điểm yếu

Tóm tắt nội dung chương 2

 Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIÊN NAM

 • Định hướng phát triển công ty
 • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực
  • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng
  • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển
  • Giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ

3.3.    Kiến nghị của chuyên đề tốt nghiệp

LƯU Ý: Nhiều bạn sinh viên quá bận rộn nên không có thời gian viết bài, hiện nay minh có nhận dịch vụ viết thuê BÁO CÁO tốt nghiệp, bạn nào có nhu cầu nhắn cho mình để tâm sự nha

SDT/ZALO: 0973.287.249

Trả lời