Free Cơ Sở Lý Luận Của Kế Toán Bán Hàng Mới Nhất

Rate this post

📢  Tải Free!!! Tải Ngay !!! Cơ Sở Lý Luận Của Kế Toán Bán Hàng mình có để nút tải dưới cuối bài sau khi các bạn tham khảo xong bài viết này có thể tải ngay flie về. Bạn đang tìm cơ sở lý luận của kế toán bán hàng? Bạn đang là sinh viên học ngành kế toán? Bạn đang cần tìm thêm nguồn tài liệu để triển khai bài khoá luận… Thế thì bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn nguồn tài liệu hoàn toàn hữu ích đáng để xem và tham khảo. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng, các phương thức bán hàng,luật chuẩn mực thông tư được áp dụng trong kế toán bán hàng… Hy vọng bài viết mình sắp triển khai sau đây sẽ cung cấp được cho các bạn thật nhiều kinh nghiệm hữu ích để bạn có thể làm tốt bài khoá luận của mình. 

Để hoàn thiện một bài khoá luận thì phải tốn rất nhiều thời gian cũng như công sức để thu thập nguồn tài liệu, số liệu để triển khai bài khoá luận. Bạn có biết rằng chúng tôi đã nhận viết thuê cho hàng loạt sinh viên và đã đậu tốt nghiệp… Trước đây chúng tôi đã từng viết một loạt đề tài khoá luận tốt nghiệp ngành kế toán là một trong những đề tài đã được liệt kê cho nên các bạn có thể xem và theo dõi tại website vietbaocaothuctap.net để cập nhật thêm được nhiều thông tin hữu ích. Nếu các bạn có nhu cầu cần làm một bài khoá luận hoàn chỉnh thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ làm thuê khoá luận tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài khoá luận trọn gói và hỗ trợ cho các bạn từ A đến Z nhé.

1. Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng

1.1 Khái niệm bán hàng

Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp, đây là quá trình chuyển từ hình thái vật chất (hàng hoá) sang hình thái tiền tệ (tiền).

1.2 Khái niệm kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là vị trí có nhiệm vụ quản lý, ghi chép tất cả các công việc liên quan đến các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp, từ ghi hoá đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng phải nộp, ghi sổ chi tiết hàng hoá, thành phẩm xuấ bán đến xử lý hoá đơn chứng từ, lập báo cáo bán hàng liên quan theo quy định…

1.3 Khái niệm giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là giá trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể (trong một kỳ). Giá vốn hàng bán bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm.

1.4 Khái niệm doanh thu

Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

XEM THÊM :Báo Giá Nhận Làm Khoá Luận Tốt Nghiệp

2 Các phương thức bán hàng

Hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp thương mại có thể thực hiện qua hai phương thức: Bán buôn và bán lẻ. Trong đó, bán buôn là bán hàng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh để tiếp tục quá trình lưu chuyển hàng hoá còn bán lẻ là bán hàng cho người tiêu dùng, chấm dứt quá trình lưu chuyển hàng hoá.

 • Bán buôn có hai phương thức:
 • Bán hàng qua kho: hoàng hoá mua về được nhập kho rồi từ kho xuất bán ra. Phương thức này có hai hình thức giao nhận:

Hình thức nhận hàng: Theo hình thức này bên mua sẽ nhận hàng tại kho bên bán hoặc đến một địa điểm do hai bên thoả thuận theo hợp đồng, nhưng thường là do bên bán quy định.

Hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này bên bán sẽ chuyển hàng hoá đến kho của bên mua hoặc đến một địa điểm do bên mua quy định để giao hàng.

 • Bán hàng vận chuyển thẳng: hàng hoá sẽ được chuyển thẳng từ đơn vị cung cấp đến đơn vị mua hàng không qua kho của đơn vị trung gian. Phương thức này có hai hình thức thanh toán:

Vận chuyển có tham gia thanh toán: hàng hoá được vân chuyển về mặt thanh toán, đơn bị trung gian vẫn làm nhiệm vụ thanh toán tiền hàng với đơn vị cung cấp và thu tiền của đơn vị mua.

Cơ Sở Lý Luận Của Kế Toán Bán Hàng vận chuyển thẳng không cần tham gia thanh toán: hàng hoá được vận chuyển thẳng, về thanh toán đơn vị trung gian không làm nhiệm vụ thanh toán tiền với đơn vị cung cấp, thu tiền của đơn vị mua. Tuỳ hợp đồng, đơn vị trung gian được hưởng một số phí nhất định ở bên mua hoặc bên cung cấp.

 • Bán lẻ có ba phương thức:
 • Bán hàng thu tiền tập trung: Nhân viên bán hàng chỉ phụ trách việc giao hàng còn việc thu tièn có người chuyên trách làm công việc này. Trình tự được tiến hành như sau: Khách hàng xem xong hàng hoá và đồng ý mua, người bán viết “hoá đơn bán lẻ” giao cho khách hàng đưa đến chỗ thu tiền thì đóng dấu “đã thu tiền” khách hàng mang hoá đơn đó đến nhận hàng. Cuối ngày, người thu tiền tổng hợp số tiền đã thu để xác định doanh số bán. Định kỳ kiểm kê hàng hoá tại quầy, tính toán lượng hàng đã bán ra để xác định tình hình bán hàng thừa thiếu tại quầy.
 • Bán hàng không thu tiền tập trung: Nhân viên bán hàng vừa làm nhiệm vụ giao hàng vừa làm nhiệm vụ thu tiền. Do đó, trong một cửa hàng bán lẻ việc thu tiền bán hàng phân tán ở nhiều dạng. Hàng ngày hoặc định kỳ tiến hành kiểm kê hàng hoá còn lại để tính lượng bán ra, lập báo cáo bán hàng, đối chiếu doanh số bán theo báo cáo bán hàng với số tiền thực nộp để xác định thừa thiếu tiền bán hàng.
 • Bán hàng tự động: Người mua tự chọn hàng hoá sau đó mang đến bộ phân thu ngân kiểm hàng, tính tiền, lập hoá đơn bán hàng và thu tiền. Cuối ngày nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ. Định kỳ kiểm kê, xác định thừa thiếu tiền bán hàng.

XEM THÊM : Tổng Hợp 593 Chuyên Đề Tốt Nghiệp Kế Toán

Cơ Sở Lý Luận Kế Toán Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Kế Toán Bán Hàng

3 Luật, chuẩn mực, thông tư được áp dụng trong kế toán bán hàng

3.1 Luật kế toán số 88/2015/QH13

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015 quy định về nội dung công tác kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Điều 6 – Nguyên tắc kế toán:

 1. Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá trị trường và giá trị của của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.
 2. Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm; trường hợp thay đổi các quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.
 3. Đơn vị kế toán phải thu nhập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán và nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 4. Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đẩy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, sô liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này.
 5. Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
 6. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải đảm vảo phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch.
 7. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà ngước ngoài việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

3.2 Chuẩn mực được áp dụng trong kế toán bán hàng

 • VAS 01 – Chuẩn mục chung:

Ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12 năm 2002

của Bộ trưởng Bộ tài chính. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:

Cơ Sở Lý Luận Của Kế Toán Bán Hàng làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất;

Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý;

Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

 • VAS 02 – Hàng tồn kho:

Ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm:

Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí;

Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cở sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc trừ khi có Chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng phương pháp kế toán khác cho hàng tồn kho.

 • VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác:

Ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực này áp dụng trong kế toán các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau:

Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng hoá mua vào;

Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một hoặc nhiệu kỳ kế toán;

Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia:

 • Tiền lãi: Là số tiền thu được phát sinh từ việc ho người khác sử dụng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc các khoản còn nợ doanh nghiệp như: lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, chiết khấu thanh toán…;
 • Tiền bản quyền: Là số tiền thu được phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tài sản, như: Bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, phần mềm máy vi tính…;
 • Cổ tức và lợi nhuận được chia: Là số tiền lợi nhuận đượ chia từ việc nắm giữ cổ phiếu hoặc góp vốn. Các khoản thu nhập khác ngoài các giao dịch và nghiệp vụ tạo ra doanh thu kể trên.
 • VAS 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là kế toán những nghiệp vụ do ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành và trong tương lai của:

Việc thu hồi hoặc thanh toán trong tương lai giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả đã được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp;

Cơ Sở Lý Luận Của Kế Toán Bán Hàng các giao dịch và sự kiện khác trong năm hiện tại đã được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh. Về nguyên tắc, khi ghi nhận một tài sản hay nợ phải trả trong báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải dự tính khoản thu hồi hay thanh toán giá trị ghi sổ của tài sản hay khoản nợ phải trả đó.

Khoản thu hồi hay thanh toán dự tính thường làm cho số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả trong tương lai lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm hiện hành mặc dù khoản thu hồi hoặc thanh toán này không có ảnh hưởng đến tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp. Chuẩn mực này yêu cầu doanh nghiệp phải ghi nhận khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại, ngoại trừ một số trường hợp nhất định. Chuẩn mực này yêu cầu doanh nghiệp phải kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh do ảnh hưởng về thuế thu nhập doanh nghiệp của các giao dịch và các sự kiện theo cùng phương pháp hạch toán cho chính các giao dịch và các sự kiện đó.

3.3 Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08.2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 • Quy định chung:

Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, hợp tác xã, liên hợp tác xã.

Thông tư 133/2016/TT-BTC, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, thay thế những phải báo cáo cơ quan thuế.

Đơn vị tiền tệ trong kế toán và Đồng Việt Nam. Các đơn vị chủ yếu thu, chi bằng ngoại tế thì nếu đáp ứng yêu cầu có thể chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán.

Doanh nghiệp phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính khi bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung, phương pháp hạch toán.

Ngoài ra, Thông tư số 133 hướng dẫn doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cáp 2, 3 tại Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Theo điều 57 của Thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau:

 1. Bán hàng hoá: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bán bất động sản đầu tư;
 2. Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng…
 3. Doanh thu khác.

Theo điều 62 của Thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi tiết liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí cho thuê bất động sản đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động; chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư…

Thông qua bài viết Cơ Sở Lý Luận Của Kế Toán Bán Hàng với những nội dung hoàn toàn hữu ích sẽ mang đến cho bạn nhiều kiến thức để bạn có thể tự triển khai bài làm của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình xem và đọc hết bài viết này, nếu như nguồn tài liệu mình triển khai trên đây không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn thì hiện tại bên mình đang có dịch vụ nhận viết khoá luận tốt nghiệp qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài báo cáo trọn gói và hỗ trợ từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo